Uudised

Võrumaa Kutsehariduskeskuses tähistati rebaste päeva 24. september Kaiu Zernand

Kolmapäeval, 23. septembril korraldasid TTp-18 õpilased õpetaja Viibeke Turba juhendamisel esmakursuslastele rebaste  päeva.


Peale kostüümidesse riietumist tantsiti, seejärel lugesid rebased  koos rebaste vande  ja jooksid kohustuslikud ringid ümber koolimaja. Veel toimus kotijooks, lusikal muna kandmine,  Kahoot! viktoriin ja praegusel ajal aktuaalne kahemeetrise distantsi pidamise võistlus.  

Tublimad rebased olid MTp-20 rebased. Eripreemia sai kursus ÄKS-20. 

 

Peale kostüümidesse riietumist tantsiti, seejärel lugesid rebased  koos rebaste vande  ja jooksid kohustuslikud ringid ümber koolimaja. Veel toimus kotijooks, lusikal muna kandmine,  Kahoot! viktoriin ja praegusel ajal aktuaalne kahemeetrise distantsi pidamise võistlus.  

Tublimad rebased olid MTp-20 rebased. Eripreemia sai kursus ÄKS-20.