Uudised

Uuel õppeaastal, uued stipendiumid! 18. aprill Elis Luik


Kohalikud suurettevõtted toetavad Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppijaid stipendiumitega

Alates uuest õppeaastast toetavad Toftan AS ja Wermo AS kokku kuut Võrumaa Kutsehariduskeskuse silmapaistvat mehhatroonika ja tisleri eriala õppurit stipendiumiga. 

Mehhatroonika eriala õpilaste arengut asub toetama Toftan AS. Toftani stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada heade õpitulemustega mehhatroonika eriala õpilasi Võrumaa Kutsehariduskeskuses ning aidata kaasa mehhatroonika eriala populaarsuse tõusule. Aastaks 2022/2023 annab Toftan AS välja viis stipendiumit - ühele tublile õppijale igalt mehhatroonika kursuselt. Stipendiumi suurus on kutsekeskhariduse õppijale 1350 eurot aastas ning mehhatroonika 5. taseme õppijale 2250 eurot aastas.

„Puidutööstus Eestis on kaasaegne ja suures mahus automatiseeritud. Lähitulevikus näeme arenguid masinnägemise ja tehissintellekti suunas ja tööstus muutub veelgi põnevamaks valdkonnaks.  Tänaste tööstuste käitamine sõltub üha enam mehaanika-ja automaatikateadmistega töötajatest. Soovime stipendiumiga innustada noori valima mehatrooniku eriala, kuna usume, et Eesti tööstus suudab kõigile edukalt lõpetanutele pakkuda alati huvitavat ja hästitasustatud tööd.” Kommenteeris Martin Arula, Toftan AS tegevjuht.

Tisleri eriala õpilase arengut toetab järgmisest õppeaastast Wermo AS. Wermo stipendiumi eesmärk on toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse tisleri eriala 2. või 3. kursuse õpilast,  kes on edukas õppetöös ning motiveeritud edendama mööbli-ja puittoodete tootmise valdkonda, seeläbi propageerima valdkonna kutseharidust. Wermo stipendiumi suurus on 1500 eurot aastas.

„ Soovime rohkem oma ridades näha just tisleri oskustega operaatoreid. Tisleri eriala loob tugevama ettevalmistuse õigeteks töövõteteks ja operaator suudab paremini mõista erinevate operatsioonide tähtsust just kvaliteedi hoidmisel. Enesekindlam operaator, kvaliteetsem töötlus ja kvaliteetne toode – kokku loob see positiivse emotsiooni, ja just seda me oma klientidele tahame ka luua. Tulevikuprognoos on positiivne sümbioos õpilase, haridusasutuse ja tootmisettevõtte vahel, kus kõigil on oma roll kvaliteedi loomises”. Sõnas Keit Purga, Wermo AS personalispetsialist.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane lisab omalt poolt: „ Ettevõtete pakutavad stipendiumid on märk, et need on tulevikuerialad. Mehhatroonikud õpivad nii automaatikat, mehaanikat, programmeerimist kui elektrit-elektroonikat. Selle eriala lõpetajatel on käes tõeliselt kaalukad ja haruldased tööriistad, millega oma edasist õpiteed ja karjääri kujundada. Sooviks ainult mehhatroonikas näha õppimas senisest rohkem tütarlapsi. Tislerid on aga need, kelle professionaalsus aitab luua uut lisandväärtust mööblitootmises. Puit on Kagu-Eesti üks väärtuslikumaid loodusvarasid. Puidu oskuslik väärindamine mõjutab vahetult kohalikku majanduse konjuktuuri.”

Kohalikud suurettevõtted toetavad Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppijaid stipendiumitega

Alates uuest õppeaastast toetavad Toftan AS ja Wermo AS kokku kuut Võrumaa Kutsehariduskeskuse silmapaistvat mehhatroonika ja tisleri eriala õppurit stipendiumiga. 

Mehhatroonika eriala õpilaste arengut asub toetama Toftan AS. Toftani stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada heade õpitulemustega mehhatroonika eriala õpilasi Võrumaa Kutsehariduskeskuses ning aidata kaasa mehhatroonika eriala populaarsuse tõusule. Aastaks 2022/2023 annab Toftan AS välja viis stipendiumit - ühele tublile õppijale igalt mehhatroonika kursuselt. Stipendiumi suurus on kutsekeskhariduse õppijale 1350 eurot aastas ning mehhatroonika 5. taseme õppijale 2250 eurot aastas.

„Puidutööstus Eestis on kaasaegne ja suures mahus automatiseeritud. Lähitulevikus näeme arenguid masinnägemise ja tehissintellekti suunas ja tööstus muutub veelgi põnevamaks valdkonnaks.  Tänaste tööstuste käitamine sõltub üha enam mehaanika-ja automaatikateadmistega töötajatest. Soovime stipendiumiga innustada noori valima mehatrooniku eriala, kuna usume, et Eesti tööstus suudab kõigile edukalt lõpetanutele pakkuda alati huvitavat ja hästitasustatud tööd.” Kommenteeris Martin Arula, Toftan AS tegevjuht.

Tisleri eriala õpilase arengut toetab järgmisest õppeaastast Wermo AS. Wermo stipendiumi eesmärk on toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse tisleri eriala 2. või 3. kursuse õpilast,  kes on edukas õppetöös ning motiveeritud edendama mööbli-ja puittoodete tootmise valdkonda, seeläbi propageerima valdkonna kutseharidust. Wermo stipendiumi suurus on 1500 eurot aastas.

„ Soovime rohkem oma ridades näha just tisleri oskustega operaatoreid. Tisleri eriala loob tugevama ettevalmistuse õigeteks töövõteteks ja operaator suudab paremini mõista erinevate operatsioonide tähtsust just kvaliteedi hoidmisel. Enesekindlam operaator, kvaliteetsem töötlus ja kvaliteetne toode – kokku loob see positiivse emotsiooni, ja just seda me oma klientidele tahame ka luua. Tulevikuprognoos on positiivne sümbioos õpilase, haridusasutuse ja tootmisettevõtte vahel, kus kõigil on oma roll kvaliteedi loomises”. Sõnas Keit Purga, Wermo AS personalispetsialist.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane lisab omalt poolt: „ Ettevõtete pakutavad stipendiumid on märk, et need on tulevikuerialad. Mehhatroonikud õpivad nii automaatikat, mehaanikat, programmeerimist kui elektrit-elektroonikat. Selle eriala lõpetajatel on käes tõeliselt kaalukad ja haruldased tööriistad, millega oma edasist õpiteed ja karjääri kujundada. Sooviks ainult mehhatroonikas näha õppimas senisest rohkem tütarlapsi. Tislerid on aga need, kelle professionaalsus aitab luua uut lisandväärtust mööblitootmises. Puit on Kagu-Eesti üks väärtuslikumaid loodusvarasid. Puidu oskuslik väärindamine mõjutab vahetult kohalikku majanduse konjuktuuri.”