Meist

Kooli nõukogu


Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse Kooli Nõukogu on moodustatud direktori käskkirjaga nr 1-2/23/5, 13. märts 2023.

Kooli Nõukogu koosseis:

 • Eveli Kuklane – direktor
 • Juta Kond – õppejuht
 • Aare Mällo – haldusjuht
 • Riho Tiivel – kompetentsikeskuse juht
 • Rait Laatsit – kutseõpetaja, töötajate esindaja
 • Lauri Tasso – juhtivõpetaja
 • Indrek Saar - juhtivõpetaja
 • Viibeke Turba - juhtivõpetaja
 • Sigrid Kängsep - finantsist
 • Merle Tolk – büroojuhataja
 • Carin Onno - õpilaskonna esindaja

Alus: Kutseõppeasutuse seadus § 17.

Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse Kooli Nõukogu on moodustatud direktori käskkirjaga nr 1-2/23/5, 13. märts 2023.

Kooli Nõukogu koosseis:

 • Eveli Kuklane – direktor
 • Juta Kond – õppejuht
 • Aare Mällo – haldusjuht
 • Riho Tiivel – kompetentsikeskuse juht
 • Rait Laatsit – kutseõpetaja, töötajate esindaja
 • Lauri Tasso – juhtivõpetaja
 • Indrek Saar - juhtivõpetaja
 • Viibeke Turba - juhtivõpetaja
 • Sigrid Kängsep - finantsist
 • Merle Tolk – büroojuhataja
 • Carin Onno - õpilaskonna esindaja

Alus: Kutseõppeasutuse seadus § 17.