Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik RKT Töötukassa Tasuline

Õppeaastad

Kõik 20242024 20232023 20222022 20212021 20202020 20192019 20182018

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
2021(28)
09-10
veebruar
Elamusmatka korraldamine Taevaskoja radadel

Elamusmatka korraldamine Taevaskoja radadel

Aeg: 2 õppepäeva, 09.-10.02.2021, kell 10.00-15.00

Esimene õppepäev Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

Teine õppepäev Taevaskoja matkaradadel (transpordi organiseerib koolitusel osaleja ise).

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 5 tundi

 • Matkakorraldus (ohud, nõuded, tehnilised vahendid, giiditekstide koostamine, matka turundamine erinevates kanalites);
 • elamustoitlustus (toidu ohutus, menüü koostamine, serveerimine, elamustoitlustuse korraldamine looduses);
 • Matkaplaani koostamine

Praktiline töö: 5 tundi

 • Matka läbiviimine ja analüüs.
 • Elamustoidu valmistamine, serveerimine ja hinnang toidule.

Koolituse lõpuks õppija:

 • - oskab koostada matka plaani;
 • - oskab juhendada matka;
 • - oskab korraldada elamustoitlustust looduses.

Õppekava:

Registreerimine:Sulge

22-05
veebruar-märts
Rahvusleibade valmistamine (e-kursus)

Rahvusleibade valmistamine (e-kursus)

Koolituskeel: inglise keel

Maht: 16 tundi

Aeg: 22.02.-05.03.2021

Sihtrühm: Eesti, Läti, Leedu, Itaalia jt riikide kutsekoolide õpetajad ja õpilased, toitlustusettevõtete kokad, abikokad, turismiettevõtjad, toitlustajad ja kodukokad.

Koolituse läbinu:

 • teab Eesti, Läti, Leedu ning Itaalia toidu- ja leivakultuuri;
 • oskab valida toiduained leiva valmistamiseks;
 • valmistab erinevaid rahvusleibu

Õppe sisu:

 • Eesti, Läti, Leedu ja Itaalia pärandtoit;
 • Toiduained leiva valmistamiseks;
 • Eesti seemneleib;
 • Läti magus vesikringel (Ūdenskiņģeris);
 • Leedu tritiku leib päevalilleseemnetega (Kvietruginė duona su saulėgrąžomis);
 • Itaalia durum nisujahust leib (Pagnotta di grano duro);
 • Taigna valmistamine;
 • Leiva küpsetamine.

Maksumus: Tasuta

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

05märts
Eneseväljendus ja esinemisnipid

Eneseväljendus ja esinemisnipid (tellimuskoolitus grupile)

Koolitaja: Inga Lunge -näitleja, koolitaja ja kõnetehnika pedagoog

Aeg: 5. märts 2021 kell 9.45-15.15

Maht:  6 tundi

Hind grupile (kuni 10 inimest): 1600 eurot

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele, kelle tööülesanneteks on avalik esinemine, koosolekute pidamine ja esitluste või ettekannete tegemine.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab väljendada end arusaadavalt;
 • oskab koostada esinemiskava;
 • esineb enesekindlalt

Õppe sisu:

Teooria: 4 tundi

 • avalik esinemine ja psühholoogilised ning füüsilised pinged - kuidas neist vabaneda;
 • kõnetehnika ja selle olulisus;
 • kehakeel kui hea vestluse salanipp; 
 • motivatsiooni leidmine igapäevaelus ja -töös. 

Praktiline töö: 2 tundi

 • kava koostamine esinemiseks;
 • avalik esinemine

Täpsem info ja koolitusele registreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850

Õppekava:

Registreerimine:

 

 

 •  

 

Sulge

31mai
APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine.

Koolitus toimub 31.05, 10.06, 14.06, 16.06 ja 18.06 kl 9 - 17.30

Koolituse ajakava võib muutuda.

Maht: 52 tundi

Sihtrühm: Metalliettevõtete töötajad, kes vajavad oskusi APJ (CNC) metallilõikepinkidel (frees- ja treipink) töötamiseks.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Töökogemus metallitöö valdkonnas ja arvuti kasutamise oskus.

Koolituse lõpuks õppija: 

oskab ette valmistada APJ trei- ja freespingi;

oskab hooldada APJ trei- ja freespinki;

oskab töödelda detaile APJ frees- ja treipinkidel.

Õppe sisu:

Auditoorne töö:  16 tundi

tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;

freesimisel ja treimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;

freespingid ja treipingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimissüsteem;

üldteadmised freespinkide ja treipinkide  hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);

mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised;

tehnoloogilised režiimid freespinkidel ja treipinkidel, nende valiku alused;

freesimise ja treimisega  seotud terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles);

tööpinkide koordinaatsüsteemid;

tööpinkide juhtsüsteemid;

alamprogrammide otstarve ja võimalused;

juhtprogrammide koostamise alused.

 

Praktiline töö: 36 tundi

Tutvub tööjoonisega ja seadistab APJ freespingi ja/või treipingi  detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised;

Valib detailijoonisest lähtudes vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus;

Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid;

Asetab lõikeinstrumendid instrumendihoidjasse ja määrab vajalikud nullpunktid;

Vajadusel koostab ise juhtprogramme puurimiseks ja tasapinnaliste kontuuride (nt sooned, ringid, ristkülikud, ruudud jne) ning astmete freesimiseks/ treimiseks, kasutades tööpingi juhtsüsteemis olevaid alamprogramme;

Veendub etteantud juhtimisprogrammi õigsuses ja vastavuses detailijoonisele ja valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile APJ-freespingil/treipingil;

Jälgib tööprotsessi ning rikke ilmnemisel oskab seisata tööpingi töö või operatsiooni nii, et tekkinud kahju (tööpingi tehniline seisund, toorainekulu jms) oleks võimalikult vähene;

Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile;

Puhastab valmisdetailid, eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed;

Ladustab valmisdetailid, lähtudes töökoha korraldamise nõuetest;

Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Koolitaja: Tõnu Leemet - Eesti Maaülikooli lektor ja koolitaja

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 5669 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

 •  

Sulge

31mai
Praktiline fotokoolitus- droonifoto, tootefoto, arhitektuurifoto.

Praktiline fotokoolitus: droonifoto, tootefoto, arhitektuurifoto.

Maht: 4 tundi

Aeg: 31.05.2021.a.

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele,  kes  soovivad täiendada enda teadmisi ja oskusi fotograafiast.

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb oma kaamerat ja selle võimalusi;
 • omab algtasemel ülevaadet fotograafia erinevatest valdkondadest;
 • omab algteadmisi kompositsioonist ja dünaamikast fotograafias;
 • oskab pildistada toodet ja hoonet;
 • omab teadmisi drooni käsitlemisest.

Õppe sisu:

 • droonifotograafia objektide pildistamisel, seaduslik pool ja tehnilised nüansid;

 • tootefoto informatiivsus;

 • emotsioonifoto;

 • arhitektuurifoto - kinnisvara interjöör ja eksterjöör;

 • fotograafilised põhitõed mõistmiseks, millest üks või teine efekt fotol tuleneb.

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Koolitus on tasuline. 

Maksmine toimub arve alusel.

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

02juuni
Keevitaja täienduskoolitus (poolautomaatkeevitus MIG/MAG)

Keevitaja täienduskoolitus (poolautomaatkeevitus MIG/MAG) 

Sihtrühm: Mehaanika ja metallitöö valdkonna töötajad ning tööotsijad, kes vajavad täiendavaid teadmisi ja oskusi kvalifikatsiooni omandamiseks

(poolautomaatkeevituse kutseeksam, tase 3 ja 4).  

Grupi suurus: 8 inimest

Koolituse aeg: 2.06 - 30.06.2021.a. kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 12.30 - 17.00

Maht: 78 tundi

Koolituse lõpuks õppija:

tunneb keevitustehnoloogiaid ning keevitusstandardeid, keevitusel kasutatavaid materjale, keevitusviise ja –õmblusi, nende kvaliteedinõudeid ning kvaliteedinõuete kontrollmeetodeid;

tunneb keskkonna- ja ohutusnõudeid;

oskab lugeda tööjooniseid;

oskab kasutada keevituse seadmeid ning keevitada mitmesuguseid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone vastavalt keevitusjoonistele ja nõuetele;

oskab kasutada oma töös poolautomaatkeevituse keevitusviise;

tunneb keevitustehnoloogiaid ning keevitusstandardeid, keevitusel kasutatavaid materjale, keevitusviise ja –õmblusi, nende kvaliteedinõudeid ning kvaliteedinõuete kontrollmeetodeid;

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 26 tundi

materjalide tundmine;

metallide ja nende sulamite omadused;

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;

keevitusterminoloogia;

keevitusprotseduuride kirjeldus;

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;

keevitusrežiimid;

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;

ohutusnõuded;

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;

keevitaja kvalifitseerimise standardid.

Praktiline töö: 52 tundi

toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga WPS (Welding Procedure Specification)  tutvumine;

töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalike seadmete, materjalide (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendite ja tarvikute valimine ning juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi valimine;

WPS-ist lähtudes vajalike keevitusvahendite (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm) valimine;

keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile seadistamine ja keevisõmbluse vastavuse hindamine proovidetailil;

enne töö alustamist töökoha korraldamine, järgides töö- ja tuleohutusnõudeid.

Koolitajad:

Aivar Kalnapenkis - mehaanika ja metallitöö õppekavarühma keevituse eriala kutseõpetaja ja koolitaja

Martti Kivi - mehaanika ja metallitöö õppekavarühma keevituse eriala koolitaja. 

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

18-28
juuni
Epoksiidvaigu valamine

Epoksiidvaigu valamine

Aeg: 18.06.-28.06.2021

Maht: 16 tundi

Sihtrühm: puidutöötlemise ja mööblitootmisettevõtete töötajad ning kõik huvilised, kes vajavad teadmisi ja oskusi epoksiidvaigu valamisest. 

Grupi suurus: 8 inimest

Õpingute alustamise tingimused: Kasuks tuleb kogemus puidutöö valdkonnas

Koolituse lõpuks:

  • teab epoksiidvaigu ettevalmistuse etappe ja materjali koostist;

  • oskab vaigu kasutamiseks ette valmistada töösegu ja kasutada õigeid töövahendeid;

  • tunneb vaigu valamise tehnoloogilisi ning järeltöötlemise protsesse;

  • teab töökohal tööohutus ja –tervishoiu ning keskkonna nõudeid;

  • tunneb kvaliteedinõudeid;

  • oskab valmistada vastavalt etteantud juhistele väiksema toote.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 2 tundi

 • Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded epoksiidvaigu kasutamisel
 • Eposkiidvaikude liigitus ja materjali valiku põhimõtted
 • Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, töövahendid
 • Kvaliteedinõuded vaigu valamisel, kvaliteedi hindamine, defektide määratlemine

Praktiline töö: 14 tundi

 • Puitmaterjali ettevalmistus
 • Tööohutusnõuded käsiseadmete kasutamisel
 • Epoksiidvaigu töösegu ettevalmistus ja valamine
 • Järeltöötlus pindade ettevalmistamiseks
 • Viimisltusprotessid kvaliteetse pinna saavutamiseks

Õppekava:

Registreerimine:

Sulge

22september
3D modelleerimine (Sketchup programm)

3D modelleerimine (Sketchup programm).

Koolituse ajakava võib muutuda.

Kell 8.30- 17.30

September: 22., 24.,  29.

Oktoober: 6

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevatele töötajatele, kes vajavad tööülesannetest lähtuvalt mudelite koostamise oskus.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab koostada mudeli oma erialal olevast objektist, milles on kasutatud komponente ja materjale;
 • oskab koostada mudeli, milles on kasutatud eritöövahendeid loomingulise mudeli loomiseks;
 • oskab koostada mudelitest pilte ning koostab väikese video;
 • oskab koostada mudeli, kus on kasutatud objektilt tehtud fotosid ja taustapilte.

Õppe sisu:

Teooria: 19 tundi

 • Mudeliruumi kasutamine, liikumine.
 • Elementide loomine, modifitseerimine.
 • Materjalide peale kandmine.
 • Komponentide lisamine internetist, komponentide loomine.
 • Seeria piltide renderdamine.
 • Video koostamine.
 • Mudeli viimine taustapildiga vastavusse.

Praktiline töö: 20 tundi

 • Objektist mudeli koostamine, kus on kasutatud komponente ja materjale.
 • Koostab loomingulise mudeli eritöövahenditega.
 • Koostab mudelist pilte ja väikese video.
 • Koostab mudeli, kus on kasutatud objektilt tehtud fotosid ja pilte.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

Sulge

27-11
september-oktoober
Sündmus- ja ürituskorraldus

Sündmus- ja ürituskorraldus

Koolituse ajakava: kell  16.00-20.00

September: 27., 29.

Oktoober: 4., 6., 11.

Maht: 26 tundi

Koolituse läbinu:

Valmistab ette territooriumi, ruumid ja vahendid sündmusteks ja vaba aja tegevuste läbiviimiseks;

Tutvustab ja viib läbi seminari/konverentsi korralduse ja vaba aja tegevused;

Oskab läbi viia erinevatele sihtgruppidele aktiivtegevusi ja üritusi (mängud, viktoriinid, jne);

Jälgib tegevuste ja ürituste korraldamisel tervise- ja ohutusnõudeid.

 

Õppe sisu:

Territooriumi, ruumide ja vahendite, sh tehniliste vahendite ettevalmistamine sündmusteks ja tegevusteks; Tervise- ja ohutusnõuded, nende järgimine;

Virtuaalsed sündmused ja üritused: vahendid, keskkonnad, nende planeerimine ja korraldamine;

Konverentsi või seminari ettevalmistamine;

Kohvipauside ning toitlustuse korraldus;

Vaba aja tegevuste  ettevalmistamine;

Territooriumi ja ruumide ettevalmistus;

Eelarve koostamine;

Konverentsi, kohvipauside ja toitlustuse korraldus;

Vaba aja tegevuste läbiviimine;

Tegevuste läbiviimisel osalemine, järgides tegevuste plaani;

Osalejate jälgimine, usaldusväärse õhkkonna tagamine, vajadusel osalejate suunamine;

Vaba aja tegevuste reeglite kehtestamine ja tutvustamine ning tegevuste läbiviimine.

Õppekava:

Kursusele registreerumine:

Sulge

29-10
september-november
Toetusprojekti koostamine ja projektitöö

Toetusprojekti koostamine ja projektitöö

Koolituse aeg: 29.09 - 10.11.2021

Koolitus toimub 29.09, 13.10, 20.10, 27.10, 10.11 

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Ettevõtjad ja töötajad (projektijuhid, kontoritöötajad, personalijuhid jt), kes vajavad teadmisi ja oskusi projektitööst. 

Grupi suurus: 12 inimest

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

teab toetusprojektide koostamise nõudeid ning tunneb terminoloogiat;

oskab sõnastada probleemi või vajadust ja formuleerida sellele vastavaid eesmärke;

oskab otsida ja leida projekti rahastusallikaid;

koostab toetusprojekti vastavalt nõuetele;

oskab projektitööd planeerida ja juhtida.

Koolitaja:  Haimar Sokk - kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja ja ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja pikaajaline kogemus, on projektijuhtimise koolitusi läbi viinud üle 20 aasta, omab Logical Framework Approach projektijuhtimise treeneri sertifikaati. 

Täpsem info ja registreerimine:

tel 7850817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

04oktoober
Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ja kaloraazi arvutamine

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ja kaloraazi arvutamine.

04.-20.10.2021 kell 16.00-20.00 (Oktoobris: 4.,  11., 13., 18., 20.) Koolituse ajakava võib muutuda.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud abikokkadele, kokkadele, majandusalajuhatajatele või toitlustusjuhtidele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku menüüde koostamise, toodete omahindade ja müügihindade kujundamisega.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab menüüd koostada lähtuvalt kliendirühmast ja ettevõtte äriideest;
 • Oskab kujundada oma- ja müügihinda, arvestades kaonormide ja kuludega töötlemisel;
 • Oskab koostada tehnoloogilisi kaarte ning arvutab kaloraaži arvutis.

Õppe sisu:

Teooria: 8 tundi

 • Menüü olemus, tähtsus ja koostamise põhimõtted, põhitoidukordade menüüd.
 • Menüü lähtuvalt kliendi soovidest ja sündmusest, teenuse pakkumise ajast ning kohast.
 • Tervisliku toitumise põhimõtted, söögikorrad, eritoitumine – laktoosi- ja gluteenitalumatus, taimetoitlus.

Praktiline töö: 18 tundi

 • Arvutiga toitudele ja jookidele nõuetekohased tehnoloogia- ja kalkulatsioonikaartide koostamine.
 • Arvutis kalkuleerimisel toiduainete asendamine, nt eritoitumisega klientidele.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

 

 

Sulge

05-02
oktoober-november
Arvutikasutamise baaskoolitus

Arvutikasutamise baaskoolitus

Koolituse ajakava: Oktoober: 5., 12., 10., 26.,; November 2. kell 10.00-14.00

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Algajad arvutikasutajad

Koolituse läbinu:

 • oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist;
 • oskab tabeltöötlusprogrammis moodustada lihtsamaid tabeleid ja teha arvutusi;
 • oskab koostada slaidiesitlust;
 • oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti;
 • teab, kuidas veebilehtedelt infot leida;
 • oskab turvaliselt arvutit kasutada.

Õppe sisu:

 • Arvuti algteadmised. Failide ja kaustade haldamine.
 • Tekstitöötlus (teksti sisestamine ja korrigeerimine, töö plokkidega, kujundamine, lehekülje määrangud ja väljatrükk, salvestamine ja lõpetamine, lehekülje kujundamine);
 • Tabeltöötlusprogramm MS Excel (Töövihiku loomine ja vormindamine, andmete sisestamine töölehele, valemid, töölehe printimine);
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogramm (slaidiesitluse koostamine, kujunduse valmimine, objektide lisamine, tekstide animeerimine, slaidiesitluse seadistamine, slaidide printimine);
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.
 • Arvutiturvalisus (kontod ja paroolid ning viirusetõrje).

Õppekava:

Kursusele registreerimine:

Sulge

05oktoober
Erialane soome keel teenindustöötajatele

Erialane soome keel teenindustöötajatele

Koolituse aeg: 5.10 - 9.12.2021.a. teisipäeviti ja neljapäeviti kl 16.45 - 19.45

Maht: 78 tundi

Sihtrühm: Teeninduse valdkonna töötajad ja teised töötajad, kes vajavad soome keele oskust (A1-2) oma igapäevases töös.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

mõistab lihtsat erialast teksti;

mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel soomekeelset terminoloogiat;

vestleb spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides soome keeles;

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 38 tundi

Toitlustusettevõtete pakutavad teenused

Igapäevane suhtlemine

Telefonisuhtlus

Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine

Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine

Kaupluse teenindussituatsioonid

Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine

Enamlevinud toitude ja jookide nimetused

Eesti rahvustoidud

Laua- ja serveerimisnõud

Arveldamine

Praktiline töö: 40 tundi

Grammatika harjutused

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne)

Koolitaja: Siiri Toomik - täiskasvanute koolitaja, soome filoloog, teenekas kultuuritöötaja ja giid. 

 

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

07oktoober
Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina

Koolituse ajakava:

7., 8., 13., 14., 15 oktoober kell 14.30- 19.20

Maht. 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud turismi- ja ärivaldkondades alustajatele, kes soovivad oma oskusi kaasajastada digiturunduses.

Koolituse lõpuks õppija:

 • on saanud ülevaate, mis on digiturunduse olemus ja eripärad;
 • tunneb kodulehe halduse osiseid ja teab, millal ning kuidas kaasata tehnilist tuge;
 • on kursis peamiste digiturunduse valdkondadega, kasutab nende rakendamiseks vajalikku tarkvarapõhist analüüsi;
 • määrab oma toote/teenuse sihtrühma, koostab kiendiprofiili e persoona, sõnastab turundusstrateegia põhimõtted, turundussõnumi põhikomponendid ja kavandab sõnumi kohaleviimise protsessi internetikeskkonnas;
 • analüüsib kliendiprofiili ja rakendab sisuloome põhimõtted digitaalsete turundussõnumite koostamisel;
 • koostab turundusstrateegia alusel digiturunduse tegevuskava.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö: 26 tundi

 • Digiturunduse olemus, eelised ja kitsaskohad.
 • Kodulehe hooldamine, sisuhaldus, turvalisus, tehniline tugi.
 • Peamised digiturunduse valdkonnad (SEO, Google AdWords, turundamine sotsiaalmeedias, sisuturundus, e-postil põhinev turunudus).
 • Sihtrühma määramine. Kliendiprofiil. Turundussõnumi “sihtimine”.
 • Sisuloome põhimõtted.
 • Praktilised harjutused, nende esitlemine, arutelu ja analüüs rühmas.

Täpsem info ja koolitusele ergistreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850

Õppekava:

Registreerimine:

 

Sulge

13oktoober
Raamatupidamine ettevõttes

 

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD. Koolitusgrupp on komplekteerunud. Info tel 7850817.

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine)

Koolituse aeg: 13.10 - 20.10.2021.a. 

13.10, 15.10, 18.10 ja 20.10 kl 8 - 13.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Väikeettevõtete raamatupidajad ja töötajad, kes vajavad oskusi ja teadmisi raamatupidamisprogrammist ja kaasaegsest digiraamatupidamisest. 

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb Merit tarkvara rakendamist raamatupidamises;

Oskab kasutada raamatupidamises Merit Aktiva programmi;

Oskab raamatupidamisdokumente digitaalselt hallata ja arhiveerida ning aruandeid koostada.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Raamatupidamise korraldamine, seadusandlus; dokumendid;

Raamatupidamisprogrammide ülevaade, võimalused  ja rakendamine;Raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva rakendamine;Kontoplaan; Algsaldod; Majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites;

Müük; Artiklid; Kliendid; Arvete koostamine ja saatmine: müügiarve, e - arve;

Müügiaruanded; Ettemaks ja tasaarveldus; Saldoteatised; Võlad;

Ostuarved; Ostuartiklid; Kaubad; Materiaalne põhivara; Kuluaruanded;

Bilanss ja kasumiaruanne;

Käibemaks. Maksukohustuse tekkimine;

Digiraamatupidamine;

Raamatupidamisdokumentide haldamine ja arhiveerimine;

Põhiaruannete koostamine;

Majandusaasta aruande koostamine:

 

Praktiline töö: 16 tundi

Raamatupidamisdokumentide, sh aruannete koostamine; Dokumentide haldamine ja arhiveerimine Merit Aktiva programmi abil.

Koolitaja: Heli Ilves – koolitaja ja ettevõtja, kõrgharidus: majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala, raamatupidamise kogemust on 13 aastat, sh 2 aastat rahvusvahelist. Töötab Saksamaal rahvusvahelises ettevõttes e-kaubanduse suunal finantsspetsialistina. 

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

28oktoober
Pakendidisain väiketootjatele

Pakendidisain väiketootjatele.

Koolituse ajakava:

28., 29. oktoober; 4., 5., 10 november, kell 14.30-18.15

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele kelle tegevuse tulemusena valmib toodang, mille turustamiseks on tarvis pakendeid, silte ja etikette. Koolitus sobib ka turismi- ja majutuse valdkonna esindajaile, kelle ettevõtete tegevuskohtades müüakse meeneid, toidukaupu jmt.

Koolituse lõpuks õppija:

 • on tutvunud pakendite erinevate liikidega, saanud ülevaate pakendi funktsioonidest ja oskab neid eri tootevaldkondade piires eristada;
 • teab materjalide valiku ja kasutamise põhimõtteid;  
 • on kursis pakendite tootmise põhimõtetega;
 • teostab internetis temaatilist sihtotsingut;
 • rakendab pakendikujunduse põhimõtteid pakendikujunduste visandite loomisel.
 • Õppe sisu:

  Teooria: 10 tundi

 • Pakend: funktsioonid, liigid, kasutusviis. Materjalid.
 • Riiulielu. Müügieesmärgid.
 • Märgistused ja riiklik regulatsioon. Kujundamise põhimõtted.
 • Kujunduselemendid ja nende läbimõeldud rakendamine. Temaatilised internetiotsingud. Autoriõigused.
 • Pakenditööstus, suur- ja väiketiraažid.
 • Praktiline töö: 16 tundi

 • Pakendidisaini projekt: kavandamine, teostamine ja presentatsioon
 • on kavandanud ka esitlenud lihtsa prototüübi oma pakendile.
 • Täpsem info ja koolitusele registreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

 

 

 

Sulge

05-17
november-detsember
Kaugtöö korraldamine ettevõttes

Kaugtöö korraldamine ettevõttes.

Aeg: 5.11.-17.12-2021

Maht: 39 tundi

Sihtrühm:  Väikeettevõtjad, FIE-d, töötajad, kellel on vaja kaugtööd teha.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kujundada koostööl ja usaldusel põhinevat töökultuuri;
 • oskab kasutada levinumaid infotehnoloogilisi lahendusi (sh vabavaralisi keskkondi) kaugtööks;
 • teab kaugtöö tüüpilisi probleeme ja oskab neid lahendada.

Õppe sisu:

Teooria: 20 tundi

 • Kaugtöö ja paindlik töökorraldus (kaugtöö, paindlik töökorraldus, muudatused juhtimises, kaugtöö tugevused ja nõrkused, kaugtööd tegeva meeskonna väljakutsed, eduka kaugtöö korraldamise üldpõhimõtted, seadused ja maksud, virtuaalsed tööriistad kaugtöös ja turvalisus).
 • Kaugtöö ja usaldus (millised isikuomadused ja oskused peavad olema kaugtöö tegijal, koostöökultuuri ülesehitamine, usalduse dilemma ja kuidas luua usaldust kaugtööd tehes, juhi vaade kaugtööle).
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale tuginev suhtlemine (mida peab IKT-l tuginev suhtlemine võimaldama, millised suhtlusvormid ja-vahendid  meeskonna koostöö juhtimiseks valida, edastatavale sõnumile sobiva suhtlusvahendi valimine, sõnumites tekkida võivate moonutuste vältimine, edukaks infovahetuseks vajalikud tegevused).
 • Töörütm (kollektiivse kompententsuse loomine, töö planeerimine ja töörütmi kujunemine, töötervishoid ja –ohutus, tegevuste ja tähtaegade kokkuleppimine, vastutuste jagamine, meeskonnaliikmete motiveerimine, kuidas efektiivselt läbi viia nõupidamist, kaugtöö võimalikud probleemid).

Praktiline töö: 19 tundi

 • Probleemülesannete lahendamine.
 • Õppekäik kaugtöö keskustesse ja õppekäigu kokkuvõte

Täpsem info ja koolitusele registreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

Sulge

09november
Kaugtööks kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus

Kaugtööks kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus. (Veebikoolitus)

Kell 10.00-14.00

November: 9., 16., 23., 30.;

 

Koolituse ajakava võib muutuda.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud inimestele, kes vajavad teadmisi ja oskusi erinevatest kaugtöö veebikeskkondadest ning vajavad praktilisi näiteid, kuidas oma tööd korraldada.

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab erinevaid virtuaalse koostöö vahendeid ja oskab neid kasutada lähtuvalt töö iseloomust;
 • teab erinevaid veebikoosolekute keskkondi ning oskab neid kasutada koosolekul osalejana;
 • oskab kasutada GoogleDrive pilverakendust oma failide loomiseks, hoiustamiseks ning jagamiseks;
 • teab küberturvalisuse põhitõdesid, ning oskab end vajadusel kaitsta.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö: 26  tundi

 • Erinevate virtuaalsete koostööplatvormidega tutvumine (Teams,  Slack, Trello, GoogleDrive).
 • Veebikoosolekute keskkondade tutvumine (Skype, Zoom, Teams).
 • GoogleDrive pilverakenduse kasutamine dokumentide loomiseks, hoiustamiseks ja jagamiseks. Esitluse loomine.
 • Veebikoosolekul osalemine ja oma ekraani ning esitluse jagamine.
 • Küberturvalisuse põhitõed. Paroolid, töötamine avalikus võrgus, andmete kaitsmine, rämpspost.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel 785 0818, 5667 0850; E- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

Sulge

11november
Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Koolituse aeg:  11.11 - 17.12.2021

Koolitsue maht: 52 tundi

Koolitus toimub 11.11, 15.11, 2.12, 6.12, 13.12 ja 17.12.2021.a. 

11.11, 15.11 ja 6.12 toimub koolitus veebiõppena (Zoom, Google Meet, Facebook Messenger)

2.12 koolitus toimub Mooskal ja Haanjamaal (õppereis, pärandturismi kogemused, sh suitsusaun)

13.12 koolitus toimub Soomaal (õppereis, pärandturismi kogemused: loodusturism ja ühepuulootsiku pärand).

Sihtrühm: Turismiettevõtjad ja turismiettevõtete töötajad, kes tegelevad pärandturismi teenuste pakkumisega ning vajavad teadmisi ja oskusi teenuste disainist ja digiturundusest.

Grupi suurus 12 inimest.

Õppe alustamise nõuded: arvuti algoskus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Lähtub pärandturismi teenuste disainis rohepöörde ja säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja kohaliku kogukonna võimalustest; 

Oskab analüüsida pärandturismi teenuste sihtrühmi ja –turge; 

Planeerib teenused (matk, loodusretk, sündmus jm) pakettides; 

Planeerib ja viib läbi digiturunduse. 

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 26 tundi

Turismitoode ja keskkond;

Rohepööre ja säästev areng turismiettevõtluses;

Toodete ja teenuste mõju keskkonnale;

Pärandturismi vormid: loodus-, kultuuri-, arhitektuuri-, rahvalik jm pärand;

Elamuslik pärand ja sellel põhineva turismitoote ja –teenuse loomine (suitsusaun, elamusmatkad, loodusretked).

Pärandturismi teenused ning pakkumine sihtturgudele;

Tervise- ja ohutusnõuded teenuste pakkumisel;

Pärandturismi teenuste disain;

Projektijuhtimine turismiettevõttes;

Sihtrühmade ja –turu analüüs;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg ja veebiturundus, sotsiaalmeedia ja internetiturundus: Tripadvisor, Youtoube, Facebook, Instagram, TikTok jt.

Praktiline töö: 26 tundi

Tutvumine pärandturismi teenuste parimate praktikatega ettevõtetes (Võrumaa, Soomaa jt);

Turundussõnumi koostamine ning digiturunduskanali valimine;

Toote/teenuse info jagamine digiturundus- ja müügikanalis.

 

Koolitajad: 

Aivar Ruukel, ettevõtte Karuskose OÜ juhataja, kutsemagister, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži lektor, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Eda Veeroja - koolitaja, ettevõtte Mooska OÜ perenaine, kõrgharidus, koolitaja ja turismiettevõtja kogemus üle 10 aasta.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 7850817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

 

Sulge

11november
Pilditöötlus vaba tarkvaraga

Pilditöötlus vaba tarkvaraga.

Koolituse ajakava:

11., 18., 23., 24., 25. novemeber,  kell 14.30-19.20

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele konkurentsivõime parandamiseks tööturul, et õppida pilditöötlust oma reklaamide loomiseks.

Koolituse lõpuks õppija:

 • planeerib loodava kujunduse sisu ja kavandab visuaali, arvestades kujunduse eesmärgiga, järgib disainipõhimõtteid;
 • teab veebis ja trükis kasutatavate kujunduste erisusi, teeb asjakohaseid kujundusvalikuid;
 • leiab internetist oma kujunduste loomiseks vajalikke lähtematerjale ning on teadlik erinevatest autoriõigustest ja litsentsidest tulenevatest piirangutest failide kasutamisel;
 • loob kujundusi, milles kombineerib pilte, värve ja tekstielemente; rakendab efekte ning komponeerib kujundust eesmärgipäraselt;
 • rakendab töötamisel teadmisi värviteooriast ja järgib info visuaalse loetavuse põhimõtet;
 • esitleb oma tööd, analüüsides tehtut nii ratsionaalsete kui emotsionaalsete mõjutegurite alusel;
 • kasutab veebipõhist tarkvara jätkusuutlikult, arendades oma disaini- ja IKT-alaseid pädevusi.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö: 26 tundi

 • Disainipõhimõtted.
 • Kujunduse ülesehituse põhimõtted ja nende rakendamine (kompositsioon).
 • Veebi ja trüki jaoks loodavate failide erisused.
 • Inspiratsiooni ja lähtematerjalide allikad: pildipangad, kirjatüübid; nende kasutamise praktilised aspektid ja litsentside järgimine.
 • Ülevaade tarkvara töökeskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil.
 • Fototöötluse praktilised harjutused. Kontrast.
 • Värviteoora ja selle rakendamine praktilises töös.
 • Tekstide kujundamine ja kirjastiilid. Loetavus ja seda mõjutavad tegurid
 • Efektid. Visuaalne loetavus. “Kõnetava” kujunduse loomine.
 • Tasuta ja tasuliste tarkvarade erinevused. Fototöötlus mobiilis.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine: Grupp on komplekteerunud. Võimalus registreerida reservi.

 

 

Sulge

15november
Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil.

Koolituse ajakava võib muutuda.

Kell 8.30-17.30

November: 15., 16., 22., 23

Maht: 39 tundi

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab koostada joonise, projekti, erialase joonestusliku väljenduse primitiivide (joon, ring, ruut) abil ning oskab elemente modifitseerida (kopeerida, peegeldada, skaleerida jne) kogu terviku saavutamise eesmärgil;
 • oskab koostada digitaalse joonestatud joonise kihtidel ja tingmärkidega;
 • oskab mõõtmestada joonise mõõtjoone stiile kasutades;
 • oskab tuua joonisesse võõraid faile ning oskab neid hallata;
 • oskab koostab väljaprindi paberalusel mõõtkavas ning pdf formaadis.

Õppe sisu:

Teooria: 20 tundi

 • Primitiivide (joon, ring, ruut) joonestamine ja muutmine (kopeerimine, peegeldamine, skaleerimine) joonise loomisel.
 • Kihtide süsteemi loomine, elementide kihile viimine, süsteemi kasutamine.
 • Tingmärkide defineerimine, muutmine, sisestamine, dokumenti kirjutamine, raamatukogu kasutamine projekti vältel.
 • Joonise mõõtmestamine, stiili loomine, muutmine, joonisele mõõtude peale kandmine.
 • Väljaprindi koostamine paberkandjale mõõtkavas kirjanurgaga.

Praktilise töö: 20 tundi

 • Praktiline primitiivide joonestamine ja muutmine.
 • Digitaasle joonise kihtide loomine.
 • Mõõtmestab joonise.
 • Toob joonisesse faile ja haldab neid.
 • Prindib joonised mõõtkavas ja pdf formaadis.

Täpsem info ja registreerumine koolitusele: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

22-13
november-detsember
Täienduskoolitus kokkadele: Teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine

Täienduskoolitus kokkadele: Teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine

Koolituse aeg: 22.11 - 13.12.2021.a.

22.11, 24.11, 29.11, 1.12, 6.12, 8.12, 13.12.2021 * kl 16 - 20

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Toitlustusettevõtete töötajad: kokad, abikokad; töötajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadlikust toitumisest, tervisliku toidu, taime- ja eritoitude valmistamisest.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Toitlustusettevõttes töötamise ja toiduvalmistamise kogemus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab teadliku toitumise ja tervisliku toiduvalmistamise aluseid ning kasutab õiget terminoloogiat ja nende tähiseid; 

Oskab menüüdes kasutada taime- ja eritoite; 

Oskab asendada taime- ja eritoitudes vastavalt vajadustele ja nõuetele tooraineid; 

Valmistab taime- ja eritoite vastavalt retseptidele. 

Järgib toiduvalmistamisel tervise- ja tööohutusnõudeid.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 16 tundi

Tervisliku ja tasakaalustatud toitumise alused, toitumissoovitused (toidupüramiid, taldrikureegel jm);

Toitumishäired; Tervislik kaalulangetus;

Tervislikud toiduvalmistamise viisid (idandamine, hapendamine jm);

Tasakaalustatud menüü koostamine;

Taimetoitlus ja veganlus;

Toidutalumatused ja allergiad; Gluteenitalumatus; Laktoosi - ja kaseiini talumatus;

Diabeet ja toitumine;

Võimalikud asendajad rukki-, odra-, nisu- ja kaeratoodetele;

Menüü koostamise põhimõtted piimatoodete asendamiseks;

Erinevad toidugrupid - köögiviljad; kaunviljad; teraviljad; pähklid, seemned ja seened; puuviljad ja marjad taimsete toitude ja eritoitude valmistamisel;

Loomsete toorainete asendamine – erinevate taimsete alternatiivide tutvustus (sojatooted, taimsed piimad ja koored, taimsed kotletid), toitained, kasulikkus, ettevalmistamine, kasutamine toidus

Praktiline töö: 23 tundi

Menüüde koostamine, kasutades taime- ja eritoite; Eritoitude valmistamine vastavalt retseptidele: gluteenivabad toidud, laktoosivabad toidud;

Taimetoitude valmistamine vastavalt retseptidele.

Koolitajad:

Renate Hirschon - Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja ja koolitaja, kokk tase 5;

Liilia Raik - kutseõpetaja, tase 6 ning pagar-kondiiter, tase 4 ja toitumisnõustaja, täiskasvanute koolitaja;

Triin Muiste – koolitaja ja toitumisterapeut, kokk tase 4 ning ettevõtja ja Tervisekooli lektor;

Maire Vesingi – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli  koka eriala kutseõpetaja, kokk tase 5, koolitaja ja toitumisterapeut ja toitumisnõustaja.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

23-15
november-detsember
CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

Koolituse aeg: 23.11 - 15.12.2021.a.

Ajakava: 23.11 - 24.11, 7.12 - 8.12, 14. - 15.12.2021.a.

Maht: 52 tundi

Sihtrühm: Metalliettevõtete töötajad, kes vajavad oskusi APJ pinkidel ( frees- ja treipink) töötamiseks.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustmise nõuded: Kasuks tuleb kogemus metallitöö valdkonnas ja arvuti kasutuse oskus.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Oskab ette valmistada CNC treipingi ja CNC freespingitööpingi;

Oskab hooldada CNC treipinki ja CNC freespinkitööpinki;

Oskab töödelda detaile CNC frees- ja treipinkidel.

Õppe sisu:

Auditoorne töö:  16 tundi

tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;

freesimisel ja treimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;

freespingid ja treipingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimissüsteem;

üldteadmised freespinkide ja treipinkide  hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne)

mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised;

tehnoloogilised režiimid freespinkidel ja treipinkidel, nende valiku alused;

freesimisega ja treimisega  seotud terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles);

tööpinkide koordinaatsüsteemid;

tööpinkide juhtsüsteemid;

alamprogrammide otstarve ja võimalused;

juhtprogrammide koostamise alused.

Praktiline töö: 36 tundi

Tutvub tööjoonisega ja seadistab konventsionaalse freespingi ja / või treipingi  detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised.

Valib detailijoonisest lähtudes vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus.

Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid ja seadistab tööpingi vastavalt nendele.

Sisestab lõikeinstrumentide tegelikud mõõtmed tööpingi juhtsüsteemi. Vajadusel kohandab valitud lõikerežiimid pingi võimalustega. Analüüsib tööjoonisel toodud mõõteahelaid ja arvutab vajalikud mõõdud.

Valmistab konventsionaalsel freespingil või/ja treipingil  etteantud detailijoonisest lähtudes detaile (tasapinnad ja tasapinnalised kontuurid, kujufreesiga freesitud kontuurid, jagamispea abil freesitud hulktahukad ja sirged sooned), mis vastavad ISO standardis ette nähtud täpsusnõuetele IT 12.


Tutvub tööjoonise ja juhtprogrammiga ja seadistab CNC-treipingi/freespingi detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised.

Asetab lõikeinstrumendid instrumendihoidjasse ja määrab vajalikud nullpunktid. Vajadusel koostab ise juhtprogramme puurimiseks ja tasapinnaliste kontuuride (nt sooned, ringid, ristkülikud, ruudud jne) ning astmete freesimiseks/ treimiseks, kasutades tööpingi juhtsüsteemis olevaid alamprogramme.

Veendub etteantud juhtimisprogrammi õigsuses ja vastavuses detailijoonisele. Valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile APJ-freespingil7 treipingil. Jälgib tööprotsessi, rikke ilmnemisel oskab seisata tööpingi töö või operatsiooni nii, et tekkinud kahju (tööpingi tehniline seisund, toorainekulu jms) oleks võimalikult vähene. Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.

Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed. Ladustab valmis detailid lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Koolitaja: Jüri Post - Võrumaa kutsehariduskeskuse metallitehnoloogia eriala kutseõpetaja, kõrgharidus, hinnatud nõustaja ettevõtjatele CNC metallipinkide osas, koolitaja kogemus  23 aastat.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

24-07
november-detsember
Enesejuhtimine ja stressiga toimetulek

Enesejuhtimine ja stressiga toimetulek

Koolituse ajakava: November: 24, 29; Detsember: 7

Kell 9.00-17.00

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud COVID - 19 pandeemiast põhjustatud kriisi mõjudest tulenevalt  enesejuhtimise ja stressiga toimetuleku oskusi ja teadmisi vajavatele inimestele. Koolitus on mõeldud kõigile neile, kelle töö eeldab head ajaplaneerimise, enesemotiveerimise ning pingetega toimetuleku oskusi, et keerulistes töösituatsioonides tegutseda eesmärgipäraselt ning tulemuslikult.  

Koolituse läbinu: 

 • teadvustab ja analüüsib enda stressiallikaid ning ülemäärasele stressile viitavaid sümptomeid;
 • teab stressijuhtimise põhimõtteid ning analüüsib enda käitumist nendest lähtuvalt;
 • rakendab teadlikult stressi ennetamiseks ja vähendamiseks sobivaid meetodeid;
 • teadvustab enda motivatsioonitegureid ning oskab ennast motiveerida;
 • teadvustab peamisi endast ja keskkonnast tulenevaid takistusi eesmärkide saavutamisel ning nende ületamise viise;
 • analüüsib enda ajakasutust tulemuslikkuse ja rahulolu  kriteeriumitest lähtuvalt;
 • oskab seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke;
 • oskab endale koostada vajalikuks  perioodiks plaane ning jälgida  nende saavutamist;
 • oskab eristada ülesannete prioriteetsust nende kiirust ja olulisust arvestades.

Õppe sisu:

 • Enesejuhtimise olemus ja oskused.
 • Proaktiivsus enesejuhtimisel.
 • Stressi olemus, tekke põhjused ja avaldumise viisid.
 • Uuema aja tööstressorid, koroonaväsimus ning nende mõju isiklikule efektiivsusele.
 • Läbipõlemise tähendus ning ohu märgid.
 • Stressijuhtimise tasandid – individuaalne, võrgustik ja organisatsioon.
 • Peamised stressijuhtimise võtted individuaalsel tasandil – stressi ennetamine, stressorite mõju vähendamine ja stressijärgne lõõgastumine.
 • Muudatustega kohanemine. Psühholoogiline paindlikkus ja selle arendamise võimalused.
 • Toetusvõrgustiku roll stressijuhtimisel.
 • Heas töötegemise seisus püsimise põhimõtted.
 • Motivatsioon kui liikumapanev jõud.
 • Motivatsiooni erinevad liigid.
 • Enesemotiveerimise ja jõustamise põhimõtted.
 • Eesmärkide kooskõla isikliku ja organisatsiooni missiooni ja visiooniga.
 • Eesmärkide seadmise põhimõtted. Eesmärkide seadmine  erinevatest rollidest lähtuvalt.
 • Peamised takistused ajajuhtimisel. Hoiakud, mis takistavad või abistavad eesmärkide saavutamisel. Segajatega toimetulek.
 • Ajaplaanide koostamine. Aasta-, kuu-, nädala- ja päevaplaanide eesmärgid, nende koostamine ja rakendamine.
 • Ülesannete prioriteetsuse määratlemine kiirusest ja tähtsusest lähtuvalt.
 • Tegutsemine lähtuvalt eesmärkidest ja prioriteetidest.
 • Stressijuhtimise võtted
 • Psühholoogiline paindlikkus
 • Motiveerimine ja jõustamine
 • Ajaplaani koostamine
 • Enesehindamine koos grupi ja koolitaja tagasisidega

Õppekava:

Kursusele registreerumine:

 •  

 

 

Sulge

01detsember
Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil.

Kell 8.30-17.30

Detsember: 1., 8., 10., 13.

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevatele töötajatele, kes vajavad tööülesannetest lähtuvalt jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskused.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab joonestada enda erialaga seonduva 3D mudeli joonte keskkonnas;
 • oskab joonestada enda erialaga seonduva 3D mudeli pindade keskkonnas;
 • oskab joonestada 3D primitiive ja oskab neid omavahel modifitseerida konkreetseks tulemiks;
 • oskab joonestada võrk-elemente ning oskab neid töödelda;
 • oskab koostada väljaprindi flatshot, section plane ja 3D meetodil mõõtkava.

Õppe sisu:

Teooria: 19 tundi

 • Joone kujutamine 3D keskkonnas.
 • Pindade kujutamine 3D keskkonnas.
 • Primitiivide (kuup, püramiid, kera jne) joonestamine ja 3D modifitseerimisvahendite kasutamine, sh gismo.
 • Võrkpinnad ja nende olemus.
 • Elementide omaduste muutmine kõikide joon, pind, mahu, primitiivide vahel.
 • 3D objektide ettevalmistamine väljaprindiks (Flashshot, 3D vaated, jne)
 • Praktiline töö: 20 tundi
 • Praktiline joonestamine 3D mudelite joonte keskkonnas.
 • Praktiline joonestamine 3D mudelite pindade keskkonnas.
 • Joonestab 3D primitiive ja modifitseerib need tulemiks.
 • Joonestab võrk- elemente ning töötleb neid.
 • Koostab väljaprindi flatshot, section plane ja 3D meetodil mõõtkavas.

Täpsem info ja koolitusele registreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

 

 

 •  
Sulge

01detsember
Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva)

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva).

Koolituse ajakava:

1., 2., 3., 8., 9. detsember, kell 8.30-17.30

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele, kel on vaja informatsiooni kiirelt ja paindlikult edastada.

Koolituse lõpuks õppija:

 • planeerib loodava kujunduse sisu ja kavandab visuaali, arvestades kujunduse sihtmeedia nõuetega;
 • teab veebis ja trükis kasutatavate failide parameetreid, valib sobiva failiformaadi;
 • leiab internetist oma kujunduste loomiseks vajalikke lähtematerjale, kasutab neid kooskõlas autoriõiguste ja litsentsidest tulenevatest piirangutega;
 • loob kujundusi, milles kombineerib pilte, värve ja teksti ning animatsioone, rakendades teadmisi värviteooriast ja jälgides loetavuse ning info hierarhilise esitamise põhimõtteid;
 • järgib erinevate samateemaliste kujunduste kavandamisel visuaalse ühtsuse põhimõtteid;'
 • kasutab Canva kujundusprogrammi jätkusuutlikult ning on arendanud oma disaini- ja IKT-alaseid pädevusi.

Auditoorne ja praktiline töö:

 • Veebipõhise kujundustarkvara Canva tasuta versiooni kasutamine lihtsamate müügiedendus- ja/või infomaterjalide kujundamiseks nii sotsiaalmeediasse kui trükki.

 • Disainipõhimõtted.

 • Veebi ja trüki jaoks loodavate failide eripärad.

 • Inspiratsiooni ja lähtematerjalide allikad: pildipangad, graafika, kirjatüübid; nende kasutamise praktilised aspektid ja autoriõigused.

 • Ülevaade Canva keskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil (veeb ja trükk).

 • Värviteoora ja selle rakendamine kujundamisel veebi ja trüki jaoks. Brändivärvide lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemine.

 • Tekstide kujundamine ja kirjastiilid. Loetavus ja seda mõjutavad tegurid

 • Infograafika ja fototöötlus.

 • Kujunduse ülesehituse põhimõtted ja nende rakendamine (kompositsioonpäev.

 • Animatsioonid ja videod.

 • Tasuta ja tasulise versiooni erinevused. Canva programmi mobiiliversioon.

 • Ülesannete teemad lepitakse kokku vastavalt õppegrupis osalejate huvidele ja soovidele.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine: Grupp on komplekteerunud. Registreerida saab reservi.

Sulge

09detsember
Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel.

Koolituse aeg: 9.12 - 15.12.2021.a.

9. - 10.12 ning 15.12.2021 kl 9 - 16

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes ametialaselt viivad läbi personalitöö tegevusi ning tehniliselt korraldavad personalitööd ning kõik töötajad,

kes vajavad ametialaselt oskusi ja teadmisi digivahenditest ja –turundusest personali värbamisel. 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvutioskus vähemalt algtasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

teab personalitöö põhimõtteid ning olulisemaid õigusakte;

teab ja oskab kasutada personali värbamise erinevaid meetodeid ning korraldada vastavat tegevust organisatsioonis;

tunneb digivahendite kasutamise ja –turunduse võimalusi personali värbamisel;

oskab personali värbamiseks koostada ja turundada infot erinevates kanalites (sotsiaalmeedia, veebiplatvormid, töövahendusportaalid, mobiilsed rakendused).

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Personalitöö mõiste, eesmärgid, vajadus;

Personalitöö õiguslik, sotsiaalne, majanduslik, tehnoloogiline taust;

Personalitöö valdkonnad, tasemed ja korraldus organisatsioonis;

Tööõigus personali värbamisel;

Isikuandmete konfidentsiaalsus personalitöös, andmekaitse;

Personali planeerimine: tööjõuvajaduse hindamine, tööjõukulude kavandamine;

Personali värbamine ja valik;

Värbamisvajaduse hindamine;

Värbamisprotsessi kavandamine, värbamisallikate valik, töökuulutuse koostamine;

Kandidaatide hindamine – dokumentide analüüs, testimine, intervjueerimine;

Värbamisotsuse tegemine, sisseelamise toetamine;

Digivahendite kasutamine ja –turundus personali värbamisel;

Personali värbamiseks info koostamine, sisuturundus;

Digiturunduse kanalid – sotsiaalmeedia ja –võrgustikud (Facebook, LinkedIn, Twitter), töövahendusportaalid (CV-Online, CV Keskus, GoWorkaBit, MeetFrank jt), online- ja Chat - teenused (Skype, Messenger, Zoom, MS Teams jt).

Praktiline töö: 16 tundi

Personali värbamisega seotud õigusaktid, andmekaitse;

Värbamisprotsessi kavandamine, värbamisallikate valik, töökuulutuse koostamine;

Kandidaatide hindamine – dokumentide analüüs, testimine, intervjueerimine;

Kandidaatide hindamine;

Digivahendite kasutamine ja –turundus personali värbamisel;

Personali värbamiseks info (kuulutus, reklaam) koostamine, sisuturundus;

Digiturunduse kanalite kasutamine – sotsiaalmeedia ja –võrgustikud (Facebook, LinkedIn, Twitter), töövahendusportaalid (CV-Online, CV Keskus, GoWorkaBit, MeetFrank jt), online- ja Chat - teenused (Skype, Messenger, Zoom, MS Teams jt).

Koolitajad:

Mari Nõmm – koolitaja ja ettevõtja, haridustase: teadusmagister (MSc) psühholoogias Tartu Ülikool 1996; alates 2008 Arengupartner OÜ juhatuse liige, konsultant ja koolitaja;

Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse juhtivõpetaja ja täiskasvanute koolitaja, omab EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 5690 5389, 785 0817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

 

Sulge

17detsember
Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga

Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga (veebis)

Ajakava: 17.12.- 29.12.2021

17.12. kell 15.00-18.15

21.12. kell 15.00-18.15

22.12. kell 14.00-18.00

27.12. kell 14.00-18.00

28.12. kell 14.00- 17.15

29.12. kell 14.00- 17.15

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud kõigile, kellel on vaja tööalaselt analüüsida visuaalselt suuri andmemahte.

Koolituse läbinu:

 • teab, kuidas laadida andmed Power BI keskkonda;
 • oskab visualiseerida erinevaid tüüpe jooniseid ja neid redigeerida;
 • teab erinevaid Power BI rakendamise võimalusi andmeanalüüsis;
 • teab erinevaid koostöö- ja jagamisvõimalusi.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

 • Algandmete laadimine Power BI programme (erinevatest andmeallikatest);
 • Andmetüübid ja kategoriseerimine;
 • Andmemudeli koostamine ja seosed ning erinevate mõõdikute loomine;
 • Andmete visualiseerimine ja kujundamine;
 • Raporti publitseerimine;
 • Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel;
 • Töökeskkonna seadistamine.

Õppekava:

Registreerimine:

 

Sulge
2022(33)
31-11
jaanuar-veebruar
Mööblitööstuse pingioperaatori baaskoolitus

Mööblitööstuse pingioperaatori baaskoolitus

Koolituse aeg: 31.01 - 11.02.2022.a. 

31.01, 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. ja 11.02 kl 16 - 19

Sihtrühm: puiduvaldkonnas tööotsijad ja töötajad, kes vajavad tööks puidupingioperaatorina täiendavaid oskusi ja teadmisi. 

Grupi suurus: 10 inimest

Õpingute alustamise nõuded: puuduvad

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

omab teadmisi puidupingioperaatori kutse olemusest ja tööjõuturul nõutavatest kompetentsidest;

eristab mööbli ja puittoodete valmistamisel kasutatavaid materjale ja nende omadustest lähtuvaid valikupõhimõtteid;

omab ülevaadet mööblitööstuse tootearendusprotsessidest ning jooniste ja mudelite valmistamise põhimõtetest ning neile esitavatest nõuetest;

tunneb lõiketöötlemise põhimõtteid puidu ja puidupõhiste materjalide kasutamisel;

omab ülevaadet tööohutuse baasteadmistest ning keskkonnaohutusnõuetest;

oskab kasutada mõõtevahendeid ja omab ülevaadet peamistest puidupinkide hoolduse põhimõtetest;

oskab häälestada puidupinke vastavalt etteantud töö iseloomule ning parameetritele;

teab olulisemaid viimistlusmaterjale ja pealekandmise meetodeid.

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 10 tundi

Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, töövahendite kasutamine;

Mööblitööstuses kasutatavate materjalide tutvustus;

Tööjooniste lugemine ning puidupinkide häälestus;

Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded puidupinkide kasutamisel;

Lõiketöötlemise ja -instrumentide tutvustus;

Kvaliteedinõuded  pinnal, kvaliteedi hindamine, defektide määratlemine.

