Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

Nordplus Junior projekt „Once upon a time“ nr NPJR-2019/10226

Projekti eesmärgiks on Baltiriikide kutsekoolide koostöö tõhustamine ja ajaloo väärtustamine. Läbi projekti tegevuste tutvutakse Balti riikide kultuuripärandiga. Projekti kaasatakse turismi-, puidu- ja IT-valdkonna õpilased. Toimuvad õpiränded partnerkoolides.

Projekti kestvus:

01.09.2019-30.05.2022

Projekti partnerid:

Kuldiga Technology and Tourism Tehnical School/ Läti
Vocational Training Centre of Ernestas Galvanauskas/ Leedu

Projekti eelarve:

Toetus 12 260 EUR

 

Artiklid:

 

Kontakt: Terje Kruusalu
Telefon:  78 50 817
e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee