Koolielu

Nõustamine


Sotsiaalpedagoog-nõustaja

Sotsiaalpedagoog on toeks õpilastele kui:

 • õpilasel on mured, mis segavad õppimist ja koolis käimist;
 • õpilasel on tekkinud puudumised ja õppevõlad;
 • õpilasel on motivatsiooni puudus;
 • õpilasel on tekkinud konfliktid kaasõpilaste või õpetajatega;
 • õpilast vaevab mure, mida ei oska ise lahendada.

Ene Väär

Peahoone, ruum P306

Tel: 785 0825

E-post: ene.vaar@ewers.ee

 

HEV koordinaator-õpilasnõustaja

HEV koordinaator-õpilasnõustaja on abiks kui:

 • õpilane vajab tuge ja nõustamist iseenda ja igapäevase toimetulekuga seotud küsimustes (enesetunne, tervis, kohanemine, suhted, jmt);
 • õpilane vajab tuge ja nõustamist õpingutega seotud küsimustes (raskused õppimisel, haridusliku erivajaduse arvestamine õppimisel, koolieluga kohanemisel jmt);
 • õpilasel on tekkinud puudumised ja õppevõlad.

Eve Lillepuu

Peamaja, ruum P307

Tel: 533 15280

E-post: eve.lillepuu@ewers.ee

 

Psühholoog-nõustaja

Psühholoog-nõustaja on abiks kui:

 • õpilane vajab psühholoogilist nõustamist;
 • õpilane vajab abi õppevõlgnevuste ja õppetööga seotud probleemide korral;
 • õpilane vajab abi karjäärivalikute tegemisel;
 • õpilane vajab abi või tuge vaimse tervise probleemidega toimetulekul.

Elin Võro

Hetkel toimub nõustamine eelkõige veebi kaudu, vajadusel ja individuaalsel kokkuleppel ka kohapeal.

Tel: 553 5465 (võib helistada kui ka SMS saata)

E-post: elin.voro@ewers.ee 

Sotsiaalpedagoog-nõustaja

Sotsiaalpedagoog on toeks õpilastele kui:

 • õpilasel on mured, mis segavad õppimist ja koolis käimist;
 • õpilasel on tekkinud puudumised ja õppevõlad;
 • õpilasel on motivatsiooni puudus;
 • õpilasel on tekkinud konfliktid kaasõpilaste või õpetajatega;
 • õpilast vaevab mure, mida ei oska ise lahendada.

Ene Väär

Peahoone, ruum P306

Tel: 785 0825

E-post: ene.vaar@ewers.ee

 

HEV koordinaator-õpilasnõustaja

HEV koordinaator-õpilasnõustaja on abiks kui:

 • õpilane vajab tuge ja nõustamist iseenda ja igapäevase toimetulekuga seotud küsimustes (enesetunne, tervis, kohanemine, suhted, jmt);
 • õpilane vajab tuge ja nõustamist õpingutega seotud küsimustes (raskused õppimisel, haridusliku erivajaduse arvestamine õppimisel, koolieluga kohanemisel jmt);
 • õpilasel on tekkinud puudumised ja õppevõlad.

Eve Lillepuu

Peamaja, ruum P307

Tel: 533 15280

E-post: eve.lillepuu@ewers.ee

 

Psühholoog-nõustaja

Psühholoog-nõustaja on abiks kui:

 • õpilane vajab psühholoogilist nõustamist;
 • õpilane vajab abi õppevõlgnevuste ja õppetööga seotud probleemide korral;
 • õpilane vajab abi karjäärivalikute tegemisel;
 • õpilane vajab abi või tuge vaimse tervise probleemidega toimetulekul.

Elin Võro

Hetkel toimub nõustamine eelkõige veebi kaudu, vajadusel ja individuaalsel kokkuleppel ka kohapeal.

Tel: 553 5465 (võib helistada kui ka SMS saata)

E-post: elin.voro@ewers.ee