Sisseastumine

Mittestatsionaarne õpe


Mittestatsionaarne õpe on tasemeõppe õppevorm, kus õpilase iseseisev töö moodustab üle poole  õpingute kogumahust. Õppetöö toimub  õppesessioonidena ühel nädalal kuus  või  ühel päeval  nädalas. Võrumaa Kutsehariduskeskuses korraldatakse mittestatsionaarne õpe aegadel, mis on enamikule grupist sobivam.

Võrumaa Kutsehariduskeskus pakub mittestatsionaarset õpet järgmistel erialadel:

Mittestatsionaarne õpe on tasemeõppe õppevorm, kus õpilase iseseisev töö moodustab üle poole  õpingute kogumahust. Õppetöö toimub  õppesessioonidena ühel nädalal kuus  või  ühel päeval  nädalas. Võrumaa Kutsehariduskeskuses korraldatakse mittestatsionaarne õpe aegadel, mis on enamikule grupist sobivam.

Võrumaa Kutsehariduskeskus pakub mittestatsionaarset õpet järgmistel erialadel: