Üldharidus

Õppimine


7. kuni 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

10. kuni 12. klassini toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning 12. klassi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja teha praktiline töö.

Kool töötab mittestatsionaarses vormis, mis võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.

Mittestatsionaarses õppes on õppetöö planeeritud kontakttundidena põhikooli 8. ja 9. klassis kolmel päeval nädalas ja gümnaasiumiastmes kahele päevale nädalas. Ülejäänud õpe toimub iseseisva juhendatud õppena Moodle`i õpikeskkonnas.

Õppida saab ka E-õppes.

E-õppes toimub õpe e-õppe õpikeskkondades, kontakttunnid toimuvad igal reedel. Infovahetus toimub Moodle`s.

Õppekavas on planeeritud valikained

Valikainete valimisel lähtume õppija soovist (küsitlus 2020 kevadel, edaspidi tehakse valikud õppeinfosüsteemis). Samuti avame õppijatele valikute tegemiseks kutseõppe õppekavade valikained.

Kui sul on vaja õppida ainult üksikuid aineid, siis ka see on võimalik.

7. kuni 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

10. kuni 12. klassini toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning 12. klassi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja teha praktiline töö.

Kool töötab mittestatsionaarses vormis, mis võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.

Mittestatsionaarses õppes on õppetöö planeeritud kontakttundidena põhikooli 8. ja 9. klassis kolmel päeval nädalas ja gümnaasiumiastmes kahele päevale nädalas. Ülejäänud õpe toimub iseseisva juhendatud õppena Moodle`i õpikeskkonnas.

Õppida saab ka E-õppes.

E-õppes toimub õpe e-õppe õpikeskkondades, kontakttunnid toimuvad igal reedel. Infovahetus toimub Moodle`s.

Õppekavas on planeeritud valikained

Valikainete valimisel lähtume õppija soovist (küsitlus 2020 kevadel, edaspidi tehakse valikud õppeinfosüsteemis). Samuti avame õppijatele valikute tegemiseks kutseõppe õppekavade valikained.

Kui sul on vaja õppida ainult üksikuid aineid, siis ka see on võimalik.