Meie lood

Kertu Pehlak 12. detsember

Kertu Pehlak lõpetas Võrumaa Kutsehariduskeskuses Turismi- ja toitlustuskorralduse eriala 2011. a kevadel, alates sügisest töötab ta lokaalis “Suudlevad tudengid” tegevjuhina.


Kertu on alati olnud aktiivne, õpihimuline ja igati tubli õppur. Nagu tema CV-st võib näha, on ta läbinud väga palju erinevaid täiendkoolitusi. Kui Kertu oli Varstu Keskkooli õpilane, käis ta töövarju päeva raames Võru linnavalitsuses ja oli Ivi Eenmaa töövari. Kertu tunnistati ühtlasi ka Varstu Keskkooli parimaks abituriendiks ja ta lõpetas keskkooli kiitusega.

2011. aastal lõpetas Kertu Võrumaa Kutsehariduskeskuse turismi- ja toitlustuskorralduse eriala cum laude. (Cum laude on märge, mis lisatakse haridust tõendavale ülikoolidiplomile, kui üliõpilane on lõpetanud õpingud teatud tingimustele vastavalt.) Peale kooli lõpetamist hakkas Kertu tööle VKHKs kutsõpetajana. Ka õpetajana tegi ta väga tublit tööd, talle väga meeldis oma teadmisi õpilastega jagada. 14.-15. aprillil toimus kutsemeistrivõistlus „Nooruslik kevad 2011“, kus Kertu juhendamisel said minu kursusekaaslased Maris ja Teele teenindajate arvestuses kolmanda koha ja lisaks veel naerusuu eripreemia.

Nimeta olulisemad pidepunktid oma elus, mis aitasid kaasa sinu juhiks saamisel.

Konkreetselt minu juhiks saamisele aitasid kaasa „puhas juhus“ ja julge pealehakkamine. Mingil määral ka ambitsioonikus ning väljakutsete vastuvõtmise julgus.

Kõiki oma tegemisi teen südamega ja nii hästi kui oskan. Kui ei tule hästi välja, siis õpin sellest ja teine kord teen paremini.

Millised on sinu väärtushinnangud?

Minu väärtushinnangud: ausus, konkreetsus, austus.

Olen täiesti veendunud, et nii rõõmudest kui muredest tuleb rääkida. Ei ole vähem tähtsaid muresid, kõik on olulised ja tähtsad! Kui ma tahan, et klient / külastaja oleks rahul, siis peab rahul olema eelkõige ka klienditeenindaja, kokk jt.

Mis teeb sinu arvates juhist juhi? Kuidas juhiks üleüldse saada?

Minu arvates juhiks suuresti sünnitakse just juhtimiseks vajalike juhiomaduste poolest. Pean silmas isikuomadusi.

Juhte on mitmesuguseid: häid, halbu, keskmisi, tulenevalt siis töö tulemustest ning isikuomadustest ja võimekusest ning õnnest.

Kuidas sa planeerid oma aega?

Oma aega peab kindlasti planeerima!!! Vastasel juhul ei saa miskit tehtud.

Mina teengi endale igaks päevaks päevakava. Kuna olen veel ka poole kohaga Tartu Kutsehariduskeskuses kutseõpetaja, siis on minu jaoks aja planeerimine ääärmiselt (peabki olema kolme ä-ga ) oluline!

Päevakava tuleb koostada ka sellepärast, et absoluutselt iga päev juhtub midagi ootamatut, millega tuleb kohe tegeleda! Ja kui aeg pole planeeritud, ei ole tulemusi.

Milliseid juhtivaid töökohti sul on olnud?

Alustades oma lapsepõlvest, siis olen olnud mingil määral juht oma nooremale vennale (tema hoidmise ja õpetamise näol), siis olen olnud vahetusevanem toitlustusettevõttes. Leian, et kutseõpetajaks olemine on ka samas juhtiv ametikoht. Lokaalis Suudlevad Tudengid alustasin personalijuhina (pool kuud), siis sain tegevjuhiks.

Millise tööga praegu tegeled, sinu tööülesanded?

Hetkel olen tegevjuht ning juhatuse liige. Minu töökohustuste hulka kuuluvad:

