Meie koolist

Koostöö ja projektid


Siit leiate informatsiooni Võrumaa Kutsehariduskeskuses läbiviidavate projektide kohta.


Siit leiate informatsiooni Võrumaa Kutsehariduskeskuses läbiviidavate projektide kohta.

Veel

ESF projekt: "Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses"

Projekti eesmärgiks on praktikasüsteemi kui terviku arendamine tööandjate ja kooli koostöös. Projekti raames läbivad kooli ja tööandjate praktikajuhendajad täienduskoolituse. Täienduskoolitus toimub seminarina 26.-27.09.2019.a. Pühajärve Puhkekeskuses.

Kõikides õppekavarühmades kaasatakse õppetöö läbiviimisse uusi praktikuid – kahe õppeaasta jooksul kokku 16 ettevõtjat, kes jagavad teadmisi ja kogemusi ettevõtlusest, reaalsest töömaailmast ning tutvustavad töö- ja ametikohti.

Praktikasüsteemi arendamine ja parimate praktikavõimaluste loomine saab toimuda  ainult kutseõppeasutuse ja ettevõtete koostöös ning projekti lõpptulemusena luuakse paremad võimalused praktika korraldamiseks, läbiviimiseks ja õpiväljundite saavutamiseks.

Projekti abikõlblikkuse periood: 01.12.2018 – 30.06.2020

Projekti kogumaksumus on 12283 eurot.

 

Projektijuht:

Terje Kruusalu
Tel: 56905389, 7850817
e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee