Õppetöö

Õpiränne


Välispraktika 

1. Erasmus+ õpirände eesmärk:

Võimaldada õpilastel arendada ennast erialaselt, sotsiaalselt ja kultuuriliselt välispraktikatel

Toetada kooli õpetajate ja haridustöötajate erialast arengut ning uute teadmiste ja oskuste omandamist, millega panustada kooli arengusse. 

2. Miks osaleda välispraktikal?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistele ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alaeesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Erasmus+ projekti toetusest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Toetus kantakse õpilase pangakontole (tavaliselt kahes osas: nädal enne praktikale minekut ning teine osa siis, kui õpilane on praktikalt tagasi ja projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid ning esitanud vastava aruande).

3. Kuidas kandideerida?

Kandideerida saavad õpilased kellel puuduvad õppevõlgnevused. Kandideerimisel on vaja esitada Europassi CV (tuleb täita inglise keeles) ja motivatsioonikiri.

Õpirändele saab kandideerida siin:

 

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge projektijuhi Artur Eliste poole (artur.eliste@ewers.ee).

Välispraktika 

1. Erasmus+ õpirände eesmärk:

Võimaldada õpilastel arendada ennast erialaselt, sotsiaalselt ja kultuuriliselt välispraktikatel

Toetada kooli õpetajate ja haridustöötajate erialast arengut ning uute teadmiste ja oskuste omandamist, millega panustada kooli arengusse. 

2. Miks osaleda välispraktikal?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistele ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alaeesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Erasmus+ projekti toetusest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Toetus kantakse õpilase pangakontole (tavaliselt kahes osas: nädal enne praktikale minekut ning teine osa siis, kui õpilane on praktikalt tagasi ja projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid ning esitanud vastava aruande).

3. Kuidas kandideerida?

Kandideerida saavad õpilased kellel puuduvad õppevõlgnevused. Kandideerimisel on vaja esitada Europassi CV (tuleb täita inglise keeles) ja motivatsioonikiri.

Õpirändele saab kandideerida siin:

 

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge projektijuhi Artur Eliste poole (artur.eliste@ewers.ee).