Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Puhastusteenindaja - juhendaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Kes on puhastusteenindaja-juhendaja ja mida ta oskab?

Puhastusteenindaja-juhendaja on spetsialist, kes oskab rakendada erinevate puhastustööde võtteid ja tunneb töövahendeid. Lisaks on puhastusteenindaja-juhendaja hea suhtleja ning nõuandja ning oskab oma lähemaid töökaaslasi juhendada.

Kuidas puhastusteenindaja-juhendajaks õppida saab?

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õppevorm: mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe ühel päeval nädalas 

Õppeaeg: 1 aasta

Ettevõttepraktika maht: 14 EKAP (ca 364 astronoomilist tundi)

Mida õpitakse?

Puhastusteenindaja-juhendaja õpingud on järgmised:

  • sissejuhatus õpingutesse;
  • karjääriplaneerimine ja ettevõtlus;
  • puhastamine ja koristamine;
  • eripuhastustööd;
  • koristustööde mõõdistamine;
  • suhtlemine;
  • erialane võõrkeel;
  • tekstiilide hooldamine;
  • praktika koolis ja ettevõttes.

Õppekava läbimisel on võimalik sooritada puhastusteenindaja-juhendaja 4. taseme kutseeksam.

Mis saab edasi?

Puhastusteenindaja-juhendajad on tööturul hinnatud asjatundjad, kellele on kindlustatud kindel töö ja valikuvõimalused puhastusteenuseid pakkuvates ettevõtetes, FIEna töötades (füüsilisest isikust ettevõtja) või väikeettevõtjana teenuseid pakkudes.

Viibeke Turba