Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

ESF projekt „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“

Meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele

vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames projekt “ Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ viiakse ellu Võrumaa Kutsehariduskeskuses ajaperioodil 01.09.2017-31.12.2018.

Projekti eesmärk: Tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.

Projekti 3 peamist tegevust:

Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine;

* Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures;

* Praktikute kaasamine õppetöösse.

Projekti raames koolitatakse 90 tööandjate poolset praktikajuhendajat, 15 Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetajat stažeerivad tööandjate juures ning õppetöösse kaasatakse 10 praktikut erinevatest valdkondadest.

Projekti tulemused:

Projekti tulemusena on paranenud tööandjate poolsete praktikajuhendajate teadmiste ja oskuste tase ning koostöö õppeasutuse ja tööandjate vahel. Suurenevad Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate praktilised oskused ja teadmised õppetöö

valdkondades. Praktikute kaasamine kõikidesse valdkondadesse muudab õppetöö atraktiivsemaks, mitmekülgsemaks ning toob õppeprotsessi reaalsed töökogemused.

Projekti eelarve:

Toetus 29 511 EUR

 

Artiklid:

Lõppes projekt "Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses"