Kalender

Filtreeri sündmusi

Kõik RKT Töötukassa Tasuline

Õppeaastad

Kõik 20202020 20192019 20182018

Kuupäev
 
2018(38)

Koolituse lõppedes:

Oskab valmistada sooje taimseid suppe ja salateid

Oskab kasutada umbrohtu toiduna

Oskab kasutada sügisande toitude ja hoidiste valmistamiseks

Oskab valmistada jõululauale taimetoitu

 

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 20

Aeg: 12.09.- 7.11.2018 kell 16.00- 19.45,    12., 19. september ja 3. oktoober ning 7. november

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse koolitaja Kadri Karu

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

Koolituse lõppedes:

tunneb CNC seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid;

töötleb puitu ja puidupõhiseid materjale CNC pinkidega järgides lõiketöötlemise režiime, tööjooniseid ja etteantud kvaliteedi nõudeid;

töötab meeskonnaliikmena, järgib töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;

oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, kavandab oma karjääri.

 

Kestus:14 õppepäeva

Maht: 100

Aeg: 13.09.2018 - 06.12.2018 neljapäeviti kell 9.00- 16.00,

September: 13,20,27; Oktoober: 4,11,18,25; November: 1,8,15,22,29; Detsember: 6

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitajad ja mööbli- ja puidutöötlemise kompetentsikeskuse TSENTER töötajad Jörgen Dobris ja Randi Sepping

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee,

Sulge

Koolituse lõppedes:
mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides.

 

Kestus: 20 õppepäeva, 4 akadeemilist tundi korraga

Maht: 80

Aeg: 17.9.2018 - 21.11.2018 (September: 17,19,24,26; Oktoober: 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31; November: 5,7,12,14,19,21)

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

Koostab juhendi alusel menüü vastavalt tervisliku toitumise põhimõtetele, menüü koostamise alustele lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest. Koostab kalkulatsioonikaardid, arvutab kogused nii bruto kui netokaaludes, arvestab kuum- ja külmtöötlemiskadusid.

 

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 20

Aeg: 17.9.2018 - 1.10.2018 (September: 17,24,26; Oktoober: 1)

Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Liilia Raik.

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel. 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee. Aeg: September: 17,19,24; Oktoober: 1; Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Kertu Pehlak

Sulge

Koolituse lõppedes:
1. Oskab valmistada ette töökoha, seadistada keevitusseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja ohutustehnika nõuetele,
2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart, WPS) ning vajadusel korrigeerib keevitusseadme re?iime.
3. Lõpetab tööprotsessi, kontrollib töö teostust etteantud tehnilistele nõuetel ja teostab vajadusel defektide parandused.
4. Jälgib töö teostamisel ohutustehnika, keskkonnaohutuse nõudeid.

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40

Aeg: 17.09.-24.10.2018 kell 16.00-19.45 September: 17, 19, 24, 26; Oktoober: 3, 10, 17, 24;

 

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhktk;  Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Aivar Kalnapenkis

 

Projektijuht

Vilson, Merle

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele 

 

Sulge

Koolituse lõppedes:
Karkassi ettevalmistamine
Lõikab pehmendus- ja alusmaterjali
Lõikab pealistusmaterjali (kangas või nahk)
Pealistab (liimib) pehmendus- ja alusmaterjali
Õmbleb mööblikatte (lukud, tepingud jm)
Polsterdab karkassi ja monteerib toote

Kestus: 16 õppepäeva

Maht: 80 tundi

Aeg: : 24.9.2018 -15.11.2018, kell 16.15- 20.00,  september: 24, 27, oktoober: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, november: 1, 5, 8,12,15

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, http://www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender, https://facebook.com/vkhktk; Koolitus toimub kooli tehnomajas . Kaasa palume võtta restaureerimiseks oma diivan või tugitool. Kui pole eset restaureerimiseks, palun anna teada koolitusjuhile. Leiame.

Õppekava lühiandmed

 

Kursusele registreerimine 

 

Sulge

Täienduskoolitus smuutide valmistamisest,
komponentidest ja tehnoloogiatest,
menüüsse sobitamisest ja serveerimisest .

Koolitus toimub 28.9.2018 - 15.10.2018, 5 õppepäeva, kokku 20 tundi

28.09, 5.10, 8.10  ja 15.10 kl 16.00 - 19.00

Täpsem info ja registreerumine: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

Koolituse lõppedes:

• Teadvustab ettevalmistuse ning teadliku esinemisoskuste rakendamise mõju esinemise tulemuslikkuse kindlustamisel.
• Valmistub esinemiseks, tuleb toime esinemisärevusega, kasutab enesekindluse saavutamiseks sobilikke võtteid.
• Loob esinedes silmside kuulajatega, kontrollib tempot ja kasutab sõnumi ilmestamiseks sobival viisil ?este.
• Koostab esinemise toetuseks esitluse, kasutades selleks enimlevinud arvuti programme.

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 20 tundi

Aeg: 01.10.2018 - 17.10.2018

Koolitus toimub 01.10.2018 kell 9.00- 16.00,  09.10.2018 kell 16.00-19.00 ,   10.10.2018. kell 16.00- 19.00,   17.10..2018. kell 9.00-16.00

Koolitaja:  kutsega suhtlemistreener Kadri Kõiv

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk.

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

 

Sulge

Koolituse lõppedes:
 adub projektitöö erinevust püsitegevustest
 teab projekti tunnuseid ja eristab projekti osade hierarhiat
 oskab sõnastada probleemi/vajadust ja formuleerida sellele vastavad eesmärgid
 saab aru enamikes taotlusvormides esitatud nõuetest ja terminoloogiast
 oskab otsida ja leida rahastusallikaid
 oskab töötada rahastaja juhenditega ja jälgida hindamise eripärasid
 on suuteline koostama projekti või projektitaotlust

Kestus: 10 õppepäeva

Maht: 80 tundi

Aeg: 01.10.2018 - 03.12.2018, (10 õppepäeva, 8 akadeemilist tundi korraga), esmaspäeviti kell 9.00-16.00 oktoober: 1, 8, 15, 22, 29; November: 5,12,19, 26; detsember: 3

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info merle.vilson@vkhk.ee või kooli kodulehel www.vkhk.ee

 

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele 

Sulge

Koolituse lõppedes:
• tunneb tasapinnalist tööruumi
• loob detaile ja vaateid mõõtkavas
• koostab detailidest sõlmesid
• vormistab joonist, kirjanurka ja mõõtkava.

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Algus: 01.10.2018- 28.11.2018, kell 16.00 - 20.00

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info merle.vilson@vkhk.ee või tel.: 7850818

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:
• mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
• mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
• vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes
tööalastes teenindussituatsioonides

Kestus: 15 õppepäeva

Maht: 60 tundi

Aeg: 02.10.2018 - 20.11.2018, koolitus toimub teisipäeval ja neljapäeval,  Oktoober: 2,4,11,16,18,23,25,30; November: 1,6,8,13,15,20 kell 16.00-19.10

Märkused: Koolitusele registreerumine merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818, koolitaja Irina Porohnja

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:
• Õppija teab koristamise üldtehnoloogiat; mustuse tekkimist, mustuse liike ja oskab määratleda koristusvajaduse
• Õppija oskab valida, doseerida ja kasutada puhastusaineid, koristustarvikuid ja - masinaid
• Õppija oskab rakendada koristusmeetodeid igapäevasel ja suurpuhastusel

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 03.10.-29.10.18. , E, K kell 16.00- 20.00 Oktoober: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

Märkused: Koolitusele registreerumine e-posti teel: merle.vilson@vkhk.ee , tel.: 785 0818, koolitaja Kai Rehe

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele:

Sulge

Koolituse lõppedes:

tunneb FIE kui ettevõtlusvormi eeliseid ja puuduseid;
tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust;
koostab FIE raamatupidamisdokumente;
oskab liigitada varad, kohustused, tulud ja kulud;
teab kassa- ja tekkepõhise arvestuse erinevusi ja oskab arvestuste üldpõhimõtteid;
määratleb FIE ettevõtluse tulud ja kulud ning eristada isiklikku ja ettevõtluses kasutatavat vara;
teab FIE maksustamise põhimõtteid;
oskab koostada FIE tuludeklaratsiooni;
oskab tekkepõhiste arvestusandmete alusel koostada FIE kassapõhist tuludeklaratsiooni;
teab FIE maksumuudatusi 2018. aastal.

