Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


IT-süsteemide nooremspetsialist

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine (päevane)Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Kes on IT süsteemide nooremspetsialisti ja mida ta oskab?

IT süsteemide nooremspetsialist teab, kuidas hoida töökorras organisatsiooni infotehnoloogilist taristut, tunneb IT-süsteemide riistvara, mõistab arvutivõrgu aluseid ja oskab rakendada võrguseadmeid, haldab arvutivõrke ja võrguteenuseid, majutuskeskkonna riistvara ja klientseadmeid,  Windows ja Linux/BSD-operatsioonisüsteeme, tunneb skriptimisvahendeid ning automatiseerib võimalusel haldustegevusi, nagu pilveteenused jm., pakub kliendituge ja muudatuste tuge.

Kuidas IT süsteemide nooremspetsialistiks õppida saab? 

Eeldus alustamiseks: põhiharidus, kasuks tulevad head teadmised reaalainetes

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane) õpe

Õppeaeg: 3 aastat

Ettevõttepraktika maht: 38 EKAP (ca 988 astronoomilist tundi)

Õppekava läbimisel sooritatakse IT-süsteemide nooremspetsialisti 4. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppe käigus saab teadmised arvutite ja arvutivõrkude ehitusest ja seadistamisest, operatsioonisüsteemidest ning programmeerimise alustest. Meie kooli eripäraks on ROBOOTIKA ja süvendatud teadmised ETTEVÕTLUSEST, mida vähesed kutsekoolid suudavad pakkuda. Lisaks erialastele teadmistele õpitakse üldharidusaineid, kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus. 

Mis saab edasi?

IT tehnik on hinnatud töötaja igas ettevõttes. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas. Ta võib töötada ettevõttes konsultandina, projektijuhina, tugiisikuna, arvutitehnikuna, süsteemiadministraatorina jne. IT tehniku töö on ajas pidevalt muutuv ning perspektiivikas, pakkudes töövõimalusi nii kodu- kui ka välismaal. 

Vaata ka Karjäär IT-alal

Indrek Saar