Koolielu

Õpilasesindus


Kandideeri õpilasesindusse SIIN!

Õpilasesinduse eesmärkideks on:

 1. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
 2. Kaitsta õpilaste huve ja õigusi;
 3. Arendada õpilaste teadlikkust nii kooli, kui üldisemalt haridusse puutuvatel teemadel;
 4. Suurendada noorte osalust haridust ja kooli puudutavate otsuste tegemisel 
 5. Elavdada koolielu erinevate ürituste näol.

Millega õpilasesindus tegeleb?

 • Kõik ei pea tegema kõike - iga õpilasesinduse liige saab osa võtta just neist tegevustest, millest ise soovib ja end hästi tunneb. Õpilasesinduse töös kaasa löömine ei tähenda täiskohaga uut töökohta, vaid siiski ägedat koostööd ja põnevat koolielu :)
 • Koostöö! Teeme koostööd teiste koolide - ja noorteühendustega, mis tähendab tutvumist mõttekaaslastega, võimalusi osaleda konverentsidel, messidel väljaspool kooli.
 • Seotus Euroopa Solidaarsuskorpusega- See tähendab rohkem võimalusi oma ideid teostada ja kooli keskkonda kujundada.
 • Iga kuu saab ÕE korraldada enda äranägemise järgi midagi ülejäänud kooliperele! 

ÕE-sse võiks kuuluda vähemalt 1-2 iga ainekursuse ja gümnaasiumiklassi/üldhariduskursuse esindajat. ALATI võib rohkem! Kes soovivad koolielu edendada ja ise seeläbi saada häid kogemusi koolielu korraldamisel on liikmeteks VÄGA oodatud. 

 

Õpilasesinduse liikmed 2022/2023

President: Mia-Anette Undrus

Juhatus: Aleksander Aun, Marius Silver Tedder, Albert Raudsepp

Liikmed: Carin Onno, Sandra Hani, Maris Keerberg, Alexandra Mironeneko, Maxim Zhelezniak, Artur Aasa, Aimar Roosileht

---------------

 

Lisainfo: Katriine-Maria Orula, huvijuht (katriinemaria.orula@vkhk.ee)

Kandideeri õpilasesindusse SIIN!

Õpilasesinduse eesmärkideks on:

 1. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
 2. Kaitsta õpilaste huve ja õigusi;
 3. Arendada õpilaste teadlikkust nii kooli, kui üldisemalt haridusse puutuvatel teemadel;
 4. Suurendada noorte osalust haridust ja kooli puudutavate otsuste tegemisel 
 5. Elavdada koolielu erinevate ürituste näol.

Millega õpilasesindus tegeleb?

 • Kõik ei pea tegema kõike - iga õpilasesinduse liige saab osa võtta just neist tegevustest, millest ise soovib ja end hästi tunneb. Õpilasesinduse töös kaasa löömine ei tähenda täiskohaga uut töökohta, vaid siiski ägedat koostööd ja põnevat koolielu :)
 • Koostöö! Teeme koostööd teiste koolide - ja noorteühendustega, mis tähendab tutvumist mõttekaaslastega, võimalusi osaleda konverentsidel, messidel väljaspool kooli.
 • Seotus Euroopa Solidaarsuskorpusega- See tähendab rohkem võimalusi oma ideid teostada ja kooli keskkonda kujundada.
 • Iga kuu saab ÕE korraldada enda äranägemise järgi midagi ülejäänud kooliperele! 

ÕE-sse võiks kuuluda vähemalt 1-2 iga ainekursuse ja gümnaasiumiklassi/üldhariduskursuse esindajat. ALATI võib rohkem! Kes soovivad koolielu edendada ja ise seeläbi saada häid kogemusi koolielu korraldamisel on liikmeteks VÄGA oodatud. 

 

Õpilasesinduse liikmed 2022/2023

President: Mia-Anette Undrus

Juhatus: Aleksander Aun, Marius Silver Tedder, Albert Raudsepp

Liikmed: Carin Onno, Sandra Hani, Maris Keerberg, Alexandra Mironeneko, Maxim Zhelezniak, Artur Aasa, Aimar Roosileht

---------------

 

Lisainfo: Katriine-Maria Orula, huvijuht (katriinemaria.orula@vkhk.ee)