Uudised

Stažeerimine Kuldiga Tehnoloogia ja Turismi Tehnikumis 13. veebruar Terje Kruusalu, ​​​​​​​Merle Vilson

4.- 8.veebruaril 2019.a. stažeerisid Kuldiga Tehnoloogia ja Turismi Tehnikumis ja osalesid Nordplus Adult projektikohtumisel täiskasvanute koolituse töötajad Terje Kruusalu ja Merle Vilson.


Tutvuti lähemalt täiskasvanute koolituse korraldusega Kuldiga koolis ja Lätis üldiselt. Täiskasvanute koolituses toimub enamik kursustest riikliku programmi raames, kuid osalejatel on ette nähtud 10% omaosalus. Kursused toimuvad suures osas õhtuti, kl 17.20 - 20.40. Päevased kursused toimuvad ettevõttesiseselt. Pakutakse erineva pikkusega kursusi - 8 - 960 tundi kooli õppekavarühmades – teenindus, spaa- ja majutusteenindus, kokandus, mööblitootmine, restaureerimine, autoerialad, disain, lapsehoid jpm. Lisaks töötavatele ja töötutele inimestele korraldatakse erinevaid täienduskoolitusi õpetajatele – keeleõpe, kultuur, arvutikasutus jm.

Kvalifikatsiooni tõstmine ja kutseeksamid toimuvad kooli kaudu. Moodustatud on riiklik komisjon, avaldus esitatakse ja eksam viiakse läbi koolis. Aastas koolitatakse 150 täiskasvanut.

Külastati Töötukassat, tutvuti regiooni tööjõuvajadusega ja teenustega. Kõige enam vajatakse teenindajaid, ehitajaid ja kokki. Kutseõppeasutus teeb Töötukassaga peamiselt koostööd, et toetataks  noorte koolilõpetajatele töökohtade saamist. Töötutel on koolituskupong, millega määratakse koolitus tööjõuvajaduse järgi. Sinna, kus suurem vajadus, antakse kupong.  Väiksema vajaduse puhul on koolitus inimesele tasuline.

Osaleti koos koolitusgrupiga inglise keele ja spaateeninduse kursustel ning praktilistes õpitubades. Kogemusi erivajadustega inimeste koolitamisest jagas Portugalis stažeerinud õpetaja. Tutvuti Kuldiga BUTS koolituskeskuse erinevate kursustega ja koolituste korraldamisega.

Kuldiga Tehnoloogia ja Turismi Tehnikum asub Venta ürgorus, Kuldiga vanalinna ajaloolises südames ning seda piirkonda nimetatakse ka Läti Veneetsiaks. Siin asub looduslik kosk ja ajalooline kivisild. Regioon kuulub UNESCO kultuuripärandi hulka.

Saadi osa kohalikust kultuurist ja valmistati turismitalus rahvustoite. Tutvuti parimate praktikatega kohalikes ettevõtetes – koostööpartnerite ja praktikabaasidega – kahe boutique hotelli, shiitake seenetalu ja muuseumiga.

Täname väga sisuka programmi ja vastuvõtu eest Kuldiga Tehnoloogia ja Turismi Tehnikumi, eriti projektijuht Lase Juska, Gunita Meiere ja täiskasvanute koolituste juhtivõpetajat Zanda Šlegemilha`t.


 

Terje Kruusalu,
Merle Vilson

Tutvuti lähemalt täiskasvanute koolituse korraldusega Kuldiga koolis ja Lätis üldiselt. Täiskasvanute koolituses toimub enamik kursustest riikliku programmi raames, kuid osalejatel on ette nähtud 10% omaosalus. Kursused toimuvad suures osas õhtuti, kl 17.20 - 20.40. Päevased kursused toimuvad ettevõttesiseselt. Pakutakse erineva pikkusega kursusi - 8 - 960 tundi kooli õppekavarühmades – teenindus, spaa- ja majutusteenindus, kokandus, mööblitootmine, restaureerimine, autoerialad, disain, lapsehoid jpm. Lisaks töötavatele ja töötutele inimestele korraldatakse erinevaid täienduskoolitusi õpetajatele – keeleõpe, kultuur, arvutikasutus jm.

Kvalifikatsiooni tõstmine ja kutseeksamid toimuvad kooli kaudu. Moodustatud on riiklik komisjon, avaldus esitatakse ja eksam viiakse läbi koolis. Aastas koolitatakse 150 täiskasvanut.


Külastati Töötukassat, tutvuti regiooni tööjõuvajadusega ja teenustega. Kõige enam vajatakse teenindajaid, ehitajaid ja kokki. Kutseõppeasutus teeb Töötukassaga peamiselt koostööd, et toetataks  noorte koolilõpetajatele töökohtade saamist. Töötutel on koolituskupong, millega määratakse koolitus tööjõuvajaduse järgi. Sinna, kus suurem vajadus, antakse kupong.  Väiksema vajaduse puhul on koolitus inimesele tasuline.

Osaleti koos koolitusgrupiga inglise keele ja spaateeninduse kursustel ning praktilistes õpitubades. Kogemusi erivajadustega inimeste koolitamisest jagas Portugalis stažeerinud õpetaja. Tutvuti Kuldiga BUTS koolituskeskuse erinevate kursustega ja koolituste korraldamisega.

Kuldiga Tehnoloogia ja Turismi Tehnikum asub Venta ürgorus, Kuldiga vanalinna ajaloolises südames ning seda piirkonda nimetatakse ka Läti Veneetsiaks. Siin asub looduslik kosk ja ajalooline kivisild. Regioon kuulub UNESCO kultuuripärandi hulka.

Saadi osa kohalikust kultuurist ja valmistati turismitalus rahvustoite. Tutvuti parimate praktikatega kohalikes ettevõtetes – koostööpartnerite ja praktikabaasidega – kahe boutique hotelli, shiitake seenetalu ja muuseumiga.

Täname väga sisuka programmi ja vastuvõtu eest Kuldiga Tehnoloogia ja Turismi Tehnikumi, eriti projektijuht Lase Juska, Gunita Meiere ja täiskasvanute koolituste juhtivõpetajat Zanda Šlegemilha`t.


 

Terje Kruusalu,
Merle Vilson