Täiendusõpe

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase tasemehariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge 

VKHK Täiendusõppe õppekorralduseeskiri

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

2020. aasta kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Arvutikasutus

Tehniline joonestamine 2D-tarkvara abil (40 tundi), planeerimisel

Tehniline joonestamine 3D-tarkvara abil (40) tundi, planeerimisel

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil (40 tundi), 1.04-30.04

 

Ehitus ja tsiviilrajatised

Dekoratiivviimistlus sisekujunduses (26 tundi), planeerimisel

Plaatija (tase 4) kutseeksamiks ettevalmistamine (40 tundi), planeerimisel

 

Elektrienergia ja energeetika

Elektrik (tase 4) kutseeksamiks ettevalmistamine (80 tundi), 21.01-12.03

 

Hulgi- ja jaekaubandus

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (40 tundi), 12.03-30.04

 

Isikuareng

Erialane inglise keel teenindustöötajatele (80 tundi), 5.10-23.11

Erialane soome keel teenindustöötajatele (80 tundi), 4.02-7.05

Erialane vene keel teenindustöötajatele (80 tundi), 6.02-14.04

 

Juhtimine ja haldus

Personalitöö väikeettevõttes (48 tundi), planeerimisel

 

Koduteenindus

Majutusettevõtte numbritubade hoolduskoristus (40 tundi), 10.02.9.03

 

Majandusarvestus

FIE raamatupidamine (40 tundi), 5.03-26.03

 

Majutamine ja toitlustamine

Catering ja peoteenindus (40 tundi), 7.10-25.11

 

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)

Pehme mööbli restaureerimine (80 tundi), planeerimisel

Puitliidete valmistamine (26 tundi), planeerimisel

Puitmööbli restaureerimine (80 tundi), planeerimisel

Puitmööbli valmistamine (60 tundi), planeerimisel

Puittoodete valmistamine käsitööriistadega (40 tundi), planeerimisel

Puittoodete viimistlemine (40 tundi), planeerimisel

 

Mehaanika ja metallitöö

APJ metallitöötlemispingi operaator (60 tundi), 5.10-11.11

Keevitaja algtaseme koolitus (MIG/MAG) (80 tundi), planeerimisel

Keevitaja koolitus (TIG) (80 tundi), planeerimisel

Keevitaja koolitus edasijõudnutele (MIG/MAG) (40 tundi), planeerimisel

 

Reisimine, turism

Sündmuskorraldus (26 tundi), 2.03-16.03

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase tasemehariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge 

VKHK Täiendusõppe õppekorralduseeskiri

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

2020. aasta kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Arvutikasutus

Tehniline joonestamine 2D-tarkvara abil (40 tundi), planeerimisel

Tehniline joonestamine 3D-tarkvara abil (40) tundi, planeerimisel

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil (40 tundi), 1.04-30.04

 

Ehitus ja tsiviilrajatised

Dekoratiivviimistlus sisekujunduses (26 tundi), planeerimisel

Plaatija (tase 4) kutseeksamiks ettevalmistamine (40 tundi), planeerimisel

 

Elektrienergia ja energeetika

Elektrik (tase 4) kutseeksamiks ettevalmistamine (80 tundi), 21.01-12.03

 

Hulgi- ja jaekaubandus

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (40 tundi), 12.03-30.04

 

Isikuareng

Erialane inglise keel teenindustöötajatele (80 tundi), 5.10-23.11

Erialane soome keel teenindustöötajatele (80 tundi), 4.02-7.05

Erialane vene keel teenindustöötajatele (80 tundi), 6.02-14.04

 

Juhtimine ja haldus

Personalitöö väikeettevõttes (48 tundi), planeerimisel

 

Koduteenindus

Majutusettevõtte numbritubade hoolduskoristus (40 tundi), 10.02.9.03

 

Majandusarvestus

FIE raamatupidamine (40 tundi), 5.03-26.03

 

Majutamine ja toitlustamine

Catering ja peoteenindus (40 tundi), 7.10-25.11

 

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)

Pehme mööbli restaureerimine (80 tundi), planeerimisel

Puitliidete valmistamine (26 tundi), planeerimisel

Puitmööbli restaureerimine (80 tundi), planeerimisel

Puitmööbli valmistamine (60 tundi), planeerimisel

Puittoodete valmistamine käsitööriistadega (40 tundi), planeerimisel

Puittoodete viimistlemine (40 tundi), planeerimisel

 

Mehaanika ja metallitöö

APJ metallitöötlemispingi operaator (60 tundi), 5.10-11.11

Keevitaja algtaseme koolitus (MIG/MAG) (80 tundi), planeerimisel

Keevitaja koolitus (TIG) (80 tundi), planeerimisel

Keevitaja koolitus edasijõudnutele (MIG/MAG) (40 tundi), planeerimisel

 

Reisimine, turism

Sündmuskorraldus (26 tundi), 2.03-16.03