Uudised

Lõputunnistuse said giidid ja keevitajad 29. jaanuar jaan.stein

25. jaanuaril toimus lõpuaktus giidi (spetsialiseerumine loodusgiid) kutseeriharidusõppe (5. tase) ja keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) kutsehariduse (4. tase) õppekavade lõpetajatele.


Suur osa lõpetajatest omandas oskused ja teadmised töökohapõhises õppes ESF programmi PRÕM toetusel. Kõik lõpetajad sooritasid edukalt kutseeksami ja omandasid  vastava kvalifikatsiooni.

Töökohapõhise õppe koostööpartneriteks olid järgmised ettevõtted ja asutused:

Peri Põllumajanduslik OÜ, Põlva Agro OÜ, Võru Täiskasvanute Gümnaasium, Kaitseliidu Võru Malev, Pokumaa SA, Piusa Külastuskeskus, Kanepi Lasteaed, Süvahavva Loodustalu.

Õnnitleme tublisid lõpetajaid. Täname giidide kursusejuhendajat Malle Peedelit ja keevitajate juhendajat Martti Kivi. Suur tänu kõikidele õpetajatele ja koolitajatele ning praktikajuhendajatele.
 

Suur osa lõpetajatest omandas oskused ja teadmised töökohapõhises õppes ESF programmi PRÕM toetusel. Kõik lõpetajad sooritasid edukalt kutseeksami ja omandasid  vastava kvalifikatsiooni.

Töökohapõhise õppe koostööpartneriteks olid järgmised ettevõtted ja asutused:

Peri Põllumajanduslik OÜ, Põlva Agro OÜ, Võru Täiskasvanute Gümnaasium, Kaitseliidu Võru Malev, Pokumaa SA, Piusa Külastuskeskus, Kanepi Lasteaed, Süvahavva Loodustalu.

Õnnitleme tublisid lõpetajaid. Täname giidide kursusejuhendajat Malle Peedelit ja keevitajate juhendajat Martti Kivi. Suur tänu kõikidele õpetajatele ja koolitajatele ning praktikajuhendajatele.