Sisseastumine

Mittestatsionaarne õpe


Mittestatsionaarne õpe on tasemeõppe õppevorm, kus õpilase iseseisev töö moodustab üle poole  õpingute kogumahust. Õppetöö toimub  õppesessioonidena ühel nädalal kuus  või  ühel päeval  nädalas. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses korraldatakse mittestatsionaarne õpe aegadel, mis on enamikule grupist sobivam.

Mittestatsionaarses õppevormis saab järgmistel erialadel:

Keskhariduse baasil

Põhihariduse baasil

Haridusnõudeta

Mittestatsionaarne õpe on tasemeõppe õppevorm, kus õpilase iseseisev töö moodustab üle poole  õpingute kogumahust. Õppetöö toimub  õppesessioonidena ühel nädalal kuus  või  ühel päeval  nädalas. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses korraldatakse mittestatsionaarne õpe aegadel, mis on enamikule grupist sobivam.

Mittestatsionaarses õppevormis saab järgmistel erialadel:

Keskhariduse baasil

Põhihariduse baasil

Haridusnõudeta