Kestus: 3 õppepäeva

Maht: 30 tundi

Aeg: 04.10.2018 - 18.10.2018,  koolitus toimub 4, 11 ja 18 oktoobril kell 9.00-16.30. Koolitaja Merike Prätz

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk,

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:
• oskab lugeda pneumoskeeme;
• teab pneumoseadmete ehitust;
• dimensioneerib pneumoseadmeid;
• loob pneumojuhtimise süsteeme;
• paneb kokku, häälestab ja hooldab pneumojuhtimise süsteeme.

 

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 4.10.- 30.18., T, N kell 16.00-20.00

Oktoober: 4, 9, 11; 16, 18, 23, 25,30 Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika eriala kutseõpetaja Viktor Dremljuga

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk;

 

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele


 


 


 


 

Sulge

Täienduskoolitus klienditeenindajatele, kaubanduses ja teeninduses töötajatele ning töötutele, kes ei valda nõutaval tasemel erialast eesti keelt (vähemalt B1 tase) või kui vastav, siis puudub praktiline rakendamine (oskused on aegunud). Koolitusel saab osaleda, kui algtasemelt (A) on vaja edasi liikuda järgmisel tasemele (B - tase). Osaleda saavad töötajad ja töötud, tööotsijad ja kodused inimesed.

Kestus: 20 - 25 õppepäeva

Maht: 60

Aeg: 8.10.2018 - 17.12.2018 kl 16.00 - 17.30

Registreeru koolitusele 

Õppekava lühiandmed

NB! Kui olete registreerunud, siis enne koolitusgruppi arvamist võtame ühendust.

Täpsem info: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koolituse lõppedes:
• Oskab ette valmistada tööpingi
• Oskab hooldada tööpinki
• Oskab töödelda detaile APJ frees- ja treipinkidel

Kestus: 12 õppepäeva

Maht: 80 tundi

Aeg: 16.10. - 20.11.18.   T kell 16.00-19.45;   K 8.30-16.30

Oktoober: 16, 17, 23, 24, 30, 31 November: 6, 7, 13, 14, 20

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse metallitehnoloogia eriala juhtivõpetaja Jüri Post

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhktk;

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse ühisprojekt.

Koolitus toimub 16.10.2018 - 23.05.2019

Info ja registreerumine: www.lootsatalu.ee või tel 5135350

Sulge

Koolituse lõppedes:

Teab toitlustusteeninduse põhimõtteid ja oskab teenindusprotsessi planeerida

Oskab kasutada toitlustusteeninduse alast terminoloogiat ning tuleb toime teenindussituatsioonides nõutaval tasemel eesti, vene ja inglise keeles.

Oskab koostada ja kirjutada teeninduses vajalikke lihtsamaid tekste eesti, vene ja inglise keeles.

Teab ja tunneb erinevaid kultuure, nendevahelisi erinevusi ning oskab neid teadmisi rakendada toitlustusteeninduses. 

Kestus: 12 õppepäeva

Maht: 60 tundi

Aeg: 17.10.2018 - 06.12.2018, kell 16.00- 20.00, Oktoober: 17, 18, 25, 31; November: 1, 8, 15, 22, 28, 29; Detsember: 5, 6

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhktk;

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

 

Sulge

Koolitusgrupp on komplekteeritud.

Täienduskoolitus väikeettevõtjatele, sh FIE - dele, samuti töötavatele ja töötutele isikutele, väikeettevõtlusega alustajatele ning neile, kes vajavad täiendavaid teadmisi ja oskusi turundusest.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
Turundus - põhimõisted ja turundustegevused
Ettevõtte sihtgrupid ja turundusstrateegiad
Turundusmeetodid, -tegevused ja -kanalid
Internetiturundus, IKT kasutamine turunduses
Reklaam
Sisuturundus
Turundusplaani koostamine
 

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

Lisainfo ja koolitusele registreerumine: tel 7850817, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koolituse lõppedes:

Mõistab nõustamis-ja konsulteerimisoskuste kasutamise vajadust ning näidustust oma töös;

Teadvustab konsultandi/nõustaja rolli ja sellega kaasnevat vastutust, sh eetikat;

Juhib nõustamisprotsessi, teadvustab tegevuse eesmärke erinevates etappides ja oskab valida nende saavutamiseks sobivad meetodid;

Loob nõustamiseks usaldusliku ning sobiva õhkkonna kasutades psühholoogilise kontakti loomise oskusi;

Juhib nõustamisvestlust aktiivse kuulamise tehnikate kaudu.

Kestus: 3 õppepäeva

Maht: 18 tundi

Aeg: 29.10.2018 - 12.11.2018, Koolitus toimub 29.10.;   05.11. ja  12.11. 2018 kell 9.00-14.30

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk, Koolitaja kutsega suhtlemistreener Kadri

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:
• oskab lugeda hüdroskeeme;
• teab hüdroseadmete ehitust;
• dimensioneerib hüdroseadmeid;
• loob hüdrojuhtimise süsteeme;
• paneb kokku, häälestab ja hooldab hüdrojuhtimise süsteeme.

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 01.11.- 27.11.18., T, N kell 16.00-20.00 ; November: 1, 6, 8,13;15, 20, 22, 27

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhk,

Koolitaja mehhatroonika eriala kutseõpetaja Viktor Dremljuga

Õppekava lühiandmed

 

Kursusele registreerimine 

 

Sulge

Koolituse lõppedes:
1. Valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks MIG/MAG keevitusseadmetel vastavuses kehtivate kutsestandardite ja ohutustehnika nõuetega.
2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme tööreziime
3. Lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile

Kestus 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 01.11.-29.11.2018  kell 16.00-20.45,  November: 1, 13, 15, 20, 22, 23, 27, 29

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, , https://facebook.com/vkhktk;

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:

Omandab õmblustööks vajalikud oskused töötamaks õmblusmasinatel

Õmbleb ja viimistleb erinevaid tootesõlmi ja jälgib kvaliteedinõudeid

Õmbleb ja viimistleb erinevaid kodutekstiile jälgides kvaliteedinõudeid

Kavandab, konstrueerib ning õmbleb erinevaid kodutekstiile kasutades sobivaid materjale ja tehnoloogiat jälgides kvaliteedinõudeid ja ajakava
 

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 5.11.2018 - 28.11.2018,  November: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 kell 16.00-20.00

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 7850818.  Võimalik kaasa võtta oma riie padja, kardina õmblemiseks ja õmblusniit

Õppekava lühiandmed

Kursusele registreerimine 

Sulge

Täienduskoolitus põranda PVC rullmaterjalidest ja nende paigaldamisest.
Praktilisel täienduskoolitusel omandatakse teadmised ja oskused
põrandate PVC rullmaterjalidest,
aluspindade ettevalmistamisest ja töötlemisest,
materjalide paigaldamisest tootjajuhiseid ja tööülesandeid ning
töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid järgides.
 Koolitus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti kl 17 - 20.45 järgmistel kuupärvadel: 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. ja 29.novembril.

Koolitaja: Andres Aruväli - ehituse õppekavarühma õpetaja

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koolituse läbinu:

Suupistete valmistamisel käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi.

Suupistelaua valmistamisel lähtub majanduslikust mõtlemisest ning oskab käidelda toidutooret ja toitu säästlikult.

Täidab enesekontrolli tegevusi.

Oskab oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida.

Oskab töötada iseseisvalt ja meeskonnas.

Valmistab suupisteid vastavalt klientide vajadustele ja soovile ning tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Planeerib eri tüüpi laudade katmist vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ja sündmusele.

Teeb juhendi alusel ettevalmistustööd eri tüüpi laudade katmiseks.

Teenindab erinevaid laudu ning teeb järeltööd laudade katmisel.

Koolitus toimub 12.11.2018 - 4.12.2018, 8 õppepäeva, kokku 40 tundi

12.,13.,19., 20., 26. ja 27. novembril ning 3., 4. detsembril kell 16.00 - 19.45 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:  tel 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

 

Sulge

Indrek Saar,  indrek.saar@vkhk.ee, IT õppetooli juhtivõpetaja, kõrgharidus IT alal , töökogemus 15.a.Koolituse läbinu:

oskab koostada keerukamaid tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki

rakendab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone

 •  

Koolitaja: Indrek Saar, IKT juhtivõpetaja

Koolitus toimub 7.11.2018 - 22.11.2018 

6 õppepäeva,  (a`4 akadeemilist tundi), kokku 24 tundi

7., 8.,  13., 14., 15.,  21. ja 22. novembril kell 16.00 - 19.10

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

Õpituba Käsitsi hööveldamine on mõeldud kõigile,

kes vajavad teadmisi ja oskusi käsitsi hööveldamisest -

kuidas höövlit kasutada, milline on hea höövel, kuidas käsitsi hööveldada ning millised on põhilised töövõtted.

Vastupidiselt lihvimisele ei teki hööveldamisel tolmu ning tulemus jääb kvaliteetsem.

Hööveldamisel saame ka ilusad laastud, millest võib teha kaunistusi.

Koolitaja: Tiit Raik

Registreerumine toimub 7. novembrini või koolituskohtade täitumiseni.

tel 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee või

 

Koolitus on tasuline. Maksumus ühele osalejale on 16 eurot. Tasumine sulrahas.

Palun võtta kaasa täpne summa.

Õpituba toimub 14. novembril kl 16.00 - 19.00 tehnomajas, puidutehnoloogia töökojas.

Kohtumiseni!

Sulge

 

Koolituse lõppedes:

1) valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja;
2) teostab pindade ettevalmistuse järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
3) viimistleb pindu dekoratiivvärvi ja -seguga järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
4) kasutab pindade viimistlemisel jäljendustehnikat (aaderdamine ja marmoreerimine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
5) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid

Kestus: 4 õppepäeva

Maht 20 tundi

Algus: 15.11.2018- 27.11.2018, November: 15,20,22,27, kell 16.00-20.00

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 7850818.

Õppekava lühiandmed:

 

Kursusele registreerimine 

Sulge

Kutsume õpituppa "Köögiviljad magusates küpsetistes".

Koolituse viib läbi Liilia Raik - toitlustuse õpetaja ja toitumisnõustaja.

Õpitoas tutvustame köögivilju, nende kasutusvõimalusi magustoitudes ning seda, kuidas tervislikke pirukaid ja kooke valmistada.

Paljud retseptid on üllatuslikud (n hapukapsas šokolaadikoogis). Osalejatele kaasa retseptid.

Koolitus on tasuline. Maksumus ühele osalejale 13 eurot.

Tasumine on sulrahas (palun võtta kaasa täpne summa).

Registreerumine koolitusele tel 7850818 või e-post: merle.vilson@vkhk.ee

või https://www3.vkhk.ee/internet/RKTregistreerimine.asp?id=1699

Õppekava lühiandmed

Koolitus toimub meie õppeköögis 21. novembril kl 16.00 - 18.15.

Rõõmsa kohtumiseni!

Sulge

Täienduskoolitus IKT vahendite, tarkvara ja süsteemide rakendamisest transpordiettevõttes -
transpordivahendite diagnostikas, hoolduses ja remondis.
Koolitusel käsitletakse navigaatorite ja nutiseadmete võimalusi,
identifitseerimisseadmeid, RFID süsteeme ja muid praktilisi rakendusi.

Koolitus toimub 22.11.2018 - 20.12.2018,

8 õppepäeva, kokku 40 tundi

 

Täpsem info ja registreerumine: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

Koolituse läbinu:

valmistub kliendikontaktiks teadvustades enda ja partneri huvisid ja eesmärke
koostab enesetutvustuse ja esitleb ennast erinevates suhtlemissituatsioonides sobivalt
arvestab telefonisuhtluse eripäradega
kasutab viisakusvestlust klientidega suhtlemisel ja vestluseks sobiva õhkkonna loomiseks
valmistub esinemiseks, tuleb toime esinemisärevusega, kasutab enesekindluse saavutamiseks sobilikke võtteid
loob silmside kuulajatega, kontrollib tempot ja kasutab sõnumi ilmestamiseks sobival viisil žeste ja visuaalseid abivahendeid

Koolitaja:  kutsega suhtlemistreener Kadri Kõiv

Koolitus toimub 26.11.2018 - 10.12.2018, 3 õppepäeva, kokku 20 tundi,

26. novembril, 3. ja 10. detsembril kell 9.00 - 16.00

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:  tel. 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Registreeru koolitusele

 Õppekava lühiandmed

Sulge

Koolituse läbinu:

omab arusaama pilveteenuste võimalustest, et teha efektiivsemalt meeskonnatööd

oskab koostada dokumenti ja tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki pilveteenust pakutavas keskkonnas
oskab anda faili või kausta ühiskasutusse, järgides jagamise õigusi
paigaldab ja eemaldab kontoritööks vajalikku vabavara,
kasutab vajadusel töö lihtsustamiseks erinevaid funktsioone

Koolitaja: Indrek Saar, IKT juhtivõpetaja

Koolitus toimub 28.11.2018 - 13.12.2018 kell 16.00 - 19.10, 6 õppepäeval (a`4 akadeemilist tundi).

Registreerumine ja täpsem info:  merle.vilson@vkhk.ee, 7850818 

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

 

Sulge

Koolitus toimub 30.11.2018 - 14.02.2019.a. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis, kokku 40 tundi, kl 14.00 - 17.00.

Koolitaja: Kristel Plakso

Koolitus toimub 30.11, 6.12, 13.12.2018

4.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02 ja 14.02.2019.a.

1. Õpiväljundid

Tekstitöötlus MS Word -

tunneb tekstitöötlusprogrammi töökeskkonda;

oskab koostada arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste, järgides tekstitöötluse põhireegleid (suur ja väike algustäht; kirjavahemärgid, reavahetused ja tühikud; poolpaks, kald- ja allajoonitud kiri; üla- ja alaindeks; sõna-, rea-, lõiguvahe; teksti joondamine; laadid ja dokumendimallid; loetelud; värvid, joonised, pildid, diagrammid, tabelid);

kopeerib tekstifaili erinevas formaadis algmaterjali (tekst, pilt, tabel, diagramm) ning töötleb neid vajaduse korral;

oskab printida tervet dokumenti või mingit osa sellest;

oskab salvestada dokumenti erinevates vormingutes;

teab koostöötamise vahendeid ja oskab neid vajadusel kasutada.

Failihaldus -

kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende suurust, töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku);

salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta,

leiab ja avab salvestatud faili uuesti,

salvestab selle teise nime all,

kopeerib faile ühest kohast teise.

2. Lõpetamise tingimused:

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus

Info ja registreerumine:

Merle Vilson, tel 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

https://www3.vkhk.ee/internet/RKT/IKTKAUB.pdfTäienduskoolitus IKT lahendustest kaubandusettevõttes, erinevate süsteemide (tellimise, kassasüsteemid jm) kasutamisest, töökohal vajalike IKT lahenduste ja süsteemide kasutamisest, IKT süsteemide tellimise ja uuendamise põhimõtetest.
Koolitusele on oodatud müüjad, klienditeenindajad, müügikorraldajad ja töötud, kes vajavad hulgi- või jaekaubanduses töökohale asumiseks täiendavaid teadmisi ja oskusi.

Õppekava:

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 24

Aeg: 03.12.2018 - 19.12.2018

 

Registreeru kursusele

 

Täpsem info: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koolituse lõppedes õppija:
valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks TIG keevitusseadmetel, jälgides tööohutuse reegleid
valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme töörežiime.

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis, mehaanika ja metallitöö õpetaja

Koolitus toimub 3.12.2018 - 18.12.2018 kell 16.00-19.45 järgmistel kuupäevadel:

Detsember: 3., 4., 6.,10.,11.,13.,17., 18

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

 

Sulge

Õpituba Lõikeriistade teritamine

annab ülevaate terade materjalidest, teritamisseadmetest, tööriistadest ning teadmised ja oskused nugade, kirveste, peitlite ja höövlite teritamisest.

Koolituse viib läbi Tiit Raik.

Täpsem info ja registreerumine tel 7820818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

või https://www3.vkhk.ee/internet/RKTregistreerimine.asp?id=1697

Koolitus on tasuline. Maksumus on ühele osalejale 16 eurot.

Tasumine sularahas. Palun võta kaasa täpne summa.

Koolitus toimub tehnomajas, puidutehnoloogia töökojas.

Kohtumiseni!

Sulge

Kutsume jõuluseadete valmistamise õpituppa, 5. detsembri õhtul kl 16.30 - 19.00.

Juhendaja on Reet Lohuväli. Õpitoas meisterdame looduslikest materjalidest jõuluseadeid ja -pärgi.

Vajaminev looduslik materjal on meie poolt, samuti abimaterjal ja tarvikud.

Soovi korral võib kaasa võtta oma kaunistusmaterjali.

Õpituba toimub täiskasvanute koolituse majas.

Õpituba on tasuline (9 eurot). Osalejatele tunnistus.

Registreerumine 30.novembrini või õppekohtade täitumiseni tel 56905389

või terje.kruusalu@vkhk.ee.

Registreeru kohe Kursusele registreerimine

 

 

Sulge

Tõelised jõulud on piparkoogihõngulised!

Kutsume kõiki huvilisi osalema õpitoas Piparkoogitaigna valmistamine.

Koolitaja on Liilia Raik - toitlustuse erialal õpetaja ning tema juhendamisel  

valmistame klassikalist piparkoogitainast päris algusest peale -

keedame siirupi, teeme taigna, vormime piparkoogid, valmistame glasuuri ja küpsetame.

Maitseme piparkooke ning jagame ideid piparkoogilõhnalisteks jõuludeks.

Iga osaleja saab kaasa endavalmistatud taignapalli ja piparkookide retseptid.

Registreerumine 20. novembrini tel 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

või  https://www3.vkhk.ee/internet/RKTregistreerimine.asp?id=1698

Koolitus on tasuline.

Maksumus ühele osalejale on 13 eurot. Tasumine on sularahas.

Palun võta kaasa täpne summa.

Koolitus toimub õppeköögis.

Rõõmsa kohtumiseni!

 

 

 

 

Sulge
2019(37)
täna, 20.jaanuar

Eesmärk: Puuduva  või aegunud kvalifikatsiooniga puidu- ja metallivaldkonnas töötavate inimeste kvalifikatsiooni tõstmine tehnilise joonestamise osas

 

Sihtgrupp: Metallitööstuses, puidutööstuses, ehituses projektidega ja projekteerimisega seotud töötajad. Täiskasvanud arvuti algoskused omandanud inimesed, kes on madala konkurentsivõimega ning soovivad omandada või vajavad tööülesannetest lähtudes masinjoonestamise jooniste lugemise oskust, selle tehnoloogiat ja soovivad saada tarkvarast põhjalikumat ülevaadet. Optimaalne grupi suurus 12 inimest.

 

Maht:   40  tundi

 

Aeg:  21.01.- 13.02.2019

Jaanuar: 21,23,28,30   Veebruar: 4,6,11,13

Koolitaja:     Võrumaa Kutsehariduskeskuse koolitaja Aivar Kalnapenkis

 

Koolituse lõppedes:

 • tunneb tasapinnalist tööruumi
 • loob detaile ja vaateid mõõtkavas
 • koostab detailidest sõlmesid
 • vormistab joonist, kirjanurka ja mõõtkava.
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

Eesti keele algtaseme (B1/B2) koolitus muukeelsetele töötajatele.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:
Õppe kogumaht on 60 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe (sh 48 akad. tundi praktiline töö).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühma kuuluvad kõikide valdkondade muukeelsed töötajad, olenemata ametikohast ning töötud ja tööotsijad, kes ei valda nõutaval (vähemalt B1) tasemel eesti keelt.

Eesmärk:

Täienduskoolituse eesmärgiks on  eesti keele oskuste arendamine (B1 – B2)  igapäevaste suhtlemis- ja koostööoskuste ning parema tööalase toimetuleku saavutamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab ja tunneb oma tööalast sõnavara ja põhitermineid
 • oskab end mõistetavaks teha ja rääkida (tase B1/B2)
 • mõistab kuuldud ja loetud teksti
 • oskab luua selget ja loogilist kirjalikku teksti
   

Õppesisu:

Enda tutvustamine

Minu haridustee, töö ja hobid

Minu töökoht ja amet

Ettevõte ja asutus

Tööalane sõnavara ja terminoloogia

Suhtlemine ja koostöö

Praktilised harjutused auditoorse töö teemadel

Valiklugemine, info leidmine ja vahendamine

Lünktekstid, analüütilised tekstid

Ametikirjade, lihtsamate tekstide ja dokumentide koostamine

Suuline esinemine

Õpiväljundite saavutamisel omistatakse tunnistus.

Koolitaja: Ülle Sillamäe

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Koolituse hind individuaalõppes on 1 osalejale 1250 eur.

Mitme osalejaga õppegrupis kehtib hind 750 eur.

Sulge

Eesmärk:         Oskab suhelda soome keelsete klientidega

 

Sihtgrupp:        teenindajad, kes vajavad keeleosklust soome keelsete klientidega suhtlemisel. Grupi suurus 12 inimest

 

Maht:               80  tundi

 

Aeg:                 29.01.- 07.05.19., kell 17.30- 19.45  (27 õppepäeva, 3 akadeemilist tundi korraga)

                        Teisipäeval ja neljapäeval

Jaanuar. 29,31 Veebruar: 5,7,12,14,19,21,26,28; Märts: 5,7,12,14,19,21,26,28; Aprill: 2,4,9,11,16,23,25; Mai: 2,7

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse soome keele koolitaja täiskasvanute koolituses

                        Siiri Toomik

Koolituse lõppedes:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes

           tööalastes teenindussituatsioonides

Õppekava

Registreerumine

Sulge

Täienduskoolitus APJ laserlõikepinkide
tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.

Koolitaja: Jaanis Tigas, mehaanika ja metallitöö õpetaja
Koolitus toimub 07.02 - 12.04.2019. a. õppegrupiga kokkuleppel.

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Eesmärk:         Oskab suhelda inglise keelsete klientidega

 

Sihtgrupp:        Teeninduse valdkonna töötajad, kes on ammu keelt õppinud ja selle unustanud ning need kes on ise õppinud keelt  ja ei ole võimelised korrektselt inglise keelse kliendiga suhtlema. Oskavad keelt A1  tasemel. Grupi suurus 12 inimest

 

Maht:               80  tundi

 

Aeg:                 13.02.- 22.04.19., kell 16.00- 19.10  (20 õppepäeva, 4 akadeemilist tundi korraga)

                       

Veebruar: 13,18,20,25,27; Märts: 4,6,11,13,18,20,25,27; Aprill: 1,3,8,10,15,17,22

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse inglise  keele kutseõpetaja

                        Kaili Leino

Koolituse lõppedes:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes

           tööalastes teenindussituatsioonides

Õppekava

Registrteerumine

Sulge

Eesmärk:         Oskab suhelda vene keelsete klientidega

 

Sihtgrupp:         Teeninduse valdkonna töötajad, kes on ammu keelt õppinud ja selle unustanud ning need kes on ise õppinud keelt  ja ei ole võimelised korrektselt vene keelse kliendiga suhtlema. Oskavad keelt A1  tasemel. Grupi suurus 12 inimest

 

Maht:               80  tundi

 

Aeg:                 14.02.- 25.04.19., kell 16.00- 19.10  (20 õppepäeva, 4 akadeemilist tundi korraga)

                        Teisipäeval ja neljapäeval

Veebruar: 14,19,21,26,28; Märts: 5,7,12,14,19,21,26,28; Aprill: 2,4,9,11,16,23,25

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse vene keele kutseõpetaja

                        Irina Porohnja

Koolituse lõppedes:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes

           tööalastes teenindussituatsioonides

Õppekava

Registreerumine

Sulge

Eesmärk: Võimaldab erialase hariduseta töötajate kvalifikatsiooni tõsta ning paraneb töötulemus ja töö efektiivsus. Annab oskused, et sooritada keevitaja kutseeksam.

 

Sihtgrupp: Töötavad keevitajad, kel puudub erialane haridus või on aegunud kutsetunnistus ja soovivad teha eriala kutseeksamit; töötud, kes soovivad kandideerida tööle metalliettevõttesse

 

Maht:   40  tundi

 

Aeg: 18.02.- 13.03.2019  kell 16.00-20.00

Veebruar: 18,20,25,27; Märts4,6,11,13

Koolitaja:        Võrumaa Kutsehariduskeskuse  metallitehnoloogia eriala kutseõpetaja Aivar Kalnapenkis

 

Koolituse lõppedes:

1. Valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks MIG/MAG keevitusseadmetel vastavuses kehtivate kutsestandardite ja ohutustehnika  nõuetega.

2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme tööreziime

3. Lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile

Õppekava

Registreerumine

Sulge

18. veebruaril kell 17.00-18.30

Õpitoa viib läbi Liilia Raik

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada suupisteid, mida mõnus pakkuda vabariigi aastapäeval oma pere ringis

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 7850818 või http//www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa!    

Registreerumine     

Sulge

Täienduskoolitus väikeettevõtete personalitöötajatele, oma ametikohal personalitöö ja selle korraldamisega tegelevatele töötajatele nagu raamatupidajad, projektijuhid, juhiabid jt.


Õppesisu:
Personalitöö korraldus organisatsioonis
Personaliarvestus
Töösuhete administreerimine
Töö korraldamine, töö analüüs, personali planeerimine
Personali värbamine ja valik
Personali motiveerimine, tasustamine ja hindamine
Personali arendamine ja koolitamine
Personalitöötaja ning juhi koostöö, personalitöötaja suhtlemisoskused
Personalitöö praktiline korraldamine 


Kestus: 6 õppepäeva

Maht: 48

Aeg: 4.03 - 10.04.2019

Koolitus toimub 6 õppepäeval kell 9 - 16

4., 5., 18., 19. märtsil, 9. ja 10. aprillil 2019

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

NB! Kui olete registreerunud, siis enne koolitusgruppi arvamist võtame ühendust.

 

Täpsem info: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

4. märtsil kell 17.00-18.30

Õpitoa viib läbi Liilia Raik

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada vastlatoite, mida mõnus pakkuda vastlapäeval oma pere ringis

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 7850818 või http//www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa! 

Registreerumine        

Sulge

Täienduskoolitus viljapuude ja marjapõõsaste lõikamise põhiviisidest ja tehnikast.

Koolitusel õpitakse noore ja kandeealise viljapuu võrakujundust ning lõikamist,

vana viljapuu noorenduslõikust, kuuviljaliste ja marjapõõsaste lõikamist.

Koolituse maht: 8 tundi

Koolituse aeg: 6.03 ja 13.03 kl 16.30 - 19.30

Koolitaja: Reet Lohuväli

Koolitusele registreerumine

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Eesmärk: Omandatakse oskused oma ettevõtte kodulehe tegemiseks, et paremini turustada oma tooteid ja olla nähtav klientidele

 

Sihtgrupp:  : Ettevõtjad, FIE-d jne kes soovivad luua lihtsat kodulehte. Eelistatud on erialase hariduseta, madalama haridustasemega ja 50+ vanuses inimesed

Grupi suurus: 12 inimest

 

 

Maht: 20  tundi

 

Aeg:  07.03.- 04.04.2019, kell 16.00- 19.10,  5 õppepäeva, (a`4 akadeemilist tundi)

Märtsis: 7,14,21,28 ja aprillis: 4

Kuupäevad täpsustuvad

 

Koolitaja: Tiit Raik- Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT valdkonna  kutseõpetaja

 

Koolituse lõppedes:

Sulge

Täienduskoolitus APJ painutuspinkide
tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.

Koolitaja: Jaanis Tigas - mehhaanikainsener, metallide töötlemise valdkonna õpetaja.

Kvalifikatsioon: tase 4 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori osakutse - lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator

Koolitus toimub 18.03 - 20.05.2019. a., kokku 80 tundi

18, 25.märtsil, 1., 8., 15., 22., 29. aprillil, 6., 13. ja 20. mail kl 8.30 - 15.45.

 õppegrupiga kokkulepitud ajal
 

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Eesmärk: Võimaldab erialase hariduseta töötajate kvalifikatsiooni tõsta ning paraneb töötulemus ja töö efektiivsus. Annab oskused, et sooritada keevitaja kutseeksam.

