Sisseastumine

Erialad

Kutsevaliku õppekava

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik2. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhineEeldus alustamiseksharidusnõuded puuduvadÕppeaeg12 kuud

EST

Kutsevaliku (muukeelsele õppijale)  õpe toimub statsionaarse koolipõhise õppena, õppetöö iga tööpäev.
Kutsevaliku õppe peamiseks sihtrühmaks on sisserännanud ja/või puuduliku eesti keele oskusega noored, õpingud katkestanud noored, mittetöötavad ja mitteõppivad noored, tõhustatud tuge vajavad õpilased, noored, kellel puuduvad oskused või valmidus valida eriala.


Põhiõpingutena õpitakse õpioskusi, karjääri- ja õpitee planeerimist, eesti keelt, matemaatikat, grupitegevused sotsiaalsete oskuste ja suhtlemisoskuste arendamiseks, arvutiõpetust lihtsamate arvutirakenduste ning interneti võimalusi.


Valikõpingutena õpitakse süvendatult eesti keelt  (A1, A2, B1, B2 tasemel) jm Valikõpingute kava pannakse kokku õppija individuaalseid vajadusi ja huve silmas pidades.

------------------

RUS

Профессиональное обучение (для изучающих иностранный язык) проходит в стационарной форме, на базе школы, каждый рабочий день.

Основная целевая группа профессионального образования – это иммигрировавшая молодежь и/или недостаточно владеющая эстонским языком молодежь, прервавшая учебу молодежь, неработающая и не учащаяся молодежь, студенты, нуждающиеся в усиленной поддержке, молодые люди, не имеющие навыки или готовность выбрать специальность.

В качестве базовых предметов изучаются учебные навыки, планирование карьеры и пути обучения, эстонский язык, математика, групповые занятия по развитию социальных и коммуникативных навыков, обучение работе с компьютером, более простые компьютерные приложения и возможности Интернета. В качестве курсов по выбору эстонский язык изучается углубленно (уровень А1, А2, В1, В2) и более.