 • Sooduspakkumiste pidev uuendamine nii lokaalis, menüü vahelehtedel kui ka kodulehel. Sooduspakkumiste ja kampaaniate väljatöötamine koostöös tarnijatega.
 • Lokaali imidži loomine ja hoidmine läbi pideva marketingitöö.
 • Sealhulgas turundusideede ja ürituste ehk SP ja PR (sales promotion ja public realations) ideede genereerimine ning töötajatele vajaliku info ja koolituse korraldamine nende osas.
 • Igapäevase, hooajalise ning grupimenüüde väljatöötamine koostöös peakokaga nende tutvustamine ja müümine olemasolevatele ja uutele klientidele ning värskendamine kodulehel. Igahommikune menüü õigsuse kontroll. Mitteostetavate kaupade väljavahetamine.
 • Kaupu ning teenuseid puudutatava erialase informatsiooni (hinnad, omadused jms) kogumine ning analüüsimine. Kaupade ja teenuse hinna kujundamine, lähtudes kasumi maksimeerimise eesmärgist ja konkurentsisituatsioonist.
 • Nii dokumentaalse kui ka tegeliku inventuuri läbiviimine igal kuul. Tegelike jääkide võrdlemine dokumendijärgsete jääkidega ning tulemuse fikseerimine.
 • Pidama arvestust lokaalile usaldatud seadmete ja töövahendite kohta ning tagama nende säilivuse ja korrasoleku. Seadmete, vormiriiete jm töövahendite arvestamine, väljastamine jms.
 • Teenindustöötajate tööaja optimeerimine sõltuvalt ilmast jms mõjutatavatest teguritest.
 • Teenindustöötajate värbamine, töökorralduse organiseerimine. Dokumentatsiooni korrashoid.
 • Töölepingud jm.
 • Väljaõppe korraldamine.
 • Eelarve koostamine.
 • Klientidele individuaalsete pakkumiste koostamine. Otsene suhtlemine. Info delegeerimine.
 • Ja palju muud, mis mul niiviisi kohe pähe ei tulegi.

Kas sa oled oma praeguse tööga rahul?

Mulle väga meeldib mu töö! Kindlasti pean õppima rohkem ülesandeid delegeerima.

Kuidas juht oma alluvatega suhtlema peaks? 

Minu puhul kehtib põhimõte, et kõik alluvad on võrdsed. Kedagi ei eelistata.

Kuidas väärtustad oma peret?

Pere on mulle väga oluline! Loodetavasti hakkab mul tulevikus rohkem aega olema pere jaoks.

Millised hobid täidavad sinu vaba aega? 

Mul hetkel ausalt öeldes pole üldse vaba aega. Olen konkreetselt nö „unele võlgu“. Ehk et kõiki tegemisi õigeaegselt valmis saada ning kiiresti-kiiresti õppida, tuleb une arvelt ka tööaega näpistada.

Kui mul tekib vaba aega, siis veedan selle kokates. Kõige mõnusam tegevus on leiva küpsetamine (siis saab pärast sooja leiba).

Veel üritan ikka lähedastega ka aega veeta, koduseid toimetusi tehes või ühisüritusi korraldades.

Näpunäiteid tulevasele juhile

Mina soovitan kõigil iseendaks jääda! Ja kui Sa austad iseennast, austavad Sind ka teised.

Sihtide, eesmärkide seadmine on ka väga oluline! Hea, kui saad oma eesmärgi ka kõva häälega välja öelda, siis hakkab elu Sind Sinu eesmärgi poole suunama.

Ehk ütle, mida Sa tahad, ja Sa saad selle.

 

Kertu Pehlakuga vestles Marilin Saaroja (TT-09)

Kertu on alati olnud aktiivne, õpihimuline ja igati tubli õppur. Nagu tema CV-st võib näha, on ta läbinud väga palju erinevaid täiendkoolitusi. Kui Kertu oli Varstu Keskkooli õpilane, käis ta töövarju päeva raames Võru linnavalitsuses ja oli Ivi Eenmaa töövari. Kertu tunnistati ühtlasi ka Varstu Keskkooli parimaks abituriendiks ja ta lõpetas keskkooli kiitusega.

2011. aastal lõpetas Kertu Võrumaa Kutsehariduskeskuse turismi- ja toitlustuskorralduse eriala cum laude. (Cum laude on märge, mis lisatakse haridust tõendavale ülikoolidiplomile, kui üliõpilane on lõpetanud õpingud teatud tingimustele vastavalt.) Peale kooli lõpetamist hakkas Kertu tööle VKHKs kutsõpetajana. Ka õpetajana tegi ta väga tublit tööd, talle väga meeldis oma teadmisi õpilastega jagada. 14.-15. aprillil toimus kutsemeistrivõistlus „Nooruslik kevad 2011“, kus Kertu juhendamisel said minu kursusekaaslased Maris ja Teele teenindajate arvestuses kolmanda koha ja lisaks veel naerusuu eripreemia.

Nimeta olulisemad pidepunktid oma elus, mis aitasid kaasa sinu juhiks saamisel.

Konkreetselt minu juhiks saamisele aitasid kaasa „puhas juhus“ ja julge pealehakkamine. Mingil määral ka ambitsioonikus ning väljakutsete vastuvõtmise julgus.

Kõiki oma tegemisi teen südamega ja nii hästi kui oskan. Kui ei tule hästi välja, siis õpin sellest ja teine kord teen paremini.

Millised on sinu väärtushinnangud?

Minu väärtushinnangud: ausus, konkreetsus, austus.

Olen täiesti veendunud, et nii rõõmudest kui muredest tuleb rääkida. Ei ole vähem tähtsaid muresid, kõik on olulised ja tähtsad! Kui ma tahan, et klient / külastaja oleks rahul, siis peab rahul olema eelkõige ka klienditeenindaja, kokk jt.

Mis teeb sinu arvates juhist juhi? Kuidas juhiks üleüldse saada?

Minu arvates juhiks suuresti sünnitakse just juhtimiseks vajalike juhiomaduste poolest. Pean silmas isikuomadusi.