Praktiline töö: 30 tundi

töötleb kvaliteedinõuetele vastavalt puitu ja puidupõhiseid materjale järgmistel puidupinkidel: servalihvpink, lailintlihvpink, paksusmasin, rihthöövel,

arvestades loetletud puidupinkide eripära ja töötlemise tehnoloogiat;

puurib etteantud nõuetele pesasid ning avasid vertikaal- ja horisontaalpuurpingil;

saeb kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale formaatsaagpingil;

lihvib detaile etteantud kvaliteedinõuetele, valides sobivat tüüpi lihvmaterjalid;

hööveldab rihthöövlil tooriku baaspinnad ning seejärel detaili pinnad vastavalt joonisel antud gabariitidele paksusmasinal;

kasutab käsiviimistlusseadmeid viimistlusmaterjali pealekandmiseks: ülaanumaga käsipüstol, kõrgsurvepüstol.

 Koolitajad: 

Mart Nilson - Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter juhataja

Jörgen Dobris - Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter arendusjuht

Täpsem info ja registreerumine: 

tel.: 5855 7378

e-post: jorgen@tsenter.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

08veebruar
Arvuti baasoskuste koolitus algajatele

http://Kursusele registreerimineArvuti baasoskuste koolitus algajatele

Aeg: 8., 15., 22. veebruar ja 1., 8. märts kell 10.00-14.00

Maht 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud algajatele arvutikasutajatele.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist;
 • oskab tabeltöötlusprogrammis moodustada lihtsamaid tabeleid ja teha arvutusi;
 • oskab koostada slaidiesitlust;
 • oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti;
 • teab kuidas veebilehtedelt infot leida;
 • oskab turvaliselt arvutit kasutada

Õppe sisu:

Praktiline töö 26 tundi:

 • Arvuti algteadmised. Failide ja kaustade haldamine.
 • Tekstitöötlus (teksti sisestamine ja korrigeerimine, töö plokkidega, kujundamine, lehekülje määrangud ja väljatrükk, salvestamine ja lõpetamine, lehekülje kujundamine);
 • Tabeltöötlusprogramm MS Excel (Töövihiku loomine ja vormindamine, andmete sisestamine töölehele, valemid, töölehe printimine);
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogramm (slaidiesitluse koostamine, kujunduse valmimine, objektide lisamine, tekstide animeerimine, slaidiesitluse seadistamine, slaidide printimine);
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.
 • Arvutiturvalisus (kontod ja paroolid ning viirusetõrje).

Täpsem info ja koolitusele registreeumine: tel: 785 0818, 5667 0850

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

11veebruar
E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias.

11., 18., ja 25 veebruar kell 9.00-17.00

Aeg täpsustub.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele, kes vajavad teadmisi ja oskusi e-kaubandusest, müügist ja turundusest sotsiaalmeedias.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada e-turundustegevust ja kommunikatsiooni sotsiaalmeedias;
 • oskab otsida ja rakendada meetmeid tarbija tähelepanu saamiseks;
 • mõistab pikaajalist mõtteviisi ettevõtte kasvatamisel;
 • oskab koostada 21. sajandi turundusstrateegiat;
 • mõistab veebilehtede ja e-poodide efektiivsuse tõstmise võimalusi;
 • oskab analüüsida sotsiaalmeedia sisu ja reklaamide kasulikkust.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

 • Sotsiaalmeedia potentsiaali nägemine;
 • Sotsiaalmeedia alused ja toimimine (sh. algoritm);
 • Sotsiaalmeedia väärarusaamade ümber lükkamine;
 • Turundamise mõtteviisi paika saamine;
 • Brändingu alused;
 • Ettevõtte reputatsiooni loomine;
 • Ideaalse kliendi formuleerimine;
 • 21. sajandi turundusstrateegia – kuidas turundada praegustele generatsioonidele;
 • Kodulehekülje loomise põhitõed;
 • E-poe loomise põhitõed;
 • Sotsiaalmeedia kontode analüüsimine;
 • Alahinnatud tasulised reklaamid;
 • Sotsiaalmeedia sisu loomine.

Praktiline töö: 16 tundi

 • Ideaalse kliendi formuleerimine;
 • Ettevõtete kodulehekülgede ja sotsiaalmeedia analüüs;
 • Turundusstrateegia koostamine;
 • Sotsiaalmeedia sisu loomine.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine; tel: 785 0818, 5667 0850

Õppekava:

Registreerimine: Grupp on komplekteeritud. Saab registreerida reservi.

 

Sulge

28-01
märts-aprill
Epoksiidvaigu valamise koolitus - serveerimisalus

Epoksiidvaigu valamise koolitus - serveerimisalus

Koolituse aeg: 28.03.2022 ja 01.04.2022 kell 9.00 - 16.30

Sihtrühm: puiduvaldkonna töötajad; erineva haridustaseme- ja töökogemusega puiduvaldkonnas töötajad või tööotsijad.

Grupi suurus: 8 inimest

Õpingute alustamise tingimused: Kasuks tuleb kogemus puidutöö valdkonnas

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
- teab epoksiidvaigu ettevalmistuse etappe ja materjali koostist;
- oskab vaigu kasutamiseks ette valmistada töösegu ja kasutada õigeid töövahendeid;
- tunneb vaigu valamise tehnoloogilisi ning järeltöötlemise protsesse;
- teab töökohal tööohutus ja –tervishoiu ning keskkonna nõudeid;
- tunneb kvaliteedinõudeid;
- oskab valmistada vastavalt etteantud juhistele väiksema toote.

Õppe sisu:
Auditoorne töö: 2 tundi
- Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded epoksiidvaigu kasutamisel
- Eposkiidvaikude liigitus ja materjali valiku põhimõtted
- Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, töövahendid
- Kvaliteedinõuded vaigu valamisel, kvaliteedi hindamine, defektide määratlemine

Praktiline töö: 14 tundi
- Puitmaterjali ettevalmistus
- Tööohutusnõuded käsiseadmete kasutamisel
- Epoksiidvaigu töösegu ettevalmistus ja valamine
- Järeltöötlus pindade ettevalmistamiseks
- Viimisltusprotessid kvaliteetse pinna saavutamiseks

Koolitajad:
Jörgen Dobris – VKHK puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER arendusjuht
Uku Vislapuu – ettevõtte Loov interjöör OÜ esindaja

Täpsem info ja registreerimine:
jorgen@tsenter.ee
+372 5855 7378

Õppekava
Registreerimine

Sulge

22aprill
Bürootöötaja digioskused

Bürootöötaja digioskused.
Kuupäev: 2022 I poolaastal alates 22.04.2022 veebis

maht 78 tundi

Bürootöötaja koolituse ajakava

Kuupäev

Kellaaeg

Tundide maht

22.04.2022

15:00 -19:00

5

25.04.2022

15:00 -19:00

5

26.04.2022

15:00 -19:00

5

27.04.2022

15:00 -19:00

5

04.05.2022

10:00 - 15:00

6

09.05.2022

15:00 -19:00

5

10.05.2022

10:00 -15:00

6

11.05.2022

10:00 -15:00

6

16.05.2022

15:00 -19:00

5

23.05.2022

15:00 -19:00

5

30.05.2022

15:00 -19:00

5

06.06.2022

15:00 -19:00

5

13.06.2022

15:00 -19:00

5

17.06.2022

10:00 - 14:15

5

20.06.2022

15:00 -19:00

5

Tunnid kokku

78

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud büroojuhtidele, juhiabidele ja teistele bürootöötajatele, kes vajavad tööalaselt arvutikasutamise ja dokumendihalduse oskuste täiendamist.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab koostada ja vormistada korrektseid dokumendipõhju ja ametidokumente;
 • oskab koostada korrektseid tabeleid, neid analüüsida;
 • teab ja kasutab netiketi reegleid, oskab toimetada meilivahetust ja tööülesandeid ning planeerida ajaressursse;
 • oskab koostada korrektseid trükiseid, neid elektrooniliselt edastada ning väljatrükiks seadistada;
 • oskab koostada korrektseid esitlusi, järgides hea tava reegleid;
 • teab erinevaid kaugtöö võimalusi;
 • oskab kasutada Google Drive keskkonda dokumentide haldamiseks ja jagamiseks, koostada Google Form abil küsitlusankeete.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

1. MS Word.

Nõuded teksti sisestamisel ja vormindamisel. Teksti vormindamine.

Dokumendipõhjade loomine ja kasutamine. Ametikirja vormistamise nõuded.

Korrektne printimine.

2. MS Excel.

Töö lahtrite, ridade ja veergudega. Andmetüübid. Loendid. Töö suurte andmetabelitega (sorteerimine, filtreerimine, vahekokkuvõtted, konsolideerimine, risttabelid). Andmete visualiseerimine (tulp-, sektor- ja joondiagramm). Tabeli väljatrükk.

3. MS PowerPoint – nõuetekohase esitluse koostamine ja redigeerimine, erinevate objektide lisamine.

4. MS Outlook.

Mailbox (e-post). Ajaplaneering. Tööülesanded. Märkmed. Kontaktid.

5. MS Publisher.

Erinevate trükiste koostamine (kutsed, flaierid, plakatid, kuulutused, kalendrid, brošüürid jne)

6. Pilvelahendused kontoritöös - Google Calender, Google Drive.

7. Kaugtöö lahendused (videokoosolekud, ülesannete planeerimine/jagamine)

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

 

Sulge

11mai
Maheleiva ja leivamäärde valmistamise koolitus

Maheleiva ja leivamäärde valmistamine

11. mail kell 16.00-18.30

Koolitus on tasuline: 35 eurot osaleja

Sihtgrupp: Toitlustusettevõtete kokad, abikokad, turismiettevõtjad, toitlustajad, kodukokad ja leivaküpsetuse huvilised.

Koolituse läbinu:

 • Oskab valmistada juuretist;
 • Oskab juuretisega teha leivatainast;
 • Oskab valida küpsetamiseks õiget jahu ja temperatuuri;
 • Tunneb leiva valmistamise protsessi ja rukkileiva kui Eesti traditsioonilise toiduaine väärtuslikkust ning tervislikkust ja osakaalu “Toidupüramiidis“;
 • Oskab valmistada erinevaid leivamäärdeid.

Koolituse lõpus saab õppija kaasa juuretise, et kodus leiba küpsetada.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

13-15
mai-juuni
Tööstusrobotite programmeerimise algkursus

Tööstusrobotite programeerimise algkursus

Koolituse aeg: 13.05 - 15.06.2022

Koolitus toimub 13.05,  8., 9., 10., 13., 14. ja 15.06 kl 9 - 18

Maht: 79 tundi

Sihtrühm: Ettevõtetes töötavad mehhatroonikud, automaatikud, tehnikud ja mehaanikud

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Töökogemus elektroonika ja automaatika või energeetika valdkonnas töötamisel.

Koolituse lõpuks õppija:

Tunneb tööstuses kasutatavaid roboteid ja nende tööpõhimõtteid;

Mõistab robotite programmeerimiskeskkondi ja –keeli;

Oskab kasutada tarkvara robotite programmeerimiseks;

Oskab koostada tööstusrobotite programme.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 29 tundi

Tööstusrobotid, nende tööpõhimõtted ja kasutamine tööstusettevõttes

Tööstusrobotite programmeerimine tootmisprotsessi juhtimiseks

Robotite programmeerimine

Erinevate robotite programmeerimise tarkvara

Programmeerimise keskkond

Programmeerimiskeeled (FBD, LAD jt)

Programmi koostamine

Praktiline töö: 50 tundi

Erinevate robotite programmeerimine

Tarkvara praktiline kasutamine

Programmi koostamine

Tootmisprotsessi juhtimine tööstusroboti abil

Koolitaja: Viktor Dremljuga - Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja, tehnoloogia alane kõrgharidus, tunnustatud tehnikaettevõtete nõustaja ja täiskasvanute koolitaja üle 20 aasta.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

25mai
Suppide õpiköök

Suppide õpiköök

Aeg: 25. mai kell 16.00-18.30

Maht: 3 tundi

Maksumus: 35 eurot osaleja

Õpiväljundid:

 • Õpib tundma erinevaid toiduaineid;
 • Õpib valmistama ja serveerima erinevaid (selge leemega, külmsupp, püreesupp jne) suppe;
 • Oskab planeerida, valmistada ja serveerida supid, järgides tööohutusnõudeid;
 • Kasutab ergonoomilisi töövõtteid

Koolitaja: Kertu Pehlak

Tegevus;

Jagame teadmmisi ja oskusi toorainetest, maitsestamisest, soolastest ja magusatest suppidest. Koolitusel valmistame linnulihapuljongit blanseeritud köögiviljadega, tomati- läätsesuppi, kõrvitsapüreesuppi, borši veiselihaga ja magusat marjasuppi kamakreemiga.

Ise teeme ja ise sööme maitsvad supid.

Kaasa retseptid!

Täpsem info ja registreerumine:

Tel: 785 0818, 5667 0850

E- post: merle.vilson@vkhk.ee

 

 

Sulge

28-04
mai-juuni
Veebilehe koostamine ja haldamine toodete ja teenuste reklaamiks

Veebilehe koostamine ja haldamine toodete ja teenuste reklaamiks

Koolituse eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine veebilehe koostamisest, et reklaamida tooteid ja teenuseid.

Koolitusel koostatakse ettevõttele/endale reaalselt töötav ja toimiv veebileht Google Sites platvormil.

Koolituse aeg: 28.05 - 16.06.2022

28.05 kl 9.30 - 18

4.06 kl 9.30 - 18

16.06 kl 10 - 15

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: 

Ettevõtete ja asutuste töötajad, väikeettevõtjad, kes vajavad teadmisi ja oskusi veebilehe koostamisest, et reklaamida tooteid ja teenuseid.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvutikasutamise oskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

tunneb turunduse ja reklaami põhimõtteid, sihtrühmi ja kanaleid;

tunneb veebilehe koostamise ja haldamise programme ning teenuseid;

oskab koostada veebilehte ning tagada selle turvalisust toodete ja teenuste reklaamiks.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 16 tundi

Reklaam ja turundus: põhimõtted, sihtrühmad ja kanalid;

Reklaamistrateegiad ja struktuur;

Reklaamiseadus;

Reklaamipsühholoogia;

Toodete ja teenuste reklaam veebilehel;

Veebilehtede tüübid, eesmärgid ja funktsioonid;

Veebilehe ülesehitus;

Veebilehe koostamise programmid (WordPress, Wix, Webnode jt);

Veebiteenused (Weebly, Edicy jt);

Terviklahendusega sisuhaldusprogrammid (Joomla, Drupal jt);

Veebiserverid ja domeenid;

Veebi turvalisuse tagamine, populaarsemad moodulid (Hacked, Security Review, Password Policy).

Praktiline töö: 10 tundi

Veebilehe koostamine;

Lehtede ja postituste loomine;

Piltide lisamine;

Linkide lisamine;

Veebilehe majutamine;

Veebilehe turvalisuse tagamine.

Koolitaja: Ragnar Kurm - koolitaja ja ettevõtja

Täpsem info ja registreerumine: 

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

11-30
juuli-august
Eesti keele algkursus (A1)

Eest keele algkursus (A1).

Koolitus toimub 11.07 - 30.08.2022. a.  (23 õppepäeva, 3,5 akad tundi korraga)

11., 13., 14., 18., 20., 21., 25., 27., 28.juulil ning

1., 3., 4., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 22., 24.augustil kl 14.30 - 17.30

25., 29. ja 30.augustil kl 14.30 - 18.15

* Koolitusele on 4 vaba kohta, koolitusega saab liituda kuni 15.07.2022

Koolitusega 18.07 - 30.08.2022.a. alustavate kursuslaste ajakava: 

18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28.juuli

1., 2., 3., 4., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 22., 24.augustil kl 14.30 - 17.30

25., 29. ja 30.august kl 14.30 - 18.15

Koolituse eesmärgiks on eesti keele algtaseme oskuse saavutamine: suhtlus- ja väljendusoskus ning kuulamis- ja kirjutamisoskus tasemel A1 . 

Koolituse sihtrühm: kõik, kes vajavad eesti keele algtaseme (A1) oskust, ajutise kaitse saanud.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb eesti keele sõnavara ja põhitermineid

Oskab end mõistetavaks teha;

Mõistab kuuldut ja loetut;

Oskab luua selget ja loogilist kirjalikku teksti;

Oskab ennast väljendada (tase A1) eesti keeles.

 

Auditoorne töö: 30 tundi

Enda tutvustamine;

Tervitamine ja tutvustamine;

Mina ja mu pere, kodu, lemmikloomad;

Töö ja hobid. Vaba aeg;

Mulle meeldib/ei meeldi;

Minu haridustee;

Ma tahan/ei taha; 

Kuupäevad ja kellaajad. Kalender;

Aastaajad. Ilm; 

Toit ja söömine. Rahvustoidud ja lemmiksöögid;

Igapäevasuhtlus (pood, toitlustusasutus jm);

Pühad ja tähtpäevad Eestis;

Transport ja reisimine;

Igapäevased käibe- ja viisakusfraasid;

Argielus esinevad lühendid.

Praktiline töö: 50 tundi

Harjutused ja ülesanded:

Tähestik, hääldamine ja ortograafia;

Ase-, küsi-, arv-, kaas-, side- ja määrsõnad;

Ainsus ja mitmus;

Käänamine ja pööramine;

Kõneviisid;

Olevik, lihtminevik, täisminevik.

Tutvumine eestikeelsete veebilehtedega (n t-pilet, piletimaailm, politsei.ee jms)

Iseseisvat keeleõpet toetavad keskkonnad ja äpid (lingohut, duolingo jt);

Minu CV

Keeleeksam/arvestus: test ja suuline vestlus.

Koolitaja: Ulvi Mustmaa - täiskasvanute koolitaja ja õpetaja, giid ja reisijuht, haridustase: kõrgharidus (Tartu Ülikool, 1986; filoloog); täiskasvanute koolitaja kogemus 2005.a. alates, läbi viinud eesti keele kursusi võõrkeele baasil (vene, saksa keel), sh vabatahtlikuna.

Info ja registreerumine:

Terje Kruusalu

tel.: +372 56905389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreerumine

Õppekava

Sulge

12september
Eesti keele algkursus (A1)

Eesti keele kursus (A1)

Koolituse aeg: 12.09 - 12.12.2022.a. kl 16.30 - 18.45

Koolitus toimub 12., 14., 19., 21., 26. ja 28.septembril,

3., 5., 10., 12., 17., 19., 24. ja 26.oktoobril,

2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28. ja 30.novembril,

5., 7. ja 12.detsembril 2022

Maht: 80 tundi

Sihtrühm: Ajutise kaitse saanud – töötajad ning töötud, kes vajavad eesti keele oskust algtasemel (A1).

Grupi suurus 12.

Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine, puudub/või vajab täiendamist A1 eesti keele tase.

Kasuks tulevad eelnevad oskused ja teadmised eesti keelest (0 - A1). 

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb eesti keele sõnavara ja põhitermineid

Oskab end mõistetavaks teha;

Mõistab kuuldut ja loetut;

Oskab luua selget ja loogilist kirjalikku teksti;

Oskab ennast väljendada (tase A1) eesti keeles.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 30 tundi

Enda tutvustamine. Tervitamine ja tutvustamine.

Mina ja mu pere, kodu.

Töö ja hobid. Vaba aeg.

Minu haridustee

Kuupäevad ja kellaajad.

Aastaajad. Ilm.

Igapäevasuhtlus (pood, toitlustusasutus jm);

Teenindus- ja kaubandusalane sõnavara ja terminoloogia

Pühad ja tähtpäevad Eestis.

Transport ja reisimine.

Igapäevased käibe- ja viisakusfraasid.

Praktiline töö: 50 tundi

Harjutused ja ülesanded:

Grammatikaülesanded (tähestik, hääldamine ja ortograafia).

Ase-, küsi-, arv-, kaas-, side- ja määrsõnad; Ainsus ja mitmus.

Käänamine ja pööramine. Kõneviisid.

Valiklugemine, info leidmine ja vahendamine

Lünktekstid, analüütilised tekstid

Ametikirjade, tarbetekstide, dokumentide koostamine

Kuulamine ja info edasiandmine.

Suuline esinemine

Eksam A1: kirjutamistest, kuulamine, lugemine ja rääkimine.

Info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

26-12
september-oktoober
3D modelleerimine (Sketch Up) algajatele

3D modelleerimine (Sketch Up) algajatele

Koolituse aeg: 26.09 - 12.10.2022.a. 

26.09, 28.09, 3.10, 5.10, 10.10, 12.10 kl 16 - 19.15

Sihtrühm: ettevõtted ja töötajad, kes vajavad 3D mudeli koostamise oskust

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: eraldi nõuded puuduvad 

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

tunneb ja oskab kasutada Sketch Up programmi tööriistu;

oskab koostada mudeli, milles on kasutatud komponente ja materjale;

oskab koostada mudeli, milles on kasutatud eritöövahendeid;

oskab koostada mudelitest pilte;

oskab koostada väikese video;

oskab koostada mudeli, kus on kasutatud objektilt tehtud fotosid ja taustapilte.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 6 tundi

Mudeliruumi kasutamine, liikumine.

Elementide loomine, modifitseerimine.

Materjalide peale kandmine.

Komponentide lisamine internetist, komponentide loomine.

Seeria piltide renderdamine.

Video koostamine.

Mudeli viimine taustapildiga vastavusse.

Praktiline töö: 20 tundi

Objektist mudeli koostamine, kus on kasutatud komponente ja materjale.

Loomingulise mudeli koostamine eritöövahenditega.

Mudelist piltide ja väikese video koostamine.

Mudeli koostamine kasutades objektilt tehtud fotosid ja pilte.

Koolitaja: Martin Palm, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekavarühma „Andmebaasid, võrgu disain ja haldus“ kutseõpetaja; kõrgharidus infotehnoloogia süsteemide erialal.

Info ja registreerumine:

tel 785 017, 5690 5389

Õppekava 

Registreerumine

Sulge

26-21
september-detsember
Erialane inglise keel teenindustöötajatele

Erialane inglise keel teenindustöötajatele

Koolituse aeg: 

26.09.-21.12.2022, kell 16.00-18.15

September: 26., 28.

Oktoober; 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31

November: 2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28., 30.

Detsember: 5., 7., 12., 14., 10., 21

Maht: 78 tundi

Sihtrühm:

Sihtrühm:  Teeninduse valdkonna töötajad ja teised töötajad, kelle inglise keele oskuse tase pole piisav nõuetekohaseks ja korrektseks teenindamiseks, suhtlemiseks ja koostööks.

Grupi suurus:  12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Oskavad inglise keelt A1 tasemel.

Kooli lõpuks õppija:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast inglise keelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel kaubanduse- ja  toitlustusalast inglise keelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides inglise keeles

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 38 tundi

Toitlustusettevõtete pakutavad teenused

Igapäevane suhtlemine

Telefonisuhtlus

Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine

Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine

Kaupluse teenindussituatsioonid

Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine

Enamlevinud toitude ja jookide nimetused

Eesti rahvustoidud

Laua- ja serveerimisnõud

Arveldamine

Praktiline töö:40 tundi

Grammatika harjutused

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne)

Koolitaja: Kaili Leino – kutseõpetaja (tase 7), haridustase: kõrgharidus, lõpetanud Tartu Ülikooli, stažeerinud keelt Suurbritannias, täiskasvanute koolituses kogemustega inglise keele koolitaja.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

Sulge

28-16
september-november
Täienduskoolitus kokkadele: pagari- ja kondiitritoodete valmistamine

Täienduskoolitus kokkadele: pagari- ja kondiitritoodete valmistamine

Koolituse aeg: 28.09.-16.11.2022, kell 16.00-19.45

September: 28:

Oktoober: 5., 12., 19., 26.;

November: 2, 9, 16.

Maht: 39 tundi

Sihtrühm:  majutus- ja toitlustusettevõtete töötajad - kokad, abikokad, turismitalu töötajad, kondiitrid, pagarid), väikeettevõtjad, sh FIE`d, kes vajavad erialaseid pagari- ja kondiitritoodete valmistamise oskusi ja teadmisi.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija: 

● valmistab pagari- ja kondiitritooteid kasutades töövahendeid ja seadmeid vastavalt tööohutusnõudele ning järgib toiduhügieeninõudeid;

● valmistab erinevaid taignaid ja nendest tooteid;

● valmistab torte ja kooke etteantud tehnoloogilise kaardi põhjal

● analüüsib erinevate toodete kvaliteeti leides vead ja nende tekkimise põhjused.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Tooraine kasutamine ja ettevalmistamine Masinate ja seadmete ning väiketöövahendite kasutamine Pärmitaigen- ja pärmitaignatooted Leivataigna valmistamine (juuretisega) ja küpsetamine Liiva- ja muretaigen, erinevate küpsiste valmistamine Biskviittaigen ja biskviittaigna tooted (tordipõhjad) Keedutaigen ja tooted nendest

Praktiline töö: 29 tundi

Toorainete ettevalmistamine Masinate- ja seadmete , väiketöövahendite ohutu kasutamine Pärmi-, liiva-, biskviit-, keedu- ja leivataigna valmistamine Tortide, kookide küpsiste, keekside, saiaksete ja leiva küpsetamine Toodete jahutamine, viimistlemine ja pakendamine Analüüs valminud toodetele (vead, võimalused edasiseks arendamiseks)

Koolitaja:

Liilia Raik - kutsega kondiiter (tase 4) ja pagar (tase 4), tunnustaud kondiitri ja pagaritoodete koolituste läbiviija Võru- ja Põlvamaal. Koolitaja kogemus üle 5 aasta, Tartu Rakendusliku Kolledži pagar-kondiitrite kutseõpetaja, Lõuna Eesti Pagar tootmisjuht

Täpsem info ja registreerumine:

Tel.: 785 818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

 

Sulge

03-07
oktoober-november
Täienduskoolitus kokkadele: Teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine

Täienduskoolitus kokkadele: Teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine

Koolituse aeg: 3.10 - 7.11.2022.a.

Koolitus toimub 3.10, 10.10, 17.10, 21.10, 24.10, 31.10, 7.11 kl 16 - 20 (19.15).

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Toitlustusettevõtete töötajad: kokad, abikokad; töötajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadlikust toitumisest, tervisliku toidu, taime- ja eritoitude valmistamisest.

Grupi suurus: 12 osalejat

Õppe alustamise nõuded: Toitlustusettevõttes töötamise ja toiduvalmistamise kogemus

Koolituse lõpuks õppija:

Teab teadliku toitumise ja tervisliku toiduvalmistamise aluseid ning kasutab õiget terminoloogiat ja nende tähiseid;

Oskab menüüdes kasutada taime- ja eritoite;

Oskab asendada taime- ja eritoitudes vastavalt vajadustele ja nõuetele tooraineid;

Valmistab taime- ja eritoite vastavalt retseptidele;

Järgib toiduvalmistamisel tervise- ja tööohutusnõudeid.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 16 tundi

Tervisliku ja tasakaalustatud toitumise alused, toitumissoovitused (toidupüramiid, taldrikureegel jm); Toitumishäired; Tervislik kaalulangetus;

Tervislikud toiduvalmistamise viisid (idandamine, hapendamine jm);

Tasakaalustatud menüü koostamine;

Taimetoitlus ja veganlus;

Toidutalumatused ja allergiad;

Gluteenitalumatus; Laktoosi - ja kaseiini talumatus;

Diabeet ja toitumine;

Võimalikud asendajad rukki-, odra-, nisu- ja kaeratoodetele;

Menüü koostamise põhimõtted piimatoodete asendamiseks;

Erinevad toidugrupid - köögiviljad; kaunviljad; teraviljad; pähklid, seemned ja seened; puuviljad ja marjad taimsete toitude ja eritoitude valmistamisel;

Loomsete toorainete asendamine – erinevate taimsete alternatiivide tutvustus (sojatooted, taimsed piimad ja koored, taimsed kotletid), toitained, kasulikkus, ettevalmistamine, kasutamine toidus

Praktiline töö: 23 tundi

Menüüde koostamine, kasutades taime- ja eritoite;

Eritoitude valmistamine vastavalt retseptidele:

gluteenivabad toidud, laktoosivabad toidud;

Taimetoitude valmistamine vastavalt retseptidele.

