Vastuvõtt

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem –  vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes.

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Töökohapõhine  õpe ehk õpipoisiõpe võimaldab:

  • ühendada töötamist ja õpinguid, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
  • saada tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused- saada õpilaspilet ja taotleda õppetoetusi ja sõidukulu hüvitamist, koolilõuna toetus laieneb siis, kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
  • õppida läbi praktika ja omandada oskused, mida igapäevatöös selles ametis oskama pead;
  • olla kursis kaasaegsete õpi- ja kutsenõuetega;
  • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet;
  • õppekava läbimisel saab kutseõppe lõputunnistuse ja võib sooritada kutseeksami ja saada kutsetunnistuse;
  • planeerida edasist karjääri.

Õppetöö pikkus sõltub valitud õppekavast, kuid võib olla alates 6 kuust.

Töökohapõhise õppe programmi üldtutvustus:

https://www.innove.ee/haridusprojektid/prom/opipoisioppe-arendus/

Töökohapõhist õpet toetavad programmid  “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja    “Kutsehariduse Maine tõstmine, Õpipoisiõppe laiendamine”

Õpe on tasuta!

 

Lisainfo töökohapõhise õppe programmi (PRÕM) koordinaatorilt: Terje Kruusalu, tel 785 0817, terje.kruusalu [at] vkhk.ee

EL regionaalfondi logo
Õpipoisiõppe logo