Uudised

Uue energiasäästu projekti kohtumine 11. detsember jaan.stein

07. detsembril 2015 toimus Hamburgis üleeuroopalise projekti „Further Vocational Training in Energy Service Technicians” (VESTE) partnerite esimene töökoosolek. Projektikohtumisest võtsid osa partnerid Saksamaalt, Poolast, Ungarist, Eestist.


Projekti eesmärgiks on Saksa inseneride ja koolitajate energiasäästu alaste kogemuste levitamine Saksamaal, Poolas, Ungaris ja Eestis. Sihtgrupiks on väiksed ja keskmised ettevõtted (VKE) ja koolitusasutused.

Projekti kestus 01.09.2015 – 31.08.2018 (36 kuud)

Töökohtumisel täpsustati ühiselt planeeritavaid tegevusi, ajagraafikut , arutleti partnerite huvide ja võimaluste üle projektis.

Projekti juhtivpartneriks on Balti mere maade koolitusasutuste ja ettevõtete koostöövõrgustik Baltic Sea Academy. Võrumaa Kutsehariduskeskus on selle asutajaliige aastast 2010.

Projekti eesmärgiks on Saksa inseneride ja koolitajate energiasäästu alaste kogemuste levitamine Saksamaal, Poolas, Ungaris ja Eestis. Sihtgrupiks on väiksed ja keskmised ettevõtted (VKE) ja koolitusasutused.

Projekti kestus 01.09.2015 – 31.08.2018 (36 kuud)

Töökohtumisel täpsustati ühiselt planeeritavaid tegevusi, ajagraafikut , arutleti partnerite huvide ja võimaluste üle projektis.

Projekti juhtivpartneriks on Balti mere maade koolitusasutuste ja ettevõtete koostöövõrgustik Baltic Sea Academy. Võrumaa Kutsehariduskeskus on selle asutajaliige aastast 2010.