Sihtgrupp:

 Erialase hariduseta töötavad keevitajad; metallitöötlejad, kes vajavad keevituse oskust; töötud, kel metallitöö kogemus ja kes soovivad kandideerida tööle metalliettevõttesse kus nõutav keevitaja oskus või inimesed on aegunud kutsetunnistus. Osalejatel on soov sooritada edaspidi poolautomaatkeevitaja kutseeksam, tase 3.

 

Maht:   40  tundi

Aeg: 18.03.- 10.04.2019  kell 16.00-20.00

 Märts: 18,20,25,27; Aprill: 1,3,8,10

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse  metallitehnoloogia eriala kutseõpetaja Aivar Kalnapenkis

Õppekava

Registreerumine

Koolituse lõppedes:

 1. Oskab valmistada ette töökoha, seadistada keevitusseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja ohutustehnika nõuetele,

2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart, WPS) ning vajadusel korrigeerib keevitusseadme režiim

3. Lõpetab tööprotsessi, kontrollib töö teostust etteantud tehnilistele nõuetel ja teostab vajadusel defektide parandused.

4. Jälgib töö teostamisel ohutustehnika, keskkonnaohutuse nõudeid.

Sulge

Eesmärk: Koolitus tagab kvaliteetsema tööjõu ja loob inimestele parema konkurentsivõime tööturul.

 

Sihtgrupp: Erialase hariduseta ja aegunud osksutega tööealine elanikkond ja mööblitööstusesse tööle minevad töötud, kel mööblitööstuses töötamise kogemus.  Grupi suurus 12 inimest

 

Maht: 80  tundi

 

Aeg:  20.03.- 16.05.2019 K, N kell 16.15- 20.00; 16 õppepäeva, 5 tundi korraga

Märts: 20,21,27,28; Aprill: 3,4,10,11,17,24,25; Mai: 2,8,9,15,16

Koolitaja:     Võrumaa Kutsehariduskeskuse  täiskasvanute koolituse koolitaja Ene Väär ja puidutehnoloogia eriala kutseõpetaja Andrus Luts

Koolituse lõppedes:

Karkassi ettevalmistamine
Lõikab pehmendus- ja alusmaterjali
Lõikab  pealistusmaterjali (kangas või nahk)
Pealistab (liimib) pehmendus- ja alusmaterjali

Õmbleb  mööblikatte (lukud, tepingud jm)
Polsterdab karkassi  ja monteerib toote

Õppekava

Registreerumine
 

Sulge

Koolituse eesmärk: Ettevalmistus elektriku kutseeksamiks

Sihtgrupp: Töökogemusega elektrikud, kes soovivad sooritada kutseeksami

Maht: 80  tundi

Aeg: 26.03.- 23.05.2019  kell 16.00 -19.45

 Ajakava on järgmine:

Märts: 26, 28

Aprill: 2,4,9,11,23,25

Mai: 2,7,9,14,16,21,22,23

Maksumus: 2000 eurot osalejale (sisaldab koolitust ja õppematerjale)

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse  kutseõpetaja Viktor Dremljuga

Õpiväljundid:

Koolituse lõppedes õppija:

Ehitab elektripaigaldise vastavalt projektil

Teeb kontrolltoiminguid vastavalt hoolduskavale

Teab tööohutuse nõudeid

Koolituse täies mahus läbinutele ja arvestuse positiivselt sooritanutele väljastatakse tunnistus

Lisainfo ja kursusele registreerumine koolituskohtade täitumiseni telefonil 785 0818; 5667 0850, või e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: https://www3.vkhk.ee/internet/TASULINE/EL.pdf

Registreeru koolitusele:https://www3.vkhk.ee/internet/RKTregistreerimine.asp?id=1704

Sulge

Täienduskoolitus kliendi nõustamisest müügiprotsessis.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Kliendikeskne teenindus

Kliendi ootused müügiprotsessis

Müügitehnikate valik

Isiklik müük

Müügijärgne teenindus

Meeskonnatöö kliendi nõustamisel

Tagasiside ja eneseanalüüs

Koolitaja: Ere Laidver

Koolitusele registreerumine

Õppekava lühiandmed

Sulge

Eesmärk: Omandatakse uuenenud mehhtroonikasüsteemide paigaldamise ja käidu oskused

 

Sihtgrupp: Ettevõtetes automaatika- ja mehhatroonika valdkonnas  tegutsevad töötajad.

Grupi suurus: 8 osalejat

 

 

Maht: 40  tundi

Aeg:  01.04.- 29.04.2019, kell 16.00- 19.45;   8 õppepäeva, (a`5 akadeemilist tundi)

Aprill: 1,3,8,10,17,22,24, 29

Koolitaja: Viktor Dremljuga- Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja

 

Koolituse lõppedes teadmised ja oskused:

 • Paigaldab ja programmeerib programmeeritavaid loogika kontrollereid,
 • Loob andmeliiklust kontrollerite ja muude tööstusautomaatika seadmete vahel
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

Täienduskoolitus raamatupidamisprogrammidest ja digiraamatupidamisest:

raamatupidamisprogrammid, nende võimalused  ja rakendamine

raamatupidamisdokumentide haldamine  ja arhiveerimine

digiraamatupidamine väikeettevõttes

Koolituse maht: 20 tundi (16 tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd)

Koolitus toimub 3.04 ja 24.04.2019 kl 10 - 17.15

Koolitaja: Heli Ilves, ettevõtja ja koolitaja

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Täienduskoolitus aedade ja haljasalade planeerimisest - haljastus- ja eskiisplaani koostamisest,

kujundamise ja hooldamise põhimõtetest,

põhilistest hooldustöödest ja -võtetest, pindade ettevalmistus- ja istutustöödest,

kasvuaegsetest ja aastaringsestest hooldustöödest.

Koolituse maht: 8 tundi

Koolitus toimub 3.04 ja 10.04 kl 16.30 - 19.30

Koolitaja: Reet Lohuväli

Koolitusele registreerumine

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Eesmärk: Loob Sketchup 3d mudeleid

 

Sihtgrupp:Kodu- või mööblikujundusega tegelev töötaja, kes pole eriala õppinud, on madalama haridustasemega ja ka vanuses 50+ inimesed.

grupi suurus 12 inimest

 

Maht:   24  tundi

 

Aeg: 03.04.- 30.05.2019 

Koolituse kuupäevad ja kellaajad täpsustuvad

 

Koolitaja:        Võrumaa Kutsehariduskeskuse  IT  valdkonna juhtivõpetaja Indrek Saar ja väliskoolitaja

Koolituse lõppedes:

Mõistab 3D modelleerimise põhimõisteid, vaated, mõõtkava.

Leiab vajadusel repositooriumitest teiste jooniseid, muutmisel või kasutamisel viitab autorile.

Kujundab ümber Sketchupi töölaua vastavalt oma eelistustele. 

Loob Sketchup 3D mudeleid kasutades enamlevinud tööriistu ja optimaalsemaid töövõtteid.

Õppekava

Registreerumine

Sulge

Eesmärk: Oskus kasutada tabelarvutuse võimalusi igapäevatöös

 

Sihtgrupp:  Töötajad, kellel ei ole erialast ja IKT haridust, madalama haridustasemega või aegunud oskustega töötajad ning tööle kandideerivad töötud, kellel on varasem kogemus tabelarvutusega ja kelle töö nõuab või kes soovib tulevikus hakata kasutama tabelarvutust - Exceli või LibreOffice Calc programme.

