Uudised

Uued suunised viirusega toimetulekuks 31. oktoober Eveli Kuklane


Head õpilased ja lapsevanemad!

Vabariigi valitsus on muutnud suuniseid viirusega paremaks toimetulekuks. Nii on ka Võrumaa Kutsehariduskeskuse töös mõned muudatused, mis loodetavasti aitavad kaasa, et saaksime kuni kooliaasta lõpuni valdavalt kontaktõppes õppida ning õpetada. Pöidlad pihku!

Ennetustestimine ennetab koldeid

Kuna nakatumiste arv on aina suurem ning seda ka viiruse vastu vaktsineeritud ja läbipõdenud inimeste hulgas, siis hakkame ka meie korraldama koolis ennetustestimist kõigile õpilastele ja kooli töötajatele. Ennetustestimise mõte on nakatumisjuhtumitest võimalikult varakult teada saada, et viirus koolis laialt levima ei pääseks. Eks enese nakatumisest teadmine on ka töötajale ja õpilasele vajalik, et oskaks oma lähedasi, kaasõpilasi ja kolleege edasinakkamise eest kaitsta.

  • Esimesel nädalal testime statsionaarse õppe õpilasi teisipäeval (02.11) ja neljapäeval (04.11) esimese tunni alguses. Järgmiste nädalate testimisaegadest informeerime eraldi.
  • Mittestatsionaarsete erialade õpilasi testime üks kord iga sessiooni esimesel päeval esimese tunni ajal. Ning seda alates teisipäevast 02.11.

Õpilane teeb testi ise õpetaja juhendamisel. Test on lihtne – tehakse nina eesosast. Kui test peaks osutuma positiivseks, siis läheb õpilane koju ning pöördub koheselt perearsti poole PCR testi saatekirja saamiseks. Kui PCR test osutub samuti positiivseks, naaseb õpilane kooli alles siis, kui nakkusohtlik periood on möödas. Kuni õpilane viibib positiivse testi tõttu kodus, on tal ikkagi võimalik osa võtta õppetööst video vahendusel.

Kui lapsevanem pole nõus, et tema alaealine laps ennetustestimisel osaleb, palume sellest koolile teada anda. Palun edastage info aadressil vkhk@vkhk.ee.

Appi tulevad ka kaitsemaskid

Alates 1. novembrist kanname kõik, nii õpilased kui ka õpetajad, üldruumides liikudes maske. Maski pole tingimata tarvis kanda tunni ajal klassis.

Näeme oma koolis üldruumides maski kandmise vajadust, sest õpilased liiguvad pidevalt ühest klassiruumist teise ja puutuvad kokku ka teiste kursuste õpilastega ja mitmete õpetajatega. Kuna nakatumist on üsna palju ka vaktsineeritud inimeste hulgas, siis maski kandmine on vaktsineerimise kõrval täiendav meede nakatumiste vältimiseks.

Kaitsemask peab olema õpilasel endal kaasas. Kui see on siiski koju ununenud, saab selle küsida õppehoone teenindajalt.

Lihtsustatud karantiin on nüüd veelgi lihtsam

See tähendab, et kui saab teatavaks, et mõni kooli töötajatest või õpilastest on koolis viibinud koroonaviiruse kandjana, jätkavad lähikontaktsed, kes on vaktsineeritud või kes on viimase poole aasta jooksul COVIDi läbi põdenud, tavapäraselt õppetööd.

Kui õpilane on sündinud pärast 1. septembrit 2002 ning tal puudub kehtiv COVID tõend, jääb ta COVID-positiivse inimesega koolis kokkupuutumise järel kohe koju ja naaseb kooli pärast negatiivse PCR testi tulemuse saamist. PCR testi vajavate õpilaste arvu edastab Terviseametile kool. Õpilane või lapsevanem broneerib õpilasele testimisaja. Testi saab teha alles siis, kui lähikontaktist on möödunud vähemalt neli päeva.

Kui õpilane on sündinud enne 1. septembrit 2002 ning tal puudub kehtiv COVID tõend, jääb ta COVID-positiivse inimesega koolis kokkupuutumise järel kohe koju täielikku karantiini. Karantiiniperioodi pikkusest anname teada.

Õppekorraldus

Täna on see paratamatu, et aeg-ajalt tuleb õpilastel kas lähikontaktsuse või haigestumise tõttu kodus viibida.  Et õppetöö kõigi jaoks võimalikult sujuvalt saaks jätkuda, toimuvad tunnid hübriidlahendusena. Oluline on siiski meeles pidada, et hübriidõppe ajal lülitab õpetaja klassis kaamera sisse, kuid põhitähelepanu saavad kontaktõppes olevad õpilased. Igas suunas sama tõhusalt tundi anda pole kahjuks võimalik. Iga õpetaja annab endast siiski parima.

  • Kui õpilane viibib küll karantiinis, kuid on terve või tunneb end tervena, on tal kohustus videotundides osaleda ning kaasa töötada.
  • Õpilane, kes ei viibi karantiinis, peab tulema kooli! Kontaktõpe on jätkuvalt kõige tõhusam õppimise viis. 

Kahjuks ei saa videotunde pakkuda praktilistes ainetes. Palume, et õpilased peale karantiinist naasmist, võtaksid esimesel võimalusel praktiliste ainete õpetajatega ühendust ning teeksid puudutud tunnid järgi. Õpetajaga lepitakse kokku selleks kõige parem aeg.

Head õpilased ja lapsevanemad, kuna viiruseolukord muutub päevadega, siis tuleb olla valmis kiireteks ümberkorraldusteks. Proovime üheskoos võimalikult rahulikult ja üksteisega arvestavalt selle perioodi läbida. Tähtis on see, et õppesse ei tekiks lünki ning sellele eesmärgile me täna ka keskendume. Kui nende meetmete kohta on täiendavaid küsimusi, vastavad neile kursusejuhendajad ja direktor.

Rahulikku ja rõõmsat meelt!

Head õpilased ja lapsevanemad!

Vabariigi valitsus on muutnud suuniseid viirusega paremaks toimetulekuks. Nii on ka Võrumaa Kutsehariduskeskuse töös mõned muudatused, mis loodetavasti aitavad kaasa, et saaksime kuni kooliaasta lõpuni valdavalt kontaktõppes õppida ning õpetada. Pöidlad pihku!

Ennetustestimine ennetab koldeid

Kuna nakatumiste arv on aina suurem ning seda ka viiruse vastu vaktsineeritud ja läbipõdenud inimeste hulgas, siis hakkame ka meie korraldama koolis ennetustestimist kõigile õpilastele ja kooli töötajatele. Ennetustestimise mõte on nakatumisjuhtumitest võimalikult varakult teada saada, et viirus koolis laialt levima ei pääseks. Eks enese nakatumisest teadmine on ka töötajale ja õpilasele vajalik, et oskaks oma lähedasi, kaasõpilasi ja kolleege edasinakkamise eest kaitsta.

  • Esimesel nädalal testime statsionaarse õppe õpilasi teisipäeval (02.11) ja neljapäeval (04.11) esimese tunni alguses. Järgmiste nädalate testimisaegadest informeerime eraldi.
  • Mittestatsionaarsete erialade õpilasi testime üks kord iga sessiooni esimesel päeval esimese tunni ajal. Ning seda alates teisipäevast 02.11.

Õpilane teeb testi ise õpetaja juhendamisel. Test on lihtne – tehakse nina eesosast. Kui test peaks osutuma positiivseks, siis läheb õpilane koju ning pöördub koheselt perearsti poole PCR testi saatekirja saamiseks. Kui PCR test osutub samuti positiivseks, naaseb õpilane kooli alles siis, kui nakkusohtlik periood on möödas. Kuni õpilane viibib positiivse testi tõttu kodus, on tal ikkagi võimalik osa võtta õppetööst video vahendusel.

