Koolielu

Urvaste õppekoht


HEV õppijate (tase 2) õppetöö toimub Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse Urvaste õppekohas.

 

Urvaste õppekoht asub Urvaste Koolis, aadressil Urvaste küla, Antsla vald, Võrumaa.

 

Urvaste Kooli peahoone 


Meie Kool | Urvaste kool

Urvaste Kooli õpilaskodu

 

Köögiabilise ja puhastusteenindaja abilise eriala (tase 2) lõpetaja oskab täita tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid ja töötab juhendamisel lihttöölisena talle tuttavas keskkonnas.

Köögiabilise eriala (tase 2) omandamise järel on võimalik õpinguid jätkata abikoka erialal (tase 3).

Puhastusteenindaja abilise eriala (tase 2) omandamise järel on võimalik õpinguid jätkata puhastusteenindaja erialal (tase 3).

 

ÕPPETÖÖ

Õppetöö toimub esmaspäevast-reedeni.

Igal koolipäeval on 6-8 õppetundi.

Ühe õppetunni pikkus 45 minutit.

Koolitundides on põhirõhk praktilistel tegevustel:

 • laudade katmine, koristamine, nõude pesemine
 • lihtsamate toitude valmistamine
 • erinevad puhastus- ja koristustööd
 • praktika väljaspool kooli

Õppeaeg 2 aastat.

 

TOITLUSTAMINE

Kooli söökla pakub toitlustust 4 korda päevas: hommikusöök, lõunasöök, oode, õhtusöök.

Kooli söökla asub koolimajaga samas majas.

Toidud on sõbralike hindadega ja koduselt maitsvad!

Koolilõuna toetus

Koolilõuna toetuse suurus on 1€ ühe õpilase kohta.

Toetust on õigus saada õpilasel, kes:

 • õpib statsionaarses õppevormis;
 • õpib esmaõppe õppekaval;
 • ei oma eelnevalt keskharidust.

Poes käimise võimalus puudub.

 

Urvaste Kooli söögisaal

 

TOETUSED

Riik maksab kutsehariduse omandajatele õppetoetusi, et toetada ja soodustada nende haridusteed.

Põhitoetus

Põhitoetust saab taotleda viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas- septembris ja veebruaris. Esimese kursuse õpilased esimesel semestril toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestust koostatakse ja toetusi määratakse.

Põhitoetuse suuruseks on 60 € kuus.

Eritoetus

Eritoetust saab taotleda õpilane, kellel on majandusliku olukorra tõttu õpingute jätkamine takistatud.

Nõuetekohane avaldus eritoetuse taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 15.septembriks ja 15.veebruariks kursusejuhendajale.

Sõidukulude hüvitamine

Õpilasele hüvitatakse ühistranspordi kasutamisega seotud sõidukulud sõidupiletite alusel.

 

TUGITEENUSED VÕRUMAA HARIDUS- JA TEHNOLOOGIAKESKUSE URVASTE ÕPPEKOHAS

Tugiteenustel on oluline roll HEV kutseõppija eriala omandamisel, igapäevaste toimetulekuoskuste arendamisel ja iseseisvamaks muutumisel.

Urvaste Kooli töötajad toetavad HEV kutseõppijat erinevates peale tunde toimuvates tegevustes ja õpilaskodus.

Meie tugiteenuste meeskonda kuuluvad:

 • kursusejuhendaja
 • kutseõpetaja-eripedagoog
 • kutseõpetaja
 • sotsiaalpedagoog-nõustaja
 • psühholoog-nõustaja
 • huviringide tegevusjuhendajad
 • kasvatajad õpilaskodus

 

NÕUSTAMINE

Igal õppegrupil on oma kursusejuhendaja.

Sotsiaalpedagoog-nõustaja, psühholoog-nõustaja ja kursusejuhendaja toetavad ja abistavad õpilast erinevate probleemide korral igapäevaselt kui:

 • õpilasel on mured, mis segavad õppimist ja koolis käimist;
 • õpilasel on tekkinud puudumised ja õppevõlad;
 • õpilasel on motivatsiooni puudus;
 • õpilasel on tekkinud konfliktid kaasõpilaste või õpetajatega;
 • õpilast vaevab mure, mida ei oska ise lahendada.