Koolitajad: 

Triin Muiste – koolitaja ja toitumisterapeut, kokk tase 4 ning ettevõtja ja Tervisekooli lektor.

Renate Hirschon – Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kokk tase 5, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Liilia Raik - koolitaja ja kutseõpetaja, tase 6 ning pagar-kondiiter, tase 4 ja toitumisnõustaja.

Maire Vesingi – Olustvere TMK koka eriala kutseõpetaja, kokk tase 5, koolitaja ja toitumisterapeut ja toitumisnõustaja.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

03-23
oktoober-november
Keevitaja koolitus (MIG/MAG)

Keevitaja koolitus (MIG/MAG)

Koolituse aeg: 3.10 - 23.11.2022.a. kl 16 - 19.45

esmaspäeviti ja kolmapäeviti 

3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31.10

2., 7., 9., 14., 16., 21. ja 23.11

Sihtrühm: Keevitajad, metallitöötlejad ja kõik metalliettevõtete töötajad, kes vajavad nõutavat keevitaja oskust, peavad tõstma kvalifikatsiooni ja tegema kutseeksami.

Grupi suurus: 8 osalejat

Õppe alustamise nõuded: Algteadmised metallitööst.

Õpiväljundid. 

Koolituse lõpuks õppija:

Oskab valmistada ette töökoha ja seadistada keevitusseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja ohutustehnika nõuetele.
Oskab valmistada ja kontrollida detaili ja koostu vastavalt tööülesandele ning vajadusel korrigeerida keevitusseadme režiime.
Oskab lõpetab tööprotsessi, kontrollida töö teostust etteantud tehnilistele nõuetele ja teostada vajadusel defektide parandused.
Oskab jälgida töö teostamisel töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 20 tundi

materjalide tundmine;

metallide ja nende sulamite omadused;

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;

keevitusterminoloogia;

keevitusprotseduuride kirjeldus;

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;

keevitusrežiimid;

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;

ohutusnõuded;

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;

keevitaja kvalifitseerimise standardid.

Praktiline töö: 58 tundi

toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine;

töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalike seadmete, materjalide (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendite ja tarvikute valimine ning juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi valimine;

WPS-ist lähtudes vajalike keevitusvahendite (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm) valimine;

keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile seadistamine ja keevisõmbluse vastavuse hindamine proovidetailil;

enne töö alustamist töökoha korraldamine

Koolitaja: Martti Kivi – koolitaja, mehaanika ja metallitöö õppkavarühma kutseõpetaja, omab metallitöötlemispinkidel töötaja I kutset, kõrgharidus metallide töötlemise erialal, kogemus koolitajana metallitöö ja keevituse valdkonnas 6 aastat.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

Õppekava

Registreerumine

Sulge

17-09
oktoober-november
Erinevate pinnakattematerjalide hooldus ja koristus

Erinevate pinnakattematerjalide hooldus ja koristus

Koolituse aeg: 17.10.-09.11.2022, kell 16.00-19.45

Oktoober: 17., 19., 24., 26., 31.;

November: 2., 7., 9.

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: majutusasutuste numbritubade puhastustööde teostajad, majutus- ja turismiettevõtete teenindajad ja puhastusteenindajad. Grupi suurus: 12 inimest.

Koolituse lõpuks õppija:

• määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhastusastet ja etteantud juhiseid; • valib koristustarvikud ja- masinad ning valmistab need tööks ette;

• valib vastavalt juhistele sobiva koristusaine ja mõõdab välja sobiva koguse, arvestades mustuse liiki ja pinnakattematerjali ning jälgides kasutusjuhendit;

• puhastab vastavalt juhistele mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid, ja /või – masinaid;

• puhastab vastavalt juhistele seinad ja põrandad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja/või – masinaid;

• puhastab ja korrastab vastavalt juhistele kasutatud koristustarvikuid ja/või –masinaid.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Koristustööde planeerimine

Koristusaine valimine ja doseerimine

Koristustarvikute/ masinate valimine ja ettevalmistamine

Praktiline töö: 29 tundi

Hoolduskoristuse tegemine

Mööbli ja esemete puhastamine

Seinte ja põrandate puhastamine

Koristustarvikute ja masinate puhastamine ning korrastamine

Koolitaja: Kai Rehe - kõrgharidus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse eriala kutseõpetaja, puhastusteenindaja juhendaja tase 4, koolitaja kogemus üle 15 aasta

Täpsem info ja registreerumine: tel.: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine: e- post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818, 5667 0850

 

Sulge

19-02
oktoober-november
Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Koolituse aeg:  19.10 - 2.11.2022

Koolituse maht: 52 tundi

Koolitus toimub 19.-20.10, 24.10, 26.10, 1.11, 2.11.2022

19.10   koolitus veebis (Zoom, Google Meet, Facebook Messenger)

20.10  koolitus toimub Mooskal ja Haanjamaal (õppereis, pärandturismi kogemused, sh suitsusaun)

24.10  koolitus veebis (Zoom, Google Meet, Facebook Messenger)

26.10  koolitus toimub Soomaal (õppereis, pärandturismi kogemused: loodusturism ja ühepuulootsiku pärand).

 1.11  koolitus veebis (Zoom, Google Meet, Facebook Messenger)

 2.11 koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuses: seminar ja koolituse lõpetamine.

Sihtrühm: Turismiettevõtjad ja turismiettevõtete töötajad, kes tegelevad pärandturismi teenuste pakkumisega ning vajavad teadmisi ja oskusi teenuste disainist ja digiturundusest.

Grupi suurus 12 inimest.

Õppe alustamise nõuded: arvuti algoskus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Lähtub pärandturismi teenuste disainis rohepöörde ja säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja kohaliku kogukonna võimalustest; 

Oskab analüüsida pärandturismi teenuste sihtrühmi ja –turge; 

Planeerib teenused (matk, loodusretk, sündmus jm) pakettides; 

Planeerib ja viib läbi digiturunduse. 

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 26 tundi

Turismitoode ja keskkond;

Rohepööre ja säästev areng turismiettevõtluses;

Toodete ja teenuste mõju keskkonnale;

Pärandturismi vormid: loodus-, kultuuri-, arhitektuuri-, rahvalik jm pärand;

Elamuslik pärand ja sellel põhineva turismitoote ja –teenuse loomine (suitsusaun, elamusmatkad, loodusretked).

Pärandturismi teenused ning pakkumine sihtturgudele;

Tervise- ja ohutusnõuded teenuste pakkumisel;

Pärandturismi teenuste disain;

Projektijuhtimine turismiettevõttes;

Sihtrühmade ja –turu analüüs;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg ja veebiturundus, sotsiaalmeedia ja internetiturundus: Tripadvisor, Youtoube, Facebook, Instagram, TikTok jt.

Praktiline töö: 26 tundi

Tutvumine pärandturismi teenuste parimate praktikatega ettevõtetes (Võrumaa, Soomaa jt);

Turundussõnumi koostamine ning digiturunduskanali valimine;

Toote/teenuse info jagamine digiturundus- ja müügikanalis.

Koolitajad: 

Aivar Ruukel, ettevõtte Karuskose OÜ juhataja, kutsemagister, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Eda Veeroja - koolitaja, ettevõtte Mooska OÜ perenaine, kõrgharidus, koolitaja ja turismiettevõtja kogemus üle 10 aasta.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 7850817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

22-29
oktoober
Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks

Veebilehe koostamine ja haldamine toodete ja teenuste reklaamiks

Koolituse eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine veebilehe koostamisest, et reklaamida tooteid ja teenuseid.

Koolitusel koostatakse ettevõttele/endale reaalselt töötav ja toimiv veebileht Google Sites platvormil.

Koolituse aeg: 22.10 - 29.10.2022

22.10 kl 9.30 - 18

26.10 kl 10 - 15

29.10 kl 9.30 - 18

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: 

Ettevõtete ja asutuste töötajad, väikeettevõtjad, kes vajavad teadmisi ja oskusi veebilehe koostamisest, et reklaamida tooteid ja teenuseid.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvutikasutamise oskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

tunneb turunduse ja reklaami põhimõtteid, sihtrühmi ja kanaleid;

tunneb veebilehe koostamise ja haldamise programme ning teenuseid;

oskab koostada veebilehte ning tagada selle turvalisust toodete ja teenuste reklaamiks.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 16 tundi

Reklaam ja turundus: põhimõtted, sihtrühmad ja kanalid;

Reklaamistrateegiad ja struktuur;

Reklaamiseadus;

Reklaamipsühholoogia;

Toodete ja teenuste reklaam veebilehel;

Veebilehtede tüübid, eesmärgid ja funktsioonid;

Veebilehe ülesehitus;

Veebilehe koostamise programmid (WordPress, Wix, Webnode jt);

Veebiteenused (Weebly, Edicy jt);

Terviklahendusega sisuhaldusprogrammid (Joomla, Drupal jt);

Veebiserverid ja domeenid;

Veebi turvalisuse tagamine, populaarsemad moodulid (Hacked, Security Review, Password Policy).

Praktiline töö: 10 tundi

Veebilehe koostamine;

Lehtede ja postituste loomine;

Piltide lisamine;

Linkide lisamine;

Veebilehe majutamine;

Veebilehe turvalisuse tagamine.

Koolitajad: Ragnar Kurm - koolitaja ja ettevõtja

Hille Lillemägi - koolitaja, Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuse TSENTER turundusjuht, Kagu-Eesti Puiduklastri tegevjuht

Täpsem info ja registreerumine: 

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

 

 

Sulge

25-03
oktoober-november
Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine)

Koolitusgrupp on komplekteerunud. 

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine)

Koolituse aeg: 25.10 - 3.11.2022.a.

25., 27., 31.10, 2. ja 3.11.2022 kl 8.30 - 15.45

Sihtrühm: Väikeettevõtete raamatupidajad ja töötajad, kes vajavad oskusi ja teadmisi raamatupidamisprogrammist ja kaasaegsest digiraamatupidamisest.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: eraldi nõuded puuduvad

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb Merit tarkvara rakendamist raamatupidamises;

Oskab kasutada raamatupidamises Merit Aktiva programmi;

Oskab raamatupidamisdokumente digitaalselt hallata ja arhiveerida ning aruandeid koostada.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 14 tundi

Raamatupidamise korraldamine, seadusandlus; dokumendid;

Raamatupidamisprogrammide ülevaade, võimalused  ja rakendamine;

Raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva rakendamine;

Kontoplaan; Algsaldod; Majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites;

Müük; Artiklid; Kliendid; Arvete koostamine ja saatmine: müügiarve, e - arve;

Müügiaruanded; Ettemaks ja tasaarveldus; Saldoteatised; Võlad;

Ostuarved; Ostuartiklid; Kaubad; Materiaalne põhivara; Kuluaruanded;

Bilanss ja kasumiaruanne;

Käibemaks. Maksukohustuse tekkimine;

Digiraamatupidamine;

Raamatupidamisdokumentide haldamine ja arhiveerimine;

Põhiaruannete koostamine;

Majandusaasta aruande koostamine:

Praktiline töö: 25 tundi

Raamatupidamisdokumentide, sh aruannete koostamine; Dokumentide haldamine ja arhiveerimine Merit Aktiva programmi abil.

Koolitaja: Heli Ilves, ettevõtja (Neto OÜ) ja ettevõtete nõustaja

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine on lõppenud. Palun võtke telefoni ja/või e-maili teel ühendust. 

 

 

Sulge

25-08
oktoober-detsember
Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET)

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET)

Koolituse aeg: 25.10 - 8.12.2022.a. teisipäeviti ja neljapäeviti kl 16.00 - 20.15

25., 27.10, 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29.11, 1., 6. ja 8.12.2022.a.

Maht: 78 tundi

Sihtrühm: Ettevõtetes töötavad mehhatroonikud, automaatikud, tehnikud ja mehaanikud.

Grupi suurus: 8  inimest

Õppe alustamise nõuded:  Töökogemus elektroonika ja automaatika või energeetika valdkonnas töötamisel.

Koolituse lõpuks õppija: 

paigaldab ja programmeerib programmeeritavaid loogika kontrollereid;

loob andmeliiklust kontrollerite ja muude tööstusautomaatika seadmete vahel.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 38 tundi

Tööstuskontrollerite ehitus

Tööstuskontrollerite programmeerimise keskkonnad

Andmeside protokollid (MPI, PROFIBUS, PROFINET)

Signaalide protokollid

Kontrollerite sarja S7 (Siemens) programmeerimine STEP7 tarkvarakeskkonnas

Praktiline töö: 40 tundi

Silindrite koostamise automatiseeritud tootmisliini programmeerimine ja seadistamine.

MPS Distribution Station programmi koostamine

Kontrollerisse laadimine ja häälestamine

Testing Station

Andmevahetus jaamade vahel, kasutades MPI Profibus protokolle.

Koolitaja: Viktor Dremljuga - Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja, haridustase: kõrgharidus. Tunnustatud tehnikaettevõtete nõustaja ja täiskasvanute koolitaja üle 20 aasta.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

08-30
november
Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil.

Aeg: 8.11 - 30.11.2022.a.

8.11 kl 9 - 16

15.11 kl 12.30 - 19.30

16.11 kl 8.30 - 15

29.11 kl 12.30 - 19.30

30.11 kl 8.30 - 15

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtete töötajad, kes vajavad ametialaselt oskusi ja teadmisi puittoodete ja mööbli projekteerimisest. 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel

Koolituse lõpuks õppija:

teab ja tunneb puittoodete projekteerimise võimalusi CAD/CAM tarkvara abil;

oskab erinevaid puittooteid projekteerida.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 9 tundi

Puittoodete projekteerimine ja tootmine;

CAD/CAM tarkvara puittoodete projekteerimiseks, kasutajaliides;

TopSolidWood kui spetsiaalne tarkvara puiduettevõtetele.

Praktiline töö: 30 tundi

CAD/CAM tarkvara võimaluste kasutamine: jooniste lugemine, koostamine ja vormistamine;

Puittoodete projekteerimine arvutil CAD/CAM tarkvaraga.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0817, 5669 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

Sulge

11-09
november-detsember
Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis (veebis)

Koolituse aeg: 

11.11 kell 10:00 - 15:00 (6 akh)

17.11.kell 12:00 - 16:00 (5 akh)

18.11  kell 12:00 - 16:00 (5 akh)

2.12  kell 12:00 - 16:00 (5 akh)

9.12  kell 12:00 - 16:00 (5 akh)

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Kursus on mõeldud raamatupidamise valdkonnas töötavale spetsialistidele (raamatupidajad, assistendid, palgaarvestajad), kes vajavad oskusi, et edukalt ja professionaalselt kasutada MS Excelit analüüsivahendina, töötades suurte ja erinevate andmehulkadega.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus, MS Exceli kasutamise oskus baastasemel ja baasteadmised raamatupidamisest.

Koolituse läbinu:

 • oskab leida vajalikke andmeid kasutades erinevaid otsingufunktsioone;
 • oskab leida infot kasutades finantsfunktsioonide abil;
 • oskab koostada tabelitest sorteerimise-, filtreerimise-, vahekokkuvõtte- ja risttabeli (PivotTable) tööriistade abil erinevaid aruandeid;
 • teab, kuidas kasutada erinevaid lahendajaid eelarvestamisel/prognoosimisel.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

 1. Erinevad funktsioonid finantsarvestajate töös:
 1. finantsfunktsioonid (intressiarvutused; kulumikoefitsendid; alg- ja lõppväärtuse arvutamine; perioodiliste maksete arvutamine ja maksegraafikute koostamine jne)
 2. statistika- ja loogikafunktsioonid;
 3. otsingu funktsioonid erinevate andmete kiireks leidmiseks tabelist
 1. Analüüsivahendite kasutamine
 1. sorteerimine (ühe, mitme tunnusega sorteerimine, kohandatud loendiga sorteerimine, ridade sorteerimine)
 2. täpsema filtri kasutamine keerukamate kriteeriumite korral (ühe ja mitme kriteeriumi ja erinevate tingimuste korral)
 3. vahekokkuvõtete tegemine valitud andmetest
 4. konsolideerimine (andmete koondamine ja tulemite kokkuvõte erinevatelt töölehtedelt ja tabelitest)
 5. PivotTable (koostamine ja muutmine; koostamine mitmest tabelist; diagrammide koostamine ja redigeerimine)
 1. Erinevate lahendajate kasutamine
 1. GoalSeek (eesmärgistatud otsing)
 2. prognooside koostamine Scenariose abil.
 3. Solver´i abil lahenduste leidmine
 4. andmetrendide prognoosimine

Koolitaja: Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2009. 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

Registreerumine:

 

Sulge

14-19
november-detsember
Täienduskoolitus kokkadele - kala eeltöötlemine ja kalatoitude valmistamine

Täienduskoolitus kokkadele -  kala eeltöötlemine ja kalatoitude valmistamine

Koolituse aeg: 14.11.- 19.12.2022 kell 16.00-20.30

November: 14., 21., 25., 28.;

Detsember: 5., 12., 19.

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Abikokad, kokad ja teised erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada. Aga ka erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustuses  (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) et saada täiendavaid tööalaseid teadmisi

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

 • -oskab valida erinevate kalaliikide vahel ja kasutada neid menüü koostamisel ja toidukordade planeerimisel;
 • -roogib erinevaid Eesti vetest püütud kalu arvestades tööohutuse- ja toiduhügieeni nõuded;
 • -valmistab toiduvalmistamise põhitehnoloogiaid kasutades, kvaliteedi ja toiduhügieeni nõuetele vastavaid roogasid kalast;
 • - serveerib kalatoidud, lähtudes toitude serveerimise põhialustest ja kasutades loovust ning analüüsib erinevate toodete kvaliteeti leides vead ja nende tekkimise põhjused.

Õppe sisu:

· Tooraine tundmine (erinevad kalaliigid) ja selle kasutamise võimalused roogade valmistamisel lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest. · Kalade eeltöötlemine ja töötlemine. Rookimine.

· Seadmed ja töövahendid kalaroogade valmistamisel. Kuumtöötlus

· Hügieeninõuded. Tehnoloogilise kaardi koostamine.

· Kalaroogade valmistamine ning serveerimine: eelroogade ja pearoogade valmistamine ja sobivate lisandite valmistamine ja serveerimine. Kvaliteet.

Koolitaja: Renate Hirschon – Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kokk tase 5, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel.: 7850818, 56670850;

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

15november
Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva)

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva)

Koolituse aeg: 

15.11.  4 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15- 11.45

21.11.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

22.11.  4 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15- 11.45

24.11.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

25.11.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele, kel on vaja informatsiooni kiirelt ja paindlikult edastada.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

 • planeerib loodava kujunduse sisu ja kavandab visuaali, arvestades kujunduse sihtmeedia nõuetega;
 • teab veebis ja trükis kasutatavate failide parameetreid, valib sobiva failiformaadi;
 • leiab internetist oma kujunduste loomiseks vajalikke lähtematerjale, kasutab neid kooskõlas autoriõiguste ja litsentsidest tulenevatest piirangutega;
 • loob kujundusi, milles kombineerib pilte, värve ja teksti ning animatsioone, rakendades teadmisi värviteooriast ja jälgides loetavuse ning info hierarhilise esitamise põhimõtteid;
 • järgib erinevate samateemaliste kujunduste kavandamisel visuaalse ühtsuse põhimõtteid;
 • kasutab Canva kujundusprogrammi jätkusuutlikult ning on arendanud oma disaini- ja IKT-alaseid pädevusi.

Auditoorne töö: 10 tundi

 • Veebipõhine kujundustarkvara Canva.
 • Disainipõhimõtted.
 • Veebi ja trüki jaoks loodavate failide eripärad.
 • Inspiratsiooni ja lähtematerjalide allikad: pildipangad, graafika, kirjatüübid; nende kasutamise praktilised aspektid ja autoriõigused.
 • Ülevaade Canva keskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil (veeb ja trükk).
 • Värviteoora ja selle rakendamine kujundamisel veebi ja trüki jaoks. Brändivärvide lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemine.
 • Tekstide kujundamine ja kirjastiilid. Loetavus ja seda mõjutavad tegurid
 • Infograafika ja fototöötlus.
 • Kujunduse ülesehituse põhimõtted ja nende rakendamine (kompositsioonpäev.
 • Animatsioonid ja videod.
 • Tasuta ja tasulise versiooni erinevused. Canva programmi mobiiliversioon.

Praktiline töö: 16 tundi

 • Ülesanded Canva`s vastavalt õppegrupis osalejate huvidele ja soovidele.
 • Veebipõhise kujundustarkvara Canva tasuta versiooni kasutamine lihtsamate müügiedendus- ja/või infomaterjalide kujundamiseks nii sotsiaalmeediasse kui trükki.
 • Canva`s rakendamine - pildipangad, graafika, kirjatüübid; nende kasutamise praktilised aspektid ja autoriõigused.
 • Kujundamine olemasolevate mallide abil (veeb ja trükk).
 • lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemine.
 • Tekstide kujundamine ja kirjastiilid. Loetavus ja seda mõjutavad tegurid
 • Infograafika ja fototöötlus.
 • Kujunduse ülesehituse põhimõtted ja nende rakendamine (kompositsioonpäev.
 • Animatsioonid ja videod.
 • Tasuta ja tasulise versiooni erinevused. Canva programmi mobiiliversioon.

Koolitaja: Janika Nõmmela Semjonov; rahvusvahelise töökogemusega kutseõpetaja, koolitaja ja vabakutseline graafiline disainer. Koolitanud 15 aastat, disainerina töötanud 25 aastat.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine: 

Sulge

16-01
november-detsember
Arvuti baasoskuste koolitus

Arvuti baasoskuste koolitus

Koolituse aeg: 16.11.-01.12.2022, kell 12.30- 16.15

November: 16., 17., 23., 24., 30.; 

Detsember: 1

 Maht 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud algajatele arvutikasutajatele IT baasoskuste ja –teadmiste omandamiseks.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Nõuded puuduvad.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist;
 • oskab tabeltöötlusprogrammis moodustada lihtsamaid tabeleid ja teha arvutusi;
 • oskab koostada slaidiesitlust;
 • oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti;
 • teab, kuidas veebilehtedelt infot leida
 • oskab turvaliselt arvutit kasutada.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 13 tundi

 • Arvuti algteadmised. Failide ja kaustade haldamine.
 • Teksti- ja tabeltöötlus. Programmid.
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogrammi kasutamine;
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.
 • Arvutiturvalisus (kontod ja paroolid ning viirusetõrje).

 

Praktiline töö: 13 tundi:

 • Failide loomine ja kaustade haldamine.
 • Tekstitöötlus (teksti sisestamine ja korrigeerimine, töö plokkidega, kujundamine, lehekülje määrangud ja väljatrükk, salvestamine ja lõpetamine, lehekülje kujundamine);
 • Tabeltöötlusprogramm MS Excel (Töövihiku loomine ja vormindamine, andmete sisestamine töölehele, valemid, töölehe printimine);
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogramm (slaidiesitluse koostamine, kujunduse valmimine, objektide lisamine, tekstide animeerimine, slaidiesitluse seadistamine, slaidide printimine);
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.

Koolitaja: 

Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, töökogemus 17.a. IKT valdkonnas, omab EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine;

tel: 7850818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

Registreerumine: 

Sulge

22-01
november-detsember
Kaasaegne ja asjakohane personali värbamine

Kaasaegne ja asjakohane personali värbamine

Koolituse aeg: 22.11 - 1.12.2022.a.

22.11, 23.11 ja 1.12 kl 9 - 17

Koolituse maht: 26 tundi

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes ametialaselt viivad läbi personalitöö tegevusi ning tehniliselt korraldavad personalitööd ning kõik töötajad, kes vajavad ametialaselt oskusi ja teadmisi digivahenditest ja –turundusest personali värbamisel.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

teab personalitöö põhimõtteid ning olulisemaid õigusakte;

teab ja oskab kasutada personali värbamise erinevaid meetodeid ning korraldada vastavat tegevust organisatsioonis;

tunneb digivahendite kasutamise ja –turunduse võimalusi personali värbamisel;

oskab personali värbamiseks koostada ja turundada infot erinevates kanalites (sotsiaalmeedia, veebiplatvormid, töövahendusportaalid, mobiilsed rakendused).

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Personalitöö mõiste, eesmärgid, vajadus;

Personali värbamisega seotud õigusaktid, andmekaitse;

Personalitöö valdkonnad, tasemed ja korraldus organisatsioonis;

Isikuandmete konfidentsiaalsus personalitöös, andmekaitse;

Personali planeerimine: tööjõuvajaduse hindamine, tööjõukulude kavandamine;

Personali värbamine ja valik;

Värbamisvajaduse hindamine;

Värbamisprotsessi kavandamine, värbamisallikate valik, töökuulutuse koostamine;

Kandidaatide hindamine – dokumentide analüüs, testimine, intervjueerimine;

Värbamisotsuse tegemine, sisseelamise toetamine;

Digivahendite kasutamine ja –turundus personali värbamisel;

Personali värbamiseks info koostamine, sisuturundus;

Digiturunduse kanalid – sotsiaalmeedia ja –võrgustikud (Facebook, LinkedIn, Twitter), töövahendusportaalid (CV-Online, CV Keskus, GoWorkaBit, MeetFrank jt), online- ja Chat - teenused (Skype, Messenger, Zoom, MS Teams jt).

Praktiline töö: 16 tundi

Värbamisprotsessi kavandamine, värbamisallikate valik, töökuulutuse koostamine;

Kandidaatide hindamine – dokumentide analüüs, testimine, intervjueerimine;

Kandidaatide hindamine;

Digivahendite kasutamine ja –turundus personali värbamisel;

Personali värbamiseks info (kuulutus, reklaam) koostamine, sisuturunduse loomine ning

digiturunduse kanalite kasutamine.

Parimate praktikatega tutvumine ettevõtetes.

Koolitaja: 

Mari Nõmm – koolitaja ja ettevõtja, haridustase: teadusmagister (MSc) psühholoogias Tartu Ülikool 1996; alates 2008 Arengupartner OÜ juhatuse liige, konsultant ja koolitaja;

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

22-02
november-veebruar
Erialane vene keel teenindustöötajatele

Erialane vene keel teenindustöötajatele

Koolituse aeg: 22.11.- 02.02.2023, kell 16.00-19.00

November: 22., 24., 29.;

Detsember: 1., 6., 8., 13., 15., 20., 22.;

Jaanuar: 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31.;

Veebruar: 2.

Maht: 78 tundi

Sihtrühm: Teeninduse valdkonna töötajad ja teised töötajad, kelle vene keele oskuse tase pole piisav nõuetekohaseks ja korrektseks teenindamiseks, suhtlemiseks ja koostööks, sh ajutise kaitse saanutega tegelevad koolitajad, õpetajad ja tugispetsialistid.

Grupi suurus:  12 inimest

Koolituse lõpuks õppija: 

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast vene keelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel kaubanduse- ja  toitlustusalast vene keelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevaste tööalastes teenindussituatsioonides vene keeles

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 38 tundi

Toitlustusettevõtete pakutavad teenused

Igapäevane suhtlemine

Telefonisuhtlus

Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine

Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine

Kaupluse teenindussituatsioonid

Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine

Enamlevinud toitude ja jookide nimetused

Eesti rahvustoidud

Laua- ja serveerimisnõud

Arveldamine

Praktiline töö: 40 tundi

Grammatika harjutused

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne)

Koolitaja: Irina Porohnja – kutseõpetaja, haridustase: kõrgharidus, lõpetanud Tallinna Ülikooli, täiskasvanute koolituses kogemustega vene keele koolitaja.
Õppekava

Registreerumine:

Sulge

23-22
november-detsember
Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine

Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine

Koolituse aeg: 23.11.- 21.12.2022, kell 16.00-20.15

November: 23., 30

Detsember: 7., 14., 21.

Maht 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud abikokkadele, kokkadele, majandusalajuhatajatele või toitlustusjuhtidele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku menüüde koostamise, toodete omahindade ja müügihindade kujundamisega.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Töökogemus toitlustusvaldkonnas.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab kasutada tabelarvutusprogrammi;
 • Oskab koostada menüüd lähtuvalt kliendirühmast ja ettevõtte äriideest;
 • Oskab kujundada oma- ja müügihinda, arvestades kaonormide ja kuludega töötlemisel;
 • Oskab koostada tehnoloogilisi kaarte ning arvutab kaloraaži arvutis.

Õppe sisu:

Teooria: 8 tundi

 • Menüü olemus, tähtsus ja koostamise põhimõtted, põhitoidukordade menüüd.
 • Menüü lähtuvalt kliendi soovidest ja sündmusest, teenuse pakkumise ajast ning kohast.
 • Tervisliku toitumise põhimõtted, söögikorrad, eritoitumine – laktoosi- ja gluteenitalumatus, taimetoitlus.

Praktiline töö: 18 tundi

 • Tabelarvutusprogrammi kasutamine.
 • Arvutiga toitudele ja jookidele nõuetekohased tehnoloogia- ja kalkulatsioonikaartide koostamine.
 • Arvutis kalkuleerimisel toiduainete asendamine, nt eritoitumisega klientidele.

Koolitaja: 

Kertu Pehlak - Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja toitlustuse alal (6 aastat), töökogemus toitlustusettevõtetes (10 aastat). 2017. aastal tunnustatud Võrumaa täiskasvanute koolitaja Võrumaal.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: 

tel: 785 0818; 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

Registreerumine

Sulge

28-12
november-detsember
Enesejuhtimine ja kohanemine muutustega

Enesejuhtimine ja kohanemine muutustega

Koolituse aeg: 28.11.-12.12.2022, kell 9.00-15.00

November: 28.;

Detsember: 05., 09., 12.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Töötajad, kelle töö eeldab head aja planeerimise, enesemotiveerimise ning pingetega toimetuleku oskusi, et keerulistes töösituatsioonides tegutseda eesmärgipäraselt ning tulemuslikult.

Õppe alustamise nõuded: Eraldi nõudeid pole. Koolitus on mõeldud kõigile neile, kelle sooviks on paremini olla valmis nii tööalasteks kui isiklikeks muudatusteks, tulla toime muudatustega seonduva ärevuse ja stressiga ning osata teadlikult suunata enda arengut.

Grupi suurus: 12 osalejat.

Koolituse lõpuks õppija: 

• mõistab enesejuhtimise tähendust, teab peamisi enesejuhtimise valdkondi, teadvustab enda tugevusi ja arenguruumi enesejuhtimisel;

• teadvustab muudatuste möödapääsmatust ning mõistab enda rolli ja võimalusi muudatustega kohanemisel;

• analüüsinud enda senist tegevust muudatustega kohanemisel, leidnud võimalusi toimetuleku parandamiseks, stressi ja ärevuse vähendamiseks ja kontrolli tunde suurendamiseks;

• rakendab teadlikult stressi ennetamiseks ja vähendamiseks sobivaid meetodeid; mõistab enesearengu vajalikkust, on analüüsinud enda vajadusi, ressursse ning koostanud enesearenguplaani

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 12 tundi

• Enesejuhtimise olemus. Enesejuhtimiseoskused ja enesejuhtimist toetavad hoiakud. Proaktiivsus enesejuhtimisel.

• Muudatused ja ülemineku protsess ja selle etapid. Planeeritud ja ootamatud muudatused.

• Muudatuste mõju, psühholoogiline vastupanu muudatustele. Emotsionaalsed reaktsioonid ja emotsioonide juhtimine muudatuste protsessis.

• Muudatustega kohanemist hõlbustavad tegurid. Psühholoogiline paindlikkus (säilenõtkus) ja selle arendamise võimalused.

• Muudatustega kaasnev stress, selle avaldumise viisid. Uuema aja tööstressorid ning nende mõju isiklikule efektiivsusele ja enesejuhtimisele.

• Stressijuhtimise tasandid – individuaalne, võrgustik ja organisatsioon.

• Peamised stressijuhtimise võtted individuaalsel tasandil – stressi ennetamine, stressorite mõju vähendamine ja stressi järgne lõõgastumine.

• Sotsiaalse toetusvõrgustiku roll muudatustega kaasneva ärevuse maandamisel ja stressijuhtimisel.

Praktiline töö: 16 tundi

• Praktilised ülesanded (situatsiooniülesanded, rollimängud, videoülesanded) koos tagasisidega: Enesejuhtimise oskused ja enesejuhtimist toetavad hoiakud. Proaktiivsus enesejuhtimisel. Muudatused ja ülemineku protsess ja selle etapid. Emotsionaalsed reaktsioonid ja emotsioonide juhtimine muudatuste protsessis. Psühholoogiline paindlikkus (säilenõtkus). Stressijuhtimise võtted.

• Enesearengu plaani koostamine.

Koolitaja: Kadri Kõiv, kadri@developdesing.eu; EKR täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7, pikaajaline kogemus täiskasvanutele mõeldud enesejuhtimise koolituste läbiviimisel. Elulookirjeldus https://www.developdesign.eu/meie/kadri-koiv/

Täpsem info ja registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava 

Registreerumine: 

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

30-13
november-detsember
Tööalane suhtlemine ja koostöö ettevõttes

Tööalane suhtlemine ja koostöö ettevõttes

Koolituse aeg: 30.11- 13.12.2022, kell 9.00-16.00

November: 30

Detsember: 6., 12

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Madala kvalifikatsiooniga töötajad, sh erialase hariduseta, keskhariduseta töötajad ja aegunud oskustega töötajad vanuses 50+.  Koolitust on võimalik kohandada konrkeetsele sihrgrupile (nt meditsiinitöötajad, sotsiaalhoolekandetöötajad, kohaliku omavalitsuse töötajad jne)  käsitledes koolitusel suhtlemise ja koostöö temaatikat antud sihtgrupi töö spetsiifikast lähtuvalt.

Grupi suurus: 12 osalejat.

Õppe alustamise nõuded: Eraldi nõudeid ei ole. Koolitus on mõeldud kõigile,  kelle töö sisu ja tulemuslikkus sõltub suhtlemise efektiivsusest (nii kolleegide, klientide kui koostööpartneritega).

Koolituse läbinu:

 • analüüsib oma igapäevast suhtlemist erinevates töösituatsioonides ja määratkeb enda tugevused ning kasvuruumi suhtejana;
 • teadvustab enda vastutust ning võimalusi probleemide ja konfliktide ennetamisel suhtlemisel;
 • mõistab, kuidas eelhäälestus ja ümberlülitumine mõjutavad suhtlemise kulgu ning loob enda poolt sobivad eeldused suhtlemise sujumiseks;
 • rakendab põhimõtteid ja suhtlemistehnikaid partneri suhtlemisvalmiduse suurendamiseks ja kohase psühholoogilise kontakti loomiseks;
 • tutvub suhtlemistehnikatega, mis võimaldab selgelt teada anda enda ootustest ja soovidest ning kujundada häid koostöösuhteid tööl.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 12 tundi

Suhtlemise peamised seaduspärasused, mida teadlik suhtleja arvestab: suhtlemise erinevad etapid,  ümberlülitumise vajalikkus, eelhoiakute, sisekõne, esmamulje ja teiste tajuefektide mõju suhtlemise käigule ja tulemuslikkusele.

Suhtlemisvalmiduse ja selleks sobiva eelhäälestuse loomine (kontakti loomine, viisakusvestluse  (small-talk) tähendus  ja eesmärgid professionaalses suhtluses (sh partneri  tähelepanu saamiseks, ärevuse vähendamiseks jms).  Probleemide ennetamine suhtlemisel (ennetavad sõnumid, kohast käitumist kinnistada aitavad sõnumid (positiivsed mina-sõnumid).  

Enda vajadustest teada andmine viisil, mis ei mõju rünnakuna ega kutsu teises osapooles esile kaitsereaktsiooni.

Piiride seadmine ja äraütlemine. Enesekehtestamine erinevates rollides (nt kliendiga, kolleegidega, koostööpartneritega). Suhtlemine keerulistes situatsioonides. Konfliktide eskaleerumise ennetamine, konflikti varajaste märkide teadvustamine. Aktiivse kuulamise roll partneri emotsioonide maandamiseks, vajaduste selgitamiseks.

Tööalane koostöö - selle tähendus ja eesmärgid. Operatiiv- ja koostöövestlused kolleegidega - nende erinevused, eesmärgid ja ülesehitus. Kuidas üksteist paremini mõista, ennetada suhtlemisel tekkida võivaid probleeme ning  teha meeskonnatööd kliendi ja personali heaolu eesmärgil.

Praktiline töö: 14 tundi

Praktilised ülesanded (situatsiooniülesanded, rollimängud, videoülesanded) koos tagasisidega:

Kogemuste vahetus iseseisva ülesande põhjal iga teemaploki osas.

Suhtlemine ja suhtlemisvalmidus.

Piiride seadmine ja äraütlemine.

Tööalane koostöö.

Edasiste arengusammude kavandamine

Koolitaja: Kadri Kõiv, kadri@developdesing.eu;  EKR täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7,  mitmekülgne kogemus  suhtlemisoskuste õpetamisel täiskasvanutele. Elulookirjeldus https://www.developdesign.eu/meie/kadri-koiv/

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0818

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

05-19
detsember
Pakendidisain väiketootjatele

Pakendidisain väiketootjatele

05.12.  4 tundi  12.30-14.00 vaheaeg 14.10- 15.40

06.12.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

13.12.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

16.12.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

19.12.  4 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele kelle tegevuse tulemusena valmib toodang, mille turustamiseks on tarvis pakendeid, silte ja etikette. Koolitus sobib ka turismi- ja majutuse valdkonna esindajaile, kelle ettevõtete tegevuskohtades müüakse meeneid, toidukaupu jmt.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

on tutvunud pakendite erinevate liikidega, saanud ülevaate pakendi funktsioonidest ja oskab neid eri tootevaldkondade piires eristada;

teab materjalide valiku ja kasutamise põhimõtteid;  

on kursis pakendite tootmise põhimõtetega;

teostab internetis temaatilist sihtotsingut;

rakendab pakendikujunduse põhimõtteid pakendikujunduste visandite loomisel.

on kavandanud ja esitlenud lihtsa prototüübi oma pakendile.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Pakend: funktsioonid, liigid, kasutusviis. Materjalid.

Riiulielu. Müügieesmärgid.

Märgistused ja riiklik regulatsioon. Kujundamise põhimõtted.

Kujunduselemendid ja nende läbimõeldud rakendamine. Temaatilised internetiotsingud. Autoriõigused.

Pakenditööstus, suur- ja väiketiraažid.

Praktiline töö: 16 tundi

Pakendidisaini projekt: kavandamine, teostamine ja presentatsioon

Koolitaja: Jaanika Nõmmela Semjonov-  Tartu Kunstikooli kujunduseriala juht  ja koolitaja, väljundipõhise kutsehariduse edendaja, Wordskills ja Euroskills rahvusvaheliste kutsemeistrivõistluste Eesti ekspert.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

05detsember
Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga (veebis)

Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga (veebis)

Koolituse aeg: 

5.12  kell 12:00 - 16:00

8.12  kell 12:00 - 16:00

12.12  kell 12:00 - 16:00

15.12  kell 12:00 - 16:00

16.12  kell 12:00 - 17:00

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:

Koolitus on mõeldud kõigile, kellel on vaja tööalaselt analüüsida visuaalselt suuri andmemahte.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded: sihtgruppi kuulumine ja vähemalt kesktasemel arvutikasutamise oskus.

Õppe sisu:

Praktiline töö:

 • Algandmete laadimine Power BI programme (erinevatest andmeallikatest);
 • Andmetüübid ja kategoriseerimine;
 • Andmemudeli koostamine ja seosed ning erinevate mõõdikute loomine;
 • Andmete visualiseerimine ja kujundamine;
 • Raporti publitseerimine;
 • Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel;
 • Töökeskkonna seadistamine.

Koolitaja: Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2009.   

TÄpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge
2023(22)
10-09
jaanuar-veebruar
Hüdroseadmete käitleja

Hüdroseadmete käitleja

Koolituse aeg: 10.01 - 2.02.2023

10.01, 12.01, 17.01, 19.01, 24.01, 26.01, 2.02 ja 9.02 kl 16 - 20

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Tootmisettevõtete töötajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi elektroonika ja automaatika valdkonnas, sh mehhatroonikud.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise baasoskused

 

Koolituse lõpuks õppija:

oskab lugeda hüdroskeeme;

teab hüdroseadmete ehitust;

dimensioneerib hüdroseadmed;

loob hüdrojuhtimise süsteeme;

paneb kokku, häälestab ja hooldab hüdrojuhtimise süsteeme.

 

Auditoorne töö: 12 tundi

Hüdroajami koostisosad ja töö põhimõte;         

Töövedelikud;


Mahtpumbad;

                                                
Hüdrosilindrid;


Juhtimiskomponendid.                                    

 

Praktiline töö: 27 tundi

 Sulgurventiili-, rõhupiiraja-, suunaventiili tunnusjoonte määramine;


 Karastusahju ukse hüdrojuhtimisseade;

                                               
 Konveieri pingutussõlme hüdrojuhtimisseade;


 Külmkambri akumulaatori hüdrojuhtimisseade;

                                 
 Puurimispingi hüdrojuhtimisseade.                                                     

Koolitaja:

Viktor Dremljuga - kõrgharidusega insener; mehhatroonika, automaatika ja elektroonika tunnustatud kutseõpetaja ja ettevõtete nõustaja, Aasta kutseõpetaja.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

Õppekava

Registreerumine on lõppenud. 

Sulge

11-26
jaanuar
Tabelarvutus algajatele

Tabelarvutus algajatele

Koolituse aeg: 11.01 - 26.01.2023

 11., 12., 18.01, 19.01, 25. ja 26.01 kl 14.15 - 17.30

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes vajavad tööülesannete täitmisel teadmisi ja oskusi tabelarvutusest ning kasutavad tabelarvutuse programme: Excel, LibreOffice Cal või pilveteenustes pakutavaid võimalusi (Google/Hotmail).

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Arvuti kasutamise oskused

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

teab ja tunneb tabelarvutuse põhifunktsioone;

oskab andmeid sisestada ning kasutada lihtsamaid valemeid;

oskab tabelit kujundada, kopeerida ja printida.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 6 tundi

Tabelarvutusprogrammid, nende võimalused ja põhifunktsioonid;

Tabeli koostamine ja funktsioonid;

Praktiline töö: 20 tundi

Tabeli koostamine, andmete sisestamine;

Lihtsamate valemite kasutamine (SUM, AVERAGE jt);

Andmete kopeerimine, parandamine ja kustutamine;

Tabeli kujundamine ja kopeerimine;

Tabeli veergude ja ridade lisamine, peitmine ja kustutamine;

Tabelite salvestamine ja printimine;

Erinevad töölehed ja nende vahel liikumine;

Pilveteenuse võimalused ühistööks.

Koolitaja: Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, töökogemus 17.a. IKT valdkonnas, omab

EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

11-26
jaanuar
Arvutikasutamise baaskoolitus

Arvuti baasoskuste koolitus

Koolituse aeg: 11.01.-26.01.2023, kell 12.30- 16.15

Jaanuar: 11., 12., 18., 19., 25., 26.

 Maht 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud algajatele arvutikasutajatele IT baasoskuste ja –teadmiste omandamiseks.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Nõuded puuduvad.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist;
 • oskab tabeltöötlusprogrammis moodustada lihtsamaid tabeleid ja teha arvutusi;
 • oskab koostada slaidiesitlust;
 • oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti;
 • teab, kuidas veebilehtedelt infot leida
 • oskab turvaliselt arvutit kasutada.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 13 tundi

 • Arvuti algteadmised. Failide ja kaustade haldamine.
 • Teksti- ja tabeltöötlus. Programmid.
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogrammi kasutamine;
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.
 • Arvutiturvalisus (kontod ja paroolid ning viirusetõrje).

 

Praktiline töö: 13 tundi:

 • Failide loomine ja kaustade haldamine.
 • Tekstitöötlus (teksti sisestamine ja korrigeerimine, töö plokkidega, kujundamine, lehekülje määrangud ja väljatrükk, salvestamine ja lõpetamine, lehekülje kujundamine);
 • Tabeltöötlusprogramm MS Excel (Töövihiku loomine ja vormindamine, andmete sisestamine töölehele, valemid, töölehe printimine);
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogramm (slaidiesitluse koostamine, kujunduse valmimine, objektide lisamine, tekstide animeerimine, slaidiesitluse seadistamine, slaidide printimine);
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.

Koolitaja: 

Martin Palm - kõrgharidus IT valdkonnas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT valdkonna kutseõpetaja

Täpsem info ja koolitusele registreerumine;

tel: 7850818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

Registreerumine 

Sulge

11-01
jaanuar-märts
Catering ja peoteenindus

Catering ja peoteenindus

Koolituse aeg: 

11.01.- 01.03.2023, kell 16.00-20.15

Jaanuar: 11., 18., 25.

Veebruar: 1., 8., 15., 22

Märts: 1

Sihtrühm: 

Sihtrühm: Sihtrühma kuuluvad toitlustus- ja majutusettevõtete teenindajad, abikokad, kokad, toitlustusteenindajad.  

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Kasuks tuleb kogemus toitlustajana või toitlusteenindajana.

Koolituse läbinu:

 • planeerib catering-teeninduse vastavalt kliendi vajadustele, soovidele
  ja sündmusele;
 • teeb juhendi alusel ettevalmistustööd catering-teeninduseks;
 • teenindab ning teeb järeltööd.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Menüü koostamine

Kalkulatsioonide koostamine

Lauanõud , lauakatted

Ruumid ja nende ettevalmistus teeninduseks

Teenindus ja teenindusviisid

Järelteenindus

Praktiline töö: 29 tundi

Koostab menüü lähtuvalt kliendi soovidest ja sündmusest, teenuse pakkumise ajast ning kohast.

Planeerib juhendi alusel vajaminevad toiduained, töövahendid, seadmed, transpordivahendid ja logistika, tööaja ja tööjõu.

Komplekteerib ja pakendab juhendamisel söögi- ja serveerimisnõud transpordiks.

Valmistab juhendi alusel catering -menüüsse sobivaid külmi ja kuumi roogasid, sh suupisteid. Pakendab juhendamisel valmistatud road ja pooltooted transpordiks, järgides toiduohutuse nõudeid.

Planeerib ja korraldab ruumid catering teeninduseks.

Kasutab juhendamisel erinevaid teenindusviise sõltuvalt sündmuse olemusest.

Järgib teenindusolukordades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid.

Koolitaja: Renate Hirschon - Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kokk tase 5

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: 

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

26-16
jaanuar-märts
Keevitaja koolitus (TIG)

Keevitaja koolitus (TIG)

Koolituse aeg: 26.01 - 16.03.2023

Maht: 78 tundi

Sihtrühm:  Keevitajad; metallitöötlejad,  metalliettevõtete töötajad, kes vajavad keevitaja oskusi ja kvalifikatsiooni tõstmiseks kutseeksami sooritamist -  keevitaja tase 4 TIG keevitaja.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Algteadmised keevitusest ja metallitööst.

Koolituse lõpuks õppija:

Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Teeb detailidele ettekuumutust, lähtudes WPS-st ja etteantud tööjuhendist. Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.

Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.

 

Auditoorne töö: 20 tundi

materjalide tundmine;

metallide ja nende sulamite omadused;

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;

WPS (Welding Procedure Specification ehk keevitusprotseduuride kirjeldus

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;

keevitusrežiimid;

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;

ohutusnõuded ;

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;

keevitaja kvalifitseerimise standardid.

deformatsioonide vähendamise meetodid;

metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;

detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks;

TIG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

gaasi- ja plasmalõikeseadmed, nende kasutamine;

traatkeevituse režiimid;

volframelektroodide kasutamine.

Praktiline töö: 58 tundi

Valmistab ette töökoha;

Valmistab detailid ette keevituseks jälgides tööjoonist (puhastab või freesib);

Teeb detailide eelkuumutust;

Mõõdab detailid vastavalt tööjoonisele;

Koostab koostud joonisest lähtuvalt;

Teostab keevituse;

Kontrollib ja vajadusel parandab töö

Koolitajad: 

Aivar Kalnapenkis - Võrumaa Kutsehariduskeskuse keevituse eriala kutseõpetaja, tehnoloogia alane kõrgharidus, tunnustatud täiskasvanute koolituse keevituse eriala õpetaja

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: 

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Koolitusgrupp on komplekteerunud.  Palun võta ühendust e-posti ja/või telefoni teel.

Sulge

01-15
veebruar
Tabelarvutus edasijõudnutele

Tabelarvutus edasijõudnutele

Koolituse aeg: 1.02 - 15.02.2023

1., 2., 8., 9., 14. ja 15.veebruaril kl 16 - 20

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes vajavad tööülesannete täitmisel teadmisi ja oskusi tabelarvutusest ning kasutavad tabelarvutuse programme: Excel, LibreOffice Cal või pilveteenustes pakutavaid võimalusi (Google/Hotmail).

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise ja tabelarvutuse algoskused

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

oskab koostada ja vormindada keerukamate valemite ja funktsioonidega tabeleid ning neid oma töös rakendada;

kasutab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone;

oskab töötada suurte tabelitega, luua ja kujundada diagramme, lisada pilte ja jooniseid, andmeid kaitsta, valideerida, sorteerida ning filtreerida.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 6 tundi

Valemite koostamine ja funktsioonid;

Tabelid ja vormindus;

Töö suurte tabelitega;

Diagrammide loomine ja kujundamine;

Piltide ja jooniste lisamine;

Pilveteenuse võimalused ühistööks.

Praktiline töö: 20 tundi

Valemite koostamine;

Funktsioonid;

Tekstifunktsioonid;

Kuupäevafunktsioonid;

Loogikafunktsioonid;

Rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioonid;

Veateated;

Töö suurte tabelitega;

Diagrammide loomine ja kujundamine;

Piltide ja jooniste lisamine;

Pilveteenuse võimalused ühistööks.

Koolitaja: 

Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse juhtivõpetaja, töökogemus üle 17 a. IKT valdkonnas, omab

EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpsem info ja registreerumine: 

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine on lõppenud. Palun võtke e-maili või telefoni teel ühendust. 

 

Sulge

01-03
veebruar-märts
CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

Koolituse aeg: 1.02 - 3.03.2023.a.

1. - 2.02, 15.- 16.02, 2.- 3.03 kl 9 - 16.45

Maht: 52 tundi

Sihtrühm: Metalliettevõtete töötajad, kes vajavad oskusi CNC metallilõikepinkidel ( frees- ja treipink) töötamiseks.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise baasoskused. Kasuks tuleb kogemus metallitöö valdkonnas.

Koolituse lõpuks õppija:

Oskab CNC metallilõikepinki (trei- ja freespink) programmeerida;

Oskab ette valmistada ja seadistada CNC trei- ja freespingi;

Oskab hooldada CNC metallilõikepinki (trei- ja freespinki);

Oskab töödelda detaile CNC frees- ja treipinkidel ning valmis detailide kvaliteeti kontrollida.

Auditoorne töö: 16 tundi

tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;

freesimisel ja treimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;

freespingid ja treipingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimissüsteem;

üldteadmised freespinkide ja treipinkide  hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);

mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised;

tehnoloogilised režiimid freespinkidel ja treipinkidel, nende valiku alused;

freesimisega ja treimisega  seotud terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles);

tööpinkide koordinaatsüsteemid;

tööpinkide juhtsüsteemid;

alamprogrammide otstarve ja võimalused;

juhtprogrammide koostamise alused.

Praktiline töö: 36 tundi

Tutvub tööjoonisega ja seadistab CNC freespingi ja/või treipingi  detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised;

Valib detailijoonisest lähtudes vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus;

Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid;

Asetab lõikeinstrumendid instrumendihoidjasse ja määrab vajalikud nullpunktid;

Vajadusel koostab ise juhtprogramme puurimiseks ja tasapinnaliste kontuuride (nt sooned, ringid, ristkülikud, ruudud jne) ning astmete freesimiseks/ treimiseks, kasutades tööpingi juhtsüsteemis olevaid alamprogramme;

Veendub etteantud juhtimisprogrammi õigsuses ja vastavuses detailijoonisele. Valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile CNC-freespingil/treipingil;

Jälgib tööprotsessi, rikke ilmnemisel oskab seisata tööpingi töö või operatsiooni nii, et tekkinud kahju (tööpingi tehniline seisund, toorainekulu jms) oleks võimalikult vähene;

Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile;

Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed;

Ladustab valmis detailid, lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Koolitaja: Jüri Post - tehnikaalane kõrgharidus, mehaanikainsener; mehaanika ja metallitöö eriala kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja; kogemus ettevõtete nõustaja ja koolitajana üle 20 aasta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

Sulge

08veebruar-märts
Tehniline joonestamine (3D)

Tehniline joonestamine (3D)

Koolituse aeg: 8.02 - 8.03.2023.a. kl 14.15 - 19.30

8.02, 15.02, 1.03, 8.03.2023

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehituse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevad töötajad, kes vajavad tööülesannetest lähtudes jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskust.

Grupi suurus: 12 osalejat

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutusoskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija: 

Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida;

Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 3D keskkonnas;

Oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks;

Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid);

Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;

Oskab mudelite andmeid kasutada.

Õppe sisu

Auditoorne töö: 6 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud 

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

Praktiline töö: 20 tundi

Detailsete kujundite loomine 

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

Jooniste keskkond ja mudelruum 

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid  Kirjanurk ja mõõtkava 

Jooniste printimine ja konvertimine

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis, kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja, tehnoloogia alane kõrgharidus

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel.: 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

17-02
veebruar-märts
CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias

CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias

Koolituse aeg: 17.02 - 2.03.2023.a.

17.02, 22.02, 1.03 ja 2.03 kl 10.00 - 16

 Sihtrühm:  Puidutöötlemise ja mööblitootmisettevõtete töötajad, kes vajavad ametialaselt oskusi ja teadmisi CAM programmiga jooniste koostamisest ja lugemisest, et töötada CNC puidutöötlemiskeskusel.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Vajalik on arvutikasutamise oskus algtasemel

Koolituse lõpuks õppija: Oskab koostada ja lugeda jooniseid, järgides puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise režiime ja töötlemiskeskuste tehnoloogilisi võimalusi.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Puidu ja puidupõhiste materjalide omadused ja lõiketöötlemise režiimid

Kasutatavate lõikeriistade erisused, seadistamise nõuded, nende seisukord ning vastavus tööoperatsioonile (lõikeriistade erisused, seisukord).

