Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Keevitaja (osakutse MIG/MAG)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Kes on keevitaja ja mida ta oskab?

Keevitustehnika- ja tehnoloogia on üks olulisemaid metallide töötlemise viise paljudes tööstusharudes. Keevitaja põhitööks on keevitustööde ettevalmistamine, keeviskonstruktsioonide koostamine vastavalt joonisele, keevitusliidete teostamine ning järeltöötlus- ja tulemuste kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Kuidas keevitajaks õppida saab?

Eeldus alustamiseks: põhiharidus 

Õppevorm: sessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe 

Õppeaeg: 1 aasta, õppetöö toimub ühel päeval nädalas

Ettevõttepraktika maht: 15 EKAP (ca 390 astronoomilist tundi)

Õppekava läbimisel sooritatakse 4. taseme osakutse poolautomaatkeevitaja kutseeksam või soovi korral tasuline 4. taseme keevitaja kutseeksam. (vt kutse andmine)

Mida õpitakse?

Keevitaja õpib tundma  MIG/MAG keevitamist, lukksepatööd, tööjooniste lugemist, keevitusalaseid standardeid, keeviskonstruktsioonide  koostamist, kasutatavaid materjale ja mõõtetehnikat.

Mis saab edasi?

Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ja teda vajatakse ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.
 

Aivar Kalnapenkis