Uudised

Lõppes projekt "Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses" 31. mai

Lõppes projekt "Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses", mida rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Projekti raames koolitati tööandjate poolseid praktikajuhendajaid ja kaasati õppetöösse praktikuid, oma ala tõelisi spetsialiste.


Praktikal on väga oluline roll õppetöös. Just praktika on see koht, kus noor inimene saab esmase tutvuse reaalse töömaailmaga. Sellest tulenevalt peab praktika olema hästi planeeritud ja juhendatud. Igal praktikandil on kaks juhendajat - üks koolist ja teine ettevõttest, kuhu ta praktikale siirdub. Selleks, et praktika täidaks oma eesmärki, peab ettevõtte poolne juhendaja olema hästi kursis õppekava- ja praktika sisuga ehk õpiväljunditega. Teadmised tulevad ainult siis, kui asju koos arutatakse. Selleks kutsusime kokku ettevõtete poolsed praktikajuhendajad.

Koolitus toimus 24.-25. aprillil Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja hotellis Kubija. Osa võttis 90 juhendajat erinevtest ettevõtetest.

OSKS raportit tutvustas kutsekoja esindaja Katrin Kerem ning töökohapõhisest nn õpipoisiõppest rääkis Haridus- ja Teadusministeeriumist Karin Ruul. Need olid kaks toredat, töökat ja sisukat päeva, mille raames jagati muljeid ja kogemusi ning anti sisend praktikasüsteemi täiustamiseks.

25.mail oli koolis metoodikapäev, kus vaadati üle ja koguti mõtteid praktikasüsteemi uuendamiseks. Plaanis on viia kogu dokumentatsioon elektroonsele kujule. Kõik osavõtjad olid seda meelt, et saadud kogemus oli väga väärtuslik ning selliseid kohtumisi võiks olla veel. Plaanis on kirjutada uus projekt praktikasüsteemi arendamiseks.

Teiseks tegevuseks projekti raames oli praktikute kaasamine õppetöösse. Projekti raames andis koolis tunde 11 praktikut erinevatest ettevõtetest nagu UPM Kymmenen Otepää Vineeritehas AS, Atemix Tööstusautomaatika OÜ, Telia AS jne. Ehituspoistele õpetas pottsepatööd oma ala tõeline meister Jaan Pääso, kellel on pottsepastaaži üle neljakümne aasta. Õpilased käisid õppimas ettevõttes kohapeal. Vineerivalmistamise saladusi õpetati Otepää ja metallitööd Tartus ettevõttes Hanza Mechanicsis. Käidi ja tutvustati uusi viimistlusvahendeid ning viimistlusmaterjale puiduerialadele ning jagati IT-alaseid saladusi ettevõttest Telia AS. Kaubandusklass sai turvaväravad ning õpetuse erinevtest turvasüsteemidest kaubanduses. Ärimaailmaga tutvustas õppureid praktik ja koolitaja Raivo Kadaja. Õpilastel tutvustati ka hotellinduse ja puhastusteeninduse maailma. Kõik osapooled jäid rahule. Enamus praktikutest on valmis tulema uuesti õpetama. On tore, kui saad jagada oma oskusi ja teadmisi. Õpilastel tekkis suurem huvi oma eriala vastu ning tõusis õpimotivatsioon. Vastsuse said paljud küsimused, mis puudutasid oma eriala.  Plaanis on ka edaspidi kaasata oma ala tõelisi spetsialiste õppetöösse.

Oli tore ja kasulik projekt, mis andis palju mõlemale osapoolele.

Praktikal on väga oluline roll õppetöös. Just praktika on see koht, kus noor inimene saab esmase tutvuse reaalse töömaailmaga. Sellest tulenevalt peab praktika olema hästi planeeritud ja juhendatud. Igal praktikandil on kaks juhendajat - üks koolist ja teine ettevõttest, kuhu ta praktikale siirdub. Selleks, et praktika täidaks oma eesmärki, peab ettevõtte poolne juhendaja olema hästi kursis õppekava- ja praktika sisuga ehk õpiväljunditega. Teadmised tulevad ainult siis, kui asju koos arutatakse. Selleks kutsusime kokku ettevõtete poolsed praktikajuhendajad.

Koolitus toimus 24.-25. aprillil Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja hotellis Kubija. Osa võttis 90 juhendajat erinevtest ettevõtetest.


OSKS raportit tutvustas kutsekoja esindaja Katrin Kerem ning töökohapõhisest nn õpipoisiõppest rääkis Haridus- ja Teadusministeeriumist Karin Ruul. Need olid kaks toredat, töökat ja sisukat päeva, mille raames jagati muljeid ja kogemusi ning anti sisend praktikasüsteemi täiustamiseks.

25.mail oli koolis metoodikapäev, kus vaadati üle ja koguti mõtteid praktikasüsteemi uuendamiseks. Plaanis on viia kogu dokumentatsioon elektroonsele kujule. Kõik osavõtjad olid seda meelt, et saadud kogemus oli väga väärtuslik ning selliseid kohtumisi võiks olla veel. Plaanis on kirjutada uus projekt praktikasüsteemi arendamiseks.

Teiseks tegevuseks projekti raames oli praktikute kaasamine õppetöösse. Projekti raames andis koolis tunde 11 praktikut erinevatest ettevõtetest nagu UPM Kymmenen Otepää Vineeritehas AS, Atemix Tööstusautomaatika OÜ, Telia AS jne. Ehituspoistele õpetas pottsepatööd oma ala tõeline meister Jaan Pääso, kellel on pottsepastaaži üle neljakümne aasta. Õpilased käisid õppimas ettevõttes kohapeal. Vineerivalmistamise saladusi õpetati Otepää ja metallitööd Tartus ettevõttes Hanza Mechanicsis. Käidi ja tutvustati uusi viimistlusvahendeid ning viimistlusmaterjale puiduerialadele ning jagati IT-alaseid saladusi ettevõttest Telia AS. Kaubandusklass sai turvaväravad ning õpetuse erinevtest turvasüsteemidest kaubanduses. Ärimaailmaga tutvustas õppureid praktik ja koolitaja Raivo Kadaja. Õpilastel tutvustati ka hotellinduse ja puhastusteeninduse maailma. Kõik osapooled jäid rahule. Enamus praktikutest on valmis tulema uuesti õpetama. On tore, kui saad jagada oma oskusi ja teadmisi. Õpilastel tekkis suurem huvi oma eriala vastu ning tõusis õpimotivatsioon. Vastsuse said paljud küsimused, mis puudutasid oma eriala.  Plaanis on ka edaspidi kaasata oma ala tõelisi spetsialiste õppetöösse.

Oli tore ja kasulik projekt, mis andis palju mõlemale osapoolele.