CNC tehnoloogia

CAM programmi kasutamise võimalused

Praktiline töö: 16 tundi

CAM joonestamine

Jooniste koostamine

Joonise sisestamine erinevate meetoditega

Jooniste lugemine

Koolitaja: Mikk A.Kulljus, CAD4Wood

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

01-23
märts
Pneumoseadmete käitleja

Pneumoseadmete käitleja

Koolituse aeg: 1.03 - 23.03.2023.a.

1.03, 2.03, 8.03, 9.03, 15.03, 16.03, 22.03 ja 23.03 kl 16 - 20

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Ettevõtetes mehhatroonika süsteemidega tegelevad töötajad, kel puudub mehhatrooniku kutse ning kes vajavad täiendavaid teadmisi ja uusi oskusi pneumoseadmetest.

Õppegrupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise baasoskused

Koolituse lõpuks õppija: 

Oskab lugeda pneumoskeeme;

Teab pneumoseadmete ehitust;

Dimensioneerib pneumoseadmeid;

Loob pneumojuhtimise süsteeme;

Paneb kokku, häälestab ja hooldab pneumojuhtimise süsteeme.

Auditoorne töö: 12 tundi

Suruõhu saamine ja selle füüsikalise alused;                                                         
Kompressortehnika;                                                                                                  
Pneumaatilised täiturid nende dimensioneerimine;                                                    
Pneumaatilised juhtimiskomponendid;                                                                      
Pneumaatiliste loogika elementide, taimeri kiirväljalaske klapi ehitus;                   
Pnemaatiliste juhtimissüsteemide projekteerimine.                                                    
 

Praktiline töö: 27 tundi

Rõhupiiraja-, suunaventiili tunnusjoonte määramine;                         
Ahju ukse pneumojuhtimisseade;                                                 
Mõõteseadme pneumojuhtmisseadme koostamine, häälestamine;     
Külmkambri akumulaatori pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;                                                                                          
Puurimispingi pneumojuhtimisseadme koostamine, häälestamine;     

Värvisegaja pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;            

Keevitusseadme pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;     

Pressi  pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;

Sorteerija pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;

Loenduri pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine.             

 

Koolitaja: 

Viktor Dremljuga - kutseõpetaja ja valdkonnna ekspert, pikaajalise kogemusega üle 30 a. valdkonnas töötanud, 2016. aastal omistati  mehhatroonika õpetajana aasta kutseõpetaja tiitel. 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 569 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

 

Sulge

08märts
E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias (Grupp komplekteerunud)

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias (grupp komplekteerunud)

Koolituse aeg: 8.03.-22.03.2023

8., 9., 15., 22. märts kell 10.00-16.05

Maht; 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele, kes vajavad teadmisi ja oskusi e-kaubandusest, müügist ja turundusest sotsiaalmeedias.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise baasoskused.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada e-turundustegevust ja kommunikatsiooni sotsiaalmeedias;
 • oskab otsida ja rakendada meetmeid tarbija tähelepanu saamiseks;
 • mõistab pikaajalist mõtteviisi ettevõtte kasvatamisel;
 • oskab koostada 21. sajandi turundusstrateegiat;
 • mõistab veebilehtede ja e-poodide efektiivsuse tõstmise võimalusi;
 • oskab analüüsida sotsiaalmeedia sisu ja reklaamide kasulikkust.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

 • Sotsiaalmeedia potentsiaali nägemine;
 • Sotsiaalmeedia alused ja toimimine (sh. algoritm);
 • Sotsiaalmeedia väärarusaamade ümber lükkamine;
 • Turundamise mõtteviisi paika saamine;
 • Brändingu alused;
 • Ettevõtte reputatsiooni loomine;
 • Ideaalse kliendi formuleerimine;
 • 21. sajandi turundusstrateegia – kuidas turundada praegustele generatsioonidele;
 • Kodulehekülje loomise põhitõed;
 • E-poe loomise põhitõed;
 • Sotsiaalmeedia kontode analüüsimine;
 • Alahinnatud tasulised reklaamid;
 • Sotsiaalmeedia sisu loomine.

 

Praktiline töö: 16 tundi

 • Ideaalse kliendi formuleerimine;
 • Ettevõtete kodulehekülgede ja sotsiaalmeedia analüüs;
 • Turundusstrateegia koostamine;
 • Sotsiaalmeedia sisu loomine.

Koolitajad: Inga Talvis ja Triinu Grossmann

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

 

Sulge

15-22
märts
Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös

Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös

Koolituse aeg: 

15.-22.03.2023, kell 12.30-15.40

Märts: 15., 16., 22  

Maht: 12 tundi

Sihtrühm: Büroode ja kantseleide töötajad, projektijuhid, väikeettevõtjad, turismi- ja teenindusvaldkonna töötajad kel vajadus kasutada Google Drive keskkonda.

Grupi suurus:12 inimest

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutaja algoskused.

Koolituse läbinu:

 • omandab oskused kasutada Google Drive´i koostöö- ja dokumendihalduse keskkonnana,
 • luua ja hallata erinevaid faile, küsimustikke ja kalendreid, mis tagab tööalase edukuse ja konkurentsivõime tõusu läbi digioskuste täiendamise.

Õppe sisu:

Praktiline töö: 12 tundi

 • Gmaili üldised seaded, siltide ja filtrite kasutamine, kirjavahetus.
 • Google Contactsi lisamine, muutmine ja kustutamine; grupeerimine ja grupi muutmine; gruppide kasutamine Gmailis ja ühistöös.
 • Google Calender võimalused. Sündmuste lisamine, haldamine, jagamine; sündmuste otsimine ja meeldetuletus; kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus.
 • Google Drive toetatud faili formaadid; failide, kaustade üleslaadimine ja jagamine ning kasutajaõiguste määramine; Google Drive’i sünkroniseerimine arvutiga.
 • Google Docs dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus, joonised) loomine ja mallide kasutamine ning nende ühiskasutus; dokumentide redigeerimine ning lisamoodulite lisamine ja kasutamine.
 • Google Formsi kaudu küsitluse loomine kasutades erinevat tüüpi küsimusi (tekst, valikvastused, skaala jne); küsitluse kujunduse, seadete muutmine; küsitluse jagamise võimalused ning vastuste analüüs tabelis ja graafikuna.
 • GoogleSites valmispõhjade kasutamine; erinevate elementide lisamine ja redigeerimine ning lehe jagamine.
 • Google Meet rakenduse tutvustamine ja töövahendid; koosoleku korraldamine veebikeskkonnas reaalajas ja esitluse jagamine.
 • Digiturvalisuse põhitõed ja rakendamine. Pahavara; ohud internetis.

Koolitaja: 

Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, töökogemus 17.a. IKT valdkonnas, omab EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine:

Sulge

21-30
märts
Turundus väikeettevõttes

Turundus väikeettevõttes

Koolitus toimub veebis

Koolituse aeg: 21.03 - 30.03.2023.a.

21., 28., 29. ja 30.03 kl 14.15 - 19.30

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, väikeettevõtjad, kes vajavad teadmisi ja oskusi turundusest, et turundada tooteid ja teenuseid

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: arvuti algkasutamise oskus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab turunduse põhimõisteid ja turundustegevusi;

Oskab analüüsida ettevõtte sihtgruppe ja valida sobivaid turundusmeetodeid ja kanaleid;

Oskab koostada lihtsamat turundusplaani;

Tunneb internetiturundust ning kasutab digivahendeid turundustegevuses;

Teab ja tunneb reklaamivõimalusi ning sisuturundust.

Auditoorne töö: 10 tundi

Turundus -  põhimõisted ja turundustegevused;

Ettevõtte sihtgrupid ja turundusstrateegiad;

Sihtrühmade ja -turu analüüs;

Turundusmeetodid, -tegevused ja kanalid;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg, sotsiaalmeedia.

Praktiline töö: 16 tundi

Ettevõtte toote või teenuse turundusplaani koostamine;

Internetiturundus; digiturundus;

Toote ja teenuse reklaam, reklaamikanalite planeerimine;

Sisuturundus väikeettevõttes;

Toote ja teenuse esitlus;

Messiturundus ja ühisturundus.

Koolitajad:

Sander Silm – turunduse- ja kommunikatsioonispetsialist, koolitaja ja ettevõtja

Kanni Kallastu - turunduse- ja kommunikatsioonispetsialist, koolitaja ja ettevõtja

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreerumine on lõppenud. Koolitussoovi korral võtke palun telefoni või e-maili teel ühendust.

 

Sulge

28-30
märts
Energiatõhusus ja ökonoomsed ehituslahendused

Energiatõhusus ja ökonoomsed ehituslahendused

Koolituse aeg: 28. - 30.03.2023.a.

Koolitus toimub 28., 29. ja 30.märtsil algusega kl 10.

Maht: kokku 26 tundi

Sihtrühm: Ehitusettevõtete töötajad, ehitusspetsialistid, tehnikud, süsteemide paigaldajad, eramute ja talude ning korterelamute (KOV ja KÜ) omanikud ning spetsialistid

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuses, kompetentsikeskus TSENTER (Väimela, Pärna tee 1) ja tehnomajas

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab energiatõhususe miinimumnõudeid ja liginullenergia ehitamisele üleminekunõudeid, energiaarvutuse metoodikat ja tõendamist;

Tunneb energiatõhususe tagamise ökonoomseid ehituslahendusi ning energiatõhususe tagamise tehnosüsteeme.

Auditoorne ja praktiline töö:

Elamute ja korterelamute rekonstrueerimine rohepöörde nõuetest tulenevalt: võimalused ja väljakutsed energiatõhususe saavutamiseks

Toetused elamute ja korterelamute omanikele (KredEx): tingimused, taotluse ettevalmistamine ja esitamine, renoveerimise teostatavad ettevalmistus- ja ehitustööd

 Teaduslikest rakendusuuringutest lähtuvad korrektsed ehituslahendused: energiatõhususe saavutamise võimalused ja lahendused; kuluoptimaalsed lahendused.

Usaldusväärsete teostajate valik: konsultant tehniliste lahenduste valikul, väärtuspõhine kavandamine, omanikujärelevalve korraldamine; 

Ehitusseadustik ja eneriatõhususe nõuded; Energiaarvutuse metoodikad ja tõendamine;

Parimate praktikate tundmaõppimine;

Hoone tehnosüsteemid, nende paigaldamine ja hooldamine.  Juhtimisautomaatika. "Tark maja".

Elektri- ja küttelahendused. 

Päikeseenergeetika: Vajalikud mõõtühikud ja terminid;päikeseelektrijaamade (PEJ) koostisosad ja tüübid (on-grid, off-grid, hübriid jne);

PEJ ja Eesti seadusandlus ning regulatsioonid; elektrienergia ost ja müük; koduse PEJ planeerimine; päikesepaneelide paigaldamine katusele (lamekatused, viilkatused), põhinõuded, riskid, valikud; päikesepaneelide paigaldamine maapinnale; muud võimalused päikesepaneelide paigaldamiseks ja kasutamiseks;PEJ ehitamisega seotud ohutusnõuded; PEJ kortermajas.

Võimalused, lahendused; Üldised soovitused PEJ rajamiseks kodumajapidamistes.

Energiasäästlikkus. Ehitusmaterjalid ja soojustamine. Nõuetekohane ja praktiline kasutamine.

 

Koolitajad: 

Anti Hamburg - Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja ekspert; Tallinna Tehnikakõrgkooli professor; doktorikraad (TTÜ Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut);

Enn Tammaru -  Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, EKFML haridusnõunik; haridustase - teadusmagister (MSc), ehitusinsener (tase 8);

Martin Kikas – koolitaja, energeetikaekspert, haridustase – kõrgharidus (BSc), Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige

Robert Mägi - koolitaja ja ettevõtja (Solarflow OÜ); elektriinsener

Ardi Salus - koolitaja ja ehitusspetsialist (Saint - Gobain), tehnikainsener.

Andres Aruväli - ehituse kutseõpetaja ja koolitaja, kõrgharidus tehnikavaldkonnas

Viktor Dremljuga - mehhatroonika kutseõpetaja ja koolitaja, kõrgharidus tehnikavaldkonans

Info ja koolitusele registreerumine:

tel +372 5690 5389, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Koolitus on tasuta

Õppekava

Registreerimine

Sulge

04-18
mai
Veebikoolitus: Turundus väikeettevõttes

Turundus väikeettevõttes

Koolituse eesmärgiks on turundusoskuste ja -teadmiste omandamine. Muutuval ja keerulisel ajal on vaja senisest veelgi enam turundada oma tooteid ja teenuseid ning leida uusi ärimudeleid.

Läbimõeldud ja oskuslik turundusplaan, mille koolituse lõpuks koostad, aitab ettevõtte eesmärke ellu viia.  

Koolitus toimub veebis, Zoom keskkonnas 4., 9., 11. ja 18.mail kl 14.15 - 18 

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: ettevõtjad, kes vajavad teadmisi ja oskusi turundusest, sh turundusplaani koostamisest. Oodatud on juba tegutsevad ja ka alustavad ettevõtjad. 

Grupi suurus: 12 - 15 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus baastasemel.

Koolituse lõpuks õppija: 

Tunneb turunduse põhimõisteid ja turundustegevusi;

Oskab analüüsida ettevõtte sihtgruppe ja valida sobivaid turundusmeetodeid ja kanaleid;

Oskab koostada lihtsamat turundusplaani;

Tunneb internetiturundust ning kasutab digivahendeid turundustegevuses;

Teab ja tunneb reklaamivõimalusi ning sisuturundust.

Auditoorne töö: 10 tundi

Turundus -  põhimõisted, ajalugu ja turundustegevused;

Ettevõtte sihtgrupid ja turundusstrateegiad;

Sihtrühmade ja -turu analüüs;

Turundusmeetodid, -tegevused ja kanalid;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg, sotsiaalmeedia.

Internetiturundus, digiturundus;

Praktiline töö: 16 tundi

Toote ja teenuse reklaam, reklaamikanalite planeerimine;

Sisuturundus väikeettevõttes;

Turunduskommunikatsioon; 

Turundusplaani kommunikatsioonikava;

Turundusplaani koostamine.

Koolitajad: 

Sander Silm - ettevõtja, Põlvamaa Arenduskeskuse turundus- ja kommunikatsioonispetsialist; omab põhjalikku kogemust ajakirjanduse ja turunduse vadkonnas enam kui veerandsada aastat, pakkudes kommunikatsiooni ja turundusalaseid teenuseid.

Kärt Viltrop - praktik, kellel on palju turunduskogemusi start-up ettevõtetes; turundus- ja juhtimiskogemus kokku kolmes ettevõttes.

Info ja registreerumine:  tel 5690 5389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Koolitus on tasuline. Hind osalejale on 120 eurot (sisaldab kõiki koolitusmaterjale). Hinnale ei lisandu km.

Õppekava

Registreerumine

Sulge

30mai
PVC põrandakatted ja nende paigaldamine

PVC põrandakatted ja nende paigaldamine

Täienduskoolituse eesmärgiks on teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine PVC põrandakatetest -

materjalidest ja kvaliteetsest paigaldamisest.

Koolituse aeg: 30.mai 2023.a.kl 10 - 15

Maht: 6 tundi

Sihtrühm: ehitusettevõtete töötajad, objektijuhid, väikeettevõtjad ja kõik soovijad, kes vajavad praktilisi oskusi ja teadmisi PVC materjalidest ja põrandate paigaldamisest.

Grupi suurus: 12 inimest

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

teab ja tunneb PVC põrandakatteid - materjale ja sortimenti;

oskab põrandakatet paigaldada, järgides kvaliteedinõudeid ja tööohutust.

Auditoorne töö: 2 tundi

PVC põrandakatted;

Ülevaade sortimendist, trendid ja nõuded;

Materjalid ja uued suundumused;

Kvaliteedinõuded PVC põrandakatete paigaldamisel;

Liimid, nende kasutamine põrandakatete paigalduses

Praktiline töö: 4 tundi

Põrandakatete paigaldamine;

Ülespöörete teostamine.

 

Koolitaja: Urmo Raadik - ettevõtja ja koolitaja, Flexible OÜ, VIMPTEL 

Info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Koolitus on tasuline.  Koolituse hind osalejale on 70 eurot (sisaldab kõiki materjale). Hinnale ei lisandu km.

Registreerumine

Õppekava

 

Sulge

20juuni
Praktiline trei- ja freespingi kasutamise koolitus

Praktiline trei- ja freespingi kasutamise koolitus

 

Koolituse aeg: 20.06.2023 algusega kell 8.30

Maht: 6 akadeemilist tundi

Sihtgrpp: Metalliettevõtjad

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu:

-oskab häälestada treipingi ja treida;

-oskab häälestada freespingi ja freesida.

Koolitaja: Riio Post-Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, kõrgharidus metallitehnoloogia valdkonnas.

Õppekava: (Individuaalõpe- õppekava koostatakse vastavalt koolitatava vajadustele)

Täpsem info ja koolitusele  registreerumine:

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

tel 7850818, 56670850

 

Sulge

15-17
august-oktoober
Bürootöötaja digioskused

Bürootöötaja digioskused

Koolituse ajakava: 15.08.-17.10.2023  kell 16.99-19.20, 19-l õppepäeval veebis)

Tund

Kuupäev

Nädalapäev

Kellaaeg

Maht

1

15.08.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

2

21.08.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

3

22.08.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

4

28.08.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

5

29.08.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

6

04.09.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

7

05.09.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

8

11.09.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

9

12.09.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

10

18.09.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

11

19.09.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

12

25.09.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

13

26.09.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

14

02.10.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

15

03.10.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

16

09.10.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

17

10.10.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

18

16.10.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

19

17.10.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

 

 

 

Kokku

78 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud büroojuhtidele, juhiabidele ja teistele bürootöötajatele, kes vajavad tööalaselt arvutikasutamise ja dokumendihalduse oskuste täiendamist.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

• oskab koostada ja vormistada korrektseid dokumendipõhju ja ametidokumente;

• oskab koostada korrektseid tabeleid, neid analüüsida;

• teab ja kasutab netiketi reegleid, oskab toimetada meilivahetust ja tööülesandeid ning planeerida ajaressursse;

• oskab koostada korrektseid trükiseid, neid elektrooniliselt edastada ning väljatrükiks seadistada;

• oskab koostada korrektseid esitlusi, järgides hea tava reegleid; • teab erinevaid kaugtöö võimalusi;

• oskab kasutada Google Drive keskkonda dokumentide haldamiseks ja jagamiseks, koostada Google Form abil küsitlusankeete.

Õppe sisu:

Praktiline töö: 78 tundi

1. MS Word. Nõuded teksti sisestamisel ja vormindamisel. Teksti vormindamine. Dokumendipõhjade loomine ja kasutamine. Ametikirja vormistamise nõuded. Korrektne printimine.

2. MS Excel. Töö lahtrite, ridade ja veergudega. Andmetüübid. Loendid. Töö suurte andmetabelitega (sorteerimine, filtreerimine, vahekokkuvõtted, konsolideerimine, risttabelid). Andmete visualiseerimine (tulp-, sektor- ja joondiagramm). Tabeli väljatrükk.

3. MS PowerPoint – nõuetekohase esitluse koostamine ja redigeerimine, erinevate objektide lisamine.

4. MS Outlook. Mailbox (e-post). Ajaplaneering. Tööülesanded. Märkmed. Kontaktid.

5. MS Publisher. Erinevate trükiste koostamine (kutsed, flaierid, plakatid, kuulutused, kalendrid, brošüürid jne)

6. Pilvelahendused kontoritöös - Google Calender, Google Drive.

7. Kaugtöö lahendused (videokoosolekud, ülesannete planeerimine/jagamine)

Koolitaja:

Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust (tase 6) ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 

Õppekava:

Registreerumine:

tel.785 0818, 5667 0850

Sulge

21-05
september-oktoober
Tehniline joonestamine 2D

Tehniline joonestamine 2D

Koolituse aeg: 20.09 - 5.10.2023.a., teisipäeviti ja neljapäeviti kl 14.15 - 17.30

Maht: 20 tundi

Sihtrühm: Metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehituse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevad töötajad, kes vajavad tööülesannetest lähtuvalt jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskust.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Arvuti kasutusoskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida;

Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 2D keskkonnas;

Oskab 2D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks;

Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid);

Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;

Oskab mudelite andmeid kasutada.

Auditoorne töö: 5 tundi

Jooniste loomine vastavuses mõõtkavaga.

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud 

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

Praktiline töö: 15 tundi

Detailsete kujundite loomine 

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

Jooniste keskkond ja mudelruum 

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid 

Kirjanurk ja mõõtkava 

Jooniste printimine ja konvertimine

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis, mehaanika ja metallitöö kutseõpetaja,  tehnoloogiaalane kõrgharidus, suurte kogemustega (üle 20 a.) masinprojekteerimise koolitaja.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

10-19
oktoober
Tehniline joonestamine 3D

Tehniline joonestamine 3D

Koolituse aeg: 10.10 - 19.10.2023.a., teisipäeviti ja neljapäeviti kl 14.15 - 18.15

Maht: 20 tundi

Sihtrühm: Metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehituse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevad töötajad, kes vajavad tööülesannetest lähtuvalt 3D jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskust.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Arvuti kasutusoskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida;

Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 3D keskkonnas;

Oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks;

Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid);

Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;

Oskab mudelite andmeid kasutada.

Auditoorne töö: 5 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud 

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

Praktiline töö: 15 tundi

Detailsete kujundite loomine 

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

Jooniste keskkond ja mudelruum 

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid  Kirjanurk ja mõõtkava 

Jooniste printimine ja konvertimine

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis – mehaanika ja metallitöö kutseõpetaja, tehnoloogiaalane kõrgharidus, suurte kogemustega (üle 20 a.) masinprojekteerimise koolitaja

Täpsem info ja koolitustele registreerumine:

tel: 785 817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

13-26
oktoober
Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös

Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös /Grupp on komplekteerunud/

Koolituse ajakava: 13., 20. ja 26 oktoober kell 14.15- 17.25

Koolituse koht: Vämelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Sihtrühm:

Büroode ja kantseleide töötajad, projektijuhid, väikeettevõtjad, turismi- ja teenindusvaldkonna töötajad kel vajadus kasutada Google Drive keskkonda.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:

Arvutikasutaja algoskused.

Koolituse läbinu:

• omandab oskused kasutada Google Drive´i koostöö- ja dokumendihalduse keskkonnana,

• luua ja hallata erinevaid faile, küsimustikke ja kalendreid, mis tagab tööalase edukuse ja konkurentsivõime tõusu läbi digioskuste täiendamise.

Õppe sisu:

Praktiline töö: 12 tundi

• Gmaili üldised seaded, siltide ja filtrite kasutamine, kirjavahetus.

 • Google Contactsi lisamine, muutmine ja kustutamine; grupeerimine ja grupi muutmine; gruppide kasutamine Gmailis ja ühistöös.

• Google Calender võimalused. Sündmuste lisamine, haldamine, jagamine; sündmuste otsimine ja meeldetuletus; kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus.

• Google Drive toetatud faili formaadid; failide, kaustade üleslaadimine ja jagamine ning kasutajaõiguste määramine; Google Drive’i sünkroniseerimine arvutiga.

 • Google Docs dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus, joonised) loomine ja mallide kasutamine ning nende ühiskasutus; dokumentide redigeerimine ning lisamoodulite lisamine ja kasutamine.

• Google Formsi kaudu küsitluse loomine kasutades erinevat tüüpi küsimusi (tekst, valikvastused, skaala jne); küsitluse kujunduse, seadete muutmine; küsitluse jagamise võimalused ning vastuste analüüs tabelis ja graafikuna.

• GoogleSites valmispõhjade kasutamine; erinevate elementide lisamine ja redigeerimine ning lehe jagamine.

• Google Meet rakenduse tutvustamine ja töövahendid; koosoleku korraldamine veebikeskkonnas reaalajas ja esitluse jagamine.

• Digiturvalisuse põhitõed ja rakendamine. Pahavara; ohud internetis.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT õppetooli klassides kus olemas arvutid ja muud vajalikud seadmed.

Koolitaja: Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, töökogemus 20.a. IKT valdkonnas, omab EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Õppekava:

Grupp on komplekteerunud

Tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

 

 

Sulge

29november
Piparkoogimaja valmistamine

Piparkoogimaja valmistamine

Aeg: 29. novembril kell 16.00-19.00 Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskuse õppeköögis

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koolitaja: Liilia Raik- Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse toitlustusvaldkonna kutseõpetaja, kutsega tase 4 kondiiter ja pagar

Koolitusel käsitletavad teemad:

 1. Piparkoogitaigna valmistamine 
 2. Piparkoogiglasuuri valmistamine
 3. Piparkoogimaja detailide väljalõikamine, küpsetamine
 4. Piparkoogimaja kokkupanek ja glasuurimine
 5. Piparkoogimaja kaunistamine

Maksumus: 35 eurot ühele osalejale

Õppekava:

Registreerumine:

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@ewer.ee

Sulge
2024(12)
02-03
jaanuar
Hüdroseadmete seadistamine ja käitlemine

Hüdroseadmete seadistamine ja käitlemine (grupikoolitus)

Aeg: kokkuleppel

Maht: 20 tundi

Maksumus: 2000,00 EUR grupile

Grupi suurus: 5-8 inimest

Õpiväljundid: 

 • oskab lugeda hüdroskeeme;
 • teab hüdroseadmete ehitust;
 • dimensioneerib hüdroseadmed;
 • loob hüdrojuhtimise süsteeme;
 • paneb kokku, häälestab ja hooldab hüdrojuhtimise süsteeme.

Teemad: 

Teooria: 10 tundi

 • põhilised füüsikalised terminid ja ühikud
 • füüsikalised alused Rõhk (p) (Pascali seadus), vool
 • põhiline struktuur hüdraulilises süsteemis
 • hüdraulilised vedelikud
 • viskoossuse sõltuvus temperatuurist ja rõhust
 • õlivoogude tüübid hüdraulilises süsteem
 • hüdraulilised sümbolid
 • hüdraulilised pumbad - tööpõhimõte ja tüübid
 • pumba valik – põhimõtted
 • hüdraulilised mootorid - tööpõhimõte ja tüübid
 • silindrid - tööpõhimõte ja tüübid
 • hüdraulilise silindri jõu ja kiiruse arvutamine
 • pumba arvutamine, elektrimootori arvutamine, hüdromootori arvutamine, silindri arvutamine
 • suunajuhtventiilid - tüüp ja funktsioon
 • CETOP-ventiilid
 • mitte tagasivooluventiilid hüdraulikas
 • kontrollventiilid
 • ventiilide valik sõltuvalt otstarbest
 • surveventiilide teoreetilised alused
 • hüdraulilised akumulaatorid
 • akumulaatori ülesanne hüdraulikas – põhitõed
 • õli jahutusseadmed (soojusvahetid)

Praktika: 10 tundi

 • loeb hüdroskeeme;
 • dimensioneerib hüdroseadmed;
 • loob hüdrojuhtimise süsteeme;
 • paneb kokku, häälestab ja hooldab hüdrojuhtimise süsteem
 •  
 • Koolitaja: Viktor Dremljuga: tehnoloogia alane kõrgharidus, Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse kutseõpetaja mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja, tunnustatud tehnikaettevõtete nõustaja ja täiskasvanute koolitaja üle 20 aasta
 • Registreerumine: Grupp on komplekteeritud
 • Täpsem info ja uue koolitusaja  kokkulepe: tel.: 5667 0850; e- post: merle.vilson@ewers.ee
Sulge

29jaanuar
Keevitaja täienduskoolitus

Keevitaja täienduskoolitus

Koolituse aeg: 29.01 - 18.03.2024.a.

