Sisseastumine

Erialad

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormtöökohapõhine Eeldus alustamisekspõhiharidus + töötamine puidutöötlemise valdkonnasÕppeaeg6 kuud

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõttes. Tema tööks on puidust või puidupõhisest materjalist toorikute töötlemine CNC puidutöötlemiskeskusel. Ta tunneb oma töös kasutatava puidutöötlemiskeskuse ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning järgib toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. Kutsealal töötamine eeldab analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, tehnilist taiplikkust, täpsust, vastutustunnet ja füüsilist vastupidavust. Töö protsesside jälgimine eeldab vaimset pingetaluvust.

Keda ootame õppima? Lisaks huvile valdkonna vastu, ootame Sinult põhihariduse olemasolu ja töötamist puidutöötlemisega seotud ettevõttes. 

Õpingute vältel omandatakse järgmised kompetentsid: töö planeerimine ja korraldamine; juhtprogrammide koostamine ja seadistamine; toorikute töötlemine kasutades abivahendeid ja šabloone; töötamine iseseisvalt ja töörühma liikmena.

Õppe kestvus: õpe kestab 0,5 aastat. Tunnid toimuvad 1x nädalas, neljapäeviti.

KANDIDEERIMINE:

Esita avaldus läbi SAIS (www.sais.ee) keskkonna või Võrumaa Kutsehariduskeskuses kohapeal.

Avalduse esitamise tähtaeg: 28.11.2022

Õppetöö algus: 08.12.2022

Töötukassa toetab

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada töötukassale enne õppima asumist. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.