Sisseastumine

Erialad

Ärikorralduse spetsialist

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastat

Kes on ärikorralduse spetsialist ja mida ta oskab?

Ärikorralduse spetsialist on kaasatud ettevõtte juhtimistegevusse. Tema töö eesmärgiks on ettevõtte tegevuse toetamine.
Ärikorralduse spetsialist on isik, kes täidab majandus- ja ettevõtlusalast kompetentsust nõudvaid ülesandeid valdkondade esmatasandi juhina või spetsialistina. Ärikorralduse spetsialist töötab põhiliselt äriettevõtetes ja on spetsialiseerunud kitsamale ettevõtte tegevusvaldkonnale: turundustegevusele, müügitööle, tootmis- või teenindusprotsessile, klienditeenindusele või ostuprotsessile. Tema põhilised tööülesanded tulenevad ettevõtte tegevusvaldkonnast ja vajadustest ning eesmärkidest, näiteks tegevuste ja ressursside kasutamise korraldamine, turundustegevuse planeerimine ja rakendamine, müügitöö korraldamine, majandusarvestus, klientide teenindamine jm. Ta saab oma kvalifikatsiooni üles ehitada erinevatest osadest ja tänu valikutele on tal võimalik mitmekesistada oma kvalifikatsiooni paljude tegevusalade tarbeks

Peale lõpetamist on võimalus kandideerida tööjõuturul ettevõtlusalast kompetentsust eeldavatele järgnevatele ametikohtadele: ärikorralduse spetsialist, müügiesindaja, turundusspetsialist, ostuspetsialist, müügiagent, tootetutvustaja ja ostujuht.

Kuidas ärikorralduse spetsialistiks õppida saab?

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe, vastavalt graafikule 1x nädalas

Õppeaeg: 2 aastat.

Eeldus alustamiseks: keskharidus

Mida õpitakse?

Õpingute käigus käsitletakse müügi, turunduse, tootmise, hanke ja ostutoimingute korraldamist. Lisaks juhtimist ja majandusarvestust ning laias valikus valikaineid 

Varasemat töökogemust ja õpinguid saab arvestada VÕTA süsteemi abil.

Õpingud lõppevad kutseeksamiga.