Uudised

Võrumaa Kutsehariduskeskus arendas koos ettevõtjatega praktikasüsteemi 02. oktoober terje.kruusalu


Võrumaa Kutsehariduskeskuses viidi läbi ESF projekt „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

ESF projekt „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ viidi läbi ajavahemikul detsember 2018 – detsember 2020.a .

Projekti eesmärgiks oli praktikasüsteemi kui terviku arendamine tööandjate ja kooli koostöös. Projekti tegevusteks oli praktikajuhendajate koolitus ning praktikute kaasamine õppetöösse.

26. ja 27.septembril 2019.a. toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse praktikajuhendajate koolitusseminar Pühajärve Spa Hotellis, kus osalesid kooli- ja ettevõttepoolsed praktikajuhendajad.  Koolitusseminaril omandati teadmisi ja oskusi kutseõppeasutuse õppekavas sätestatud nõuete täitmiseks, õpiväljundite saavutamiseks, tagasisideks ja hindamiseks ning  kooli,  praktikandi ja ettevõtete koostöö arendamiseks praktika korraldamisel ja läbiviimisel. Koolitusel osales üle viiekümne praktikajuhendaja ettevõtetest ning koolist. Esindatud olid praktikaettevõtted teenindus- ja tehnoloogiavaldkondadest, kõikidest õppekavarühmadest. Kooli direktori hr Tanel Linnuse avasõnadest jäi kõlama mõte, kui tähtis on koostöö ning koos tegutsemine.

Koolitajad käsitlesid kahel seminaripäeval uuendusi ja kõige olulisemat praktika valdkonnas: praktika korraldust, ettevõtete tunnustamist, õppekavasid ning hindamist, kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemi, tööjõuvajaduse seire ja prognoosisüsteemi OSKA. Lisaks jagasid koolitusel oma kogemusi praktikast nii juhendajad kui praktikandid ettevõtetest.

Töörühmades arutati läbi ja tehti ettepanekuid väga olulistel teemadel: praktika dokumentatsioon, praktikajuhendajate ettevalmistus ja koolitus ettevõttes, praktika hindamine ja tagasiside.

Praktikuid kaasati õppetöösse kahel õppeaastal kokku 18, kõikides õppekavarühmades vastavalt õppekavade moodulitele, eesmärkidele ja õpiväljunditele. Ehituses tutvustasid õpilastele ehitusmaterjale, uusi tehnoloogiaid, energiasäästlikkust, ehitusettevõtlust ning töö- ja ametikohti ehitussektoris Ardi Salus ettevõttest Saint-Gobain ISOVER, Andrus Sepp Henkel Balti OÜ,  Tiit Zeiger Akzo Nobel Baltics AS (Sadolin). Materjalide töötlemise (puit) õpperühmadele  tutvutas Urmas Lillepalu, Combilink OÜ juhataja puidu- ja mööblitööstuse ettevõtluskeskkonda, materjale, uusi tehnoloogiaid, juhtimis- ja koostöökogemusi.  Mehaanika ja metallitöö õpperühmadele jagas kogemusi metallitööstusest, uutest seadmetest ja tehnoloogiatest (CNC, Haas seadmed) ning töö- ja ametikohti ning arenguid metalli- ja masinatööstuses Jaan Lahtvee ettevõttest Abplanalp Estee OÜ. Elektroonika ja automaatika õppekavarühmas viisid mehhatroonikute õpperühmadele ettevõttest Atemix OÜ  Heigo Mäemuru ja Kirill Dremljuga läbi elektroonika ja automaatikaettevõtete projektide koostamise ja juhtimise ning tutvustasid mehhatrooniku töökogemusi. Arvutikasutuse õpperühmades tutvustas Martin Morel SMIT`st IT – ettevõtete ja asutusi töö- ja ametikohti, nende spetsiifikat, süsteemide haldamist ja küberturvalisust. Majutamise ja toitlustamise õpperühmadele tutvustasid ettevõtluskeskkonda, toidu- ja terviseohutust ning jagasid oma kogemusi Raul Kivi Brizfest OÜ, Aigar Piho Kiidi Turismitalust, Kairi Jürisson Lydia Hotellist; Juhtimise ja halduse õppekavarühmas tutvustasid oma karjääri- ja ettevõtluskogemusi ning julgustasid ja motiveerisid noori oma eesmärke saavutama, ennast arendama ning avalikku esinemist õppima Tiit Niilo Nopri OÜ, Karlis Hallik Antoniuse Hotellist, Eve Vinn Inglite Kodu OÜ, Kristi Tarik EHRL, Kristi Vals Võrumaa Arenguagentuurist.  Suur tänu praktikutele, kes leidsid võimaluse jagada oma kogemusi, tutvustada töö- ja ametikohti ettevõtetes ning andsid teadmisi nii uutest materjalidest, tehnoloogiatest kui ka juhtimisest ja avalikust esinemisest. 

