Uudised

Stažeerimine Villingenis, Saksamaal 7-14. aprill 2018 16. aprill jaan.stein

Viibisin möödunud nädalal Villingenis, Kaufmännische Schules.


Eesmärk oli saada aru, kuidas toimub praktika juhendamine ettevõttes, nii praktikandi kui ka juhendaja vaatevinklist. Jälgida kaubanduse korraldust erinevates kaubandusettevõtetes. Arendada elukestva õppe võtmepädevusi (võõrkeeleoskus, õppimisoskus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus) ning luua uusi rahvusvahelisi suhteid.

Villingen Kaufmännische Schules sain esmaspäeval kiire ülevaate koolist koolijuhatajalt Wittmannilt, kes hariduselt on teoloog ja härra Ludolphilt.

Iga päev oli kuni vähemalt kuni 4 tunni vaatlus.

Proua Ballermann - hinnakujundamine erinevate erialade õpilastele. Tunni ülesandeks oli optimaalse hinna leidmine müügiks ettevõtja vaatenurgast, tõlkisin endale eesti keelde ja tegin kaasa. Ehk saab tulevikus kasutada.

Proua Kessen -  kogumajandus. Eksamiks valmistumine lauamängu abil rühmades, õpetaja vestles sama ajal õpilastega eelmise tunnitöö üle individuaalselt. Väga tore idee! Erinevat värvi paberitel erinevad küsimused tegelikust elust. Mäng on valmis tehtud riigi poolt nagu kogu ülejäänud õppematerjal (raamatud, töövihikud), õppekavad, eksamid. Õpetajatel on valmis pagas, vaja ainult endale asjad selgeks teha.

Eksamiteks valmistumine härra Heinige ettevõttemajanduse tunnis 2012 eksami töölehe abil esialgu individuaalselt ja pärast koos arutades. Eesti mõistes oli tegemist seaduste tundmisega, kuidas erinevaid olukordi praktikas lahendada.

Religioonitunnid on kohustuslikud ja õpilased teevad 2 aastase õppetöö järel sellest eksami. Tunnis kirjutati töölehtedele A. Maslowi püramiidi järgi inimeste vajadusi ja toodi näiteid.

Arvutitunnis nägin Wordi dokumend töötlemist.

Villingen KS-s õpivad õpilased erinevate koolitsüklitega:

2 päeva nädalas ja 3 päeva töötavad ettevõtetes, kellega neil on sõlmitud lepingud.

Müüjad õpivad 2 aastat. Iga kooliaasta lõpus tehakse eksamid, 2. aasta lõpus on nii kooli kui IHK (Industie und Handels Kammer) eksamid, kus saavad sertifikaadi (kutsetunnistuse).

Edukalt lõpetanud müüjad saavad oma tulemused kanda üle jaekaubanduse erialale, kus õpitakse veel juurde 1 aasta. Nende erialade 1-2 aasta kattuvad. Kokku teevad müüjad 2.õppeaasta lõpus 6 eksamit+ kutseeksam, mis on väga närvesööv. Eksamite periood on maikuus.

Ilma hariduseta noori tööle ei võeta ja näiteks kaubandusettevõte Aldi teeb lepingud ainult sertifitseeritud töölistega.

Igal päeval on tunnid õpilastel, kes omandavad üldharidust enne erialaõpinguid. Selles klassis on õpilasi erinevas vanuses ja erinevatelt maadelt: Süüriast, Kurdistanist, Poolast, Serbiast jne.  Neil on lisaks tavatundidele ka nn Übungsfirmen (ÜF) tunnid, kus nad teevad praktilisi tegevusi, võtavad vastu tellimusi, saadavad kaupa, tegelevad kirjade vastuvõtuga jne. Iga õpilane saab proovida erinevaid tegevusi õppeaasta vältel, aasta  pärast õpinguid lähevad ÜFmessidele. Õpilased naudivad praktilisi tegevusi. Klassis on arvutid spetsiaalsete programmidega, mis võimaldavad kõike virtuaalselt õppida/teha läbi praktiliste tegevuste. Kuna kõik õppimise ja õpetamisega on Saksamaal riiklikult reguleeritud, siis arvutiprogrammid hangitakse õpetamiseks igal liidumaal iseseisvalt.

Pärast tunde tutvusin Villingeni, Konstanzi ja Freiburgi vanalinnadega, seal asuvate vaatamisväärsustega.

Jälgisin kaubanduse korraldust erinevates kaubandusettevõtetes - Müller, Lago, Deichmann, C&A, Aldi jne.

Kõige suuremad tänusõnad pean ütlema proua Iris Kessenile, kes rääkis väga palju müüjate koolitamisest, eksamitest, tutvustas Villingeni ja Freiburgi vanalinna. Teda ootan Eestisse külla.

Oli ilus kogemus!

 

Anu Seim
kutseõpetaja

Eesmärk oli saada aru, kuidas toimub praktika juhendamine ettevõttes, nii praktikandi kui ka juhendaja vaatevinklist. Jälgida kaubanduse korraldust erinevates kaubandusettevõtetes. Arendada elukestva õppe võtmepädevusi (võõrkeeleoskus, õppimisoskus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus) ning luua uusi rahvusvahelisi suhteid.

Villingen Kaufmännische Schules sain esmaspäeval kiire ülevaate koolist koolijuhatajalt Wittmannilt, kes hariduselt on teoloog ja härra Ludolphilt.

Iga päev oli kuni vähemalt kuni 4 tunni vaatlus.

Proua Ballermann - hinnakujundamine erinevate erialade õpilastele. Tunni ülesandeks oli optimaalse hinna leidmine müügiks ettevõtja vaatenurgast, tõlkisin endale eesti keelde ja tegin kaasa. Ehk saab tulevikus kasutada.


Proua Kessen -  kogumajandus. Eksamiks valmistumine lauamängu abil rühmades, õpetaja vestles sama ajal õpilastega eelmise tunnitöö üle individuaalselt. Väga tore idee! Erinevat värvi paberitel erinevad küsimused tegelikust elust. Mäng on valmis tehtud riigi poolt nagu kogu ülejäänud õppematerjal (raamatud, töövihikud), õppekavad, eksamid. Õpetajatel on valmis pagas, vaja ainult endale asjad selgeks teha.

Eksamiteks valmistumine härra Heinige ettevõttemajanduse tunnis 2012 eksami töölehe abil esialgu individuaalselt ja pärast koos arutades. Eesti mõistes oli tegemist seaduste tundmisega, kuidas erinevaid olukordi praktikas lahendada.

Religioonitunnid on kohustuslikud ja õpilased teevad 2 aastase õppetöö järel sellest eksami. Tunnis kirjutati töölehtedele A. Maslowi püramiidi järgi inimeste vajadusi ja toodi näiteid.

Arvutitunnis nägin Wordi dokumend töötlemist.

Villingen KS-s õpivad õpilased erinevate koolitsüklitega:

2 päeva nädalas ja 3 päeva töötavad ettevõtetes, kellega neil on sõlmitud lepingud.

Müüjad õpivad 2 aastat. Iga kooliaasta lõpus tehakse eksamid, 2. aasta lõpus on nii kooli kui IHK (Industie und Handels Kammer) eksamid, kus saavad sertifikaadi (kutsetunnistuse).

Edukalt lõpetanud müüjad saavad oma tulemused kanda üle jaekaubanduse erialale, kus õpitakse veel juurde 1 aasta. Nende erialade 1-2 aasta kattuvad. Kokku teevad müüjad 2.õppeaasta lõpus 6 eksamit+ kutseeksam, mis on väga närvesööv. Eksamite periood on maikuus.

Ilma hariduseta noori tööle ei võeta ja näiteks kaubandusettevõte Aldi teeb lepingud ainult sertifitseeritud töölistega.

Igal päeval on tunnid õpilastel, kes omandavad üldharidust enne erialaõpinguid. Selles klassis on õpilasi erinevas vanuses ja erinevatelt maadelt: Süüriast, Kurdistanist, Poolast, Serbiast jne.  Neil on lisaks tavatundidele ka nn Übungsfirmen (ÜF) tunnid, kus nad teevad praktilisi tegevusi, võtavad vastu tellimusi, saadavad kaupa, tegelevad kirjade vastuvõtuga jne. Iga õpilane saab proovida erinevaid tegevusi õppeaasta vältel, aasta  pärast õpinguid lähevad ÜFmessidele. Õpilased naudivad praktilisi tegevusi. Klassis on arvutid spetsiaalsete programmidega, mis võimaldavad kõike virtuaalselt õppida/teha läbi praktiliste tegevuste. Kuna kõik õppimise ja õpetamisega on Saksamaal riiklikult reguleeritud, siis arvutiprogrammid hangitakse õpetamiseks igal liidumaal iseseisvalt.

Pärast tunde tutvusin Villingeni, Konstanzi ja Freiburgi vanalinnadega, seal asuvate vaatamisväärsustega.

Jälgisin kaubanduse korraldust erinevates kaubandusettevõtetes - Müller, Lago, Deichmann, C&A, Aldi jne.

Kõige suuremad tänusõnad pean ütlema proua Iris Kessenile, kes rääkis väga palju müüjate koolitamisest, eksamitest, tutvustas Villingeni ja Freiburgi vanalinna. Teda ootan Eestisse külla.

Oli ilus kogemus!

 

Anu Seim
kutseõpetaja