Täiendusõpe

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

25.10.2021 kehtestas Vabariigi Valitsus täienduskoolitusel osalejatele COVID-19 leviku tõkestamiseks täiendavad piirangud.

Sellest tulenevalt peavad kõik koolitusel osalejad esitama COVID-19 tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise (va isikud, kellel on arstitõend vaktsineerimise mittevõimalikkuse kohta) kohta.

Koolitusel kehtib maskikandmise kohustus. 
Vabariigi Valitsuse korraldus: https://www.kriis.ee

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Bürootöötaja digioskused 17.01 - 30.06.2022,  78 tundi

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis 17.01 - 30.06.2022, 26 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks 9.05 - 30.05.2022, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele  17.01 - 30.06.2022, 39 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele 1.03 - 17.03.2022  26 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus 1.02 - 15.03.2022,  79 tundi

CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias 12.05 - 27.05.2022,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias 17.01 - 30.06.2022, 26 tundi

Arvuti baasoskuste koolitus algajatele 17.01 - 30.06.2022, 26 tundi

Erialane inglise keel teenindustöötajatele 17.01 - 30.06.2022, 78 tundi

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine) 12.04 - 22.4.2022, 39 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine 5.04 - 28.04.2022, 39 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 11.05 - 26.05.2022, 52 tundi

Tabelarvutus algajatele 27.01 - 15.02.2022, 26 tundi

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

25.10.2021 kehtestas Vabariigi Valitsus täienduskoolitusel osalejatele COVID-19 leviku tõkestamiseks täiendavad piirangud.

Sellest tulenevalt peavad kõik koolitusel osalejad esitama COVID-19 tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise (va isikud, kellel on arstitõend vaktsineerimise mittevõimalikkuse kohta) kohta.

Koolitusel kehtib maskikandmise kohustus. 
Vabariigi Valitsuse korraldus: https://www.kriis.ee

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Bürootöötaja digioskused 17.01 - 30.06.2022,  78 tundi

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis 17.01 - 30.06.2022, 26 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks 9.05 - 30.05.2022, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele  17.01 - 30.06.2022, 39 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele 1.03 - 17.03.2022  26 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus 1.02 - 15.03.2022,  79 tundi

CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias 12.05 - 27.05.2022,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias 17.01 - 30.06.2022, 26 tundi

Arvuti baasoskuste koolitus algajatele 17.01 - 30.06.2022, 26 tundi

Erialane inglise keel teenindustöötajatele 17.01 - 30.06.2022, 78 tundi

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine) 12.04 - 22.4.2022, 39 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine 5.04 - 28.04.2022, 39 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 11.05 - 26.05.2022, 52 tundi

Tabelarvutus algajatele 27.01 - 15.02.2022, 26 tundi