Uudised

Töötukassa toetab õppimist kutsehariduses 20. mai Jaan Štein


Asudes õppima Võrumaa Kutsehariduskeskuse tasuta õppekohal on võimalik taotleda tasemeõppes osalemise toetust Eesti Töötukassalt.

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada.

Eesti Töötukassa poolt toetatavad õppekavad Võrumaa Kutsehariduskeskuses:

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada töötukassale enne õppima asumist.

Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Asudes õppima Võrumaa Kutsehariduskeskuse tasuta õppekohal on võimalik taotleda tasemeõppes osalemise toetust Eesti Töötukassalt.

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada.

Eesti Töötukassa poolt toetatavad õppekavad Võrumaa Kutsehariduskeskuses:

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada töötukassale enne õppima asumist.

Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.