Sisseastumine

Erialad

Pärandturismi korraldaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme jätkuõpeÕppevormmittestatsionaarneEeldus alustamiseksomandatud 4. taseme kutse või põhiharidus + vastavad kompetentsidÕppeaeg6 kuud

Tule õppima pärandturismi korraldust!

Eestimaal on vägev kultuuri- ja looduspärand ning meie rikkuseks on inimesed, kes elavad kooskõlas looduse ja traditsioonidega.

Pärandturismi korraldaja õppekaval omandatakse oskused väärtustada ja vahendada pärandit turismitoodetes.

Õppima on oodatud varasema turismialase haridusega või turismi, looduse või kultuuri valdkonna töökogemusega inimesed.

Õppekava sobib hästi tegutsevale turismiettevõtjale.

Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt 4. taseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu.

Õpe kestab 6 kuud ja on töökohapõhine.

Pärandturismi korraldaja omandab teadmised ja oskused:

  • kultuuripärandist ja pärandturismist
  • pärandturismi tootearendusest
  • pärandturismi projektijuhtimisest
  • pärandturismi  turundusest

Terje Kruusalu