Koolitus toimub 2-päevaste sessioonidena: 

29. - 30.01, 5. - 6.02, 12. - 13.02, 19. - 20.02, 26. - 27.02, 4. - 5.03, 11. - 12.03 ja 18.03.2024

Maht: 90 tundi

Sihtrühm: Mehaanika ja metallitöö valdkonna töötajad ning töötud, kes vajavad teadmisi ja oskusi keevitaja kvalifikatsiooni omandamiseks (osakutse MIG/MAG, MMA tase 3, 4), et töötada keevitajana.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: puuduvad; kasuks tulevad algteadmised metallitööst

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb keevitustehnoloogiaid ning keevitusstandardeid, keevitusel kasutatavaid materjale, keevitusviise ja –õmblusi, nende kvaliteedinõudeid ning kvaliteedinõuete kontrollmeetodeid;

• tunneb keskkonna- ja tööohutusnõudeid;

• oskab lugeda tööjooniseid;

• oskab korraldada töökoha, valida ja ette valmistada tootmis- ja abivahendid;

• oskab detailid ja koostud ette valmistada;

• oskab kasutada keevituse seadmeid (MIG/MAG, MMA, TIG) ning keevitada mitmesuguseid tooteid ja detaile vastavalt joonistele ja standarditele, järgides tööohutus- ja keskkonnanõudeid;

• oskab kvaliteeti kontrollida, defekte parandada ning teha järeltöötlemist.

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 46 tundi

• metallide ja nende sulamite omadused;

• keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid, nende ettevalmistamine;

• keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

• keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;

• keevitusterminoloogia;

• keevitusprotseduuride kirjeldus;

• keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;

• keevitusviisid (MIG/MAG, MMA, TIG), ISO 4063;

• keevitusrežiimid;

• keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;

• keevitusliidete tähistamine (ISO 2553) ja kvaliteet (NE ISO 5817);

• keevitusliidete ruumilised asendid (NE ISO 6947);

• kaitsegaasid (NE ISO 14175);

• lisamaterjalide standardid;

• keevitusasendid ja servade ettevalmistamine keevituseks;

• gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;

• töökeskkonna- ja ohutusnõuded (NE 60974)

• keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;

• keevitaja kvalifitseerimise standardid.

Praktiline töö: 44 tundi

• toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga WPS (Welding Procedure Specification) tutvumine;

• töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalike seadmete, materjalide (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendite ja tarvikute valimine ning juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi valimine;

• WPS-ist lähtudes vajalike keevitusvahendite (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm) valimine;

• keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile seadistamine ja keevisõmbluse vastavuse hindamine proovidetailil;

• enne töö alustamist töökoha korraldamine, järgides töö- ja tuleohutusnõudeid.

• toote ja koostu kvaliteedi kontroll, defektide parandamine ja järeltöötlemine.

Koolitajad:

Martti Kivi – koolitaja, mehaanika ja metallitöö õppkavarühma kutseõpetaja, omab metallitöötlemispinkidel töötaja I kutset, kõrgharidus metallide töötlemise erialal, kogemus koolitajana metallitöö ja keevituse valdkonnas 6 a.

 Aivar Kalnapenkis - mehaanika ja metallitöö õppekavarühma keevituse eriala kutseõpetaja, tehnoloogiaalane kõrgharidus, kogemus koolitajana metallitöö ja keevituse valdkonnas üle 20 a. 

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine kuni 15.01.2024 e-posti või telefoni teel. Registreerumine on lõppenud.

Koolitus on tasuline. Kursuse maksumus 1 osalejale on 1350 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu).

Kaugemalt osalejatele pakume majutusvõimalust. 

Sulge

28veebruar
Tehisintellekti (AI) võimalused ja rakendamine

Tehisintellekti (AI) võimalused ja rakendamine

Täienduskoolitus tehisintellekti (Artifical intelligence) ehk tehisaru kasutusaladest, võimalustest ja rakendamisest.

Koolitusel omandatakse esmased teadmised ja oskused tehisintellektist.

Sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes vajavad esmaseid teadmisi ja oskusi tehisintellektist ning selle rakendamisest töökeskkonnas ning erinevates valdkondades.

Maht: 4 tundi

Aeg: 28.02.2024.a. kl 14.15 - 17.30

Koolitaja: IT juhtivõpetaja, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, omab EUCIP sertifikaati, kutsetunistust ja ECDL koolitaja tunnistust.IT juhtivõpetaja, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, omab EUCIP sertifikaati, kutsetunistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Õpiväljundid. Õppe lõpuks õppija:

teab ja tunneb tehisintellekti (AI) võimalusi;

oskab rakendada AI tekstitöötlusel ja dokumendivormi koostamisel ning kujundamisel.

Koolitus sisu.

Auditoorne töö:

Tehisintellekti (AI) võimalused;

AI kasutusalad ja potentsiaal valdkondades;

AI rakendamine töökeskkonnas;

AI vestlus- ehk juturobotid: ChatGPT;

AI kasutamine: tekstiloome, nõustamine, keeleabi (n tõlkimine), õpetamine ja selgitamine;

Tekstitöötlus, otsingufunktsioonid;

Juhendid. Dokumendi ning vormide (küsitlus, esitlus jm) koostamine;

AI loomeprotsessi abistamisel;

AI võimalused kujundamisel (graafika, visualiseerimine).

Praktiline töö: 2  tundi

Teksti loomine ja tekstitöötlus ChatGPT abil;

Dokumendivormi (juhend, küsimustik, esitlus jm) koostamine;

Kujundamine ja visualiseerimine AI abil.

 

Info ja registreerumine:

tel 7850 817, terje.kruusalu@ewers.ee

 

Koolitus on tasuline.

Maksumus osalejale on 80 eurot (hind sisaldab kõiki materjale).

Registreerimine 

Õppekava

 

Sulge

28veebruar
Meediasuhtlus

Meediasuhtlus

Koolituse aeg: 28.02.2024 kell 15.00- 19.00

Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi

Grupi suurus: 12 inimest

Sihtgrupp: Inimesed, kes vajavad meediasuhtluse oskuseid.

Õpiväljundid:

 • - tunneb meedia toimimise põhimõtteid ja ajakirjanduse eetikat
 • - määratleb ajakirjanikuga suheldes endale sobivad piirid
 • - sõnastab endale olulised meediasõnumid ning esitab neid kirjalikult ja kõnes

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 1 tundi

Ülevaade meedia toimimisest ja ajakirjanduse eetikast

Praktiline töö: 3 tundi

Praktilised harjutused, mis toetavad meediasõnumite sõnastamist ning esitamist kõnes ja kirjas.

Koolitaja: Eleri Lõhmus -  on meediasuhtlust ja videotööd erinevatele sihtrühmadele õpetanud kümmekond aastat, magistrikraad ajakirjanduses (Tartu Ülikool); meedia ja kommunikatsiooni doktorant (Tartu Ülikool) (doktoritöö käsitleb videotöö õpetamist erinevatele sihtrühmadele).

Koolitus on tasuline. koolituse hind 1 osalejale on 60 eur (sisaldab kõiki õppematerjale).

Info ja registreerimine

tel 56670850, 7850818

e-post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine kuni 16.02.2024

 

Sulge

06-13
märts
Videotöö alustajale

Videotöö alustajale

Aeg: 06.03.2024 kell 15.00-19.00 ja 13.03.2024 kell 15.00- 19.00

Maht: 12 tundi (sellest 4 tundi iseseisvat tööd)

Sihtrühm: Eelistatud sihtgrupiks on täiskasvanud tööealine elanikkond, kes on oma eriala spetsialistid ning vajavad oma erialases töös (nt turunduse, kliendisuhtluse või sisekommunikatsiooni tarvis) videotöö oskuseid.  Samuti on koolitusele oodatud väikeettevõtjad, kes oma ettevõtte põhitegevuse toetamiseks turunduslikel või muudel eesmärkidel vajavad videotöö alaseid oskuseid.

Grupi suurus: 12 inimest

Sihtrühm: Eelistatud sihtgrupiks on täiskasvanud tööealine elanikkond, kes on oma eriala spetsialistid ning vajavad oma erialases töös (nt turunduse, kliendisuhtluse või sisekommunikatsiooni tarvis) videotöö oskuseid.  Samuti on koolitusele oodatud väikeettevõtjad, kes oma ettevõtte põhitegevuse toetamiseks turunduslikel või muudel eesmärkidel vajavad videotöö alaseid oskuseid.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

 • - Määratleb oma vajadused videotöös;
 • - tunneb enda kasutuses oleva tehnika võimalusi ja piiranguid;
 • - kasutab videotöö peamisi tehnilisi ja sisulisi võtteid enda erialaga seotud videotöös;
 • - kasutab endale kättesaadavat videotöötlustarkvara
 • - tunneb videotehnika tähtsamaid karakteristikuid, sh oskab valida enda vajadustest lähtuvalt video- ja/või audiosalvesteid ja/või videotöötlustarkvara.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 2 tundi

Videotöö tehnilised ja sisulised võtted

Videotehnika karakteristikute ülevaade

Õppijate vajaduste välja selgitamine

Praktiline töö: 6 tundi

Valgus

Kompositsioon

Tegevus

Montaaž

Audio

Iseseisev töö: 4 tundi

Õppija erialases töös olulise tervikliku video loomine

Koolitus on tasuline. koolituse hind 1 osalejale on 90 eur (sisaldab kõiki õppematerjale).

Koolitaja: Eleri Lõhmus -  Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanikuna, magistrikraad ajakirjanduses; meedia ja kommunikatsiooni doktorant (doktoritöö käsitleb videotöö õpetamist erinevatele sihtrühmadele). Õpetanud  videotööd erinevatele sihtrühmadele kümme aastat.

Info ja registreerimine

tel 56670850, 7850818

e-post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine kuni 26.02.2024

Sulge

13märts
Digioskuste arendamine

Digioskuste arendamine

Koolituse eesmärgiks on omandada ja arendada igapäevaseid digioskusi ning digiseadmete ja -vahendite kasutamist.

Digioskuste arendamiseks käsitletakse koolitusel kõiki vajalike osaoskusi: info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus.

Sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kellel on vaja omandada ja arendada digioskusi.

Koolituse alustamise nõuded: arvutikasutusoskus algtasemel. 

Maht: 5 tundi

Aeg: 13.03.2024.a. kl 14.15 - 18.15 (või tellimuskoolitusena, kokkulepitud ajal)

Koolitaja: Indrek Saar - IT juhtivõpetaja, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, omab EUCIP sertifikaati, kutsetunistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

teab ja tunneb digiseadmete ja -vahendite rakendamist, e-keskkondi ja e-teenuseid ning turvalisuse nõudeid;

oskab infot hallata ja igapäevatöös vajalikku digitaalset sisu luua.

Koolituse sisu:

Auditoorne töö: 2 tundi

Digioskused igapäevatöös;

Digioskuste osaoskused: info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus, probleemilahendus;

Digiseadmed: arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon, tehnoloogiaseadmed (n 3D printer jt);

Digivahendid: tarkvaralahendused ja digikeskkonnad, äpid, e-teenused, tehisintellekt (AI);

Turvalisus ja turvalisuse tagamine digiseadmete ja -vahendite kasutamisel;

Küberturvalisus e-keskkondades ja e-teenustes. Isikuandmete kaitse;

Windows10 töökeskkond;

Info haldamine: infootsing ja sirvimine, info hindamine, salvestamine ja taasesitamine.

Digitaalse sisu loomine. Kontoritarkvara: dokumentide koostamine, tabelarvutus;

Andmete sisestamine ja tabeli/koostamine; Lihtsamad funktsioonid.

Praktiline töö: 3  tundi :

Digiseadmete ja -vahendite kasutamine;

E-keskkonnad ja e-teenused;

Sisu loomine - teksti ja dokumendi koostamine ja muutmine,

tabeli koostamine ja tabelarvutus.

Info ja registreerimine 1.veebruarini:

tel 7850 817, terje.kruusalu@ewers.ee

Koolitus on tasuline.

Hind osalejale on 80 eurot (sisaldab kõiki materjale).

Õppekava

Registreerimine

Sulge

27märts
Turunduskoolitus

Turunduskoolitus

Täienduskoolitus turundusoskuste arendamiseks, et paremini tooteid ja/või teenuseid reklaamida ja turundada,

koostada turundusplaani, kasutada erinevaid kanaleid ja kaasaegseid lahendusi ning analüüsida turundustegevusi.  

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes vajavad teadmisi ja oskusi turundusest - ettevõtte/asutuste juhtidele ja töötajatele

Maht: 6 tundi

Aeg: 27.03.2024.a. kl 10 - 15.15

Koolitaja: Hille Lillemägi - Kagu - Eesti Puiduklastri tegevjuht, haridustase: ärijuhtimise magister; turundusjuhi kogemus erinevates organisatsioonides

Õpiväljundid. Õppija:

Teab ja tunneb turunduse põhimõisteid, turundustegevusi ja -kanaleid;

Oskab turundust planeerida ja analüüsida;

Koolituse sisu:

Auditoorne ja praktiline töö: 

Mis on turundus?

Erinevad turunduskanalid: koduleht, sotsiaalmeedia;

Sotsiaalmeedia kanalid:  FB, Instagram, Youtube jt;

Google ettevõtteprofiil;

E-maili turundus;

Sisu loomine, hea postitus;

Analüütika;

Turundusplaan;

Turunduse automatiseerimine.

 

Info ja registreerimine 10.märtsini.

tel 7850 817, terje.kruusalu@ewers.ee

 

Koolitus on tasuline.

Hind osalejale  on 90 eurot (sisaldab kõiki materjale)

Õppekava

Sulge

27märts
Tarbefoto alustajale

Tarbefoto alustajale

Aeg: 27.03.2024 kell 15.00-19.00 ja 03.04.2024 kell 15.00-19.00

Maht: 12 tundi (sellest 4 tundi iseseisev töö)

Sihtrühm: Eelistatud sihtgrupiks on täiskasvanud tööealine elanikkond, kes on oma eriala spetsialistid ning vajavad oma erialases töös (nt turunduse, kliendisuhtluse või sisekommunikatsiooni tarvis) fotograafia alaseid oskuseid. Samuti on koolitusele oodatud väikeettevõtjad, kes oma ettevõtte põhitegevuse toetamiseks turunduslikel või muudel eesmärkidel vajavad fotograafia alaseid oskuseid.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

 • - Tunneb enda kasutuses oleva tehnika võimalusi ja piiranguid;
 • - hindab ümbritsevat keskkonda vastavalt fotograafias olulistele karakteristikutele (üldise valgustatuse piisavus; kompositsiooni võimalused);
 • - tunneb foto loomiseks kasutatavaid peamisi kompositsioonivõtteid;
 • - tunneb fototehnika tähtsamaid karakteristikuid ning oskab neid kasutada enda foto loomisel vastavalt sisulistele eesmärkidele;
 • - kasutab talle kättesaadavat fototöötlustarkvara lihtsamate paranduste tegemiseks.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 2 tundi

Fotograafia tehnilised ja sisulised võtted

Fototehnika karakteristikute ülevaade

Õppijate vajaduste välja selgitamine

Praktiline töö: 6 tundi

Valgus

Kompositsioon

Fototehnika karakteristikute kasutamine foto loomisel

Lihtne fototöötlus

Iseseisev töö: 4 tundi

Õppija erialases töös olulise fotogalerii loomine koos tekstiliste allkirjade ja võimaliku kasutamis- ja avaldamiskonteksti kirjeldusega

Koolitaja: Eleri Lõhmus -  on foto- ja videotööd erinevatele sihtrühmadele õpetanud kümmekond aastat, magistrikraad ajakirjanduses (Tartu Ülikool); meedia ja kommunikatsiooni doktorant (Tartu Ülikool) (doktoritöö käsitleb videotöö õpetamist erinevatele sihtrühmadele).

Koolitus on tasuline. koolituse hind 1 osalejale on 90 eur (sisaldab kõiki õppematerjale).

Info ja registreerimine

tel 56670850, 7850818

e-post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine kuni 18.03.2024

 

Sulge

02-31
mai
Puittoodete viimistlemine

Puittoodete viimistlemine

Täienduskoolituse eesmärgiks on  erialaste teadmiste ja kompetentside omandamine, et töötada käsipihustusseadmetega  ning vajalike kasutada vajalikke viimistlusmaterjale vastavalt nende omadustele. 

Aeg: 2.05 - 31.05.2024.a.

Maht: 50 tundi, 8 - 10 õppepäeva

Sihtrühm: Puidutöötlemis- ja mööblitootmisettevõtte töötajad

Grupi suurus: kuni 5 osalejat

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

-  eristab mööbli ja puittoodete viimistlemisel kasutatavaid materjale ja teab nende omadustest lähtuvalt valikupõhimõtteid;

-  tunneb viimistlusseadmete tööpõhimõtteid ja teostab esmased baashäälestused;

-  järgib viimistlemisel töö- ja keskkonnaohutusnõueid;

-  kasutab sobivaid viimistlusmaterjale vastavalt etteantud kvaliteedinõuetele ja

   tingimustele;

-  viimistleb puitpindasid, kasutades erinevaid käsipihustusseadmeid;

-  teostab töö lõpetamisel hoolduse ja puhastuse;

-  hindab toodete kvaliteeti vastavalt etteantud nõuetele.

Õppe sisu. Auditoorne töö: 20 tundi

Mööblitööstuses kasutatavad puit- ja puidupõhised materjalid;

Viimistlusmaterjalide tüübid;

Viimistlusmaterjalidele esitatavad nõuded;

Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded käsipihustusseadmetega töötamiseks;

Viimistlusmaterjalide kulunormi arvestus;

Kvaliteedinõuded detaili pinnale, kvaliteedi hindamine, defektide määratlemine;

Pihustusseadmete viimistlemise tööpõhimõtted ja baashäälestus.

Praktiline töö: 30 tundi

Tööks vajalike viimistlusmaterjalide ettevalmistamine;

Käsiviimistlusseadmete häälestamine vastavalt etteantud nõuetele;

Materjali kulunormi ning pumpade töösurve määramine;

Esmaste katsete teostamine kvaliteedi hindamiseks;

Detailide viimistlemine käsikambris;

Viimistluspüstolite ja -pumpade puhastamine ja hooldus;

Viimistluse käigus tekkinud defektide põhjuste väljaselgitamine ja nende vältimine

Koolitajad: Jörgen Dobris – Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse  puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER arendusjuht, tehnikateaduste magister;

Ants Hindrek Tiido – Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER, arendusjuht, puittoodete tehnoloog, tase 5

Koolitus toimub Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER (Pärna tee 1, Väimela) ning vajadusel ettevõttes kohapeal.
 

Õppekava

Info ja registreerumine: tel 5855 7378  ja/või e-post: jorgen@tsenter.ee

Koolitus on tasuline. Hind ühele osalejale on 1200 EUR (sisaldab kõiki materjale, hinnale ei lisandu km).

Sulge

20-13
mai-juuni
Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Koolituse aeg:  20.5 - 13.6.2023

Koolituse maht: 52 tundi

Koolitus toimub järgmiselt:

20.mail kl 10 - 17   koolitus veebis 

21.mail  kl 10 - 17  koolitus veebis

3.juunil kl 10 - 19 koolitus Mooska talus ja Haanjamaal: elamused, suitsusauna pärand, pärandturism. 

4.juunil kl 10 - 17 koolitus veebis

10.juunil kl 10 - 19 koolitus Soomaal (õppereis, pärandturismi kogemused: loodusturism ja ühepuulootsiku pärand).

13.juunil kl 10 - 17 koolituse lõpuseminar veebis

Sihtrühm: Turismiettevõtjad ja turismiettevõtete töötajad, kes tegelevad pärandturismi teenuste pakkumisega ning vajavad teadmisi ja oskusi teenuste disainist ja digiturundusest.

Grupi suurus 12 inimest.

Õppe alustamise nõuded: arvuti algoskus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Lähtub pärandturismi teenuste disainis rohepöörde ja säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja kohaliku kogukonna võimalustest; 

Oskab analüüsida pärandturismi teenuste sihtrühmi ja –turge; 

Planeerib teenused (matk, loodusretk, sündmus jm) pakettides; 

Planeerib ja viib läbi digiturunduse. 

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 26 tundi

Turismitoode ja keskkond;

Rohepööre ja säästev areng turismiettevõtluses;

Toodete ja teenuste mõju keskkonnale;

Pärandturismi vormid: loodus-, kultuuri-, arhitektuuri-, rahvalik jm pärand;

Elamuslik pärand ja sellel põhineva turismitoote ja –teenuse loomine (suitsusaun, elamusmatkad, loodusretked).

Pärandturismi teenused ning pakkumine sihtturgudele;

Tervise- ja ohutusnõuded teenuste pakkumisel;

Pärandturismi teenuste disain;

Projektijuhtimine turismiettevõttes;

Sihtrühmade ja –turu analüüs;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg ja veebiturundus, sotsiaalmeedia ja internetiturundus: Tripadvisor, Youtoube, Facebook, Instagram, TikTok jt.

Praktiline töö: 26 tundi

Tutvumine pärandturismi teenuste parimate praktikatega ettevõtetes (Võrumaa, Soomaa jt);

Turundussõnumi koostamine ning digiturunduskanali valimine;

Toote/teenuse info jagamine digiturundus- ja müügikanalis.

Koolitajad: 

Aivar Ruukel, ettevõtte Karuskose OÜ juhataja, kutsemagister, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Eda Veeroja - koolitaja, ettevõtte Mooska OÜ perenaine, kõrgharidus, koolitaja ja turismiettevõtja kogemus üle 10 aasta.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 7850817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine 

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

Sulge

22-14
mai-juuni
Andmete visualiseerimine MS Power BI-ga (veebis)

Andmete visualiseerimine MS Power BI-ga

Koolituse aeg: 22.05.- 14.06.2024

22.05 kell 16:00 - 19:25

24.05 kell 16:00 - 19:25

27.05 kell 16:00 - 19:25

03.06 kell 16:00 - 19:25

10.06 kell 16:00 - 19:25

14.06 kell 16:00 - 19:25

Koolituse koht: Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus, veebis

Maht 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud kõikide valdkondade spetsialistidele, kellel on vaja analüüsida visuaalselt suuri andmemahte.

Grupi suurus:12 inimest

Õppe alustamise nõuded: sihtgruppi kuulumine ja vähemalt kesktasemel arvutikasutamise oskus.

 

Õpiväljundid:

● Teab, kuidas laadida andmed Power BI keskkonda;

● oskab visualiseerida erinevaid tüüpe jooniseid ja neid redigeerida;

● teab erinevaid Power BI rakendamise võimalusi andmeanalüüsis;

● teab erinevaid koostöö- ja jagamisvõimalusi.

● järgib töös andmetega küberturvalisuse ja andmekaitse nõudeid.

 

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö: 26 tundi

Andmete visualiseerimine MS Power BI-ga. Küberturvalisuse ja andmekaitse nõuded andmete visualiseerimisel. Algandmete laadimine Power BI programme (erinevatest andmeallikatest). Algandmete korrastamine Power Query abi. Andmetüübid ja kategoriseerimine. Andmemudeli koostamine ja seosed ning erinevate mõõdikute loomine (valemid ja funktsioonid). Andmete visualiseerimine ja kujundamine. Raporti publitseerimine. Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel. Töökeskkonna seadistamine.

Koolitaja: Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2009.

Täpsem info ja registreerumine: 

tel: 785 0818; 5667 0850

e- post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava:

Registreerumine:

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

 

Sulge

23mai
Praktikaettevõtete koolitusseminar. Juhendamine, koostöö ning suhtlemine ettevõttes ja praktikameeskonnas.

Praktikaettevõtete koolitusseminar.

Juhendamine, koostöö ning suhtlemine ettevõttes ja praktikameeskonnas. 

Koolituse aeg: 23.mai 2024.a.

Maht: 5 tundi

Koolitus toimub kl 13 - 17

Toimumiskoht: Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus, tehnomaja (aadress: Pärna tee 22, Väimela)

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste praktikajuhendajad, -korraldajad, praktikameeskonnad

Grupi suurus: kuni 50 osalejat

Koolitusseminarill võivad osaleda kõik ettevõtted ja asutused, kes kvalifitseeruvad praktikaettevõttena ning teevad koostööd praktika korraldamisel ja läbiviimisel meie kooli õppekavarühmades. 

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Tunneb kutsehariduse arengustrateegiat ja eesmärke ning praktika korraldamise ja läbiviimise nõudeid;

Korraldab töökeskkonnas praktikat koostöös kutseõppeasutusega;

Lähtub praktika juhendamisel koostöö, suhtlemise ja juhtimise põhiteguritest;

Oskab praktikaprotsessi ja praktikat hinnata ning tagasisidet anda.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 2 tundi

Kutseharidus – arengustateegiad ja eesmärgid;

Muudatused kutsehariduses;

Praktika kutsehariduses: korraldamise ja läbiviimise nõuded;

Praktika juhendamise nurgakivid;

Õppijate juhendamine praktikaettevõttes;

Tööandja ja praktikandi rahulolu toetavad tegurid;

Juhendamissuhte loomine;

Juhendamise õnnestumise eeldused: selgelt seatud eesmärgid ja hea koostöö kõigi osapoolte vahel;

Juhendamise olemus. Juhendamise olulised etapid ja tegevused;

Praktilised kogemused - praktika juhendamine ja korraldamine;

Praktikale kandideerimise protsess;

Praktikadokumentatsioon;

Praktikaettevõtte toetamine kooli poolt;

Hindamine ja tagasiside.

 

Praktiline töö: 3  tundi

Praktika korraldamine ja juhendamine ettevõttes;

Praktikameeskonna loomine;

Juhendaja roll ja ülesanded meeskonnatöös;

Suhtlemine ja koostöö;

Juhendamine meeskonnas.

Koolitajad:

Kadri Kõiv – täiskasvanute koolitaja - suhtlemitreener (tase 7), Loome OÜ.

Eveli Kuklane - Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse direktor.

Eleri Lõhmus – Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse praktikakoordinaator, magistrikraad ajakirjanduses (Tartu Ülikool); meedia ja kommunikatsiooni doktorant (Tartu Ülikool).

Lisainfo ja registreerimine:

tel 7850 817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@ewers.ee

Koolitusseminar on osalejatele tasuta. 

Õppekava

Sulge
2024
täna, 20.juuni
29-02
mai-juuli
MS Excel finantstöötajatele (veebis)

MS Excel finantstöötajatele (veebis) 

Koolituse ajakava:

Kell 16.00-19.25

Mais: 29, 31;

Juunis: 5, 7, 12, 13, 19, 20, 25, 26;

Juulis: 1, 2

Maht: 52 tundi

Sihtrühm:  Kursus on mõeldud raamatupidamise valdkonnas töötavale spetsialistile (raamatupidajad, assistendid, palgaarvestajad) ja väikeettevõtjatele, kes teevad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning vajavad oskusi, et edukalt ja professionaalselt kasutada MS Excelit raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina.

