Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine (päevane)Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Kes on kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja ja mida ta oskab?

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja on oskustöötaja, kes võib töötada nii ehitusettevõttes kui ka betoonelemente valmistavas tehases. 

Ta oskab ehitada ja remontida erinevatest materjalidest: looduskividest, tellistest, ehitusplokkidest seinu, vaheseinu, kaminaid ning korstnaid, poste, võlve jms. Teab, kuidas püstitada tellinguid ja ehitada või monteerida raketisi, teeb betoon- ja raudbetoonkonstruktsioone ning erinevaid siseviimistlustöid, oskab lugeda tehnilisi jooniseid.

Kuidas kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitajaks õppida saab? 

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane) õpe

Õppeaeg: 3 aastat

Ettevõttepraktika maht õppeaja jooksul: 40 EKAP, ca 1040 astronoomilist tundi 

Õppekava läbimisel sooritatakse müürsepa 4. taseme kutseeksam. 

Mida õpitakse?

Õpilane omandab teadmised vundamendi ja müüritöödest, ehituslikest puu-, krohvi-, maalri- ja plaatimistöödest. Õpib järgima ohutusnõudeid ja kasutama ergonoomilisi töövõtteid.  Lisaks erialastele teadmistele õpitakse üldharidusaineid, kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Mis saab edasi?

Eriala lõpetajat ootab kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas: ehitusettevõtted, remondiettevõtted, kinnisvarahooldus ettevõtted, ehitusmaterjalide tootjad. Ettevõtlikumad loovad oma firma ja õpivad ehitusvaldkonnas edasi. 
 

Merike Aruväli