Uudised

Täiskasvanute üldharidus nüüd Võrumaa Kutsehariduskeskuses! 31. jaanuar Kaiu Zernand


Septembrist 2020 on Võrumaa Kutsehariduskeskuses võimalus jätkata põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamist kõikidel praegustel Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastel ning avatakse vastuvõtt ka uutele õppijatele. Oodatud on õppima kõik täiskasvanud, kellel on põhi- või keskharidus jäänud omandamata. Õpe on mittestatsionaarne.

https://vtg.edu.ee/uudised/voru-taiskasvanute-gumnaasiumi-tegevuse-lopetamine/

 

Septembrist 2020 on Võrumaa Kutsehariduskeskuses võimalus jätkata põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamist kõikidel praegustel Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastel ning avatakse vastuvõtt ka uutele õppijatele. Oodatud on õppima kõik täiskasvanud, kellel on põhi- või keskharidus jäänud omandamata. Õpe on mittestatsionaarne.

https://vtg.edu.ee/uudised/voru-taiskasvanute-gumnaasiumi-tegevuse-lopetamine/