Meist

Põhiväärtused


MISSIOON

Võrumaa Kutsehariduskeskuse missioon piirkondliku hariduskeskuse ja hooandjana on mitmekesistada kvaliteetseid ja väärtustloovaid õppimisvõimalusi ning tuua õppima suurem hulk inimesi erinevatest ea- ja huvirühmadest.  Kutseõppe tippkeskusena on kooli missioon luua ja jagada valdkonna tippteadmisi kutsekoolidesse ja ettevõtetele ning sidustada omavahel haridus- ja töömaailma. Kooliperena oleme heatujulised, koostöised, hoolivad ja orienteeritud arengule. 

 

MOTO
HEA KOOL KOGU ELUKS

 

VISIOON 
VKHK on hariduskeskusena hooandjaks õppijale ja regioonile ning kutseõppe tippkeskuseks puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas.

 

VÄÄRTUSED

  • Uuendusmeelsus – loome ja innustame rakendama uusi lahendusi õpetamise sisus ja vormis.
  • Elamuslikkus – töötame selle nimel, et õppimise ja õpetamise protsess looks rõõmu, rahulolu ja eduelamust.
  • Koostöö – väärtustame meeskonnatööd koolis sees ja kooliväliste partneritega.
  • Keskkonnasäästlikkus – jälgime oma igapäevases tegevuses ja arengus keskkonnahoiu eesmärke.
  • Hoolivus – märkame ja toetame iga koolipere liiget, aktsepteerime erinevusi, võimestame tugevusi.

MISSIOON

Võrumaa Kutsehariduskeskuse missioon piirkondliku hariduskeskuse ja hooandjana on mitmekesistada kvaliteetseid ja väärtustloovaid õppimisvõimalusi ning tuua õppima suurem hulk inimesi erinevatest ea- ja huvirühmadest.  Kutseõppe tippkeskusena on kooli missioon luua ja jagada valdkonna tippteadmisi kutsekoolidesse ja ettevõtetele ning sidustada omavahel haridus- ja töömaailma. Kooliperena oleme heatujulised, koostöised, hoolivad ja orienteeritud arengule. 

 

MOTO
HEA KOOL KOGU ELUKS

 

VISIOON 
VKHK on hariduskeskusena hooandjaks õppijale ja regioonile ning kutseõppe tippkeskuseks puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas.

 

VÄÄRTUSED

  • Uuendusmeelsus – loome ja innustame rakendama uusi lahendusi õpetamise sisus ja vormis.
  • Elamuslikkus – töötame selle nimel, et õppimise ja õpetamise protsess looks rõõmu, rahulolu ja eduelamust.
  • Koostöö – väärtustame meeskonnatööd koolis sees ja kooliväliste partneritega.
  • Keskkonnasäästlikkus – jälgime oma igapäevases tegevuses ja arengus keskkonnahoiu eesmärke.
  • Hoolivus – märkame ja toetame iga koolipere liiget, aktsepteerime erinevusi, võimestame tugevusi.