Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

Projekt nr 2014-2020.1.02.19-0812 „Õpetaja kui koostöise keskkonna looja ja mentor“

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on läbi viia Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetajatele ja tugispetsialistidele mentorite koolitus ning käivitada mentorlussüsteem.

Kestvus:
06.01.2020-30.11.2020

Rahastusallikas:
Euroopa Sotsiaalfondi meede „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevus „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus“.

Projekti eelarve:
3989,89 EUR

 

Projektijuht:
Siret Lillemäe
siret.lillemae@vkhk.ee
+372 7850821