Uudised

VKHK õpilasesindus ootab uusi liikmeid 02. september Elis Luik


Õpilasesindus ootab uusi liikmeid. Kandideeri õpilasesindusse SIIN!

Õpilasesinduse eesmärkideks on:

 1.  Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
 2.  Kaitsta õpilaste huve ja õigusi;
 3.  Arendada õpilaste teadlikkust nii kooli kui ka üldisemalt haridusse puutuvatel teemadel;
 4.  Suurendada noorte osalust haridust ja kooli puudutavate otsuste tegemisel;
 5.  Elavdada koolielu erinevate ürituste näol.

Millega õpilasesindus tegeleb?

 • Kõik ei pea tegema kõike - iga õpilasesinduse liige saab osa võtta just neist tegevustest, millest ise soovib ja end hästi tunneb. Õpilasesinduse töös kaasa löömine ei tähenda täiskohaga uut töökohta, vaid siiski ägedat koostööd ja põnevat koolielu :)
 • Koostöö! Teeme koostööd teiste koolide ja noorteühendustega, mis tähendab tutvumist mõttekaaslastega, võimalusi osaleda konverentsidel, messidel väljaspool kooli.
 • Seotus Euroopa Solidaarsuskorpusega - See tähendab rohkem võimalusi oma ideid teostada ja kooli keskkonda kujundada.
 • Iga kuu saab ÕE korraldada enda äranägemise järgi midagi ülejäänud kooliperele! 

ÕE-sse võiks kuuluda vähemalt 1-2 iga ainekursuse ja gümnaasiumiklassi/üldhariduskursuse esindajat. ALATI võib rohkem! Kes soovivad koolielu edendada ja ise seeläbi saada häid kogemusi koolielu korraldamisel, on liikmeteks VÄGA oodatud. 

Oktoobri alguses toimub avakoosolek, mille täpsema aja ja koha edastame kõigile ankeedi täitjatele e-maili teel.

 

Lisainfo: Artur Eliste (artur.eliste@vkhk.ee), Elis Luik (elis.luik@vkhk.ee)

Õpilasesindus ootab uusi liikmeid. Kandideeri õpilasesindusse SIIN!

Õpilasesinduse eesmärkideks on:

 1.  Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
 2.  Kaitsta õpilaste huve ja õigusi;
 3.  Arendada õpilaste teadlikkust nii kooli kui ka üldisemalt haridusse puutuvatel teemadel;
 4.  Suurendada noorte osalust haridust ja kooli puudutavate otsuste tegemisel;
 5.  Elavdada koolielu erinevate ürituste näol.

Millega õpilasesindus tegeleb?

 • Kõik ei pea tegema kõike - iga õpilasesinduse liige saab osa võtta just neist tegevustest, millest ise soovib ja end hästi tunneb. Õpilasesinduse töös kaasa löömine ei tähenda täiskohaga uut töökohta, vaid siiski ägedat koostööd ja põnevat koolielu :)
 • Koostöö! Teeme koostööd teiste koolide ja noorteühendustega, mis tähendab tutvumist mõttekaaslastega, võimalusi osaleda konverentsidel, messidel väljaspool kooli.
 • Seotus Euroopa Solidaarsuskorpusega - See tähendab rohkem võimalusi oma ideid teostada ja kooli keskkonda kujundada.
 • Iga kuu saab ÕE korraldada enda äranägemise järgi midagi ülejäänud kooliperele! 

ÕE-sse võiks kuuluda vähemalt 1-2 iga ainekursuse ja gümnaasiumiklassi/üldhariduskursuse esindajat. ALATI võib rohkem! Kes soovivad koolielu edendada ja ise seeläbi saada häid kogemusi koolielu korraldamisel, on liikmeteks VÄGA oodatud. 

Oktoobri alguses toimub avakoosolek, mille täpsema aja ja koha edastame kõigile ankeedi täitjatele e-maili teel.

 

Lisainfo: Artur Eliste (artur.eliste@vkhk.ee), Elis Luik (elis.luik@vkhk.ee)