Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Abikokk

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine (päevane)Eeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaeg1 aasta

Kes on abikokk ja mida ta oskab?

Abikokk abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel, eeltöötleb toiduaineid, külmtöötleb köögivilju, valmistab vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning -toite. Ta teeb puhastus- ja koristustöid, töötab meeskonnas koka juhendamisel.

Kuidas abikokaks õppida saab?

Eeldus alustamiseks: haridusnõudeta, sobib ka lihtsustatud õppekava õpilastele.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane) õpe 

Õppeaeg: 1 aasta

Ettevõttepraktika maht: 15 EKAP (ca 390 astronoomilist tundi)

Mida õpitakse?

Õpingute vältel omandatakse järgmised kompetentsid:

  • töö planeerimine ja korraldamine;
  • kaupade haldamine;
  • toidutoorme eeltöötlemine;
  • toitude valmistamine, teenindamine.
  • Õpingute lõpus sooritatakse abikoka 3. taseme kutseeksam.

Mis saab edasi?

Õpingute lõppedes omandab õpilane teadmised ja praktilised oskused töötamaks koka juhendamisel suurköökides või restoranides ja teistes toitlustusteenust pakkuvates ettevõtetes.

Viibeke Turba