Õppetöö

Riigieksamid


Gümnaasiumi riigieksamite ajad 2022/2023. õppeaastal

 • 24.04.2023 Eesti keel
 • 02.05.2023 Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)
 • 02.-05.05.2023, 08.05.2023 Inglise keel võõrkeelena (suuline)
 • 17.05.2023 Matemaatika

Gümnaasiumi lõpetamise tingimusena kohustuslik veel praktilise või uurimistöö sooritamine ja valitud aines koolieksami sooritamine.

 • 25.05.2022 Koolieksam (ühiskonnaõpetus)

Riigieksamite sooritamiseks tuleb registreeruda hiljemalt  20. jaanuariks  Eksamite Infosüsteemis (EIS). EIS-i kasutusjuhendid asuvad SIIN.


Täiendav info: https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppivatel õpilastel.

Õpilastel, kellel pole võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil, saavad küsida keskkonda sisenemiseks parooli ruumist P122.

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee ja eksamite infosüsteemi EIS vahendusel. Võimalik on tellida ka tulemuste kiirteavitus e-kirja või SMS-i teel.

Põhikooli lõpueksamite ajad 2022/2023. õppeaastal

 • 02.06.2023 Eesti keel
 • 07.06.2023 Matemaatika
 • 12.-14.06.2023 Valikeksam

Põhikooli lõpueksamitele registreerib õpilased kool.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad 2022/2023. õppeaastal

 • 24.04.2023 Eesti keel
 • 02.05.2023 Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)
 • 02.-05.05.2023, 08.05.2023 Inglise keel võõrkeelena (suuline)
 • 17.05.2023 Matemaatika

Gümnaasiumi lõpetamise tingimusena kohustuslik veel praktilise või uurimistöö sooritamine ja valitud aines koolieksami sooritamine.

 • 25.05.2022 Koolieksam (ühiskonnaõpetus)

Riigieksamite sooritamiseks tuleb registreeruda hiljemalt  20. jaanuariks  Eksamite Infosüsteemis (EIS). EIS-i kasutusjuhendid asuvad SIIN.


Täiendav info: https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppivatel õpilastel.

Õpilastel, kellel pole võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil, saavad küsida keskkonda sisenemiseks parooli ruumist P122.

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee ja eksamite infosüsteemi EIS vahendusel. Võimalik on tellida ka tulemuste kiirteavitus e-kirja või SMS-i teel.

Põhikooli lõpueksamite ajad 2022/2023. õppeaastal

 • 02.06.2023 Eesti keel
 • 07.06.2023 Matemaatika
 • 12.-14.06.2023 Valikeksam

Põhikooli lõpueksamitele registreerib õpilased kool.