Uudised

VKHK ärierialade õpilased esinesid kutsevõistlusel Noor Meister 2019 edukalt 30. mai Mehis Adamson

Võrumaa Kutsehariduskeskus korraldas 10. mail 2019. a Tsentris ärierialade õpilaste kutsevõistlused Noor Meister 2019. Võisteldi loosiga moodustatud kolmeliikmelistes võistkondades.


Kavas oli kolm ülesannet, millest iga paremini ja kiiremini lahendanud võistkond sai enim punkte. Esmalt lahendati Kuubi väljakutset, kus võistlejad pidid paigutama võrdse arvu kaubakaste vastavalt ladustamise markeeringutele ja erinõuetele euroalusele, viimaks need ka vastavalt nõuetele kiletama. Teisena selgitati viktoriinis välja parimad erialased teadmised. Kolmanda ülesande lahendamiseks koostasid võistkonnad kohapeal sotsiaalse ettevõtluse äriidee, milles oleks suurim töötute kaasatus, omapäraseim tööandjate kaasatus, aga eelkõige luges idee teostatavus. Kolmanda ülesande lahendas parimana 4.võistkond, kus lõid VKHK ÄKS17 õpilase Laura Suurmanni kõrval kaasa lisaks Kuressaare Ametikooli kaks õpilast – Anni Roost ja Rauno Tisler. Võitnud viimaseks tööks oli VALUTAJAD, mille sisuks oli töötute kaasamine vanadekodus või vanemaealiste jalutajad ja abistajad Saaremaa näitel.

VKHK õpilastest võitis Noore Meistri 2019 tiitli ÄKS17 õpilane Laura Suurmann. Teise koha tõid VKHK-le ÄKS18 õpilased Kärt Ilm ja Raiko Täht, kolmanda koha sai oma võistkonna koosseisus ÄKS18-st Olger Vespere. Hinnalise neljanda koha tõi VKHK-le Kerli Jürisoo, kelle võistkond oli veel teise ülesande lahendamise järel tugeval poodiumi positsioonil.

Ürituse lõpetamisel tänas SA Innove osalejaid, võitjaid ja õpetajaid, VKHK direktor hr Tanel Linnus kooli poolt lillede ja sooja käepigistusega. VKHK äriõppetool pani enda poolt võitjatele välja auhinnad koostöös puiduõppetooli õpetaja Urmas Paulusega.

Korraldajad tänavad võistluse korraldamisel kaasaaitajaid ja kohtunikke, kelleta poleks üritust sellisena toimunud.

 

Mehis Adamson

Kavas oli kolm ülesannet, millest iga paremini ja kiiremini lahendanud võistkond sai enim punkte. Esmalt lahendati Kuubi väljakutset, kus võistlejad pidid paigutama võrdse arvu kaubakaste vastavalt ladustamise markeeringutele ja erinõuetele euroalusele, viimaks need ka vastavalt nõuetele kiletama. Teisena selgitati viktoriinis välja parimad erialased teadmised. Kolmanda ülesande lahendamiseks koostasid võistkonnad kohapeal sotsiaalse ettevõtluse äriidee, milles oleks suurim töötute kaasatus, omapäraseim tööandjate kaasatus, aga eelkõige luges idee teostatavus. Kolmanda ülesande lahendas parimana 4.võistkond, kus lõid VKHK ÄKS17 õpilase Laura Suurmanni kõrval kaasa lisaks Kuressaare Ametikooli kaks õpilast – Anni Roost ja Rauno Tisler. Võitnud viimaseks tööks oli VALUTAJAD, mille sisuks oli töötute kaasamine vanadekodus või vanemaealiste jalutajad ja abistajad Saaremaa näitel.


VKHK õpilastest võitis Noore Meistri 2019 tiitli ÄKS17 õpilane Laura Suurmann. Teise koha tõid VKHK-le ÄKS18 õpilased Kärt Ilm ja Raiko Täht, kolmanda koha sai oma võistkonna koosseisus ÄKS18-st Olger Vespere. Hinnalise neljanda koha tõi VKHK-le Kerli Jürisoo, kelle võistkond oli veel teise ülesande lahendamise järel tugeval poodiumi positsioonil.

Ürituse lõpetamisel tänas SA Innove osalejaid, võitjaid ja õpetajaid, VKHK direktor hr Tanel Linnus kooli poolt lillede ja sooja käepigistusega. VKHK äriõppetool pani enda poolt võitjatele välja auhinnad koostöös puiduõppetooli õpetaja Urmas Paulusega.

Korraldajad tänavad võistluse korraldamisel kaasaaitajaid ja kohtunikke, kelleta poleks üritust sellisena toimunud.

 

Mehis Adamson