Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Puittoodete tehnoloog

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastat

Kes on puittoodete tehnoloog ja mida ta oskab?

Puittoodete tehnoloog planeerib, organiseerib ja valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedile vastavat mööblit ja puittooteid.

Kuidas puittoodete tehnoloogiks  õppida saab?

Õppevorm: sessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe, kontakttunnid vahelduvad iseseisva tööga. Õppetöö korraldamine on paindlik ja arvestab ka töötava õppija võimalustega.

Õppeaeg: 2 aastat

Ettevõttepraktika maht: 30 EKAP (ca 780 astronoomilist tundi)

Eeldus alustamiseks: keskharidus või vastava valdkonna kutsekeskharidus 

Õppekava läbimisel sooritatakse lõpueksam.

Mida õpitakse?

Meie kooli puittoodete tehnoloogi õpe on vabariigis ainulaadne. Õpitakse materjaliõpetust, mööbli- ja puittoodete konstrueerimist ja valmistamist, tööprotsessi planeerimist ja korraldamist ja ettevõtlust. Õppekava moodul Prototüübi valmistamine tagab, et õppur on võimeline välja töötama, konstrueerima ja arendama tehnoloogiliselt tooteid. Puidu valdkonna õpilastel on võimalus end täiendada puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER.

Mis saab edasi?

Puittoodete tehnoloogil on laialdased  teadmised materjalidest, seadmetest ja tehnoloogiatest, mis võimaldavad töötada puidu töötlemisega tegelevas ettevõttes spetsialistina väga erinevatel ametikohtadel. Heal spetsialistil on ka võimalused kiireks tõusuks ametiredelil.

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi  https://www.tootukassa.ee/et/toota-ja-opi

Lauri Tasso