Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Pärandturismi korraldaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme jätkuõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidus + töötamine turismivaldkonnasÕppeaeg6 kuud

Kes on pärandturismi korraldaja ja mida ta oskab?

Iga turismiettevõtja, kultuuri- või loodusvaldkonnas valdkonnas töötav spetsialist võib olla pärandturismi korraldaja, sest Võrumaa ja kogu Eesti pärandturism loob võimaluse seda väärtustada ja nautida, kooskõlas looduse ja kogukonnaga. Suitsusauna traditsioon Võrumaal, seto leelo, haabja ehitamine ja kasutamine Soomaal, Kihnu kultuur on jõudnud lausa maailma vaimse kultuuripärandi nimekirja. Pärandturismi korraldaja oskab seda kõike turistile tutvustada ja müüa.

Kuidas pärandturismi korraldajaks õppida saab?

Õppevorm: sessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe, ühel päeval nädalas 

*Võimalus omandada eriala ka hübriidõppena - osa kohapeal, osa läbi veebikeskkonna

Õppeaeg: 6 kuud

Ettevõttepraktika maht: 8 EKAP (ca 208 astronoomilist tundi)

Eeldus alustamiseks: põhiharidus + töökogemus turismivaldkonnas

Õppekava läbimisel sooritatakse lõpueksam.

Mida õpitakse?

Teadmisi ja oskusi saad omandada pärandturismi tootearendusest, projektijuhtimisest ja turundusest ning kogeda ise ehedaid pärandturismi elamusi.

Mis saab edasi?

Pärandturismialased  teadmised aitavad väärtustada ja müüa pärandturismiga seotud turismitooteid ja -teenuseid.  

Viibeke Turba