Juhte on mitmesuguseid: häid, halbu, keskmisi, tulenevalt siis töö tulemustest ning isikuomadustest ja võimekusest ning õnnest.

Kuidas sa planeerid oma aega?

Oma aega peab kindlasti planeerima!!! Vastasel juhul ei saa miskit tehtud.

Mina teengi endale igaks päevaks päevakava. Kuna olen veel ka poole kohaga Tartu Kutsehariduskeskuses kutseõpetaja, siis on minu jaoks aja planeerimine ääärmiselt (peabki olema kolme ä-ga ) oluline!

Päevakava tuleb koostada ka sellepärast, et absoluutselt iga päev juhtub midagi ootamatut, millega tuleb kohe tegeleda! Ja kui aeg pole planeeritud, ei ole tulemusi.

Milliseid juhtivaid töökohti sul on olnud?

Alustades oma lapsepõlvest, siis olen olnud mingil määral juht oma nooremale vennale (tema hoidmise ja õpetamise näol), siis olen olnud vahetusevanem toitlustusettevõttes. Leian, et kutseõpetajaks olemine on ka samas juhtiv ametikoht. Lokaalis Suudlevad Tudengid alustasin personalijuhina (pool kuud), siis sain tegevjuhiks.

Millise tööga praegu tegeled, sinu tööülesanded?

Hetkel olen tegevjuht ning juhatuse liige. Minu töökohustuste hulka kuuluvad:

 • Sooduspakkumiste pidev uuendamine nii lokaalis, menüü vahelehtedel kui ka kodulehel. Sooduspakkumiste ja kampaaniate väljatöötamine koostöös tarnijatega.
 • Lokaali imidži loomine ja hoidmine läbi pideva marketingitöö.
 • Sealhulgas turundusideede ja ürituste ehk SP ja PR (sales promotion ja public realations) ideede genereerimine ning töötajatele vajaliku info ja koolituse korraldamine nende osas.
 • Igapäevase, hooajalise ning grupimenüüde väljatöötamine koostöös peakokaga nende tutvustamine ja müümine olemasolevatele ja uutele klientidele ning värskendamine kodulehel. Igahommikune menüü õigsuse kontroll. Mitteostetavate kaupade väljavahetamine.
 • Kaupu ning teenuseid puudutatava erialase informatsiooni (hinnad, omadused jms) kogumine ning analüüsimine. Kaupade ja teenuse hinna kujundamine, lähtudes kasumi maksimeerimise eesmärgist ja konkurentsisituatsioonist.
 • Nii dokumentaalse kui ka tegeliku inventuuri läbiviimine igal kuul. Tegelike jääkide võrdlemine dokumendijärgsete jääkidega ning tulemuse fikseerimine.
 • Pidama arvestust lokaalile usaldatud seadmete ja töövahendite kohta ning tagama nende säilivuse ja korrasoleku. Seadmete, vormiriiete jm töövahendite arvestamine, väljastamine jms.
 • Teenindustöötajate tööaja optimeerimine sõltuvalt ilmast jms mõjutatavatest teguritest.
 • Teenindustöötajate värbamine, töökorralduse organiseerimine. Dokumentatsiooni korrashoid.
 • Töölepingud jm.
 • Väljaõppe korraldamine.
 • Eelarve koostamine.
 • Klientidele individuaalsete pakkumiste koostamine. Otsene suhtlemine. Info delegeerimine.
 • Ja palju muud, mis mul niiviisi kohe pähe ei tulegi.

Kas sa oled oma praeguse tööga rahul?

Mulle väga meeldib mu töö! Kindlasti pean õppima rohkem ülesandeid delegeerima.

Kuidas juht oma alluvatega suhtlema peaks? 

Minu puhul kehtib põhimõte, et kõik alluvad on võrdsed. Kedagi ei eelistata.

Kuidas väärtustad oma peret?

Pere on mulle väga oluline! Loodetavasti hakkab mul tulevikus rohkem aega olema pere jaoks.

Millised hobid täidavad sinu vaba aega? 

Mul hetkel ausalt öeldes pole üldse vaba aega. Olen konkreetselt nö „unele võlgu“. Ehk et kõiki tegemisi õigeaegselt valmis saada ning kiiresti-kiiresti õppida, tuleb une arvelt ka tööaega näpistada.

Kui mul tekib vaba aega, siis veedan selle kokates. Kõige mõnusam tegevus on leiva küpsetamine (siis saab pärast sooja leiba).

Veel üritan ikka lähedastega ka aega veeta, koduseid toimetusi tehes või ühisüritusi korraldades.

Näpunäiteid tulevasele juhile

Mina soovitan kõigil iseendaks jääda! Ja kui Sa austad iseennast, austavad Sind ka teised.

Sihtide, eesmärkide seadmine on ka väga oluline! Hea, kui saad oma eesmärgi ka kõva häälega välja öelda, siis hakkab elu Sind Sinu eesmärgi poole suunama.

Ehk ütle, mida Sa tahad, ja Sa saad selle.

 

Kertu Pehlakuga vestles Marilin Saaroja (TT-09)