Uudised

Lõppes projekt digiõpik kutsekoolidele "Lõimitud üldained eriala moodulites" 23. oktoober Siret Lillemäe


Lõppes ESF projekt nr 2014-2020.1.03.19-0225 Digiõpik kutsekoolidele "Lõimitud üldained eriala moodulites". Projekti eesmärgiks oli koostada eriala moodulitesse lõimitud üldainete ülesanded kasutamiseks kutsekeskhariduse õppekavadel õppivatele õpilastele.

Projekti raames valminud õppematerjalid on kättesaadavad e-koolikotis.

  1. Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus: https://e-koolikott.ee/kogumik/26282-Loimitud-uldained-eriala-moodulites
  2. Tisler: https://e-koolikott.ee/kogumik/26285-Loimitud-uldained-eriala-moodulites
  3. Toitlustusteenindus: https://e-koolikott.ee/kogumik/26288-Loimitud-uldained-eriala-moodulites
  4. Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist: https://e-koolikott.ee/kogumik/26289-Loimitud-uldained-eriala-moodulites

Lõppes ESF projekt nr 2014-2020.1.03.19-0225 Digiõpik kutsekoolidele "Lõimitud üldained eriala moodulites". Projekti eesmärgiks oli koostada eriala moodulitesse lõimitud üldainete ülesanded kasutamiseks kutsekeskhariduse õppekavadel õppivatele õpilastele.

Projekti raames valminud õppematerjalid on kättesaadavad e-koolikotis.