Kui lapsevanem pole nõus, et tema alaealine laps ennetustestimisel osaleb, palume sellest koolile teada anda. Palun edastage info aadressil vkhk@vkhk.ee.

Appi tulevad ka kaitsemaskid

Alates 1. novembrist kanname kõik, nii õpilased kui ka õpetajad, üldruumides liikudes maske. Maski pole tingimata tarvis kanda tunni ajal klassis.

Näeme oma koolis üldruumides maski kandmise vajadust, sest õpilased liiguvad pidevalt ühest klassiruumist teise ja puutuvad kokku ka teiste kursuste õpilastega ja mitmete õpetajatega. Kuna nakatumist on üsna palju ka vaktsineeritud inimeste hulgas, siis maski kandmine on vaktsineerimise kõrval täiendav meede nakatumiste vältimiseks.

Kaitsemask peab olema õpilasel endal kaasas. Kui see on siiski koju ununenud, saab selle küsida õppehoone teenindajalt.

Lihtsustatud karantiin on nüüd veelgi lihtsam

See tähendab, et kui saab teatavaks, et mõni kooli töötajatest või õpilastest on koolis viibinud koroonaviiruse kandjana, jätkavad lähikontaktsed, kes on vaktsineeritud või kes on viimase poole aasta jooksul COVIDi läbi põdenud, tavapäraselt õppetööd.

Kui õpilane on sündinud pärast 1. septembrit 2002 ning tal puudub kehtiv COVID tõend, jääb ta COVID-positiivse inimesega koolis kokkupuutumise järel kohe koju ja naaseb kooli pärast negatiivse PCR testi tulemuse saamist. PCR testi vajavate õpilaste arvu edastab Terviseametile kool. Õpilane või lapsevanem broneerib õpilasele testimisaja. Testi saab teha alles siis, kui lähikontaktist on möödunud vähemalt neli päeva.

Kui õpilane on sündinud enne 1. septembrit 2002 ning tal puudub kehtiv COVID tõend, jääb ta COVID-positiivse inimesega koolis kokkupuutumise järel kohe koju täielikku karantiini. Karantiiniperioodi pikkusest anname teada.

Õppekorraldus

Täna on see paratamatu, et aeg-ajalt tuleb õpilastel kas lähikontaktsuse või haigestumise tõttu kodus viibida.  Et õppetöö kõigi jaoks võimalikult sujuvalt saaks jätkuda, toimuvad tunnid hübriidlahendusena. Oluline on siiski meeles pidada, et hübriidõppe ajal lülitab õpetaja klassis kaamera sisse, kuid põhitähelepanu saavad kontaktõppes olevad õpilased. Igas suunas sama tõhusalt tundi anda pole kahjuks võimalik. Iga õpetaja annab endast siiski parima.

  • Kui õpilane viibib küll karantiinis, kuid on terve või tunneb end tervena, on tal kohustus videotundides osaleda ning kaasa töötada.
  • Õpilane, kes ei viibi karantiinis, peab tulema kooli! Kontaktõpe on jätkuvalt kõige tõhusam õppimise viis. 

Kahjuks ei saa videotunde pakkuda praktilistes ainetes. Palume, et õpilased peale karantiinist naasmist, võtaksid esimesel võimalusel praktiliste ainete õpetajatega ühendust ning teeksid puudutud tunnid järgi. Õpetajaga lepitakse kokku selleks kõige parem aeg.

Head õpilased ja lapsevanemad, kuna viiruseolukord muutub päevadega, siis tuleb olla valmis kiireteks ümberkorraldusteks. Proovime üheskoos võimalikult rahulikult ja üksteisega arvestavalt selle perioodi läbida. Tähtis on see, et õppesse ei tekiks lünki ning sellele eesmärgile me täna ka keskendume. Kui nende meetmete kohta on täiendavaid küsimusi, vastavad neile kursusejuhendajad ja direktor.

Rahulikku ja rõõmsat meelt!