Optimaalne grupi suurus: 12-15 inimest.

 

Maht:  24  tundi

 

Aeg:  03.04.- 30.05.2019, kell 16.00- 19.10,  6 õppepäeva, (a`4 akadeemilist tundi)

Kuupäevad täpsustuvad

 

Koolitaja: Indrek Saar- Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna  juhtivõpetaja

 

Koolituse lõppedes:

Oskab  koostada keerukamaid tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki

Kasutab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone

Õppekava

Registreerumine

Sulge

Eesmärk: Tänapäeva arvutid on varustatud Windows 10 operatsioonisüsteemiga ning tavakasutaja ei pruugi teada kõikidest pakutavatest lahendustest. Lisaks pilveteenuste uuendustega, muutub kasutaja töökeskkond mugavamaks ühistöövahendeid kasutades, mille tulemusena on tema failid alati salvestatud ning varundatud. Töö tegemine ei sõltu enam ühe arvuti taga olemisest, vaid seda võib teha mobiilselt ja väljaspool kontorit.

Sihtgrupp:  Koolitusele on oodatud kõik, kelle töö on seotud arvutiga või tunnevad, et ei oska seda kasutada. Lisaks ootame koolitusele inimesi, kes soovivad teada saada uutest tehnoloogia  võimalustest ühistöövahendite näitel, kus keskendutakse Google ja Hotmaili pilveteenuste võimalustele. Eelistatud on erialase hariduseta ja madalama haridustasemega inimesed, kel vanus 50+. Optimaalne grupi suurus: 12-15 inimest.

 

Maht:  24  tundi

 

Aeg:  03.04.- 30.05.2019, kell 16.00- 19.10,  6 õppepäeva, (a`4 akadeemilist tundi)

Kuupäevad täpsustuvad

 

Koolitaja: Indrek Saar- Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna  juhtivõpetaja või Tiit Raik- IT kutseõepetaja

 

Koolituse lõppedes:

 • Omab arusaama Windows 10 töökeskkonna häälestamise võimalustest
 • Oskab keskkonna enda jaoks sobivalt häälestada
 • Oskab kasutada ühistöövahendeid pilveteenust pakutavas keskkonnas
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

Eesmärk:         Paludel ametikohtade on töötajal  ametijuhendis kohvi või kohvijoogi pakkumine. Inimesed, kes seda õppinud pole, vajavad täienduskoolitust.  

 

Sihtgrupp:       Inimesed, kel vajadus valmistada kohvi ja kohvijooke. Toitlustajad, baarmenid, kokad, abikokad, toitlustusteenindajad, majutusasutuste- ja turismiasutuste- ning ettevõttete teenindajad, sekretärid, juhiabid. Eelistaud on erihariduseta, madalama haridustasemega ja vanuses 50+ inimesed.

Grupi suurus: 12 inimest

 

 

Maht:               20  tundi

 

Aeg:                 09.04. - 07.05.2019., kell 16.00- 19.10  (4 õppepäeva, 5 akadeemilist tundi korraga)

Aprill: 9,16,23, Mai: 7

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse teeninduse ja joogiõpetuse valdkonna kutseõpetaja

                        Indrek Noorsalu

Koolituse lõppedes:

 • Oskab kohvi ja kohvijooke valmistada
 • Oskab kohvi ja kohvijooke serveerida
 • Oskab kohvi ja kohvijooke soovitada
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

15. aprillil kell 17.00-18.30

Õpitoa viib läbi Liilia Raik

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada kiiresti lihavõttetoite, mida mõnus pakkuda vastlapäeval oma pere ringis.

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 7850818 või http//www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa!         

 

 

Registreerumine koolitusele

Sulge

Eesmärk: Omandatakse oskused puidupingioperaatori kutseeksami sooritamiseks

 

Sihtgrupp: Erialase hariduseta kuid töötavad või puiduettevõttes töötanud töötud ja kodused, kel plaanis sooritada kutseeksam puidupingioperaatori erialal.

Grupi suurus: 10 inimest

 

Maht: 40  tundi

Aeg:  22.04.- 20.05.2019, kell 16.00- 19.45  8 õppepäeva, (a`5 akadeemilist tundi)

Aprill: 22,24,29; Mai: 6,8,13,15,20

Koolitaja: Arvi Lokk, Andrus Luts, Urmas Paulus, Lauri Tasso- Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutehnoloogia eriala kutseõpetajad

 

Koolituse lõppedes teadmised ja oskused:

Oskab korraldada oma tööd ning järgib töö kohal töötervishoiu, töö- ja

keskkonnaohutusnõudeid

 Seadistab puidutöötlemispinke, arvestades nende tööpõhimõtteid, detailide

lõiketöötlemise režiime ja materjalide omadusi

 Valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest puidutööpinkidel toorikuid ja

detaile, arvestades materjalide omadusi ja nende masintöötlemise tehnoloogiat

Õppekava

Registreerumine

Sulge

Täienduskoolitus suve- ja püsililledest haljastuses,

suve- ja püsilillede planeerimisest haljastuses , nende istutamisest ja hooldamisest.

Koolitusel õpitakse kompositsiooni kujundamist, tutvutakse erinevate suve- ja püsililleliikide ning sortidega

ning nõuetega istutamisel ja hooldamisel.

Koolituse maht: 4 tundi

Koolituse aeg: 30.04.2019 kl 16.30 - 19.30

Koolitaja: Reet Lohuväli

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

 

Sulge

Õpitoa peenralt potti viib läbi Liilia Raik

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada tervislikke ja odavaid toite, kasutades lisandina nõgest, naati ja võilille, mida mõnus süüa suveks vormi saamiseks.

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 7850818 või http//www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa!      

Täpsem info: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Koolitusele registreerumine   

Sulge

Eesmärk:

 Koolitus annab teadmised mängude põhialustest, traditsioonilistest mängudest, mängureeglite kehtestamisest. Õpitakse tundma mängude ohutust, koormust vastavalt sihtgrupile ja läbiviimist.

Sihtgrupp:

 Majutusasutuste ja turismiettevõte ja teiste ettevõtete töötajad, kel igapäevatöös on vajadus sündmusi korraldada ja mänge läbi viia. Eelistatud on erialase hariduseta ja madalama haridustasemega ning 50+ vanuses inimesed.

 

Maht:    40  tundi

Aeg: 08.05.- 29.05.2019  kell 16.00-19.45

Mai: 18, 15, 22, 29

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse  turismikorralduse eriala kutseõpetaja Viibeke Turba

Koolituse lõppedes:

 Valmistab ette territooriumi, ruumid ja vahendid sündmusteks ja vaba aja tegevuste läbiviimiseks

 Tutvustab ja viib läbi seminari/konverentsi korralduse ja vaba aja tegevused

 

Koolituse täies mahus läbinutele ja arvestuse positiivselt sooritanutele väljastatakse tunnistus

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursus on osalejale TASUTA. Osaleda saavad täiskasvanud inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).
Kursusel EI SAA osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Teiega võetakse enne koolituse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Lisainfo ja kursusele registreerumine koolituskohtade täitumiseni täiskasvanute koolitustalituses või telefonil 785 0818; 5667 0850, või e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

 

Sulge

Täienduskoolitus turismiettevõtete töötajatele ökoturismi toodete arendusest ja digiturundusest.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
Säästev areng turismiettevõtluses
Toodete ja teenuste mõju keskkonnale
Eesti ökotooted ja –teenused ning pakkumine sihtturgudele

Praktiline ökotoote või teenuse arendamine

Sihtrühmade ja –turuanalüüs Digiturundus- ja müügikanalid: Mobiil Kodulehekülg (veebiturundus – n visitestonia.com, puhkaeestis.ee)
Internet internetiturundus: Tripadvisor, Youtoube, Facebook, Instagram)
Tutvumine parimate praktikatega ökoturismi toodete ja teenuste arendamisel (Soomaa, Setomaa, Saaremaa jt) ettevõtetes. Turundussõnumi koostamine ning digiturunduskanali valimine
Toote/teenuse info jagamine digiturundus- ja müügikanalis
Koolitaja: Aivar Ruukel

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

Täienduskoolitus APJ laserlõikepinkide tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.
Koolitaja: Jaanis Tigas, mehhaanika ja metallitöö õppekevarühma õpetaja

Koolituse maht: 80 tundi

Koolituse aeg: kokkuleppel koolitusgrupiga

Koolitus toimub 09.09 - 15.11.2019

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389 või 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

 

Sulge

Täienduskoolitus APJ painutuspinkide tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.

Koolituse maht: 80 tundi

Koolituse aeg: kokkuleppel koolitusgrupiga

Koolitus toimub 11.09 - 20.11.2019

Kooolitaja: Jaanis Tigas, mehhaanika ja metallitöö õppekavarühma õpetaja

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Eesmärk: Oskus töödelda puitu ja puidupõhiseid materjale CNC pingiga

 

Sihtgrupp: Puiduettevõtete töötajad ja töötud, kel eelnev kogemus puidutehnoloogia valdkonnas 

 

Maht:  100  tundi

 

Aeg:  12.09.- 05.12.2019 N  kell esimesel päeval 13.00- 19.00,  edaspidi 9.00-16.00

September: 12,19,26; Oktoober: 3,10,17,24,31, November: 7,14,21,28; Detsember: 5

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitajad ja mööbli- ja puidutöötlemise kompetentsikeskuse TSENTER  töökoja juhataja ja koolitaja Randi Sepping

 

Koolituse lõppedes:

•tunneb CNC seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid

•töötleb puitu ja puidupõhiseid materjale CNC pinkidega

järgides lõiketöötlemise režiime, tööjooniseid ja etteantud

kvaliteedi nõudeid

•töötab meeskonnaliikmena, järgib töötervishoiu, töö- ja

keskkonnaohutusnõudeid

•oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise

võimaluste kohta, kavandab oma karjääri

Õppekava

Registreerumine

Sulge

Eesmärk:         Tervisliku toitumise nõuetest lähtudes peavad toitlustusasused pakkuma enam aedviljatoite ja nende valmistamise koolitust vajavad kokad ja abikokad, kes töötavad toitlustusasutustes.

 

Sihtgrupp:       Inimesed, kel vajadus erialase toitlustuse koolituse järele, et olla konkurentsivõimelisem tööturul, võimaldada puu- ja köögiviljade laialdasemat tarbimist ning mitmekesistada aedviljatoitude menüüd. Eelistatud on erialase hariduseta, madalama haridustasemega ja 50+ vanuses inimesed.

Grupi suurus: 12 inimest

  

Maht:               20  tundi

 

Aeg:                 16.09- 24.09.19., kell 16.00- 19.10  (4 õppepäeva, 5 akadeemilist tundi korraga)

                        September: 16,17,23,24

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja

                        Liilia Raik

Koolituse lõppedes:

 

 • Valib roogade valmistamiseks erinevad puu- ja köögiviljad
 • Kasutab asjakohaseid ja õigeid külm- ja kuumtöötlemise meetodeid
 • Valmistab ja serveerib toite kasutades erinevaid puu- ja köögivilju lähtuvalt etteantud tehnoloogiast
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

Eesmärk: Omandatakse oskused müürsepa kutseeksami sooritamiseks

 

Sihtgrupp: Erialase hariduseta kuid töötavad või müüritöödel töötanud töötud ja kodused, kel plaanis sooritada kutseeksam müürsepa erialal.

Grupi suurus: 10 inimest

 

Maht: 40  tundi

Aeg:  24.09.- 10.10.2019, kell 16.00- 19.45  8 õppepäeva, (a`5 akadeemilist tundi)

September: 17,19,24,26, Oktoober: 1,3,8,10

Koolitaja: Andres Aruväli- Võrumaa Kutsehariduskeskuse ehituse  eriala  kutseõpetaja

 

Koolituse lõppedes teadmised ja oskused:

ehitusmaterjalide põhiliigid, seinamaterjalid ja segude põhiomadused majaehituses
segude valmistamise viisid
troppide ja haardevahendite liigid
riputusvarustuse põhiliigid
väikekaaluga raskuste ümbertõstmise ja ladustamise reegleid
kivihoonete ja –ehitiste rajamisel kasutatavate osade ja koostiskonstruktsioonide põhiliigid
kivimüüri ja monteeritavate  raudbetoonist koostekonstruktsioonide kvaliteedile esitatavad nõuded

Õppekava

Registreerumine

Sulge

Eesmärk: Puuduva  või aegunud kvalifikatsiooniga puidu- ja metallivaldkonnas töötavate inimeste kvalifikatsiooni tõstmine tehnilise joonestamise osas

 

Sihtgrupp: Metallitööstuses, puidutööstuses, ehituses projektidega ja projekteerimisega seotud töötajad. Täiskasvanud arvuti algoskused omandanud inimesed, kes on madala konkurentsivõimega ning soovivad omandada või vajavad tööülesannetest lähtudes masinjoonestamise jooniste lugemise oskust, selle tehnoloogiat ja soovivad saada tarkvarast põhjalikumat ülevaadet. Optimaalne grupi suurus 12 inimest.

 

Maht:   40  tundi

 

Aeg:  07.10.-30.10.2019

Oktoober: 7,9,14,16,21,23,28,30

Koolitaja:     Võrumaa Kutsehariduskeskuse koolitaja Aivar Kalnapenkis

 

Koolituse lõppedes:

 • tunneb tasapinnalist tööruumi
 • loob detaile ja vaateid mõõtkavas
 • koostab detailidest sõlmesid
 • vormistab joonist, kirjanurka ja mõõtkava.
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

Eesmärk: Võimaldab erialase hariduseta töötajate kvalifikatsiooni tõsta ning paraneb töötulemus ja töö efektiivsus. Annab oskused, et sooritada keevitaja kutseeksam.

 

Sihtgrupp: Kogemusega töötud, kes soovivad kandideerida tööle metalliettevõttesse, töötavad keevitajad, kel puudub erialane haridus või on aegunud kutsetunnistus ja soovivad teha eriala kutseeksamit. Grupi suurus 10 inimest

 

Maht:   40  tundi

Aeg: 04.11.- 27.11.2019 kell 16.00-19.45

November: 4,6,11,13,18,20,25,27

 

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse  metallitehnoloogia eriala kutseõpetaja Aivar Kalnapenkis

 

Koolituse lõppedes:

1. Oskab valmistada ette töökoha, seadistada keevitusseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja ohutustehnika nõuetele,

2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart, WPS) ning vajadusel korrigeerib keevitusseadme režiime.

3. Lõpetab tööprotsessi, kontrollib töö teostust etteantud tehnilistele nõuetel ja teostab vajadusel defektide parandused.

4. Jälgib töö teostamisel ohutustehnika, keskkonnaohutuse nõudeid

Õppekava

Registreerumine

Sulge