Samuti kui:

 • õpilane tunneb üksildust, väsimust, ärevust;
 • õpilasel puudub usk endasse ja enda toimetulekusse, on ebakindel;
 • õpilasel on õpiraskused;
 • õpilasel on raskusi enda emotsioonidega toime tulemisel;
 • õpilane tunneb hirmu millegi suhtes, mis takistab tal koolikohustuste täitmist või tavapärast toimetulekut;
 • õpilane tunneb, et sooviks rääkida oma läbisaamisest mõne õpetaja, kaaslase või pereliikmega;
 • õpilane soovib arutleda enda tuleviku ja õppimisvõimaluste üle;
 • õpilane soovib iseend (enda isiksust, võimeid jne) paremini tundma õppida;
 • õpilasel on mure, millest tahaks rääkida.

 

Sotsiaalpedagoog-nõustaja Ene Väär, tel:785 0825, e-post:ene.vaar@ewers.ee

Psühholoog-nõustaja Elin Võro, tel:785 0820, e-post:elin voro@ewers.ee

Kursusejuhendaja, kutseõpetaja-eripedagoog Vally Koorits, tel:5345 5603, e-post:vally.koorits@ewers.ee

Kursusejuhenadaja, kutseõpetaja Reet Lohuväli, tel: 5559 7042, e-post:reet.lohuvali@ewers.ee

 

ÕPILASKODU

Õpilaskodus on toad kahe-, kolme-, ja neljakohalised.

Igas toas on õpilaskodu elanikul oma voodi ja öökapp.

Ühiseks kasutamiseks on toolid, riidekapp, kirjutuslaud ja duššiga tualettruum.

Toas on võimalik kasutada isiklikku arvutit ja raadiot, kuid eelnevalt soovitame tehnika osas kokku leppida kasvataja ja toakaaslastega.

Vaba aja veetmiseks ja teleri vaatamiseks on kutseõppe õpilastel oma puhketoad.

Õppetöö ajal on õpilastel õpilaskodus viibimine keelatud.

Öörahu õpilaskodus on 22.00-07.00.

Õpilaskodus on loodud soodsad tingimused kutseõppe õpilastele sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks.

Tubakatoodete, tuletegemise vahendite, e-sigarettide, alkohoolsete ja energiajookide ning narkootiliste ainete omamine, tarbimine ja õpilaskodusse toomine on keelatud.  

 

RAVIMID

Perearsti või eriarsti poolt määratud ravimid ja toidulisandid võtab õpilane kodust kaasa ja annab kursusejuhendaja või kasvataja kätte.

Ravimid hoiustatakse lukustatud kapis ning antakse õpilasele vastavalt raviskeemile.

HEV õppijate (tase 2) õppetöö toimub Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse Urvaste õppekohas.

 

Urvaste õppekoht asub Urvaste Koolis, aadressil Urvaste küla, Antsla vald, Võrumaa.

 

Urvaste Kooli peahoone 


Meie Kool | Urvaste kool

Urvaste Kooli õpilaskodu

 

Köögiabilise ja puhastusteenindaja abilise eriala (tase 2) lõpetaja oskab täita tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid ja töötab juhendamisel lihttöölisena talle tuttavas keskkonnas.

Köögiabilise eriala (tase 2) omandamise järel on võimalik õpinguid jätkata abikoka erialal (tase 3).

Puhastusteenindaja abilise eriala (tase 2) omandamise järel on võimalik õpinguid jätkata puhastusteenindaja erialal (tase 3).

 

ÕPPETÖÖ

Õppetöö toimub esmaspäevast-reedeni.

Igal koolipäeval on 6-8 õppetundi.

Ühe õppetunni pikkus 45 minutit.

Koolitundides on põhirõhk praktilistel tegevustel:

 • laudade katmine, koristamine, nõude pesemine
 • lihtsamate toitude valmistamine
 • erinevad puhastus- ja koristustööd
 • praktika väljaspool kooli

Õppeaeg 2 aastat.

 

TOITLUSTAMINE

Kooli söökla pakub toitlustust 4 korda päevas: hommikusöök, lõunasöök, oode, õhtusöök.

Kooli söökla asub koolimajaga samas majas.

Toidud on sõbralike hindadega ja koduselt maitsvad!

Koolilõuna toetus

Koolilõuna toetuse suurus on 1€ ühe õpilase kohta.

Toetust on õigus saada õpilasel, kes:

 • õpib statsionaarses õppevormis;
 • õpib esmaõppe õppekaval;
 • ei oma eelnevalt keskharidust.

Poes käimise võimalus puudub.

 

Urvaste Kooli söögisaal

 

TOETUSED

Riik maksab kutsehariduse omandajatele õppetoetusi, et toetada ja soodustada nende haridusteed.

Põhitoetus

Põhitoetust saab taotleda viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas- septembris ja veebruaris. Esimese kursuse õpilased esimesel semestril toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestust koostatakse ja toetusi määratakse.

Põhitoetuse suuruseks on 60 € kuus.

Eritoetus

Eritoetust saab taotleda õpilane, kellel on majandusliku olukorra tõttu õpingute jätkamine takistatud.

Nõuetekohane avaldus eritoetuse taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 15.septembriks ja 15.veebruariks kursusejuhendajale.

Sõidukulude hüvitamine

Õpilasele hüvitatakse ühistranspordi kasutamisega seotud sõidukulud sõidupiletite alusel.

 

TUGITEENUSED VÕRUMAA HARIDUS- JA TEHNOLOOGIAKESKUSE URVASTE ÕPPEKOHAS

Tugiteenustel on oluline roll HEV kutseõppija eriala omandamisel, igapäevaste toimetulekuoskuste arendamisel ja iseseisvamaks muutumisel.

Urvaste Kooli töötajad toetavad HEV kutseõppijat erinevates peale tunde toimuvates tegevustes ja õpilaskodus.

Meie tugiteenuste meeskonda kuuluvad:

 • kursusejuhendaja
 • kutseõpetaja-eripedagoog
 • kutseõpetaja
 • sotsiaalpedagoog-nõustaja
 • psühholoog-nõustaja
 • huviringide tegevusjuhendajad
 • kasvatajad õpilaskodus

 

NÕUSTAMINE

Igal õppegrupil on oma kursusejuhendaja.

Sotsiaalpedagoog-nõustaja, psühholoog-nõustaja ja kursusejuhendaja toetavad ja abistavad õpilast erinevate probleemide korral igapäevaselt kui:

 • õpilasel on mured, mis segavad õppimist ja koolis käimist;
 • õpilasel on tekkinud puudumised ja õppevõlad;
 • õpilasel on motivatsiooni puudus;
 • õpilasel on tekkinud konfliktid kaasõpilaste või õpetajatega;
 • õpilast vaevab mure, mida ei oska ise lahendada.

Samuti kui:

 • õpilane tunneb üksildust, väsimust, ärevust;
 • õpilasel puudub usk endasse ja enda toimetulekusse, on ebakindel;
 • õpilasel on õpiraskused;
 • õpilasel on raskusi enda emotsioonidega toime tulemisel;
 • õpilane tunneb hirmu millegi suhtes, mis takistab tal koolikohustuste täitmist või tavapärast toimetulekut;
 • õpilane tunneb, et sooviks rääkida oma läbisaamisest mõne õpetaja, kaaslase või pereliikmega;
 • õpilane soovib arutleda enda tuleviku ja õppimisvõimaluste üle;
 • õpilane soovib iseend (enda isiksust, võimeid jne) paremini tundma õppida;
 • õpilasel on mure, millest tahaks rääkida.

 

Sotsiaalpedagoog-nõustaja Ene Väär, tel:785 0825, e-post:ene.vaar@ewers.ee

Psühholoog-nõustaja Elin Võro, tel:785 0820, e-post:elin voro@ewers.ee

Kursusejuhendaja, kutseõpetaja-eripedagoog Vally Koorits, tel:5345 5603, e-post:vally.koorits@ewers.ee

Kursusejuhenadaja, kutseõpetaja Reet Lohuväli, tel: 5559 7042, e-post:reet.lohuvali@ewers.ee

 

ÕPILASKODU

Õpilaskodus on toad kahe-, kolme-, ja neljakohalised.

Igas toas on õpilaskodu elanikul oma voodi ja öökapp.

Ühiseks kasutamiseks on toolid, riidekapp, kirjutuslaud ja duššiga tualettruum.

Toas on võimalik kasutada isiklikku arvutit ja raadiot, kuid eelnevalt soovitame tehnika osas kokku leppida kasvataja ja toakaaslastega.

Vaba aja veetmiseks ja teleri vaatamiseks on kutseõppe õpilastel oma puhketoad.

Õppetöö ajal on õpilastel õpilaskodus viibimine keelatud.

Öörahu õpilaskodus on 22.00-07.00.

Õpilaskodus on loodud soodsad tingimused kutseõppe õpilastele sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks.

Tubakatoodete, tuletegemise vahendite, e-sigarettide, alkohoolsete ja energiajookide ning narkootiliste ainete omamine, tarbimine ja õpilaskodusse toomine on keelatud.  

 

RAVIMID

Perearsti või eriarsti poolt määratud ravimid ja toidulisandid võtab õpilane kodust kaasa ja annab kursusejuhendaja või kasvataja kätte.

Ravimid hoiustatakse lukustatud kapis ning antakse õpilasele vastavalt raviskeemile.