Uudised

VKHK häkaton 01. november Elis Luik


31. oktoobril toimus projekti „Motiveeriva õpikeskkonna loomine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ raames VKHK Häkaton, mida rahastas Euroopa Solidaarsuskorpuse programm.

Projekti eesmärk on muuta VKHK õpikeskkonda õpilaste jaoks atraktiivsemaks ja seeläbi tõsta üleüldist õpimotivatsiooni. Motiveeriv keskkond arendab õpilase õpioskusi ja üldpädevusi ning aitab kujundada inimest, kes leiab oma koha ühiskonnas. Ettevõtlikum, huvitavam ja kaasavam kool, mis toob õppima nutikaid õpilasi, on tugeva mõjuga ka kogukonnale. Noorte jaoks huvitava keskkonna loomisel on väga oluline saada sisend justnimelt neilt endilt ja kaasata noori projekti kõikidesse etappidesse. Selle jaoks korraldasime koostöös hakkajate Õpilasesinduse liikmetega Häkatoni.

Häkatonil otsiti kooli keskkonda puudutavatele probleemidele lahendusi. Probleeme kaardistati neljas valdkonnas- digilahendused, keskkond, koolimelu ja ettevõtlikkus.  Sõelale jäänud probleemideks jäid aeglane internet ühiselamus, harivad väljasõidud, taarakogumise puudumine ja suurte õpilasürituste vähesus. Kõnealuste probleemide lahenduste välja töötamiseks moodustati koostöögrupid. Lahendused töötatakse välja hiljemalt õppeaasta lõpuks.

Häkatonil osalejatele oli kaetud ka hommikusöögilaud, millega aitas meid Väimela Maitsed catering. Kokku oli osalejaid koos korraldusmeeskonnaga ca 70 õpilast, kellest eelregistreerunute vahel loosisime välja kingipaki, mis sisaldas head ja paremat, mis ühel õppuril ära kulub. 

 

31. oktoobril toimus projekti „Motiveeriva õpikeskkonna loomine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ raames VKHK Häkaton, mida rahastas Euroopa Solidaarsuskorpuse programm.

Projekti eesmärk on muuta VKHK õpikeskkonda õpilaste jaoks atraktiivsemaks ja seeläbi tõsta üleüldist õpimotivatsiooni. Motiveeriv keskkond arendab õpilase õpioskusi ja üldpädevusi ning aitab kujundada inimest, kes leiab oma koha ühiskonnas. Ettevõtlikum, huvitavam ja kaasavam kool, mis toob õppima nutikaid õpilasi, on tugeva mõjuga ka kogukonnale. Noorte jaoks huvitava keskkonna loomisel on väga oluline saada sisend justnimelt neilt endilt ja kaasata noori projekti kõikidesse etappidesse. Selle jaoks korraldasime koostöös hakkajate Õpilasesinduse liikmetega Häkatoni.

Häkatonil otsiti kooli keskkonda puudutavatele probleemidele lahendusi. Probleeme kaardistati neljas valdkonnas- digilahendused, keskkond, koolimelu ja ettevõtlikkus.  Sõelale jäänud probleemideks jäid aeglane internet ühiselamus, harivad väljasõidud, taarakogumise puudumine ja suurte õpilasürituste vähesus. Kõnealuste probleemide lahenduste välja töötamiseks moodustati koostöögrupid. Lahendused töötatakse välja hiljemalt õppeaasta lõpuks.

Häkatonil osalejatele oli kaetud ka hommikusöögilaud, millega aitas meid Väimela Maitsed catering. Kokku oli osalejaid koos korraldusmeeskonnaga ca 70 õpilast, kellest eelregistreerunute vahel loosisime välja kingipaki, mis sisaldas head ja paremat, mis ühel õppuril ära kulub.