Uudised

Motiveeriv õpikeskkond Võrumaa Kutsehariduskeskuses 19. juuni Huvijuht


Käesolev artikkel räägib Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastatud noorteprojektist „Motiveeriva õpikeskkonna loomine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“

Eelmise aasta kevadel tulid Võrumaa Kutsehariduskeskuse aktiivsed õpilased kokku murega, et paljude õpilaste õpimotivatsioon ja huvi koolis käimise suhtes on madalad. Sellest tulenevalt hakati arutlema, kuidas saaks olukorda parandada. Taheti, et kool oleks kaasavam, huvitavam ja ettevõtlikum paik, millel oleks ümbritseva kogukonnaga suurem sümbioos. Jõuti järeldusele, et vaja on kujundada kooli õpikeskkonda nii, et õpilaste õpimotivatsiooni ja huvi kasvatada.

Tuginedes kooli uue arengukava eesmärkidele koostati projekt, milles jaotati õpikeskkond neljaks valdkonnaks- keskkond, koolimelu, ettevõtlikkus ja digilahendused.
Sügisel korraldasid õpilased VKHK Häkatoni, kus hakati otsima probleeme ja lahendusi eelpool mainitud neljas valdkonnas. Keskkonda parendava meetmena tõid õpilased valdavalt prügisorteerimise vajalikkuse, eriti mõeldi selle all taarakastide olemasolu vajadust. Koolimelu osas tunti puudust Playback Showst ja Jõulupeost. Ettevõtlikkuse all toodi välja, et soovitakse korraldada väljasõite ning digilahendustes sooviti kiiremat internetti. Tänaseks on enamus soovitud eesmärkidest saavutatud: üle pika aja toimus õpilastele tehnomajas suur Jõulupidu, valminud on prügisorteerimise kastid ja korraldatud on väljasõite. Väljasõitudest saab välja tuua seiklustegevustele suunatud käigu Taevaskotta, mille jaoks õpilased taotlesid ka lisarahastust Võru valla noorte omaalgatusprojektist. Paraku Playback show korraldamisel tuli suureks takistuseks sobiva aja leidmine ja internetikiirus ei läinud selle projekti abikõlblike kulude alla.

Lisaks otsustas õpilasaktiiv korraldada paralleelselt motiveeriva ülekoolilise kursuste vahelise võistluse, et välja selgitada „Kõige vingem kursus“. Võistlusel said kursused punkte järgmistes kategooriates: kooli sündmustel osalemine, koolielu korraldamine, esinemine, osalemine võistlustel, väärikad teod (kooli arengukavast lähtuvalt hoolivus, koostöö, keskkonnahoid, uuendusmeelsus ja elamuslikkus) ja õpiedukus. Võistlus vältas terve õppeaasta ja parim kursus selgitati välja suurima punktisumma alusel mai lõpus. Võistlus oli pingeline ja välja saab tuua kolm parimat kursust: ÄKS- 22, ITSp- 22 ja TTp-22. Ärikorraldusspetsialistid, kes jäid väärikale kolmandale kohale, panustasid terve õppeaasta jooksul väga tublisti meie kogukonda. Tänu neile said kooli nimel toetatud ühtedena paljudest näiteks loomade varjupaik, vähiliit, lapsed ja pakuti ka treeninguid. Teise koha saavutasid IT süsteemide nooremspetsialistid, kes õpetasid muuhulgas vanemaid inimesi arvuteid kasutama ja korraldasin maleturniiri. Esimese koha saavutanud toitlustusteeninduse kursus aitas väga palju kooli sündmusi korraldada ja osaleti agaralt võistlustel. Esimese koha saanud kursus sai endale auhinnaks väljasõidu Tallinnasse Männiku lasketiiru ja wakeparki. Tegemist oli nii arendava kui ka meelelahutusliku väljasõiduga.

Projekti eesmärgiks oli läbi toimunud tegevuste tõsta ka kutsehariduse mainet ja kutseharidust valivate õpilaste arvu. Saame öelda, et tänavu on avaldusi teinud juba rohkem õpilasi kui eelmisel aastal. Samuti on tõusnud õpilaste aktiivsus sündmustest osa võtmisel ja õppeedukus on trenditeel. Loodame jätkuvaid positiivseid muutusi ja aktiivseid õpilasi, kelle südameasjaks oleks koolielu parendamine ja motiveerivamaks muutmine.

Katriine-Maria Orula, huvijuht

Käesolev artikkel räägib Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastatud noorteprojektist „Motiveeriva õpikeskkonna loomine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“

Eelmise aasta kevadel tulid Võrumaa Kutsehariduskeskuse aktiivsed õpilased kokku murega, et paljude õpilaste õpimotivatsioon ja huvi koolis käimise suhtes on madalad. Sellest tulenevalt hakati arutlema, kuidas saaks olukorda parandada. Taheti, et kool oleks kaasavam, huvitavam ja ettevõtlikum paik, millel oleks ümbritseva kogukonnaga suurem sümbioos. Jõuti järeldusele, et vaja on kujundada kooli õpikeskkonda nii, et õpilaste õpimotivatsiooni ja huvi kasvatada.

Tuginedes kooli uue arengukava eesmärkidele koostati projekt, milles jaotati õpikeskkond neljaks valdkonnaks- keskkond, koolimelu, ettevõtlikkus ja digilahendused.
Sügisel korraldasid õpilased VKHK Häkatoni, kus hakati otsima probleeme ja lahendusi eelpool mainitud neljas valdkonnas. Keskkonda parendava meetmena tõid õpilased valdavalt prügisorteerimise vajalikkuse, eriti mõeldi selle all taarakastide olemasolu vajadust. Koolimelu osas tunti puudust Playback Showst ja Jõulupeost. Ettevõtlikkuse all toodi välja, et soovitakse korraldada väljasõite ning digilahendustes sooviti kiiremat internetti. Tänaseks on enamus soovitud eesmärkidest saavutatud: üle pika aja toimus õpilastele tehnomajas suur Jõulupidu, valminud on prügisorteerimise kastid ja korraldatud on väljasõite. Väljasõitudest saab välja tuua seiklustegevustele suunatud käigu Taevaskotta, mille jaoks õpilased taotlesid ka lisarahastust Võru valla noorte omaalgatusprojektist. Paraku Playback show korraldamisel tuli suureks takistuseks sobiva aja leidmine ja internetikiirus ei läinud selle projekti abikõlblike kulude alla.

Lisaks otsustas õpilasaktiiv korraldada paralleelselt motiveeriva ülekoolilise kursuste vahelise võistluse, et välja selgitada „Kõige vingem kursus“. Võistlusel said kursused punkte järgmistes kategooriates: kooli sündmustel osalemine, koolielu korraldamine, esinemine, osalemine võistlustel, väärikad teod (kooli arengukavast lähtuvalt hoolivus, koostöö, keskkonnahoid, uuendusmeelsus ja elamuslikkus) ja õpiedukus. Võistlus vältas terve õppeaasta ja parim kursus selgitati välja suurima punktisumma alusel mai lõpus. Võistlus oli pingeline ja välja saab tuua kolm parimat kursust: ÄKS- 22, ITSp- 22 ja TTp-22. Ärikorraldusspetsialistid, kes jäid väärikale kolmandale kohale, panustasid terve õppeaasta jooksul väga tublisti meie kogukonda. Tänu neile said kooli nimel toetatud ühtedena paljudest näiteks loomade varjupaik, vähiliit, lapsed ja pakuti ka treeninguid. Teise koha saavutasid IT süsteemide nooremspetsialistid, kes õpetasid muuhulgas vanemaid inimesi arvuteid kasutama ja korraldasin maleturniiri. Esimese koha saavutanud toitlustusteeninduse kursus aitas väga palju kooli sündmusi korraldada ja osaleti agaralt võistlustel. Esimese koha saanud kursus sai endale auhinnaks väljasõidu Tallinnasse Männiku lasketiiru ja wakeparki. Tegemist oli nii arendava kui ka meelelahutusliku väljasõiduga.

Projekti eesmärgiks oli läbi toimunud tegevuste tõsta ka kutsehariduse mainet ja kutseharidust valivate õpilaste arvu. Saame öelda, et tänavu on avaldusi teinud juba rohkem õpilasi kui eelmisel aastal. Samuti on tõusnud õpilaste aktiivsus sündmustest osa võtmisel ja õppeedukus on trenditeel. Loodame jätkuvaid positiivseid muutusi ja aktiivseid õpilasi, kelle südameasjaks oleks koolielu parendamine ja motiveerivamaks muutmine.

Katriine-Maria Orula, huvijuht