Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

PRÕM projekt „Kombineeritud vene keele õpe“

PRÕM projekt „Kombineeritud vene keele õpe“ on rahastatud tegevusest 8.8 Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses. Meetme raames toetatakse kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet eesmärgiga suurendada õppijate sujuvat liikumist haridustasemete vahel ning õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul.

Projekti „Kombineeritud vene keele õpe“ eesmärgiks on toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse teeninduserialade õpilaste vene keelse suhtlusoskuse omandamist reaalsetes erialastes teenindussituatsioonides.

 

Projekti kestvus:

01.11.2018-31.03.2019

 

Projekti eelarve:

Toetus 6709 EUR

 

Projektijuht:
Siret Lillemäe
siret.lillemae@vkhk.ee
+372 7850821

 

Artiklid:

 

Videod:

ESF projekt „PRÕM“ on SA Innove poolt ellu kutsutud projekt tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamiseks. Lähemalt saab lugeda https://www.innove.ee/haridusprojektid/prom/