Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

ESF projekt nr 2014-2020.1.05.20-0618 „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“

Projekti eesmärgiks on praktikasüsteemi kui terviku arendamine tööandjate ja kooli koostöös.

Projekti raames viiakse läbi kooli ja ettevõtete praktikajuhendajate täienduskoolitus, valdkondlikud koostööseminarid, õppetöösse kaasatakse praktikuid ning õpetajad stažeerivad erinevates Eesti ettevõtetes.

 

Projekti kestvus:

01.02.2021-30.06.2023

 

Projekti eelarve:

 40 174 EUR

 

Projektijuht: Terje Kruusalu
Telefon:  78 50 817
e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee