Täiendusõpe

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastus võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

 

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Arvutikasutamise baaskoolitus, 26 tundi

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine, 26 tundi

Kaugtöös kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus, 26 tundi

Online esinemine, 26 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil, 39 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up programm), 39 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil, 39 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks, 26 tundi

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina, 26 tundi

Pakendidisain  väiketootjale, 26 tundi

Bürootöötaja digioskused, 78 tundi

Andmete visualiseerimine  MS PowerBi-ga, 26 tundi

Andmeanalüüs MS Excelis raamatupidajatele, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele, 39 tundi

Pilditöötlus vaba tarkvaraga, 26 tundi

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva), 26 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele, 26 tundi

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil, 39 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus, 79 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET), 79 tundi

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil, 39 tundi

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel, 26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine, 39 tundi

Kaugtöö korraldamine ettevõttes, 39 tundi

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine, 52 tundi

CAM jooniste koostamine ja lugemine CNC tehnoloogias, 26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias, 26 tundi

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastus võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

 

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Arvutikasutamise baaskoolitus, 26 tundi

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine, 26 tundi

Kaugtöös kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus, 26 tundi

Online esinemine, 26 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil, 39 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up programm), 39 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil, 39 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks, 26 tundi

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina, 26 tundi

Pakendidisain  väiketootjale, 26 tundi

Bürootöötaja digioskused, 78 tundi

Andmete visualiseerimine  MS PowerBi-ga, 26 tundi

Andmeanalüüs MS Excelis raamatupidajatele, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele, 39 tundi

Pilditöötlus vaba tarkvaraga, 26 tundi

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva), 26 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele, 26 tundi

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil, 39 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus, 79 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET), 79 tundi

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil, 39 tundi

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel, 26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine, 39 tundi

Kaugtöö korraldamine ettevõttes, 39 tundi

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine, 52 tundi

CAM jooniste koostamine ja lugemine CNC tehnoloogias, 26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias, 26 tundi