Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Pottsepp-sell

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaeg1 aasta

Kes on pottsepp-sell ja mida ta oskab?

Pottsepp-selli  peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemide (ahjud, pliidid, korstnad jne) ja nende elementide ehitamine, paigaldamine ja renoveerimine kõrgema taseme pottsepa juhendamisel.

Kuidas pottsepp-selliks õppida saab?

Eeldus alustamiseks: haridusnõudeta

Õppevorm: sessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe, õppetöö toimub ühel nädalal kuus 

Õppeaeg: 1 aasta

Ettevõttepraktika maht: 390 astronoomilist tundi

Õppekava läbimisel sooritatakse pottsepp-selli 3. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Õpitakse tundma erinevaid tahkeküttesüsteeme − tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid (ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteeme (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Mis saab edasi?

Õpingute lõppedes omandatakse teadmised ja praktilised oskused töötamaks kõrgema taseme pottsepa juhendamisel. Pärast kaheaastast töökogemust pottsepa juhendamisel on võimalik sooritada pottsepa 4. taseme kutseeksam ja jätkata tööd iseseisva pottsepana. 
 

Merike Aruväli