Sisseastumine

Täiskasvanute üldharidusõpe


Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse üldhariduse õppetoolis.

Sul on võimalik:

 • jätkata haridusteed kui oled vähemalt 17. aastane,
 • omandada põhi- või keskharidus,
 • kui soovid, siis omandada  lisaks ka elukutse,
 • õppida töö ja pere kõrvalt,
  • õppides põhikooliastmes 2 päeval nädalas,
  • õppides gümnaasiumiastmes 3 päeval nädalas,
 • arendada iseseisva õppimise oskust,
 • õppida kaasaegses õppekeskkonnas professionaalsete ja sõbralike pedagoogide toel ja juhendamisel.

8. - 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik 8. klassi jooksul loovtöö esitamine ja 9. klassi lõpus  eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

10. - 12. klassini toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning 12. klassi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja 11. klassis teha praktiline uurimistöö.

Üldharidusõpe toimub mittestatsionaarses õppevormis, mis võimaldab hariduse omandamist paindlikult töö ja pere kõrvalt. Õpilane võib õppida mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega ehk üksikainete õppijana.

8. ja 9. klassis on õppetöö planeeritud kontakttundidena kahel päeval nädalas.

10.-12. klassis on õppetöö planeeritud kontakttundidena kolmel päeval nädalas. Kui mõjuval põhjusel ei saa õpilane kõigist auditoorsetest tundidest osa võtta, võimaldavad aineõpetajad koostöös õpilasega õpitava omandamist iseseisva õppena. Kohustus on osaleda vähemalt 25% õppetundides ning kohapeal sooritada arvestuslikud tööd ja kontrolltööd.

Sisseastumine: läbi SAIS keskkonna või Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses kohapeal.

Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse üldhariduse õppetoolis.

Sul on võimalik:

 • jätkata haridusteed kui oled vähemalt 17. aastane,
 • omandada põhi- või keskharidus,
 • kui soovid, siis omandada  lisaks ka elukutse,
 • õppida töö ja pere kõrvalt,
  • õppides põhikooliastmes 2 päeval nädalas,
  • õppides gümnaasiumiastmes 3 päeval nädalas,
 • arendada iseseisva õppimise oskust,
 • õppida kaasaegses õppekeskkonnas professionaalsete ja sõbralike pedagoogide toel ja juhendamisel.

8. - 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik 8. klassi jooksul loovtöö esitamine ja 9. klassi lõpus  eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

10. - 12. klassini toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning 12. klassi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja 11. klassis teha praktiline uurimistöö.

Üldharidusõpe toimub mittestatsionaarses õppevormis, mis võimaldab hariduse omandamist paindlikult töö ja pere kõrvalt. Õpilane võib õppida mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega ehk üksikainete õppijana.

8. ja 9. klassis on õppetöö planeeritud kontakttundidena kahel päeval nädalas.

10.-12. klassis on õppetöö planeeritud kontakttundidena kolmel päeval nädalas. Kui mõjuval põhjusel ei saa õpilane kõigist auditoorsetest tundidest osa võtta, võimaldavad aineõpetajad koostöös õpilasega õpitava omandamist iseseisva õppena. Kohustus on osaleda vähemalt 25% õppetundides ning kohapeal sooritada arvestuslikud tööd ja kontrolltööd.

Sisseastumine: läbi SAIS keskkonna või Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses kohapeal.

taiskasvanute_uldharidusopingud
taiskasvanute_uldharidusopingud