Uudised

STAŽEERIMISLUGU. Õpetajad Kaili Leino, Martin Palm ja Irina Porohnja Leedus 16. mai Elis Luik

9. maist - 13 .maini stažeerisime NordPlus programmi raames Leedus asuvas kutsekoolis Klaipėda Ernestas Galvanauskas Vocational Training Centre. Külaskäigu eesmärgiks oli tutvuda õpetamise- ja õppemeetoditega ning kohaliku kultuuriga.


Klaipeda kutsekool asutati 1969. a. Nende põhimõtteks on elukestev õpe ja nad omavad pikaajalist kutseõpetuse koolitamise kogemust ning ühtlasi väärtustatakse regioonile vajalikke elukutseid. Koolile kuulub mitu hoonet - peamaja, ehitusmaja, autodroom ja rehabilitatsioonikeskus, mida meile ka lähemalt tutvustati. Kutsekooli peamised tegevusvaldkonnad on ehituse ja äri, transpordi, iluteenused ja rehabilitatsioon ning üldharidus. Käesoleval õppeaastal on koolis umbes 1000 põhikoolijärgset õppijat ning 5000 täiskasvanut õppijat. Õpetajaid on umbes 100 ja muud personalika umbes 100 töötajat. Kohtusime kooli direktori Dr. Dalia Martišauskienėga, kes tegi meile esitluse oma kutsekoolist. Omavahel suhtlesime eesti, leedu, vene ja inglise keeles. Ootamatult sai paralleelselt kogemusi vahendada Prantsusmaalt pärit õppegrupiga, kes olid parasjagu Erasmus+ programmi raames tulnud õppima veoautojuhi eriala. Külastasime nii IT, ehituse, lilleseade ka autojuhi õpetamise tunde. Huvitav oli teada saada milliseid õppemeetodeid kasutatakse Leedu koolis, näiteks logo loomise programm, aga ka püramiidimäng, mis oli osavasti seotud IT õpetamisega. Leedu õpetajad kasutavad nii nagu meiegi õppemeetodina ajurünnakut ning koostavad ja osalevad erinevates projektides nt Euroopa Päeva projekt, mille käigus valimistati ette üritus Leedu rahvuskultuurist ja -kommetest. Uueks programmiks meie jaoks oli Veyon.io, mis aitab õpetajal jälgida ja hallata klassis olevaid nii süle- kui ka lauaarvuteid. Ehituse eriala tunnis kasutas õpetaja kombineeritult traditsioonilisi ja kaasaegseid õppemeetodeid - praktiline ettenäitamine ja digivahendite kasutamine (menti.com ka kahoot.it). Eesmärk oli erinevate faktuuride ja tekstuuride kujundamine pahtliga kaetud pinnale pintsli, lusika ja pulga abil. Praktiliseks tööks oli vaasi kujundamine kasutades õpitud meetodeid vabal valikul. Floristika tunnis õppisime pannoo tegemist ja koostamist ning kaunistamist erinevatest loodusest pärit kuivatatud ja elus materjalist. Veel saime teada kuidas on õige meetodid lillekimbu õigeks sidumiseks, mida saime ka hiljem omal käel proovida. Autoõpetuse tunnis proovisime oma veosõidu oskusi simulaatoril ning hiljem saime katsetada oma sõiduoskusi reaalses situatsioonis libedal teel nii sõiduauto kui ka veoautoga. Lisaks uutele teadmistele ja oskustele saime idee Klaipeda koolist, mida võiks rakendada ka meie kutsekoolis. Võik siduda õppetoetuse saamine lisaks õpiedukusele, ka puudumiste ja hilinemistega, mis muudaks õppetoetuse süsteemi astmeliseks.

Kultuuriprogrammi raames külastasime Klaipeda vanalinna, Nida poolsaart ja Meremuuseumi. Täname NordPlus projekti, projektijuhti Arturit ja kooli selle suurepärase võimaluse eest oma kogemuse vahetada ja saada uusi kogemusi teises riigis ning loodame edasisele koostööle Klaipeda kutsekooliga.

Klaipeda kutsekool asutati 1969. a. Nende põhimõtteks on elukestev õpe ja nad omavad pikaajalist kutseõpetuse koolitamise kogemust ning ühtlasi väärtustatakse regioonile vajalikke elukutseid. Koolile kuulub mitu hoonet - peamaja, ehitusmaja, autodroom ja rehabilitatsioonikeskus, mida meile ka lähemalt tutvustati. Kutsekooli peamised tegevusvaldkonnad on ehituse ja äri, transpordi, iluteenused ja rehabilitatsioon ning üldharidus. Käesoleval õppeaastal on koolis umbes 1000 põhikoolijärgset õppijat ning 5000 täiskasvanut õppijat. Õpetajaid on umbes 100 ja muud personalika umbes 100 töötajat. Kohtusime kooli direktori Dr. Dalia Martišauskienėga, kes tegi meile esitluse oma kutsekoolist. Omavahel suhtlesime eesti, leedu, vene ja inglise keeles. Ootamatult sai paralleelselt kogemusi vahendada Prantsusmaalt pärit õppegrupiga, kes olid parasjagu Erasmus+ programmi raames tulnud õppima veoautojuhi eriala. Külastasime nii IT, ehituse, lilleseade ka autojuhi õpetamise tunde.
Huvitav oli teada saada milliseid õppemeetodeid kasutatakse Leedu koolis, näiteks logo loomise programm, aga ka püramiidimäng, mis oli osavasti seotud IT õpetamisega. Leedu õpetajad kasutavad nii nagu meiegi õppemeetodina ajurünnakut ning koostavad ja osalevad erinevates projektides nt Euroopa Päeva projekt, mille käigus valimistati ette üritus Leedu rahvuskultuurist ja -kommetest. Uueks programmiks meie jaoks oli Veyon.io, mis aitab õpetajal jälgida ja hallata klassis olevaid nii süle- kui ka lauaarvuteid. Ehituse eriala tunnis kasutas õpetaja kombineeritult traditsioonilisi ja kaasaegseid õppemeetodeid - praktiline ettenäitamine ja digivahendite kasutamine (menti.com ka kahoot.it). Eesmärk oli erinevate faktuuride ja tekstuuride kujundamine pahtliga kaetud pinnale pintsli, lusika ja pulga abil. Praktiliseks tööks oli vaasi kujundamine kasutades õpitud meetodeid vabal valikul. Floristika tunnis õppisime pannoo tegemist ja koostamist ning kaunistamist erinevatest loodusest pärit kuivatatud ja elus materjalist. Veel saime teada kuidas on õige meetodid lillekimbu õigeks sidumiseks, mida saime ka hiljem omal käel proovida. Autoõpetuse tunnis proovisime oma veosõidu oskusi simulaatoril ning hiljem saime katsetada oma sõiduoskusi reaalses situatsioonis libedal teel nii sõiduauto kui ka veoautoga. Lisaks uutele teadmistele ja oskustele saime idee Klaipeda koolist, mida võiks rakendada ka meie kutsekoolis. Võik siduda õppetoetuse saamine lisaks õpiedukusele, ka puudumiste ja hilinemistega, mis muudaks õppetoetuse süsteemi astmeliseks.

Kultuuriprogrammi raames külastasime Klaipeda vanalinna, Nida poolsaart ja Meremuuseumi. Täname NordPlus projekti, projektijuhti Arturit ja kooli selle suurepärase võimaluse eest oma kogemuse vahetada ja saada uusi kogemusi teises riigis ning loodame edasisele koostööle Klaipeda kutsekooliga.