Koolituse läbinu:

- oskab luua ja kasutada MS Excelis raamatupidamisarvestuse pidamiseks erinevaid tabeleid ja vorme;

- oskab kasutada valemeid ja funktsioone;

- oskab analüüsida andmeid ja teha vahekokkuvõtteid;

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

1. Exceli baasteadmised

Tabelite loomine, vormindamine, arvuvormingud, sarjad, valemid-finantsfunktsioonid.

2. Seosed, viited erinevate tabelite, töölehtede ja failide vahel

3. Erinevad vormid ja blanketid

Vormide ja blankettide loomine ja redigeerimine (müügiarved, palgaarvestus jne).

4. Töö andmetega ja analüüsivahendid

Sorteerimine, filtreerimisvõimalused, vahekokkuvõtted, konsolideerimine, liigendtabel.

5. Eelarvete, prognooside koostamine

Sihtotsing, prognooside koostamine Scenarios abil, Solver lahendaja kasutamine.

6. Andmete importimine ja töölehe kaitse

Andmete importimine Excelisse ja korrastamine

Valemite peitmine, lahtrite kaitse.

oskab kasutada MS Exceli lisandmooduleid Scenarios ja Solver eelarvestamiseks ja prognooside koostamiseks.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava:

Registreerimine:

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmi "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

 

Sulge

21-19
august-september
Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis (veebis)

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis  (veebis)

21.08.-19.09.2024

Kell 16.00-19.15

August 21, 22, 28, 29, September 4, 5, 11, 12, 18, 19

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Kursus on mõeldud raamatupidamise valdkonnas töötavale spetsialistidele (raamatupidajad, assistendid, palgaarvestajad), kes vajavad oskusi, et edukalt ja professionaalselt kasutada MS Excelit analüüsivahendina raamatupidamises töötades suurte ja erinevate andmehulkadega.

Koolituse läbinu:

 • oskab leida vajalikke andmeid kasutades erinevaid otsingufunktsioone;
 • oskab leida infot kasutades finantsfunktsioonide abil;
 • oskab koostada tabelitest sorteerimise-, filtreerimise-, vahekokkuvõtte- ja risttabeli
  (PivotTable) tööriistade abil erinevaid aruandeid;
 • teab, kuidas kasutada erinevaid lahendajaid eelarvestamisel/prognoosimisel.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

Erinevad funktsioonid finantsarvestajate töös:

 1. finantsfunktsioonid (intressiarvutused; kulumikoefitsendid; alg- ja lõppväärtuse arvutamine; perioodiliste maksete arvutamine ja maksegraafikute koostamine jne)
 2. statistika- ja loogikafunktsioonid;
 • otsingu funktsioonid erinevate andmete kiireks leidmiseks tabelist

Analüüsivahendite kasutamine:

 1. sorteerimine (ühe, mitme tunnusega sorteerimine, kohandatud loendiga sorteerimine, ridade sorteerimine)
 2. täpsema filtri kasutamine keerukamate kriteeriumite korral (ühe ja mitme kriteeriumi ja erinevate tingimuste korral)
 3. vahekokkuvõtete tegemine valitud andmetest
 4. konsolideerimine (andmete koondamine ja tulemite kokkuvõte erinevatelt töölehtedelt ja tabelitest)
 5. PivotTable (koostamine ja muutmine; koostamine mitmest tabelist; diagrammide koostamine ja redigeerimin

Erinevate lahendajate kasutamine:

 1. GoalSeek (eesmärgistatud otsing)
 2. prognooside koostamine Scenariose abil.
 3. Solver´i abil lahenduste leidmine
 4. andmetrendide prognoosimine

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava:

Registreerimine:

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

Sulge

Tehniline joonestamine 2D

Koolituse aeg: 9.09 - 25.09.2024

9.09, 11.09, 16.09, 18.09, 23.09 kl 14.15 - 18

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehituse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevad töötajad, kes

vajavad tööülesannetest lähtudes jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskust.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutusoskus algtasemel

Koolituse lõpuks õppija:

Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida;

Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 2D keskkonnas;

Oskab 2D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks;

Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid);

Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;

Oskab mudelite andmeid kasutada

 

Auditoorne töö: 6 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud 

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

 

Praktiline töö: 20 tundi

Detailsete kujundite loomine 

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

Jooniste keskkond ja mudelruum 

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid 

Kirjanurk ja mõõtkava 

Jooniste printimine ja konvertimine

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis - mehaanika ja metallitöö kutseõpetaja,  tehnoloogiaalane kõrgharidus. koolitaja kogemus 28 aastat.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0818, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

Sulge

09-22
september-oktoober
Keevitaja kutseeksamiks (MIG/MAG, MMA) ettevalmistav koolitus

Keevitaja kutseeksamiks (MIG/MAG, MMA) ettevalmistav koolitus

Koolituse aeg: 9.09 - 22.10.2024

Koolituse maht: 100 tundi

Sihtrühm: Mehaanika ja metallitöö valdkonna töötajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi keevitaja kvalifikatsiooni omandamiseks (osakutse MIG/MAG, MMA tase 3 - 4), et töötada metalliettevõttes ning teha kvaliteetselt keevitustöid.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: metalliettevõttes töötamine või metallitöö kogemus.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

tunneb keevitustehnoloogiaid ning keevitusstandardeid, keevitusel kasutatavaid materjale, keevitusviise ja –õmblusi, nende kvaliteedinõudeid ning kvaliteedinõuete kontrollmeetodeid;

tunneb keskkonna- ja tööohutusnõudeid;

oskab lugeda tööjooniseid;

oskab korraldada töökoha, valida ja ette valmistada tootmis- ja abivahendid;

oskab detailid ja koostud ette valmistada;

oskab kasutada keevituse seadmeid (MIG/MAG, MMA) ning keevitada mitmesuguseid tooteid ja detaile vastavalt joonistele ja standarditele, järgides tööohutus- ja keskkonnanõudeid;

oskab kvaliteeti kontrollida, defekte parandada ning teha järeltöötlemist.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 36 tundi

metallide ja nende sulamite omadused;

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid, nende ettevalmistamine;

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;

keevitusterminoloogia;

keevitusprotseduuride kirjeldus;

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;

keevitusviisid (MIG/MAG, MMA, TIG), ISO 4063;

keevitusrežiimid;

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;

keevitusliidete tähistamine (ISO 2553) ja kvaliteet (NE ISO 5817);

keevitusliidete ruumilised asendid (NE ISO 6947);

kaitsegaasid (NE ISO 14175);

lisamaterjalide standardid;

keevitusasendid ja servade ettevalmistamine keevituseks;

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;

töökeskkonna- ja ohutusnõuded (NE 60974)

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;

keevitaja kvalifitseerimise standardid.

Praktiline töö: 64 tundi

toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga WPS (Welding Procedure Specification)  tutvumine;

töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalike seadmete, materjalide (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendite ja tarvikute valimine ning juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi valimine;

WPS-ist lähtudes vajalike keevitusvahendite (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm) valimine;

keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile seadistamine ja keevisõmbluse vastavuse hindamine proovidetailil;

enne töö alustamist töökoha korraldamine, järgides töö- ja tuleohutusnõudeid.

toote ja koostu kvaliteedi kontroll, defektide parandamine ja järeltöötlemine.

Koolitajad: 

Aivar Kalnapenkis – mehaanika ja metallitöö kutseõpetaja, tehnoloogiaalane kõrgharidus, suurte kogemustega (üle 20 a.) masinprojekteerimise koolitaja.

Riio Post - tehnikaalane kõrgharidus, mehaanika ja metallitöö kutseõpetaja, ettevõtja - MetalPost OÜ juhataja ja täiskasvanute koolitaja.

Martti Kivi – koolitaja, mehaanika ja metallitöö õppkavarühma kutseõpetaja, omab metallitöötlemispinkidel töötaja I kutset ja poolautomaatkeevitaja tase 4 osakutset; kõrgharidus metallide töötlemise erialal, kogemus koolitajana metallitöö ja keevituse valdkonnas 6 aastat

Marko Traks - koolitaja ja ettevõtja (MT Creative Creation OÜ); kõrgharidus metallide töötlemise erialal; keevitaja tase 4 – osakutse poolautomaatkeevitaja ja käsikaarkeevitaja.

Õppekava

Registreerumine

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arenmdamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine".

Sulge

17-28
september-november
Erialane inglise keel teenindustöötajatele

Erialane inglise keel teenindustöötajatele

17.09.- 28.11.2024
kell 16.00-19.10

September:17,19,24,26

Oktoober:8,10,15,17,22,24,29,31

November: 5,7,12,14,19,21,26,28

Maht: 78 tundi

Sihtrühm: Teeninduse valdkonna töötajad ja teised töötajad, kelle inglise keele oskuse tase pole piisav nõuetekohaseks ja korrektseks teenindamiseks, suhtlemiseks ja koostööks.

Koolituse läbinu:

mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast inglise keelset terminoloogiat;

mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel kaubanduse- ja  toitlustusalast inglise keelset terminoloogiat;

vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides inglise keeles

Õppe sisu:

Toitlustusettevõtete pakutavad teenused

Igapäevane suhtlemine

Telefonisuhtlus

Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine

Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine

Kaupluse teenindussituatsioonid

Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine

Enamlevinud toitude ja jookide nimetused

Eesti rahvustoidud

Laua- ja serveerimisnõud

Arveldamine

Grammatika harjutused

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne)

Õppekava:

Kursusele registreerumine:

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

Sulge

Tabelarvutus ja andmetöötlus

Koolituse aeg: 18.09 - 3.10.2024.a., kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 16 - 19.30

18.09, 19.09, 25.09, 26.09, 2.10 ja 3.10 arvutiklassis ja veebis

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi tabelarvutusest ning andmetöötlusest, et kasutada oma töös tabelarvutusprogramme (MS Excel, vabavara n. LibreOffice Cal jt. ja pilveteenuseid (Google/Hotmail) ning tehisintellekti (AI) võimalusi.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Arvuti kasutusoskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

teab ja tunneb tabelarvutusprogrammide, pilveteenuste ja AI võimalusi tabelarvutuses ja andmetöötluses;

oskab koostada ja vormindada valemite ja funktsioonidega tabeleid ning neid oma töös rakendada;kasutab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone;

oskab töötada tabelitega, luua ja kujundada diagramme, lisada pilte ja jooniseid, andmeid kaitsta, valideerida, sorteerida ning filtreerida, järgides küberturvalisuse ja andmekaitse nõudeid.

Auditoorne töö: 6 tundi

Tabelarvutuse programmid (MS Excel, vabavara, pileveteenused) ja andmeanalüüs;

Andmekaitse ja küberturvalisus andmetega töötamisel;

Valemite koostamine;

Funktsioonid ja nende kasutamine;

Tabelite vormindamine;

Töötamine suurte tabelitega;

Andmete ja valemite sisestamine ning andmetöötlus;

Diagrammide loomine ja kujundamine;

Piltide ja jooniste lisamine;

Pilveteenus tabelarvutuses ja ühistöös;

Tehisintellekti (AI) võimalused tabelarvutuses ja andmeanalüüsis

Praktiline töö: 20 tundi

Valemite koostamine;

Funktsioonide kasutamine:

Tekstifunktsioonide rakendamine;

Kuupäevafunktsioonide rakendamine;

Loogikafunktsioonide rakendamine;

Rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioonide rakendamine;

Veateated, nendele reageerimine;

Töö suurte tabelitega;

Diagrammide loomine ja kujundamine;

Piltide ja jooniste lisamine;

Pilveteenuse rakendamine ühistöös;

Tehisintellekti (AI) rakendamine tabelarvutuses ja andmeanalüüsis.

Koolitaja: Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, suur töökogemus IKT valdkonnas, omab

EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpsem info ja koolitustele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

Sulge

18september
Toiduohutus ja toiduhügieen

Toiduohutuse ja toiduhügieeni koolitus - see on koolitus, mis aitab ettevõtjal ja toidu käitlejatel toidohutust kontrolli all hoida ning ettevõtlusest ja oma tööst rohkem rõõmu tunda.

Koolitus on mõeldud kõikidele toidukäitlejatele - kokkadele, abikokkadele, toitlustusteenindajatele, laatadel/messidel toidu müüjatele.

Töötajatel on kohustus läbida toiduhügieeni koolitus, et omandada teadmised ja oskused toiduohutusest ja -hügieenist.

Koolituse aeg: 18.september 2024.a. kl 10 - 17

Maht: 8 tundi (koolitus koos toiduhügieeni eksamiga)

Sihtrühm: Toitlustusettevõtete töötajad, kõik toidukäitlejad; Kokad, abikokad, toitlustusteenindajad jt toidukäitlejad, kes vajavad teadmisi ja oskusi toiduohutusest ja -hügieenist.

Grupi suurus: 12 inimest

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid;

Järgib toidukäitlemisel kehtestatud nõudeid, et tagada toiduohutus ja toiduhügieen.

HIndamismeetodid: Toiduhügieeni eksami sooritamine: kirjalik test.

Koolituse tulemus on "arvestatud", kui auditoorne ja praktiline töö on täies mahus läbitud, õpiväljundid saavutatud ja test sooritatud positiivsele tulemusele (vähemalt 80% õigeid vastuseid).

Tulemuse "arvestatud" puhul omistatakse koolitsue lõpetajale tunnistus.

Õppe sisu

Auditoorne töö: 6 tundi

Toiduohutuse alused;

Toitu käsitlev seadusandlus;

Toidu füüsiline, keemiline, mikrobioloogiline saastumine;

Allergeenid;

Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja infektsioonid;

Temperatuuri kontroll;

Hoonete ja seadmete disain, puhastus ja desinfitseerimine;

Jäätmemajandus;

Puhastamine, desinfitseerimine, kahjuritõrje;

Isiklik hügieen ja töötajate koolitamine;

Enesekontrolliplaan.

Praktiline töö: 2 tundi

Toidu käitlemine õppeköögis;

Toiduhügieeni eksam: kirjalik test ja tagasiside.

Koolitaja:  Maarja Mathias – täiskasvanute koolitaja (rahv. tase 7 koolitajate koolitaja); haridustase: kõrgharidus; üle 10 a. töökogemust Suurbritannias – toidusektoris. Läbinud koolitused FSSC2200, M&S Field to Fork auditor, HACCP, BRC. Viinud auditeerimiseks läbi toiduohutusprogramme enamikele UK/Euroopa suurtoidukettidele ja kohvikutele (M&S, Tesco, Sainsbury, Lidl, Aldi, Spar, Costa, Pret, Boost jt.). Koolitaja omab auditeerimiskogemust mitmetes Euroopa toidutehastes ja on suhelnud igapäevaselt erinevate tootjatega üle maailma - head kogemused Euroopa, Dubai, Skandinaavia, USA turgudel, sh tootearenduses.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine kuni 18.04.2024.a.

Koolitus on tasuline. Koolituse maksumus osalejale: 45 eurot (koolituse hind sisaldab õppematerjale).

 

Sulge

18september
Enesekontrolliplaani (HACCP) koostamine

Enesekontrolliplaani (HACCP) koostamine

Täienduskoolitus toidukäitlejatele enesekontrolli vajalikkusest ja enekontrolliplaani (HACCP) koostamisest, et järgida kehtestatud nõudeid, tunda koostamise põhimõtteid ja etappe, analüüsida ettevõtte riske ja meetmeid nende ennetamiseks, tunda valideerimise, verifitseerimise ja seire vajalikkust ning dokumenteerimise nõudeid.

Sihtgrupp: Toidukäitlejad (kokad, toitlustusteenindajad. teenindustöötajad) ja toidu teabe ning enesekontrolliplaani eest avstutavad isikud.

Aeg: 18.september  2024.a. kl 10 - 17

Maht: 8 akad tundi

Koolitaja: Maarja Mathias - täiskasvanute koolitaja (rahv. tase 7 koolitajate koolitaja) ja ettevõtja - Foodinspect OÜ, kvalifikatsioonid: FSSC2200, M&S Field to Fork auditor, HACCP, BRC.

Õpiväljundid. Koolitsue lõpuks õppija:

Teab enesekontrolli nõudeid, HACCP põhimõtteid ning etappe;

Oskab sätestada vajalike eeltingimuste programmi, koostada ja analüüsida ettevõtte riske ja määrata kriitilisi kontrollpunkte;

Mõistab valideerimise, verifitseerimise ja seire vajalikkust;

Tunneb enesekontrolli ja HACCP süsteemi dokumenteerimise nõudeid.

Õppe sisu.

Auditoorne töö: 6 tundi

Enesekontrolliplaan kui toidukäitleja kohustus;

Juhendid vastavalt valdkonnale;

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 7 põhimõtet ja 12 etappi;

Eeltingimuste programm;

Ohtude analüüs ja ennetavad meetmed;

Kriitilised kontrollpunktid ja nende määramine;

Valideerimine, verifitseerimine ja seire;

Dokumenteerimine;

Enesekontrolli ja HACCP kogemused;

Praktiline töö: 2 tundi

HACCP eksam: kirjalik test ja tagasiside.

 

Koolitus on tasuline. koolituse hind 1 osalejale on 120 eur (sisaldab kõiki õppematerjale).

Info ja registreerimine

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@ewers.ee

Õppekava

Registreerimine 

 

 

Sulge

23-16
september-oktoober
Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsiooni koostamine ning kaloraaži arvutamine

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine

Koolitus toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse arvutiklassis 

23.09.-16.10.2024

September 23,25,30,

Oktoober 2,7,9,14,16

Sihtrühm: 

Koolitus on mõeldud abikokkadele, kokkadele, turismiettevõtjatele, majandusalajuhatajatele või toitlustusjuhtidele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku menüüde koostamise, toodete omahindade ja müügihindade kujundamisega.

Grupi suurus:12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Töökogemus toitlustusvaldkonnas. 

Koolituse lõpuks õppija:

• Oskab kasutada tabelarvutusprogrammi;

• Oskab koostada menüüd lähtuvalt kliendirühmast ja ettevõtte äriideest;

• Oskab kujundada oma- ja müügihinda, arvestades kaonormide ja kuludega töötlemisel;

• Oskab koostada tehnoloogilisi kaarte ning arvutab kaloraaži arvutis

Õppe sisu:

• Menüü olemus, tähtsus ja koostamise põhimõtted, põhitoidukordade menüüd.

• Menüü lähtuvalt kliendi soovidest ja sündmusest, teenuse pakkumise ajast ning kohast.

• Tervisliku toitumise põhimõtted, söögikorrad, eritoitumine – laktoosi- ja gluteenitalumatus, taimetoitlus. 

 • Tabelarvutusprogrammi kasutamine.

• Arvutiga toitudele ja jookidele nõuetekohased tehnoloogia- ja kalkulatsioonikaartide koostamine.

• Arvutis kalkuleerimisel toiduainete asendamine, nt eritoitumisega klientidele.

Liilia Raik- Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse kutseõpetaja, kutsega pagar, kutsega kondiiter ja kutsega kokk

Õppekava

Registreerumine:

e- post: merle.vilson@ewers.ee

tel.: 785 0818, 5667 0850

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

Sulge

02-04
oktoober-detsember
Kontoritöötaja digioskused (veebis)

Kontoritöötaja digioskused (veebis) 

Osalejatel vajalik MS Word, MS Exceli tarkvara olemasolu.

02.10- 04.12.2024

Kell 16.00-19.20

Oktoober 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31, November 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, Detsember 4

Maht: 78 tundi

Sihtrühm: Kursus on mõeldud büroojuhtidele, sekretäridele ja teistele bürootöötajatele, kes vajavad tööalaselt digioskuste täiendamist.

Grupi suurus:12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvutikasutamise oskus baastasemel

 

Õpiväljundid:

● Oskab koostada ja vormistada korrektseid dokumendipõhju ja ametidokumente;

● oskab koostada korrektseid tabeleid ja neid analüüsida;

● teab ja kasutab netiketi reegleid, oskab toimetada meilivahetust ja tööülesandeid ning planeerida ajaressursse;

● oskab koostada korrektseid trükiseid, neid elektrooniliselt edastada ning väljatrükiks seadistada;

● oskab koostada korrektseid esitlusi, järgides hea tava reegleid;

● teab erinevaid kaugtöö võimalusi;

● oskab kasutada Google Drive keskkonda dokumentide haldamiseks ja jagamiseks ning koostada Google Form abil küsitlusankeete.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö: 78 tundi

MS Word. Nõuded teksti sisestamisel ja vormindamisel. Teksti vormindamine. Dokumendipõhjade loomine ja kasutamine. Ametikirja vormistamise nõuded. Korrektne printimine. MS Excel. Töö lahtrite, ridade ja veergudega. Andmetüübid. Loendid. Töö suurte andmetabelitega (sorteerimine, filtreerimine, risttabelid). Andmete visualiseerimine (tulp-, sektor- ja joondiagramm). Tabeli väljatrükk. MS PowerPoint – nõuetekohase esitluse koostamine ja redigeerimine, erinevate objektide lisamine. MS Outlook. Mailbox (e-post). Ajaplaneering. Tööülesanded. Kontaktid. Erinevate trükiste koostamine veebipõhises keskkonnas Canva (kutsed, flaierid, plakatid, kuulutused, kalendrid, brošüürid jne). Pilvelahendused kontoritöös - Google Calender, Google Drive. Kaugtöö lahendused (videokoosolekud, ülesannete planeerimine/jagamine)

Koolitaja: Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2009.

 

Koolitaja: Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust (tase 6) ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2009.  

Täpsem info 

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava: 

Registreerumine

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

Sulge

23-05
oktoober-detsember
Ettevalmistus sisetööde elektriku 4. taseme kutseeksamiks

Ettevalmistus sisetööde elektriku 4. taseme kutseeksamiks

Koolituse aeg: 2024 aastal kell 16.00-19.45 Oktoober: 23,  24, 29, 30, 31; November: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28; Detsember; 3, 4, 5

Koolituse koht: Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses, Väimelas.

Maht 100 tundi

Sihtrühm: Elektrienergia ja energeetika ning elektroonika valdkonna töötajad, elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad, elektriseadmete mehhaanikud ja paigaldajad jt., kellel puudub erialane haridus või kelle oskused ja teadmised on aegunud ja kes vajavad kvalifikatsiooni omandamiseks ettevalmistust 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks.

Grupi suurus:12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Kogemus elektrienergia ja energeetika valdkonnas.

 

Õpiväljundid:

● Loeb paigaldusskeeme ja -plaane;

● teab, tunneb ja rakendab alalis- ja vahelduvvoolu elektriahelate teisendamise põhimõtteid ja seoseid;

● valib juhtide ristlõiget, kaitseaparaate, tunneb nende ehitust ja otstarvet;

● tunneb elektrimasina ehitust, töötamispõhimõtteid ja omadusi;

● tunneb valgusallikate ehitust, lülitusi ja omadusi;

● teab elektripaigaldiste käidu üldnõudeid;

● suudab rakendada oma teadmisi ja oskusi, järgides töötervishoiu, -ohutuse, elektriohutusala keskkonnanõudeid.

Õppe sisu:

Teooria: 30 tundi

Elektrotehnika alused. Elektrimõõtmised. Elektervalgustus. Elektriaparaadid Paigaldustehnoloogia alused.  Elektrivarustus. Elektrikomponendid ja –lülitused. Elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine. Elektripaigaldiste käidu alused. Kutsealaga seotud normdokumendid. Töökoha korraldamine. Materjalide ja töövahendite valik. Tööde tehnoloogiline järjekord. Tasandiline ja ruumiline märkimine. Juhistike valik ja paigaldus. Elektriseadmete s.h. kaitseseadmete valik ja paigaldus. Juhtmete otsamine ja ühendamine. Pind– ja süvispaigaldusviiside teostamine tüüppaigaldusviisidel A1 või A2, B1 või B2 ja C. Valgustusskeemide koostamine. Valgustite, lülitite, harukarpide ja juhtmete paigaldamine ja ühendamine vastavalt skeemile. Valgustuspaigaldise kontroll. Valgustuskilbi montaažiskeemi ja – plaani koostamine. Juhtmestiku (lattide), klemmliistude ja elektriaparaatide valik ning paigaldamine. Valgustuskilbi elektriskeemi ühendamine. Valgustuskilbi kontroll ja testimine. Elektri- ja tuleohutusnõuded elektripaigaldustööde teostamisel. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded elektripaigaldustöödel.

Praktiline töö:70 tundi

 Elektrotehnika alused. Elektrimõõtmised.  Elektrimasinad, elektriajamid ja elektriajamite juhtimine. Sisetööde erioskused ja teadmised. Elektri-, side- ja infokaablite paigaldamine vastavalt etteantud projektile. Paigaldab kaablikanalid koos kaablite ja seadmetega, vajalikud kaitsetorud, märgistab kohtkindlate ja teisaldatavate seadmete, reserv- ja turvatoiteallikate juhistike ja tarvikute asukohad, paigaldab kaabliredelid ja abikonstruktsioonid, valib juhendamisel korralisteks mõõtmisteks mõõteriistad käidukavas määratud mõõtmiste läbiviimiseks ning kontrollib juhendamisel ja meeskonnatööna nende korrasolekut. Töörühma liikmena käidukavas ettenähtud korraliste mõõtmiste läbiviimine ja saadud tulemuste vastavuse võrdlemine eeskirjades määratud normidele või mõõteprotokollides etteantud arvväärtusele (seadmepassid, eeskirjad, kontrollmõõtmiste tulemused). Hindab ja analüüsib mõõtmistulemusi võimalike rikete ja kõrvalekallete tuvastamiseks elektripaigaldise töös ja võimalusel kõrvaldab need ning täidab nõuetekohaselt etteantud vormikohase akti. Valib vajalikud mõõteriistad pinge, voolutugevuse, võimsuse, isolatsioonitakistuse ja maandustakistuse mõõtmiseks, lähtudes etteantud tööülesandest. Määrab käidukava alusel elektripaigaldiste ja tarvikute elektrotehniliste näitajate mõõtmise järjekorra ja mõõdab juhendeid järgides asjakohaste mõõteseadmetega paigaldise elektritehnilisi näitajaid vastavalt elektriohutusnõuetele. Võrdleb mõõtetulemusi etteantud normväärtustega ja hindab mõõtetulemuste järgi elektripaigaldise tööd, kõrvalekallete ilmnemisel rakendab meetmeid nende kõrvaldamiseks. Elektrimootorite hooldustööde teostamine ja rikete kõrvaldamine vastavalt etteantud ülesandele. Õppija valib ja paigaldab elektrimootori vastavalt tööülesandele, arvestades asendatava mootori nimesildil olevaid andmeid. Mõõdab paigaldatud elektrimootori isolatsioonitakistuse, võrdleb andmeid mootori passis esitatuga ja hindab selle alusel mootori käivitamise otstarbekust.  Elektrotehniliste mõõtevahendite taatlemine ja kalibreerimine, ülevaade riikliku järelevalve nõuetest. Elektromehaanilised mõõteriistad. Elektronmõõteriistad. Digitaalmõõteriistad. Elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmine. Ülevaade arvutiga koostöötavatest mõõtesüsteemidest.

 

Koolitaja: Viktor Dremljuga - Kõrgharidusega insener. Koolitaja kogemust üle 30 aasta. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse mehhatroonika eriala kutseõpetaja. Tunnustatud Eesti kutseõpetaja ja hinnatud koolitaja täiskasvanute koolituste läbiviijana ning ettevõtjate nõustajana.

 

Täpsem info ja registreerumine: 

tel: 785 0818; 5667 0850

e- post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava: 

Registreerumine:

VÕTI RKT koolitus viiakse läbi ESF programmist "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine". 

Sulge