Täiendusõpe

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitused toimuvad Haridus- ja teadusministeeriumi riikliku koolitustellimuse (RKT) raames,  Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

Koolitustele registreerumine ja täpsem info: koolituskalender

telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

RKT kursused ja õppekavad: 
 

Eesti keele algkursus (A1) 12.09 - 12.12.2022, 80 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up) algajatele 26.09 - 5.10.2022, 26 tundi

Erialane inglise keel teenindustöötajatele 26.09 - 21.12.2022, 78 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: pagari- ja kondiitritoodete valmistamine 28.09 - 16.11.2022, 39 tundi

 

Keevitaja koolitus (MIG/MAG) 3.10 - 23.11.2022 , 78 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine 3.10 - 7.11.2022, 39 tundi

Erinevate pinnakattematerjalide hooldus ja koristamine 17.10 - 9.11.2022, 39 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 19.10 - 2.11.2022, 52 tundi

Tabelarvutus algajatele 19.10 - 2.11.2022, 26 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks 22.10 - 29.10.2022, 26 tundi

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine) 25.10 - 3.11.2022, 39 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET) 25.10 - 8.12.2022, 78 tundi

 

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil 8.11 - 30.11.2022, 39 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: kala eeltöötlemine ja kalatoitude valmistamine 14.11 - 19.11.2022, 39 tundi

Arvuti baasoskuste koolitus  16.11. - 1.12.2022, 26 tundi

Erialane vene keel teenindustöötajatele 22.11.2022 - 2.02..2023, 78 tundi

Enesejuhtimine ja kohanemine muutustega 28.11 - 12.12.2022, 26 tundi

Tööalane suhtlemine ja koostöö ettevõttes 30.11 - 13.12.2022, 26 tundi

Kaasaegne ja asjakohane personali värbamine 11.2022 - 03.2023, 26 tundi

Turundus väikeettevõttes 11.2022 - 03.2023, 26 tundi

Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine 23.11 - 22.12.2022, 26 tundi

 

Tabelarvutus edasijõudnutele 1.02 - 16.2023  26 tundi

CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias 01. - 03.2023,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias 01. - 03.2023, 26 tundi

Arvuti baasoskuste koolitus  01. - 03.2023, 26 tundi

Erialane inglise keel puiduettevõtte töötajatele 10.2022 - 03.2023

 

Bürootöötaja digioskused 10.2022 - 03.2023,  78 tundi

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis 10.2022 - 03.2023, 26 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 01. - 03.2023, 52 tundi

Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga 09.2022 - 03.2023, 26 tundi

Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös 15. - 22.03.2023, 12 tundi

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva) 09.2022 - 03.2023, 26 tundi

Tehniline joonestamine (2D) 10.2022 - 03.2023, 26 tundi

Tehniline joonestamine (3D) 10.2022 - 03.2023, 26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine 01.- 03.2023, 39 tundi

Energiatõhusus ja ökonoomsed ehituslahendused 11.2022 - 03.2023, 26 tundi

Hüdroseadmete käitleja 10.01 - 26.01.2023, 39 tundi

Pneumoseadmete käitleja 28.02 - 23.03.2023, 39 tundi

Eesti keele algkursus (A2) 01. - 03.2023, 60 tundi

Catering ja peoteenindus 4.01 - 22.02.2023, 39 tundi

 

Keevitaja koolitus (TIG) 01. - 03.2023, 78 tundi

CNC metallilõikepingi programmeerimine ja seadistamine 09.2022 - 03.2023, 52 tundi

 

Pakendidisain väiketootjatele 09.2022 - 03.2023, 26 tundi

Tasuta koolitused toimuvad Haridus- ja teadusministeeriumi riikliku koolitustellimuse (RKT) raames,  Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

Koolitustele registreerumine ja täpsem info: koolituskalender

telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

RKT kursused ja õppekavad: 
 

Eesti keele algkursus (A1) 12.09 - 12.12.2022, 80 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up) algajatele 26.09 - 5.10.2022, 26 tundi

Erialane inglise keel teenindustöötajatele 26.09 - 21.12.2022, 78 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: pagari- ja kondiitritoodete valmistamine 28.09 - 16.11.2022, 39 tundi

 

Keevitaja koolitus (MIG/MAG) 3.10 - 23.11.2022 , 78 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine 3.10 - 7.11.2022, 39 tundi

Erinevate pinnakattematerjalide hooldus ja koristamine 17.10 - 9.11.2022, 39 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 19.10 - 2.11.2022, 52 tundi

Tabelarvutus algajatele 19.10 - 2.11.2022, 26 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks 22.10 - 29.10.2022, 26 tundi

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine) 25.10 - 3.11.2022, 39 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET) 25.10 - 8.12.2022, 78 tundi

 

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil 8.11 - 30.11.2022, 39 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: kala eeltöötlemine ja kalatoitude valmistamine 14.11 - 19.11.2022, 39 tundi

Arvuti baasoskuste koolitus  16.11. - 1.12.2022, 26 tundi

Erialane vene keel teenindustöötajatele 22.11.2022 - 2.02..2023, 78 tundi

Enesejuhtimine ja kohanemine muutustega 28.11 - 12.12.2022, 26 tundi

Tööalane suhtlemine ja koostöö ettevõttes 30.11 - 13.12.2022, 26 tundi

Kaasaegne ja asjakohane personali värbamine 11.2022 - 03.2023, 26 tundi

Turundus väikeettevõttes 11.2022 - 03.2023, 26 tundi

Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine 23.11 - 22.12.2022, 26 tundi

 

Tabelarvutus edasijõudnutele 1.02 - 16.2023  26 tundi

CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias 01. - 03.2023,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias 01. - 03.2023, 26 tundi

Arvuti baasoskuste koolitus  01. - 03.2023, 26 tundi

Erialane inglise keel puiduettevõtte töötajatele 10.2022 - 03.2023

 

Bürootöötaja digioskused 10.2022 - 03.2023,  78 tundi

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis 10.2022 - 03.2023, 26 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 01. - 03.2023, 52 tundi

Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga 09.2022 - 03.2023, 26 tundi

Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös 15. - 22.03.2023, 12 tundi

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva) 09.2022 - 03.2023, 26 tundi

Tehniline joonestamine (2D) 10.2022 - 03.2023, 26 tundi

Tehniline joonestamine (3D) 10.2022 - 03.2023, 26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine 01.- 03.2023, 39 tundi

Energiatõhusus ja ökonoomsed ehituslahendused 11.2022 - 03.2023, 26 tundi

Hüdroseadmete käitleja 10.01 - 26.01.2023, 39 tundi

Pneumoseadmete käitleja 28.02 - 23.03.2023, 39 tundi

Eesti keele algkursus (A2) 01. - 03.2023, 60 tundi

Catering ja peoteenindus 4.01 - 22.02.2023, 39 tundi

 

Keevitaja koolitus (TIG) 01. - 03.2023, 78 tundi

CNC metallilõikepingi programmeerimine ja seadistamine 09.2022 - 03.2023, 52 tundi

 

Pakendidisain väiketootjatele 09.2022 - 03.2023, 26 tundi