Täname kõiki, kes osalesid ja toetasid projekti läbiviimist.

 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskuses viidi läbi ESF projekt „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

ESF projekt „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ viidi läbi ajavahemikul detsember 2018 – detsember 2020.a .

Projekti eesmärgiks oli praktikasüsteemi kui terviku arendamine tööandjate ja kooli koostöös. Projekti tegevusteks oli praktikajuhendajate koolitus ning praktikute kaasamine õppetöösse.

26. ja 27.septembril 2019.a. toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse praktikajuhendajate koolitusseminar Pühajärve Spa Hotellis, kus osalesid kooli- ja ettevõttepoolsed praktikajuhendajad.  Koolitusseminaril omandati teadmisi ja oskusi kutseõppeasutuse õppekavas sätestatud nõuete täitmiseks, õpiväljundite saavutamiseks, tagasisideks ja hindamiseks ning  kooli,  praktikandi ja ettevõtete koostöö arendamiseks praktika korraldamisel ja läbiviimisel. Koolitusel osales üle viiekümne praktikajuhendaja ettevõtetest ning koolist. Esindatud olid praktikaettevõtted teenindus- ja tehnoloogiavaldkondadest, kõikidest õppekavarühmadest. Kooli direktori hr Tanel Linnuse avasõnadest jäi kõlama mõte, kui tähtis on koostöö ning koos tegutsemine.

Koolitajad käsitlesid kahel seminaripäeval uuendusi ja kõige olulisemat praktika valdkonnas: praktika korraldust, ettevõtete tunnustamist, õppekavasid ning hindamist, kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemi, tööjõuvajaduse seire ja prognoosisüsteemi OSKA. Lisaks jagasid koolitusel oma kogemusi praktikast nii juhendajad kui praktikandid ettevõtetest.

Töörühmades arutati läbi ja tehti ettepanekuid väga olulistel teemadel: praktika dokumentatsioon, praktikajuhendajate ettevalmistus ja koolitus ettevõttes, praktika hindamine ja tagasiside.

Praktikuid kaasati õppetöösse kahel õppeaastal kokku 18, kõikides õppekavarühmades vastavalt õppekavade moodulitele, eesmärkidele ja õpiväljunditele. Ehituses tutvustasid õpilastele ehitusmaterjale, uusi tehnoloogiaid, energiasäästlikkust, ehitusettevõtlust ning töö- ja ametikohti ehitussektoris Ardi Salus ettevõttest Saint-Gobain ISOVER, Andrus Sepp Henkel Balti OÜ,  Tiit Zeiger Akzo Nobel Baltics AS (Sadolin). Materjalide töötlemise (puit) õpperühmadele  tutvutas Urmas Lillepalu, Combilink OÜ juhataja puidu- ja mööblitööstuse ettevõtluskeskkonda, materjale, uusi tehnoloogiaid, juhtimis- ja koostöökogemusi.  Mehaanika ja metallitöö õpperühmadele jagas kogemusi metallitööstusest, uutest seadmetest ja tehnoloogiatest (CNC, Haas seadmed) ning töö- ja ametikohti ning arenguid metalli- ja masinatööstuses Jaan Lahtvee ettevõttest Abplanalp Estee OÜ. Elektroonika ja automaatika õppekavarühmas viisid mehhatroonikute õpperühmadele ettevõttest Atemix OÜ  Heigo Mäemuru ja Kirill Dremljuga läbi elektroonika ja automaatikaettevõtete projektide koostamise ja juhtimise ning tutvustasid mehhatrooniku töökogemusi. Arvutikasutuse õpperühmades tutvustas Martin Morel SMIT`st IT – ettevõtete ja asutusi töö- ja ametikohti, nende spetsiifikat, süsteemide haldamist ja küberturvalisust. Majutamise ja toitlustamise õpperühmadele tutvustasid ettevõtluskeskkonda, toidu- ja terviseohutust ning jagasid oma kogemusi Raul Kivi Brizfest OÜ, Aigar Piho Kiidi Turismitalust, Kairi Jürisson Lydia Hotellist; Juhtimise ja halduse õppekavarühmas tutvustasid oma karjääri- ja ettevõtluskogemusi ning julgustasid ja motiveerisid noori oma eesmärke saavutama, ennast arendama ning avalikku esinemist õppima Tiit Niilo Nopri OÜ, Karlis Hallik Antoniuse Hotellist, Eve Vinn Inglite Kodu OÜ, Kristi Tarik EHRL, Kristi Vals Võrumaa Arenguagentuurist.  Suur tänu praktikutele, kes leidsid võimaluse jagada oma kogemusi, tutvustada töö- ja ametikohti ettevõtetes ning andsid teadmisi nii uutest materjalidest, tehnoloogiatest kui ka juhtimisest ja avalikust esinemisest. 

Täname kõiki, kes osalesid ja toetasid projekti läbiviimist.