Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

ESF projekt Kutsehariduse maine tõstmine

„Praktikasüsteemi arendamine kutse-ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika“, „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ ja „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“(edaspidi PRÕM) elluviimiseks tegevus 8.7 Kutsehariduse maine tõstmine viiakse ellu Võrumaa Kutsehariduskeskuses ajaperioodil 16.01.2017-31.10.2018.

Projekti eesmärgiks on suurendada kõikide sihtgruppide, eriti põhikoolide ja gümnaasiumide õpilaste ning õpetajate ja täiskasvanud elanikkonna teadlikkust kutsehariduse võimaluste kohta, tutvustada erialasid ning kutseharidust ja reaalseid töövõimalusi  koostöös partnerite – ettevõtete ja teiste koostööpartneritega ning kujundada positiivset hoiakut kutsehariduse ning töökultuuri ja meisterlikkuse ning praktiliste oskuste väärtustamiseks.

Alaeesmärkideks on elukestva õppe väärtustamine ning ühiskonnas vähem populaarsete erialade esiletoomine (näiteks tehnika- ja tehnoloogiavaldkonna erialad) ja tutvustamine koostöös partneritega, väärtustades koos haridust ja kultuuri, sealhulgas Võrumaa ja Kagu-Eesti omapära.

Projekti 5 peamist tegevust:

  • Erialade ja töömaailmaga tutvumine Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja ettevõtetes;
  • VKHK toodete eksponeerimine;
  • Võru Roboti Tsõõr;
  • Kutsehariduse kuldvillak. Mälumäng arvutil;
  • Kutseharidusteater ja –bussid.

Projekti koostööpartnerid:

Räpina Aianduskool, Valgamaa Kutseõppekeskus, SA Võrumaa Arenguagentuur, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Töötukassa Võrumaa Osakond, Võru Instituut, MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster, Rauameister AS, MTÜ Robootika ja Hanza Mechanics Tartu AS.