Welder (section ability semi-automatic welder)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Kes on keevitaja ja mida ta oskab?

Keevitustehnika- ja tehnoloogia on üks olulisemaid metallide töötlemise viise paljudes tööstusharudes.

Keevitaja põhitööks on keevitustööde ettevalmistamine, keeviskonstruktsioonide koostamine vastavalt joonisele, keevitusliidete teostamine ning järeltöötlus- ja tulemuste kontroll.

Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Kuidas keevitajaks õppida saab?

Õppevorm: statsionaarne (päevane õpe)

Õppeaeg: 1 aasta

Eeldus alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õpingute lõppedes on võimalik sooritada keevitaja 3. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Keevitaja õpib tundma  MIG/MAG keevitamist, lukksepatööd, tööjooniste lugemist, keevitusalaseid standardeid, keeviskonstruktsioonide  koostamist, kasutatavaid materjale ja mõõtetehnikat.

Mis saab edasi?

Keevituse eriala lõpetanul on võimalus edasi õppida teistel metallivaldkonna erialadel.

Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja – konstruktsioone valmistavas ettevõttes ja teda vajatakse ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.

Jüri Post